Anda di halaman 1dari 24

ISI KANDUNGAN Bil 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.

0 Isi Kandungan Pengenalan Matlamat Objektif Tarikh Masa Tempat Kumpulan Sasaran Prosedur Pelaksanaan Prosedur Pelaksanaan Demonstrasi (8.1) Prosedur Pelaksanaan Demonstrasi (8.2) Prosedur Pelaksanaan Demonstrasi (8.3) Prosedur Pelaksanaan Demonstrasi (8.4) 9.0 Pelan Kedudukan Ujian Amali Arah Pergerakan Individu Senarai Alatan Berat Senarai Alatan Tangan 10.0 11.0 12.0 Rumusan Rujukan Borang Kolaborasi Muka Surat 1-2 2 3 3 4 4 4 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

EKMAL ANDSALER

1.0

Pengenalan Pergerakan asas terdiri daripada pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan manipulasi alatan. Melalui pergerakan asas murid-murid dapat mengenal pasti potensi tubuh badan mereka bila melakukan berbagai-bagai jenis pergerakan secara tidak langsung. Mereka juga memperolehi pemahaman tentang keadaan fizikal yang melibatkan perkara abstrak seperti masa, hala tuju, jarak bentuk, saiz kepantasan dan hubungan dengan pergerakan yang dilakukan.

1.1

Pergerakan Asas Lokomotor Pergerakan lokomotor merupakan aktiviti gerak edar iaitu dari satu tempat ke tempat yang lain. Gerak edar dapat dilakukan secara individu, berpasangan dan dalam kumpulan bersama rakan. Lokomotor terbahagi kepada 2 bahagian utama iaitu: a) Lokomotor Beritma: Berjalan Berlari Melompat. b) Lokomotor Beritma tidak sekata: Skip Gelungsur(slide) Galop(mencongklang)

1.2

Bukan Lokomotor Pergerakan bukan lokomotor berkaitan dengan pergerakan yang dilakukan secara statik dan setempat yang melibatkan keupayaan pergerakan bahagian tubuh badan atau anggota badan. Contohnya: Mengilas Mendekam Imbangan

EKMAL ANDSALER

1.3

Manipulasi Alatan Manipulasi alatan berkait dengan koordinasi tubuh badan dengan alatan. Kemahiran ini merupakan asas yang penting untuk menyediakan muridmurid dalam mempelajari kemahiran sukan asas seperti bola jaring, bolasepak, bola tampar, sepak takraw dan lain-lain. Contohnya: membaling melontar menggelecek/mengawal Pada tahun 1988, Thomas Lee & Thomas menyatakan manipulasi melibatkan aspek iaitu: 1. Memberi tenaga kepada objek-objek seperti melontar, menyepak, memukul, mengumpan dan juga merejam. 2. Menguasai objek seperti menangkap dan menyambut. 3. Mengawal objek seperti menggelecek dan juga menimbang.

2.0

Matlamat Kertas kerja ini disediakan bagi menjalankan aktiviti yang sesuai dengan konsep Pendidikan Jasmani iaitu memperkembang dan mengekalkan kesihatan tubuh badan secara teratur seterusnya membantu perkembangan minda yang dalam diri individu. Secara amnya, kertas kerja ini dapat membantu pelajar memahami dan dan mempelajari lebih lanjut tentang pergerakan asas dan mendorong pelajar-pelajar memahami antara

pergerakan asas dengan elemen-elemen pergerakan seperti ruang, masa, dan kuasa. Amali atau demonstrasi yang akan dilakukan selepas ini pula bertujuan memberi pengalaman mencuba pergerakan asas dari yang ringkas kepada yang kompleks mengikut tahap umur dan kemampuan. Melalui proses menyusun dan mereka pergerakan, pelajar dapat mendalami kepentingan menjaga kesihatan dan cara untuk memanipulasikan alatan yang ada di sekeliling mereka. Para pelajar juga dapat membuka mata dan menyedari bahawa pergerakan asas boleh dilakukan dalam bentuk yang menarik serta mudah diaplikasikan dalam kehidupan seharian. EKMAL ANDSALER

3.0

Objektif

Psikomotor i. Melakukan sekurang-kurangnya 10 pergerakan lokomotor yang melibatkan aliran, aras, arah dan perhubungan. ii. Melakukan sekurang-kurangnya 10 pergerakan bukan lokomotor yang melibatkan badan, aras, ekstensi dan perhubungan. iii. iv. Melakukan sekurang-kurangnya 5 kemahiran tangan yang melibatkan aras, daya, masa, pelbagai anggota dan tubuh badan. Dapat menggabungkan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor secara berterusan, terikat atau bebas sambil manipulasi tangan dalam satu rangkaian yang melibatkan alatan besar.

