Anda di halaman 1dari 3

CONTOH PERSEDIAAN

KELAS/MASA/ M/ PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/CATATAN

Tahun 2 Arif TAJUK 2.00-3.00 Pendidikan Muzik

: Nyanyian dan Perkusi Pengalamanan Muzikal - Teknik Menyanyi - Teknik mengendali OBJEKTIF : Murid dapat menyanyi dengan rangkai lagu dengan betul dan memainkan alat perkusi dengan betul. STRATEGI/AKTIVITI : 1. Menyanyi dengan postur dan sebutan yang betul. 2. Memegang dan memainkan alat muzik dengan teknik yang betul. 3. Satu kumpulan menyanyi dan satu kumpulan memainkan alat. KIA2M OBJEKTIF : AKTIVITI : Sekiranya mengajar di Tahun Satu.

Tajuk lagu : Alat : Refleksi : Strategi : Pencapaian :

CONTOH PERSEDIAAN TAHUN 3 DAN 6

KELAS/MASA/ M/ PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/CATATAN

Tahun 3 Arif 2.00-3.00 Pendidikan Muzik

TAJUK : Nyanyian/Muzik Dengan Gerakan HPU : Mari Menyanyi/Mari Bergerak HPK : Teknik Menyanyi/Teknik mengendali STRATEGI/AKTIVITI : 1. Menyanyi lagu yang digemari. 2. Bergerak dan beraksi secara spontan mengikut lagu sambil menyanyi

Lagu : Anak Itik Tok Wi

TAHUN 1 TAJUK : 1. PERSEPSI ESTETIK HPU : 1.1 Irama 1.2 Melodi 1.3 Ekspresi : 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 Detik Tempo Corak Irama Pic Warna Ton Dinamik Mud

HPK

TAJUK : 2. PENGALAMAN MUZIKAL HPU : 2.1 Nyanyian Permainan Alat Muzik Kriteria Persembahan HPK : 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.3.1 Teknik Menyanyi Menyanyi Secara Muzikal Teknik Bermain Alat Muzik Secara Muzikal Keseimbangan

TAJUK : 3. EKSPRESI KREATIF HPU : 3.1 Penerokaan Bunyi 3.2 Improvisasi : 3.1.1 Bunyi haiwan,alam sekitar dan suara manusia 3.2.1 Corak Irama

HPK

TAJUK : 4. PENGHARGAAN ESTETIK HPU HPK : 4.1 Muzik Nyanyian : 4.1.1 Menghayati Konsep Muzik