Anda di halaman 1dari 27

Arah dan Cabaran- Persekitaran

Disediakan oleh; C. Brashella Madilious

Persekitaran Umum
Ekonomi

Pekerja

Teknologi

Pelanggan

Pembekal

Politik

Perniagaan

Pesaing

Pelabur

Sosiobudaya

Persekitaran Makro
Terdapat 4 komponen utama dalam persekitaran luaran makro
1) Ekonomi 2) Sosio Budaya 3) Teknologi 4) Politik & Undang-Undang

Persekitaran Makro 1) EKONOMI


Eg: pertumbuhan ekonomi yang pesat, suasana ekonomi yang kukuh & stabil di sesebuah negara/negeri dapat menggalakkan aktiviti kusahawanan, tetapi jika sebaliknya, kegiatan keusahawanan terganggu & menerima kesan buruk

Persekitaran Makro 1) EKONOMI


Keadaan ekonomi semasa negara? Kdnk? Berapa pertumbuhan & permintaan dlm sektor-sektor yang diceburi? Bagaimana keadaan pasaran buruh semasa? Berapakah kadar pengangguran negara? Kos-kos bahan mentah & tenaga?

Persekitaran Makro 1) EKONOMI


Berapakah kadar inflasi negara? Kuasa beli pengguna? Kadar faedah tinggi atau rendah? (Affect cost of capital & financial planning). Perbelanjaan kerajaan - prasarana ? pertahanan? Pertanian? Pendidikan? Kesihatan? (Apa peluang2 pada usahawan?) Berapa kadar tukaran asing negara? (Jika mata wang kukuh, produk untuk eksport jadi mahal, kurang kompetitif di pasaran luar, tapi pinjaman luar jadi murah & kuasa import naik)

Persekitaran Makro 2) SOSIO-BUDAYA


Melihat pengaruh & kesan persekitaran sosio-budaya dari dua aspek:- demografi & budaya 1) aspek demografi; ciri-ciri kependudukan seperti. Umur, jantina, bil penduduk, kaum, taburan pendapatan, bandar & luar bandar. Perubahan ciri demografi membawa perubahan pada permintaan pelanggan, kuasa beli pelanggan sasaran, saiz pasaran & sebagainya. Keputusan perniagaan mesti mengambil kira perubahan-perubahan ini.

Persekitaran Makro 2) SOSIO-BUDAYA


Aspek budaya Tren & nilai sosial masyarakat, kepercayaan, bahasa, gaya hidup keluarga, perubahan citarasa pengguna dan lain-lain, Phenomena ini mengubah pola permintaan jadi mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh usahawan

Persekitaran Makro
Eg. Aspek budaya; pertumbuhan pusat2 tuisyen - kesan daripada budaya exam-oriented murid & ibubapa. Eg; peningkatan jumlah wanita bekerja tingkatkan permintaan terhadap pusat penjagaan kanak-kanak & pertumbuhan pesat perniagaan barang-barang kemas & kosmetik Eg; kesedaran agama; pengguna islam bersih & halal , bebas riba. Eg; budaya saman (celik undang-undang); eg: budaya sms kuiz sms, download lagu, rancangan hiburan realiti undian sms)

Persekitaran Makro 3) TEKNOLOGI


Usahawan perlu menilai persekitaran teknologi & meneliti perubahan pesat teknologi supaya tidak ketinggalan dari aspek kejuruteraan & kualiti, prosesproses baru yang lebih kos-efektif, penggunaan ict, inovasi produk, dan lain-lain. Jika berada di hadapan dalam teknologi boleh mendapat competitive advantage & memonopoli pasaran

Persekitaran Makro 4) POLITIK & UNDANG-UNDANG


Usahawan terikat dengan dasar, peraturan, syarat & undang-undang negara di mana perniagaan beroperasi Kaji sistem politik & perundangan dahulu supaya tidak melanggar dasar & undang-undang elak masalah Sistem politik & perundangan mungkin berbeza dari satu negara ke negara. (Komunis/demokrasi/autokratik); (politik stabil, kacau bilau, keganasan, kadar jenayah, rasuah)

Persekitaran Makro 4)FAKTOR POLITIK & UNDANG-UNDANG


Eg: keperluan lesen/permit, polisi harga barang kawalan , sekatan terhadap keluar masuk barangan tertentu, dasar cukai, undang-undang, kontrak & perjanjian (remedy & enforcement), harta intellect Keusahawanan berkembang pesat di persekitaran politik negara yang stabil & penguatkuasaan undangundang berada di tahap yang baik

Persekitaran Mikro
Persekitaran Mikro mengandungi beberapa kumpulan:Pelanggan/Pengguna (Customers) Pesaing (Competitors) Pembekal (Suppliers) Pihak Institusi Kewangan Organisasi bukan Kerajaan (NGOs) Pihak Kerajaan & Agensi-agensi yang terlibat