Kognitif i. Dapat menjelaskan konsep pergerakan asas berdasarkan konsep pergerakan dan kemahiran motor mengikut analisis roda pergerakan (G. Graham, S. Holt/Hale dan M. Parker 1987).

Afektif i. ii. Menunjukkan nilai kerjasama dengan menyumbangkan idea dan berkongsi bahan dengan rakan semasa menyiapkan kertas kerja. Menunjukkan sikap bertanggungjawab dengan menyimpan peralatan besar atau tangan selepas melakukan ujian amali. iii. Menunjukkan tahap disiplin yang tinggi dengan mengikut arahan penguji semasa melakukan ujian amali.

4.0

TARIKH 12 dan 13 Oktober 2010

EKMAL ANDSALER

5.0

MASA 8.00 pagi hingga 12.00 tengahari

6.0

TEMPAT Gimnasium IPG Kampus Ilmu Khas

7.0

KUMPULAN SASARAN Pelajar-pelajar PISMP Semester 2

8.0

Panduan melaksanakan Demonstrasi Menerusi Amali pergerakan asas ini, setiap pelajar dikehendaki mencipta 20 pergerakan iaitu 10 pergerakan lokomotor dan 10 pergerakan bukan lokomotor dan diikuti dengan 5 pergerakkan manipulatif alatan. Hal ini

bermakna, setiap pelajar mestilah mempunyai 25 perlakuan yang berbezabeza. Dalam melakukan pergerakan asas ini, pelajar perlu bergerak memenuhi kesemua ruang dengan memanipulasikan sejenis alatan

contohnya alatan seperti bola gimnastik, tali, gelung rotan dan belantan. Para pelajar harus kreatif dan bijak menyusun pergerakan pergerakan yang menarik supaya perlakuan yang akan dilakukan mudah dan licin. Pelajar juga boleh melakukan pergerakan mengikut kelajuan iaitu melakukan pergerakan dengan pantas, sederhana pantas mahupun perlahan ataupun mengikut aras iaitu daripada aras tinggi, sederhana dan rendah.

EKMAL ANDSALER

( 8.1 ) Konsep Pergerakan BIL Pergerakan Gambar Kesedaran ruang 1 (BL1) Regangan bawah ke Arah:Ke bawah Aras sederhana 2 (BL2) Regangan ke Arah: Kiri Pinggang untuk aktiviti regangan Kesedaran tubuh badan Pinggang untuk aktiviti regangan Kualiti pergerakan Hubungan

kiri dan kanan

dan kanan Aras tinggi/sede rhana

3 (MA1)

Memintal dengan kaki

tali

Arah: Pusingan

Kaki

Tempo Sederhana

Hubungan dengan alat

4 (L1)

Skip

Arah: Depan Laluan: Lurus

Kaki

dan Tempo

tangan yang Laju/Cepat diayun

5 (L2)

Do Si Do

Arah: Semua Laluan:Me ngelilingi

Kesamaan dengan tubuh rakan

Tempo Sederhana

Hubungan dengan rakan

EKMAL ANDSALER

6 (MA2)

Mengelecek bola tangan dengan

Aras: Rendah Arah: Depan Laluan:Zigzag

Tangan dan Tempo imbangan individu Laju/Cepat

Hubungan dengan alat

7 (BL3)

Imbangan titik bola

Aras Rendah

Tubuh

Aliran:

Hubungan dengan alat

dengan

badan dapat Terkawal mengimban g titik bumi pada 3

pada

8 (BL4)

Tarian Bola

Aras

Lentuk

Tempo Sederhana

Hubungan dengan alat

Tinggi dan badan sederhana semasa membuat Arah: Atas tarian bola dan bawah

9 (MA3)

