Anda di halaman 1dari 2

Langkah Pengajaran Gagne

Aktiviti P&P

Teori/Model

Pendekatan

Strategi

Kaedah/Teknik

3. Merangsang Ingatan kembali terhadap Pengetahuan Sedia Ada

Guru: 1) Guru bertanya kepada murid sama ada mereka mempunyai ikan hiasan seperti yang ditunjukkan di dalam gambar sebelumnya. 2) Jika ada, minta murid nyatakan jenis.

Induktif Guru bertanya sama ada murid mempunyai ikan seperti yang ditunjukkan di dalam gambar sebelum menyatakan bahawa ikan tersebut adalah

Pemusatan Murid Guru bertanya kepada murid dan murid memberi tindak balas.

Perbincangan Guru bertanya secara umum kepada murid tentang ikan hiasan.

Berasaskan Bahan Menggunakan paparan slide show.

Murid: 1) Respon terhadap soalan. 2) Mengingat semula jenis ikan yang dibela di rumah. 3) Menyatakan sama ada ikan diletakkan di

ikan hiasan.

dalam akuarium atau kolam.

4. Kemukakan Kandungan

Guru: 1) Menunjukkan paparan audiovisual kepada murid yang mempunyai maklumat tentang ikan hiasan. 2) Paparan dalam bentuk pelbagai warna.

Model Pengajaran Behavioris (Pengajaran Langsung)

Tematik 1) Guru menyatakan tema pembelajaran iaitu Ikan Hiasan. 2) Paparan audiovisual adalah untuk membantu murid mendapatkan

Pemusatan Murid dan Berasaskan Bahan. 1) Guru mengawal pembelajaran menerangkan tentang tajuk menerusi paparan audiovisual. 2) Penggunaan paparan yang menarik, berwarna dan ceria. 3) Murid

Perbincangan 1) memberikan pendpaat mereka berdasarkan apa yang dilihat dan diterangkan. Murid

Murid: 1) Murid diminta melontarkan pendapat masing-masing tentang ikan hiasan.

gambaran awal dan menjana idea tentang ikan hiasan. 3)

Membentuk dikehendaki kreatif memberi pendapat masing-masing.

pemikiran dan kritis.