Anda di halaman 1dari 15

N D A M I

DEFINISI
Menurut bahasa, mandi (al-ghuslu) adalah mengalirkan air pada sesuatu. Menurut Istilah, mandi (al-ghuslu) adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus untuk menghilangkan hadas besar.

DALIL TENTANG MANDI WAJIB


Q.S. AN NISA : 43

.
Ertinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat,
sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi .

PERKARAPERKARA YANG MEWAJIBKAN MANDI

BERSETUBUH
Bertemunya dua

kemaluan (laki-laki dan perempuan),


walaupun tidak keluar mani

KELUA R AIR MANI

KEMATIAN

HAID
Ketika BERHENTINYA darah haid

NIFAS
DARAH YANG KELUAR SELEPAS BERSALIN

WILADAH (BERSALIN)

RUKUN MANDI WAJIB

NIAT
Niat mandi (dalam hati) untuk

menghilangkan hadas besar

BASUH SELURUH ANGGOTA BADAN YG ZAHIR

CARA-CARA

PERKARA WAJIB Niat Membasuh seluruh badan yang zahir dengan air termasuk kulit atau rambut

PERKARA SUNAT
Membasuh kedua-dua tangan di luar daripada bekas air. Membasuh kemaluan dengan tangan kiri dan juga kekotoran yang ada pada badan. Berwudhuk Menyelati rambut kepala dengan air kemudian basuh 3X Membasuh bahagian kanan dahulu,kemudian kiri Menggosok tubuh dan berturut2 dalam membasuh anggota Membasuh semua tubuh yg berlipat Membasuh 3X sbg kias kepada wuduk