Anda di halaman 1dari 38

KATA GANTI NAMA

KUMPULAN 5: AHMAD THORIQUE BIN ROSDIN ATHIRAH BT MOHD RADZI MOHD FARHAN BIN JAMALUDIN ZALEHA BINTI AHMAD PENSYARAH : PUAN HJH PUTEH BT AHMAD

PENGGOLONGAN KATA
Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain atau golongan yang sama. Dalam Bahasa Melayu ada empat bentuk golongan kata
PENGGOLONGAN KATA

KATA NAMA

KATA KERJA

KATA ADJEKTIF

KATA TUGAS

KATA NAMA
 Kata nama ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa dan lazimnya perkataan demikian menamakan orang, tempat, benda atau konsep.  Golongan kata nama boleh dikelompokkan kepada tiga kumpulan Kata Nama Khas Kata Nama Am

Kata Ganti Nama

KATA NAMA

KATA NAMA KHAS

KATA NAMA AM

KATA GANTI NAMA

KATA NAMA KHAS


y Kata nama khas mendukung makna rujukan khusus pada sesuatu nama orang, haiwan, benda, perbadanan (institusi), undang-undang, bangsa, bahasa, pangkat, dan seumpamanya. y Biasanya, huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. y Kata nama khas boleh dibahagikan kepada dua kumpulan: i. Kata Nama Khas Hidup ii. Kata Nama Khas Tak Hidup

y Manakala Kata Nama Khas Hidup pula boleh dipecahkan kepada dua lagi iaitu: i. Kata Nama Khas Hidup Manusia ii. Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia Kata nama khas hidup manusia: y Terdiri daripada perkataan yang merujuk kepada manusia y Boleh didahului oleh nama panggilan atau gelaran. y Kata gelaran si dan sang boleh juga digunakan.

Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia: y Terdiri daripada perkataan yang merujuk kepada bendabenda yang hidup tetapi bukan jenis manusia, misalnya malaikat, haiwan, tumbuh-tumbuhan, dan seumpamanya. y Boleh juga menerima panggilan atau gelaran. Kata Nama Khas Tak Hidup: y Terdiri daripada perkataan yang merujuk kepada bendabenda yang khusus tetapi bukan hidup, misalnya nama benda, institusi, negara, pangkat, tempat, bangsa, undang-undang, dan seumpamanya

GOLONGAN KATA NAMA KHAS


KATA NAMA KHAS

KATA NAMA KHAS HIDUP

KATA NAMA KHAS TAK HIDUP

KATA NAMA KHAS HIDUP MANUSIA

KATA NAMA KHAS HIDUP BUKAN MANUSIA

Contoh-contoh:
KATA NAMA HIDUP MANUSIA HIDUP BUKAN MANUSIA TAK HIDUP

Fatimah Raja Abdul Samad Prof.Lim Senator Ali Si berhutang

Kancil Belang

Perodua Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh Malaysia Yang Amat Berhormat

KATA NAMA KHAS

Sang Kancil Vanda Diana


(Orkid)

Ananas Comosus Piala Malaysia


(nanas)

KATA NAMA AM
Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda, perkara atau konsep yang umum sifatnya.

Benda alam dunia orang

Perkara iklim cahaya udara

Konsep kedamaian perpindahan keadilan

Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataan, iaitu hidup atau tak hidup, manusia atau bukan manusia, institusi atau bukan institusi, konkrit atau abstrak, berbilang atau tak berbilang.

GOLONGAN KATA NAMA AM


KATA NAMA AM

HIDUP

TAK HIDUP

MANUSIA

BUKAN MANUSIA

INSTITUSI

BUKAN INSTITUSI

KONKRIT

ABSTRAK

BERBILANG

TAK BERBILANG

KATA NAMA AM
Kata Nama Am Hidup Manusia: Perkataan yang merujuk kepada manusia, iaitu bersifat hidup dan mendukung makna nama am

CONTOH-CONTOH guru, bayi, pelayan ketua, ibu, bapa kanak-kanak, nelayan pekerja, jutawan, penoreh

Kata Nama Am Hidup Bukan Manusia Terdiri daripada perkataan yang merujuk kepada benda-benda hidup bukan jenis manusia dan mendukung makna nama am.

