Anda di halaman 1dari 1

PELAN TINDAKAN PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SESI 2011

MATLAMAT STRATEGIK : 1. Memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. 2. Melahirkan insan yang seimbang selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara. OBJEKTIF KHUSUS : 1. Melahirkan pelajar yang dapat mengaplikasikan setiap kaedah, kemahiran dan ilmu yang dipelajari dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.