Anda di halaman 1dari 6

LAMPIRAN 1 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Mendengar dan bertutur 1 Mendengar dan memahami gambar tunggal. B1DB1 Murid berupaya bercerita secara lisan tetang gambar Bercerita tentang gambar yang diberikan. Bahan : Kad gambar

DESKTRIPTOR

EVIDENS

AVITIKTI PENTAKSIRAN

Langkah pentaksiran: -Membina ayat berdasarkan gambar secara lisan

B1 DB1 Nama : ..

LAMPIRAN 1 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Membaca 1 Membaca dan memahami rangkai kata mudah B1DB2 Murid berupaya membatang / mengeja rangkaikata Membaca rangkai kata yang diberikan berdasarkan gambar. Bahan : Kad gambar

DESKTRIPTOR

EVIDENS

AVITIKTI PENTAKSIRAN

Langkah pentaksiran: -Membaca rangkaikata yang disediakan.

B1 DB2 Nama : ..

LAMPIRAN 1 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Menulis 1 Menyalin semula rangkaikata/ayat B1DB3 Menulis kembali rangkaikata yang diberikan Menulis kembali rangkaikata yang diberikan bersama gambar. Bahan : Kad gambar

DESKTRIPTOR

EVIDENS

AVITIKTI PENTAKSIRAN

Langkah pentaksiran: -Menulis kembali rangkaikata

B1 DB2 Nama : ..