Anda di halaman 1dari 8

Ingin berjaya dalam

pelajaran? Ingin mendapatkan suatu cara belajar yang efektif dan mudah ?
Berikut ini adalah 7 (tujuh) langkah yang dapat anda lakukan dan kembangkan sendiri.
Ingin berjaya dalam pelajaran- Unit B&K, SKLK

1. Bertanggung jawab pada diri sendiri.

Tanggung jawab merupakan salah satu


kayu pengukur sama ada anda sudah mulai berusaha menentukan sendiri keutamaan, waktu dan sumber-sumber yang boleh dipercayai dalam mencapai kejayaan belajar.
Ingin berjaya dalam pelajaran- Unit B&K, SKLK

2. Berikan tumpuan terhadap nilai dan prinsip yang anda percaya.

Tentukan sendiri mana yang penting


bagi anda. Jangan biarkan rakan atau orang lain menentukan apa yang penting untuk anda.
Ingin berjaya dalam pelajaran- Unit B&K, SKLK

3. Dahulukan mana yang penting.

Lakukanlah dulu keutamaankeutamaan yang telah anda tentukan sendiri. Jangan biarkan orang lain atau hal lain mengganggu apa yang telah anda tetapkan.
Ingin berjaya dalam pelajaran- Unit B&K, SKLK

4. Anggap anda berada dalam "win-win situation".

Anggaplah rakan anda yang banyak


membantu dalam belajar bersama dan banyak memberikan idea baru dalam melakukan tugasan juga sebagai saingan anda dalam kelas. Dengan cara ini, anda akan selalu terdorong untuk melakukan yang terbaik (do your best) di dalam kelas.
Ingin berjaya dalam pelajaran- Unit B&K, SKLK

5. Fahami orang lain, maka mereka akan memahami anda.

Misalnya menanyakan tentang nilai


matematik atau meminta tambahan waktu untuk menyiapkan kerja, tempatkan diri anda sebagai guru tersebut. Cuba tanyakan pada diri anda, apakah alasan yang paling sesuai untuk diberikan ketika berada dalam posisi guru tersebut.
-Ingin berjaya dalam pelajaran- Unit B&K, SKLK

6.Cari penyelesaian yang lebih baik. Apabila anda tidak memahami tajuk yang diajarkan pada hari ini, jangan hanya membaca ulang bahan tersebut. Cuba cara lain pula. Misalnya, bincangkan tajuk tersebut dengan guru, rakan, kelompok belajar atau dengan guru pembimbing (mentor) kamu. Mereka akan dapat membantu anda untuk memahami tajuk itu dengan lebih baik. Ingin berjaya dalam pelajaran- Unit B&K, SKLK

7. Cabar diri sendiri secara berkesinambungan. Dengan cara ini, pelajar akan terasa mengasyikkan, dan mungkin anda mendapat idea-idea yang cemerlang.
Ingin berjaya dalam pelajaran- Unit B&K, SKLK-