Anda di halaman 1dari 5

( SEJARAH TINGKATAN 6 ATAS )

2012

Minggu Penggal 1 1 2

Tajuk/Tema 1. MASYARAKAT TEMPATAN 1.1 Institusi Pemerintahan 1.1.1 Sistem Beraja/ Maharaja Konsep, struktur dan peranan 1.1.2 Sistem Pembesar/Hulubalang

Kemahiran Berfikir 1.1.1 Pengelasan 1.1.2 Penerangan Berkesan

Nilai 1.1.1 Penghargaan 1.1.2 Hormat

Catatan

3 4 5

1.2 Hukum Adat, Peraturan dan Undang-undang Yang Diamalkan oleh Setiap Negeri 1.2.1 Bentuk 1.2.2 Peranan dan Pelaksanaannya 1.3 Sistem Sosial 1.3.1 Sistem Feudal Konsep dan struktur 1.3.2 Sistem Kepercayaan dan Agama 1.3.2.1 Islam, Kristian, Hinduisme dan Jainisme 1.3.2.2 Buddhisme, Shintoisme, Confucianisme daan Taoisme 1.4 Sistem Ekonomi 1.4.1 Sara Diri 1.4.1.1Pertanian 1.4.2 Komersial 1.4.2.1 Perlombongan dan Perdagangan 1.4.2.2 Dasar Tutup Pintu

1.2.1 Membuat Keputusan 1.2.2 Penerangan Berkesan 1.3.1 Pengelasan

1.2.1 Patuh Kepada Undangundang 1.2.2 Adil 1.3.1 Berani

6 7 8 9 10

1.3.2.1 Banding dan Beza 1.3.2.2 Banding dan Beza 1.4.1 Penerangan Berkesan

1.3.2.1 Hormat 1.3.2.2 Yakin 1.4.1 Gigih

1.4.2.1 Banding dan Beza 1.4.2.2 Penerangan Berkesan

1.4.2.1 Kerjasama 1.4.2.2 Ikhlas Ujian Formatif Pertama

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 10.03.2012 18.03.2012)

Minggu 11

Tajuk/Tema 2. TRANSFORMASI MASYARAKAT 2.1 Perluasaan Kuasa Asing 2.1.1 Mekantalisme Konsep dan latar belakang Kemunculan 2.1.2 Imperialisme Konsep dan latar belakang Kemunculan 2.1.3 Kolonialisme Konsep dan latar belakang Kemunculan 2.2 Campur Tangan 2.2.1 Perjanjian 2.2.2 .1Persamaan dan Perbezaan : Ciri, Sebab dan Kesan 2.2.2Peperangan 2.2.2.1 Persamaan dan Perbezaan : Ciri, Sebab dan Kesan 2.2.3 Pengilhakan 2.2.3.1 Persamaan dan Perbezaan : Ciri, Sebab dan Kesan 2.3 Kesan Terhadap Masyarakat dan Negara 2.3.1 Masyarakat Berbilang Kaum 2.3.1.1 Migrasi 2.3.1.2 Proses Pembentukan Masyarakat Majmuk di Burma, Thailand, Indonesia dan Filipina

Kemahiran Berfikir 2.1.1 Penerangan Berkesan

Nilai 2.1.1 Cinta Kepada Negara

Catatan

2.1.2 Pengelasan

2.1.2 Cekal

12

2.1.3 Banding dan Beza

2.1.3 Ikhlas

13

14

2.2.1.1 Penerangan Berkesan

2.2.1.1 Daya Usaha

15

2.2.3.1 Pengelasan

2.2.3.1 Kasih Sayang

16

2.2.3.1 Banding dan Beza 2.3.1 Pengelasan

2.2.3.1 Amanah 2.3.1 Jujur

17 18 19 20

2.3.1.2 Pengelasan

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 26.05.2012 10.06.2012)