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Persekitaran Mikro
Mempengaruhi operasi usahawan secara langsung, mendatangkan kesan lebih cepat berbanding persekitaran makro

Persekitaran Mikro
1) Pelanggan pelanggan ialah pengguna yang membeli barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan usahawan . Kumpulan yang menjadi sasaran utama usahawan pelanggan raja , tiada pelanggan tiada perniagaan Klasifikasi pelanggan
a) individu b) kelompok manusia seperti yang terdapat di sekolah, universiti, hospital, pejabat kerajaan, c) sesebuah syarikat lain juga boleh menjadi pelanggan kepada syarikat yang lain (syarikat pembekal, agen pengedar, pemborong, peruncit, pengeluar).

Persekitaran Mikro
2) Pembekal
Individu atau kumpulan yang menyalurkan input kepada usahawan; bahan mentah, peralatan, mesin dan lain-lain. Penting menjaga hubungan. Pembekal yang baik akan menawarkan kepada usahawan bahan berkualiti, harga yang rendah, penghantaran pada masa yang tepat, tempoh bayaran yang lebih lama & reliable.

Persekitaran Mikro
3) Kerajaan & Agensi-agensi Yang Terlibat Mempengaruhi aktiviti keusahawanan melalui pelbagai peraturan yang digubal untuk membantu menyelaras, menyokong & membangun keusahawanan. Pelbagai agensi yang memberi khidmat nasihat, latihan, pinjaman, penyewaan premis. Menyedia lesen, permit, mengutip berbagai cukai & duti, mesti peka implikasi cukai terhadap kos & keuntungan syarikat.

Persekitaran Mikro
4) Institusi Kewangan Bank perdagangan, syarikat kewangan, syarikat insurans & syarikat venture capital Kebanyakan usahawan perlu sumber pembiayaan modal dari institusi kewangan untuk memula atau mengembangkan perniagaan. Faktor-faktor seperti kadar faedah, jumlah pinjaman & senang/susah pinjaman diberikan akan mempengaruhi perniagaan usahawan.

Persekitaran Mikro
5) Pesaing Penting bagi usahawan mengenal pasti siapa pesaing & memahami karenah & aktiviti pesaing-pesaing. Menganalisa tahap persaingan dalam industri tersebut. Selain mengetahui kelemahan & kekuatan diri, usahawan juga perlu mengetahui kelemahan & kekuatan para pesaing : guna strategi-strategi berkesan atasi pesaing (harga, promosi, produk, pengedaran, premis)

Persekitaran Mikro
6) Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGOs)
NGOs yang vokal & aktif boleh mempengaruhi perniagaan melalui berbagai kempen & publisiti. NGOs juga boleh mempengaruhi keputusan pengguna & kerajaan. Harus peka terhadap peranan badan-badan ini & isuisu yang sensitif pada masyarakat. Eg. Kebersihan, alam sekitar, kesihatan, keselamatan pengguna, status halal-haram dan lain-lain.

Kerajaan dan Perniagaan


Teras kepada campurtangan kerajaan di dalam perniagaan ialah mewujudkan dan menguatkuasakan peraturan dan undang-undang. Tujuan diwujudkan undang-undang dan peraturan perniagaan adalah untuk melindungi peniaga dan pengguna.

Deregulation
Peraturan yang disusun semula di dalam sesuatu industri untuk membantu mengembangkan industri berkenaan (membuang atau mengurangkan halanganhalangan kepada persaingan)

Buruh dan Perniagaan


Permintaan yang tinggi terhadap buruh memberi kesan kepada keadaan demografik buruh itu sendiri. Antaranya adalah;
Perubahan umur Wanita dan pekerjaan Buruh daripada pendatang Buruh dari kalangan orang cacat

Pengguna dan Perniagaan


Kepenggunaan atau consumerism adalah satu pergerakan yang bersifat sosial, ekonomi dan politik bertujuan untuk melindungi keselamatan dan hak pengguna keseluruhan.

Consumer bill of rights


Memberikan hak-hak pengguna yang boleh diringkaskan sebagai:
Hak untuk selamat Hak untuk diberitahu Hak untuk memilih Hak untuk mendengar

Cabaran akan Datang


Di antara beberapa cabaran yang mesti dihadapi di dalam perniagaan di masa akan datang ialah:
Saingan dari segi peningkatan produktiviti Dilema di dalam perniagaan antarabangsa Mengurangkan pencemaran alam yang berterusan Saingan inovasi teknologi

Latihan
Senaraikan empat (4) persekitaran luaran yang boleh mempengaruhi perniagaan. Permintaan tinggi terhadap buruh juga mengubah keadaan demografik buruh itu sendiri, senaraikan perubahan tersebut. Apakah maksud deregulation?