Melontar bola

dan

Aras sederhana

Mata, bentuk badan

Tempo

Hubungan dengan alat

menangkap

Tinggi dan tangan dan Sederhana

Arah: Atas semasa dan bawah melontar dan menangkap bola

EKMAL ANDSALER

10 (L3) Grape-Vine

Arah: Sisi

Postur badan

Tempo Cepat/Laju

Laluan: Lurus

semasa melakukan Grape-Vine

11 (L4) Langkah besar

Arah: Depan

Postur badan semasa

Tempo Sederhana

Laluan: Zig-zag

melakukan aktiviti langkah besar

12 (MA4)

Mengawal bola dengan tali

Arah: Semua Laluan: Pelbagai

Koordinasi tangan, mata, badan dan semasa akitiviti kaki

Tempo Lambat

Hubungan dengan alat

13 (MA5)

Mengetuk belantan sambil bergerak

Aras tinggi, Koordinasi sederhana dan rendah Arah: semua tangan, mata, badan dan semasa akitiviti Koordinasi tangan, mata, badan dan semasa akitiviti kaki kaki

Tempo Sederhana

Hubungan dengan alat

14 (MA6)

Skipping bergerak

Arah: Depan Laluan: Lurus

Tempo Cepat/Laju

Hubungan dengan alat

EKMAL ANDSALER

15 (BL5)

Regangan kaki sambil mengimbang badan

Aras rendah dan sederhana

Koordinasi tangan, mata, badan dan semasa kaki

Tempo Sederhana

Hubungan dengan alat

Arah: Depan 16 (L5) Mengguling ke depan Aras rendah

akitiviti

Koordinasi tangan, Tempo

mata, badan Sederhana Arah: Depan dan semasa akitiviti 17 (BL6) Butterfly-Effect (Regangan) Aras rendah Postur badan semasa Arah: Depan 18 (L6) Jalan Langkah Kecil Arah: depan membuat regangan Postur semasa membuat Laluan: Zig-zag pergerakan, imbangan badan 19 (L7) Menggelungsu r Arah: Sisi Koordinasi kiri kanan Laluan: Melengkun g dan tangan, mata, badan dan semasa akitiviti kaki Tempo Laju/Cepat Tempo Sederhana Tempo Sederhana kaki

EKMAL ANDSALER

20 (L8) Tendang

sisi,

Arah:

sisi Koordinasi tangan, mata, badan dan kaki

Tempo Cepat/Laju

paras lutut dan depan (Athlete Exercise)

kiri,kanan dan depan

Laluan: Lurus

semasa akitiviti

21 (BL7)

Menarik

Aras

Postur

Hubungan dengan alat

sederhana/ tubuh badan tinggi semasa melakukan aktiviti ini

22 (BL8)

Menolak

Aras

Postur

Hubungan dengan alat

sederhana/ tubuh badan tinggi semasa melakukan aktiviti ini

23 (BL9)

Meregang betis, hamstring dan kaki

Aras

Postur

Hubungan dengan alat

sederhana/ badan, dan tinggi imbangan badan semasa melakukan aktiviti

24 (L9) Mengcongklan g

Arah: Depan

Koordinasi tangan, mata, badan

Tempo Laju/Cepat

Laluan: Lurus

dan semasa akitiviti

kaki

EKMAL ANDSALER

25 (BL10)

Meregang kepala

Arah: Kiri,kanan, atas, bawah

Kepala, tangan, postur badan semasa melakukan aktiviti

Tempo Sederhana

26 (L10)

Memanjat

Arah: Menaik

Koordinasi tangan, mata, badan

Tempo Sederhana

Hubungan dengan alat

Laluan: Tangga

dan semasa akitiviti

kaki

EKMAL ANDSALER

( 8.2 ) Lokomotor (L) Gambar Pergerakan Skip (L1) Kualiti pergerakan & Hubungan Tempo Laju/Cepat

Do Si Do (L2)

Tempo Sederhana Hubungan dengan alat dan rakan

Grape-Vine (L3)

Tempo Cepat/Laju

Langkah Besar (L4)

Tempo Sederhana

Mengguling (L5)

Tempo Sederhana

EKMAL ANDSALER

Jalan Langkah Kecil (L6)

Tempo Sederhana

Menggelungsur (L7)

Tempo Laju/Cepat

Tendang sisi, paras lutut dan depan (Athlete Exercise) (L8)

Tempo Cepat/Laju

Mengcongklang (L9)

Tempo Laju/Cepat

Memanjat (L10)

Tempo Sederhana Hubungan dengan alat

EKMAL ANDSALER

( 8.3 ) Bukan Lokomotor (BL) Regangan ke bawah (BL1)

