Anda di halaman 1dari 24

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

SEKOLAH ALAM SHAH PRESINT 1 62520, PUTRAJAYA WILAYAH PERSEKUTUAN


Objektif Modul Menguasai tajuk fokus SPM 2011 Mengaplikasi kaedah membuat nota yang efektif Memupuk budaya belajar gaya belajar sejarah Melahirkan murid yang kreatif dan inovatif

MODUL EKSPLORASI 2011 FOKUS SPM TINGKATAN 4

SeJaRaH

Aplikasi belajar dan membuat nota: Peta minda Pengurusan grafik Peta informasi Akronim, arkostik dan visual Gabung jalin Karikatur/ komik nemonik Socrates Bertema Permainan
Di sediakan
PN. MASARIAH BINTI MISPARI

NAMA: NAMA GURU:

SEK: TING :
1

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

:5:

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA 1. Tamadun Indus dari aspek lokasi, proses pembentukan tamadun, ciri-ciri dan sumbangan.

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA 2. Tamadun Hwang Ho dari aspek lokasi, proses pembentukan tamadun, ciri-ciri dan sumbangan.

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN 3.

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

Tamadun Yunani, Rom, India dan China dari aspek latar pentadbiran, perundangan dan perluasan kuasa

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN 4. Tamadun Yunani, Rom, India dan China dari aspek pendidikan, falsafah serta sains dan teknologi

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

BAB 3: TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA 5. Konsep dan ciri-ciri kerajaan Maritim serta perkembangan Kedah Tua dan Srivijaya

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

BAB 3: TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA 6. Pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal dari aspek cara kedatangan, pentadbiran dan kesenian.

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH 7. Penyebaran Islam di Makkah, penerimaan, penentangan dan cara Rasulullah S.A.W menangani.

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH 8 Hijrah dari aspek Perjanjian Aqabah, konsep ,sebab dan kepentingannya

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH 9 Latar belakang pengubalan Piagam Madinah, kandungan dan kepentingannya

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

10

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

10. Penyebaran Islam, peperangan dalam Islam, Perjanjian Hudaibiyah, pembukaan Kota Makkah dan kepentingannya.

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

11

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

11. Kerajaan Khulafa al-Rasyidin dari aspek, konsep khalifah, syarat ,cara pemilihan, tugas dan sumbangan Khalifah Umar.

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

12

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA 12. Kerajaan Umaiyah dari aspek pembentukan, sumbangan dan kejatuhan.

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

13

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA 13. Kerajaan Abbasiyah h dari aspek pembentukan, sumbangan dan kejatuhan.

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

14

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA 14 Cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain dan kesan pertembungan.

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

15

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA 15

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

Pengaruh Islam ke Asia Tenggara dari aspek pentadbiran, pendidikan, bahasa, budaya, seni dan kewangan.

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

16

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT 16. Pengaruh Islam di Malaysia dari aspek pentadbiran dan perundangan.

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

17

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

17. Pengaruh Islam di Malaysia dari aspek pendidikan, bahasa dan kesusasteraan, kesenian, gaya hidup, dan ekonomi.

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

18

BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH 18. Revolusi Pertanian, Revolusi Perindustrian dan kesannya

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

19

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA 19. Ciri-ciri ekonomi tradisional, ekonomi dagangan dan pertanian komersial

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

20

BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA 20. Kemasukan buruh luar sebab, cara dan pembentukan masyarakat berbilang kaum.

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

21

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA 21. Dasar British ke atas pertanian dari aspek undang-undang tanah dan dasar terhadap pekebun kecil.

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

22

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA 22. Kesan dasar ekonomi British seperti perbandaran, dan sistem pendidikan vernakular.

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

23

MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA 23 Kesan dasar ekonomi British terhadap pengangkutan dan perhubungan dan kesihatan.

MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011

24