Anda di halaman 1dari 20

Kecerdasan

Hal atau keadaan sempurna

perkembangan akal budinya; kepintaran.

Emosi
Perasaan jiwa seperti marah, sedih dan

sebagainya.

KECERDASAN EMOSI
satu jenis kecerdasan sosial

yang melibatkan keupayaan seseorang memantau emosi diri sendiri dan orang lain, membezakan emosi-emosi itu, dan menggunakan maklumat itu untuk membimbing pemikiran dan tindakannya.
-John Mayer & Peter Salovey, 1991

Istilah ini pertama kali diguna pada tahun 1990 oleh: oleh: Peter Solevey (Yale University) John Meyer University of New Hamshire) Hamshire)

Dipopularkan oleh Daniel Goleman dalam bukunya: bukunya: Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ (1995)

Kebolehan memahami emosi diri sendiri

Kebolehan mengurus hubungan

Kebolehan mengurus emosi

EQ meliputi

Kebolehan membaca emosi orang lain

Kebolehan memotivasi diri

Kesedaran mengenal pasti perasaan sebagaimana yang ia berlaku

KEBOLEHAN MENGURUS EMOSI

Mengurus perasaan diri yang meliputi keupayaan menenangkan perasaan, mengatasi emosi (spt gelisah, sedih, putus asa, marah dsb).

KEBOLEHAN MEMOTIVASI DIRI Keupayaan mengatur emosi ke arah yang positif dan penguasaannya akan menjadi lebih kreatif, produktif dan efektif dalam tugas yang dijalankan.

KEBOLEHAN MEMBACA EMOSI ORANG LAIN EMPATI kemampuan membayang dan menghayati perasaan orang lain. Keupayaan bertimbang rasa, mempertimbangkan kebajikan dan kebahagiaan orang lain.

KEBOLEHAN MENGURUS HUBUNGAN Kemampuan mengurus emosi orang lain. Dapat membina dan mengurus hubungan interpersonel dengan berkesan

Maksud intelek:
Kemampuan (daya) berfikir dan memahami

(menganalisis dsb)

Mereka yang melanjutkan pengajian mereka di sekolah, universiti dan sebagainya adalah betujuan untuk meningkatkan kecerdasan IQ-nya.

EQ

IQ Information collection Problem analysis Numerical interpretation Judgment Detail consciousness Planning Organizing Helicopter perspective Organizational perspective External awareness Creativity Risk taking
2/4/2012 DEPDIKNAS RI, 2007

Perspective listening Sensitivity Flexibility Achievement Orientation Stress tolerance Resilience Persuasiveness Negotiating Adaptability Decisiveness Ascendency Energy Impact Integrity Motivating others Leadership
14

Prof.Daniel Goleman (Uni.Harvard) dalam bukunya Emotional Intelligence IQ yang tinggi belum tentu menjamin kejayaan jika dibandingkan dengan EQ

80 % kejayaan seseorang bergantung kepada EQ / kecerdasan emosinya,


Berbanding

20 % sahaja disebabkan oleh IQ / kecerdasan mentalnya

KEPINTARAN EMOSI MEMBENARKAN KITA BERFIKIR LEBIH KREATIF DAN MENGGUNAKAN EMOSI BAGI MENYELESAIKAN MASALAH.

Individu yang memiliki kepintaran/ kecerdasan emosi mahir dalam 4 bidang

MENGENAL PASTI EMOSI x MENGGUNAKAN EMOSI x MEMAHAMI EMOSI x MENGAWAL EMOSI


x