Regangan ke kiri dan kanan (BL2)

Imbangan 3 titik dengan bola (BL3) Aliran terkawal Hubungan dengan alat

Tarian Bola (BL4)

Tempo Cepat/Laju Hubungan dengan alat

Regangan kaki sambil mengimbang badan (BL5)

Tempo Sederhana

Hubungan dengan alat

Butterfly-Effect (Regangan) (BL6) Tempo sederhana

EKMAL ANDSALER

Menarik (BL7)

Hubungan dengan alat

Menolak Hubungan dengan alat (BL8)

Meregang betis, hamstring dan kaki Hubungan dengan alat (BL9)

Meregang kepala (BL10)

Tempo Sederhana

EKMAL ANDSALER

( 8.4 ) Manipulasi Alatan (MA) Memintal tali dengan kaki (MA1) Tempo Sederhana Hubungan dengan alat

Mengelecek bola dengan tangan (MA2)

Tempo Laju/Cepat Hubungan dengan alat

Melontar dan menangkap bola (MA3)

Tempo Sederhana

Hubungan dengan alat

Mengawal bola dengan tali Tempo Lambat (MA4) Hubungan dengan alat

Mengetuk belantan sambil bergerak (MA5)

Tempo Sederhana

Hubungan dengan alat Skipping Bergerak Tempo Cepat/Laju (MA6) Hubungan dengan alat

EKMAL ANDSALER

Kerusi panjang

Tilam

Fitball

Kon

kayu

Gelung

Silinder

Kerusi panjang

Lombol

Tilam

silinder

EKMAL ANDSALER

Kerusi panjang

Tilam

Fitball

Kon

kayu

Gelung

Silinder

Kerusi panjang

Lombol

Tilam

silinder

EKMAL ANDSALER

8.1 SENARAI ALATAN BERAT

Nama Alatan

Gambar

Peti Lombol

Tilam Nipis

Silinder

Bangku

EKMAL ANDSALER

8.2 SENARAI MANIPULATIF ALATAN

Nama Alatan

Gambar

Tali

Bola Gimnastik

Belantan

EKMAL ANDSALER

RUJUKAN Wee Eng Hoe ( 2001 ), Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan. Shah Alam : Karisma Publications Sdn. Bhd.

Ramakrishnan, P. Y. ( 1998 ), Pendidikan Pergerakan Mudah. Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Arid Fazil (2005) Kecerdasan dalam Sukan. Kuala Lumpur: Maktab Perguruan Ilmu Khas.

Lily Rozita (2002) Pergerakan Asas Lokomotor, Bukan Lokomotor dan Manipulasi Alatan. Perlis: Institut Perguruan Perlis.

Shaiful Bahari & Hasnul Faizal Hushin Amri (2007). HBPE 1203 Kecergasan Fizikal. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia.

EKMAL ANDSALER

BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSuS IPG NAMA PELAJAR NO. MATRIK KUMPULAN MATA PELAJARAN PENSYARAH PEMBIMBING :IPG KAMPUS ILMU KHAS :EKMAL ANDSALER :900211-13-7597 :PISMP 2010 SEMESTER :2

:PENDIDIKAN JASMANI :PN. KOK MONG LIN

TARIKH

PERKARA YANG DIBINCANGKAN

KOMEN

T/TANGAN PENSYARAH

o Menerima tugasan daripada pensyarah. o Pensyarah memberikan penerangan berkaitan dengan kerja kursus yang diberi. o Mengambil gambar sebagai persediaan amali pergerakan asas.