CONTOH-CONTOH gajah, burung, cacing jin, hantu, syaitan pokok, malaikat pari-pari, bidadari

Kata Nama Am Tak Hidup Institusi: Terdiri daripada perkataan yang merujuk kepada badan atau institusi yang bersifat tidak hidup tetapi mendukung makna nama am Boleh dikesan atau kenal pasti melalui kehadiran perkataan kepada dan daripada sebelum kata nama institusi demikian
FRASA SENDI NAMA KATA SENDI NAMA KATA NAMA AM INSTITUSI kepada daripada sekolah, hospital, lembaga majlis, pertubuhan universiti, persatuan

Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institusi Konkrit: Merujuk kepada benda-benda yang bukan institusi tetapi konkrit sifatnya. Kebanyakan merujuk kepada tempat. Perkataan demikian tidak dapat didahului oleh sendi nama kepada dan daripada, tetapi didahului oleh ke dan dari
FRASA SENDI NAMA KATA NAMA AM TAK HIDUP BUKAN INSTITUSI KONKRIT rumah, padang, jalan bandar, negeri, bumi cakerawala, sungai

SENDI NAMA ke dari

Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institut Abstrak Berbilang: Merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang tidak hidup, bukan institusi dan abstrak sifatnya tetapi boleh dibilang, yakni dapat disertai oleh kata bilangan
FRASA NAMA BILANGAN SATU TIAP-TIAP KATA NAMA AM TAK HIDUP BUKAN INSTITUSI ABSTRAK BERBILANG Senyuman, hisapan, bayangan Pendapat, rancangan gangguan

Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institusi Abstrak Tak Berbilang: Merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang bukan jenis hidup, bukan institusi, abstrak sifatnya dan tidak dapat dibilang.
CONTOH-CONTOH angin, hawa, iklim kecantikan, keadilan ketibaan, angkasa, kesungguhan keseronokan, keriangan

KATA GANTI NAMA


KATA GANTI NAMA

KATA GANTI DIRI NAMA KATA GANTI NAMA TANYA

KATA GANTI NAMA PETUNJUK

Pertama Kata Ganti Nama Diri Orang Kedua Ketiga

Kata Ganti Nama

Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tunjuk

Kata Ganti Nama Diri Tanya

KATA GANTI NAMA DIRI KEDUA KATA GANTI NAMA DIRI PERTAMA KATA GANTI NAMA DIRI KETIGA

KATA GANTI NAMA DIRI ORANG

Kata ganti diri pertama bermakna diri kita sendiri, apabila kita bercakap dengan orang lain iaitu dalam konteks ini kita menggunakan ganti nama tertentu untuk merujuk kepada diri kita dalam hubungan dengan orang lain.

Tunggal BENTUK Jamak

Saya, Aku, Patik, Beta, Hamba

Kami, Kita

KATA GANTI NAMA DIRI PERTAMA


Aku Beta

PENGGUNAAN

CONTOH AYAT

Merujuk kepada diri sendiri Digunakan oleh kerabat diraja

Aku hendak pergi ke perpustakaan Beta berharap negara bertambah maju dan makmur "Hamba mohon ampun daripada baginda," kata Hang Tuah "Kita akan berkelah di Port Dickson," kata Ahmad kepada Azri

Hamba

Merujuk kepada diri sendiri

Kita

Merujuk diri sendiri dan diri orang kedua

KATA GANTI DIRI NAMA PERTAMA


Kami

PENGGUNAAN

CONTOH AYAT

Merujuk diri dan rakannya apabila bercakap dengan orang kedua

"Kami diminta membersihkan bilik darjah,"kata Amin dan Ali kepada Zulkifli.

Saya

Merujuk diri sendiri

Saya dilantik menjadi ketua darjah dalam kelas 2 Arif

Kata ganti diri nama kedua


Kata ganti diri kedua pula bermakna orang yang bercakap dengan kita, dan dia menjadi orang kedua kepada kita.

