Anda di halaman 1dari 1

LATIHAN MIKROEKONOMI STPM

SOALAN BAHAGIAN B DAN C SAHAJA.

Bahagian B:
1.Dengan mengunakan gambarajah yang sesuai terangkan konsep kos lepas malar.
(6m)
2.Dengan bantuan rajah,jelaskan kesan kenaikan harga kopi terhadap:
(6m)
a)kuantiti gula
b)harga milo
3.Secara ringkas terangkan kelemahan sistem ekonomi perancangan pusat.
(6m)
4.Nyatakan masalah asas ekonomi.
5.Terangkan yang berikut:
(6m)
a)permintaan anjal
b)permintaan tidak anjal
6.Dengan melukis gambarajah yang sesuai,terangkan hubungan antara
(6m)
jumlah utiliti dan utiliti sut.
7.Apakah faktor yang mempengaruhi keanjalan penawaran?
(6m)
8.Terangkan ciri-ciri pasaran bermonopoli.
(6m)

BAHAGIAN B
1.Bagaimanakah sistem ekonomi pasaran bebas mengatasi kelemahan-kelemahan mereka?
(10m)
2.Dengan mengunakan gambarajah yang sesuai terangkan konsep kekurangan,pilihan dan
kos lepas. (10m)
3.Terangkan konsep berikut:(10m)
a)firma
b)loji dan industri
c)jangka masa
d)input atau output
4.Terangkan jenis-jenis keanjalan permintaan harga.(10m)
*jika terdapat komen,anda dialu-alukan untuk menghantar mesej
@@@@@saraanraaj@yahoo.com.my@@@@
6RI stpm 2008/2009
*SKEMA JAWAPAN AKAN DIPAPARKAN PADA TAHUN HADAPAN!!!