EKMAL ANDSALER

RUMUSAN & REFLEKSI Secara keseluruhannya, saya telah mendapat banyak manfaat setelah menyiapkan kertas kerja ini. Segala aspek yang penting termasuk format untuk membuat kertas kerja telah saya pelajari. Tugasan ini banyak meningkatkan kreativiti saya sebagai seorang guru pelatih dan menyediakan saya untuk mengajar kelak. Segala kemahiran-kemahiran asas yang penting akan membantu saya dalam menjalani tugas-tugas seharian. Walaupun Major saya ialah Pendidikan Muzik, namun tidak mustahil pada masa yang akan datang saya akan mengajar subjek Pendidikan Jasmani. Justeru dengan itu, pengalaman membuat kertas kerja, pengetahuan pergerakan asas yang dipelajari dan yang dipraktikkan akan membantu saya pada masa hadapan. Pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan manipulasi alatan yang perlu digabungkan untuk membentuk satu rangkaian pergerakan yang menarik telah saya lakukan dan ternyata aktiviti ini sangat menarik dan sangat sesuai diaplikasikan di sekolah khususnya bagi murid-murid sekolah rendah. Antara pergerakan yang saya suka ialah Mengcongklang, Butterfly Effect dan juga Tendang sisi, lutut dan depan. Tiga pergerakan ini adalah menarik bagi saya kerana ia amat menyeronokkan bila dilakukan. Ia juga membantu dalam memperkembangkan otot-otot badan khasnya bahagian kaki. Saya telah memilih jalan cerita Where is the Treasure? sebagai jalan cerita rangkaian pergerakan saya. Cerita ini berkisarkan tentang kesungguhan seorang pencari harta karun yang berusaha mencari harta karun THE ONE AND ONLY. Dalam perjalanan beliau, banyak cabaran dan dugaan yang harus beliau tempuhi demi mencari harta karun tersebut. Akhirnya, beliau sampai juga ke gunung THE MINAS TRITITH. Namun begitu, harta yang dicari bukanlah kebendaan semata-mata, namun satu pemandangan yang amat indah tiada taranya di bumi ini seperti syurga. Antara konsep yang agak sukar dilakukan adalah kesedaran masa. Saya telah memilih muzik Blow Me Away lagu kumpulan Breaking Benjamin sebagai alternatif untuk menjadikan persembahan amali saya lebih mudah dilakukan. Dengan adanya lagu ini, saya lebih mudah mengingati langkah-langkah yang perlu saya lakukan dan di samping itu saya lebih menikmati pergerakan yang saya lakukan.

EKMAL ANDSALER

REFLEKSI

EKMAL ANDSALER

Bagi permainan kecil ataupun dikenali sebagai permainan kanak-kanak, kami telah sepakat memilih kategori permainan Net and Wall (jaring dan dinding). Kami telah berbincang dan mengadaptasi permainan ping pong, tennis dan juga takraw dan membuat sejenis permainan baru yang kami beri nama Ping Ton. Permainan ini hampir serupa dengan ketiga-tiga permainan yang telah diadaptasikan dimana ciriciri setiap permainan ada pada Ping Ton. Untuk permainan ini, alat-alat yang diperlukan ialah bat(pemukul) seperti ping pong, kon, jaring, gelung rotan, bola ping pong, bola tampar, dan juga skor board. Kesemua bahan-bahan tersebut boleh didapati daripada stor sukan IPG IPIK, namun bat pemukul tidak ada di dalam stor. Ini adalah kerana bat pemukul untuk bermain permainan ini haruslah mempunyai permukaan yang luas bagi memudahkan hantaran bola dan kayu pemegang yang pendek bagi menguatkan cengkaman. Bagi membuat bat ini, banyak pengorbanan yang kami lakukan. Ini termasuklah pengorbanan masa. Kami mengambil masa sebanyak seminggu bagi menyiapkan bat ini. Alhamdullillah, semua ahli dalam kumpulan memberikan kerjasama yang baik dalam pembikinan bat pemukul ini. Kami telah menghasilkan 3 prototaip namun semuanya ditolak oleh pensyarah pembimbing kesayangan kami iaitu Puan Kok Mong Lin. Beliau menyatakan kelemahan dan kekuatan setiap prototaip. Kami amat berterima kasih kerana beliau tidak jemu bagi melayan kerenah kami dan memperbaiki kelemahan bahan kami. Pengorbanan dari segi kewangan juga merupakan kunci penghalang utama bagi kami menyiapkan bat pemukul ini. Kos keseluruhan bagi pembuatan bat ini ialah RM73.70. Ini adalah bersamaan dengan kayu yang dibeli, syelek, berus, gam kuat, pistol puncher dan juga kertas bagi menyiapkan kerja pembaikian bat pemukul ini. Saya amat senang dengan semua ahli kumpulan saya kerana memberikan komitmen yang tinggi kerana mereka sanggup berhujan dengan saya demi mencari bahan yang diperlukan dan walaupun terpaksa, memberikan share wang untuk membeli bahan-bahan berkaitan. Diharap hasil kerja kami ini akan menjadi best of the best berbanding prototaip yang lalu dan kami amat menantikan impak permainan yang kami sudah adaptasikan ini.

EKMAL ANDSALER