Tunggal BENTUK Jamak

Awak, Engkau, Kamu, Anda, Tuan Hamba, Tuanku

Kalian, Kamu

KATA GANTI NAMA DIRI KEDUA


Anda

PENGGUNAAN

CONTOH AYAT

Merujuk diri orang kedua

Anda dikehendaki beratur ketika menaiki LRT Awak hendak ke mana?

Awak

Merujuk diri orang kedua

Engkau

Merujuk diri orang kedua

Engkau hendak pergi ke kedai buku? Kamu mesti belajar dengan lebih tekun

Kamu

Merujuk diri orang kedua

Kata ganti diri nama ketiga


Kata ganti diri ketiga ialah orang yang dirujuk atau menjadi orang yang diperkatakan oleh diri pertama dan diri kedua.

Tunggal BENTUK Jamak

Dia, Ia, Beliau, Baginda

Mereka

KATA GANTI DIRI NAMA KETIGA


Beliau

PENGGUNAAN

CONTOH AYAT

Digunakan untuk merujuk orang yang dihormat

Beliau dilantik menjadi pegawai penerangan.

Baginda

Digunaan untuk kerabat diraja

Baginda telah berangkat ke luar negeri.

Dia

Digunakan untuk diri orang ketiga

Dia datang awal ke pejabat sekolah

Mereka

Bilangan orang lebih daripada seorang

Pentas dihiasi oleh mereka dengan cantik

MEMPERSINGKATKAN KATA GANTI NAMA


Kata ganti nama diri orang pertama dan kedua boleh disingkatkan. Aku = Ku Engkau = Kau Kamu = Mu Contoh: Baru aku sedari kesilapan diri aku. Baruku sedari kesilapan diriku.

Kata ganti nama diri orang ketiga Ia / Dia / Beliau = -nya Contoh Itulah basikal dia. Itulah basikalnya.

Kata ganti nama tanya digunakan untuk menayakan benda, orang, haiwan, masa, tempat dan jumlah .

APA SIAPA BILA

KATA GANTI NAMA TANYA

MANA

BERAPA

KATA GANTI NAMA TANYA BAGI : Manusia / Orang siapa Tempat mana

CONTOH AYAT Siapakah Bapa Kemerdekaan Malaysia? Siapakah guru kelas Tahun Enam Satria? Di manakah letaknya Gunung Everest? Di manakah kamu tinggal?

Benda apa mana

Apakah yang ada di dalam kotak itu? Apakah nama bendera Malaysia? Manakah hadiah yang kamu janjikan?

Jumlah berapa Masa berapa

Berapakah harga jam tangan kamu ini? Berapakah bilangan ahli keluarga kamu? Pukul berapakah mereka sampai tadi?

Kata penegas "-kah" perlu diletak selepas kata ganti nama tanya jika ianya digunakan pada awal ayat. Demikian juga tanda "?" hendaklah diletakkan diakhir ayat tanya.

Selain kata ganti nama tanya yang diterangkan di sebelah, terdapat empat lagi kata tanya iaitu; Mengapa Kenapa Bagaimana Bila

Namun begitu keempatempat golongan kata ini bukanlah golongan kata ganti nama tanya, tetapi kata keterangan (adverba).

KATA GANTI NAMA TUNJUK (menunujukkan sesuatu seperti manusia, haiwan, benda dan tempat)

Ini - iaitu menunjukkan sesuatu yang dekat Ini sekolah saya Buah betik ini sedap rasanya

Itu - menunjukkan sesuatu yang jauh. Itu buku latihan saya Kucing itu sangat comel

KATA GANTI NAMA TUNJUK TEMPAT (digunakan untuk menggantikan nama tempat)

Sini - menunjukkan tempat yang dekat. Saya tinggal di sini Sana menunjukkan tempat yang jauh dan terhalang daripada pandangan.  jangan bermain di sana

Situ menunjukkan tempat tidak begitu jauh.  Letakkan pasu di situ