Minggu Penggal 2 1 2 3

Tajuk/Tema 2.3.2 Penentangan 2.3.3.1 Bentuk: perjuangan, kebangkitan dan pertempuran 2.3.2.2 Sebab, Cara dan Kesan Penentangan 2.3.3 Penerimaan dan Pengubahsuaian 2.3.3.1Pentadbiran, Undang-undang Proses dan perkembangan 2.3.3.2 Ekonomi, Adat dan Pentadbiran Proses dan perkembangan

Kemahiran Berfikir 2.3.3.1 Banding dan Beza 2.3.2.2 Penerangan Berkesan 2.3.3.1 Menyelesaikan Masalah 2.3.3.2 Penerangan Berkesan

Nilai 2.3.3.1 Cinta Kepada Negara 2.3.2.2 Daya Usaha 2.3.3.1 Cekal 2.3.3.2 Amanah

Catatan

4 3. 5 NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA DAN BANGSA 3.1 Gerakan Kebangsaan 3.1.1 Agama 3.1.1.1 Peranan dan sumbangan 3.1.2 Bahasa dan Kesusasteraan 3.1.2.1 Peranan dan sumbangan 3.1.3 Kewartawanan 3.1.4 Sistem Pendidikan Peranan dan sumbangan 3.1.5 Golongan Intelektual 3.1.5.1 Peranan dan sumbangan 3.1.6 Pengaruh-Pengaruh Luar 3.1.6.1 Peranan dan sumbangan 9 10 3.2 Persatuan, Kesatuan dan Kelab Yang Berkaitan Dengan Ekonomi, Sosial dan Politik 3.2.1 Kemunculan dan Pertumbuhan 3.2.1.1 Sebab dan proses Ujian Formatif Kedua 3.2.1.1 Penerangan Berkesan 3.2.1.1 Cinta Kepada Negara

3.1.1.1 Pengelasan 3.1.2.1 Penerangan Berkesan 3.1.3 Pengelasan 3.1.4 Membuat Keputusan

3.1.1.1 Perpaduan 3.1.2.1 Cinta Kepada Negara 3.1.3 Cekal 3.1.4 Berani

6 7

3.1.5.1 Menyelesaikan Masalah 3.1.6.1 Banding dan Beza

3.1.5.1 Daya Usaha 3.1.6.1 Berani

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II ( 18.08.2012 26.08.2012 )

Minggu 11

Tajuk/Tema 3.2.2 Aliran Perjuangan 3.2.2.1 Persamaan dan Perbezaan 3.3 Perjuangan Pembebasan dan Kemerdekaan 3.3.1 Pendudukan Jepun dan Kesannya 3.3.2 Perjuangan Bersenjata Perjuangan Secara Berperlembagaan Kemerdekaan

Kemahiran Berfikir 3.2.2.1 Banding dan Beza 3.3.1 Penerangan Berkesan 3.3.2 Membuat Keputusan 3.3.3 Menyelesaikan Masalah 3.3.4 Penerangan Berkesan

Nilai 3.2.2.1 Hormat 3.3.1 Dedikasi 3.3.2 Berani 3.3.3 Kebebasan 3.3.4 Cinta Kepada Negara

Catatan

12 13

3.3.3 3.3.4 14 15

4. PENGISIAN KEMERDEKAAN 4.1 Sistem Pemerintahan 4.1.1 Bentuk Pemerintahan 4.2 Pembangunan Sosial dan Ekonomi 4.2.1 Persamaan dan Perbezaan 4.3 Hubungan Serantau dan Antarabangsa 4.3.1 Dasar Luar dan Kepentingannya 1. Ulangkaji a) Sistem Beraja b) Hukum Adat

4.1.1 Penerangan Berkesan 4.2.1 Menyelesaikan Masalah 4.3.1 Banding dan Beza a) Penerangan Berkesan b) Banding dan Beza PEPERIKSAAN PERCUBAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN CUTI AKHIR TAHUN ( 10.11.2012 01.01.2013 )

4.1.1 Yakin 4.2.1 Bertanggungjawab 4.3.1 Kerjasama, toleransi a) Rajin b) Yakin

16 17 18 19 20 21

Lim Chin Guan SMJK Pulau Sebang 2012