Anda di halaman 1dari 5

Bil Nilai Murni 1. Baik Hati 2. 3. 4.

Belas kasihan Bertimbang rasa Pemurah

Penerangan/ Kata Kunci Membantu orang yang dalam kesusahan Bersimpati terhadap kesusahan orang lain Mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain Member bantuan secara ikhlas kepada yang memerlukan (menderma, berkongsi, memberikan ) Sanggup memberi dan menerima pandangan serta memahami perasaan dan keperluan orang lain.

5.

Saling memahami

Bil 6. 7. 8. 9.

Nilai murni Berdikari Yakin pada diri sendiri Berhemah tinggi Bersopan-santun/ berbudi bahasa

Penerangan / kata kunci Sanggup dan boleh melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain Percaya kepada kebolehan diri dan sanggup mencuba Tidak sombong/ rendah diri Berbudi bahasa dan beradad dalam pergaulan (mengucapkan terima kasih, bertanya khabar ) Sedia mengakui kesilapan diri sendiri serta sanggup menerima nasihat

10.

Mengakui kesilapan diri

12. Saling bermaafan

Sanggup meminta maaf dan memaafkan

Bil Nilai murni 11. Ramah mesra 12. Hormatmenghormati 13. Hormat dan taat kepada ibu bapa 14. Hormat kepada kerajaan dan Negara 15. Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai kaum 16. Patuh kepada undang-undang 17. Kasih sayang

Penerangan / kata kunci Sedia bergaul mesra dengan semua orang Menunjukkan rasa hormat serta memberi layanan yang baik kepada mereka Memulia dan patuh kepada mereka Menerima dan hormat kepada kerajaan serta lambang kebesaran negeri dan negara Menghormati kepercayaan dan adat resam semua kaum

Mematuhi undang-undang setiap masa Menyayangi diri sendiri, orang lain, nyawa binatang dengan ikhlas

Bil Nilai murni 18. Sayang kepada alam sekitar 19. Adil

Penerangan / kata kunci Memelihara dan memulihara kehidupan flora dan fauna untuk kesejahteraan hidup Membuat pertimbangan dan keputusan secara positif, menyeluruh dan bersesuaian Tidak menyebelahi sesuatu pihak dalam membuat keputusan Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar batasan peraturan dan undangundang yang tersurat dalam keluarga, sekolah, komuniti, masyarakat Negara dan agama Gagah dan berani

20. Saksama 21. Kebebasan di sisi undang-undang

22. Keberanian

Bil

Nilai murni

Penerangan / kata kunci Berani melakukan sesuatu perkara yang baru dan mencuba untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain dengan mengambil kira risiko yang akan dihadapi Berani mempertahankan sesuatu yang diakui kebenarannya dengan menunjukkan bukti yang nyata Kebersihan anggota yang perlu dijaga oleh setiap individu untuk kehidupan yang sihat Pemeliharaan alam sekeliling supaya rapid an bebas daripada kekotoran dan pencemaran Pertuturan dan perlakuan yang terpuji dan perlu diamalkan oleh seseorang dalam pergaulannya

23. Berani mencuba

24. Berani kerana benar

25. Menjaga kebersihan diri 26. Menjaga kebersihan persekitaran 27. Kebersihan mental

Bil. Nilai Murni 28. Jujur 29. Amanah

30. Bercakap benar 31. Ikhlas 32. Rajin 33. Dedikasi

Penerangan/ Kata Kunci Tidak tamak/ tidak mengambil harat benda orang lain Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang diberikan dan dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain Menyatakan perkara yang benar tanpa menokok tambah atau berselindung Melakukan sesuatu dengan suci hati tanpa mengharapkan balasan Berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk perkara yang berfaedah

Bil

Nilai murni

Penerangan / kata kunci Melakukan sesuatu tugas secara beramairamai dan sukarela (bergotong-royong) Bertolak-ansur serta dapat mengelakkan berlakunya perselisihan Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat keluarga, masyarakat, Negara dan antarabangsa

34. Bekerjasama 35. Toleransi 36. Perpaduaan/ Bersatupadu 37. Kesederhanaan 38. Kesederhaan dan perlakuaan yang sederhana

Bertutur dan berkelakuan yang tidak melampaui batas serta menyinggung perasaan atau menimbulkan kemarahan orang lain 39. Kesederhanaan dalam Membuat pertimbangan yang sewajarnya menimbangkan supaya memuaskan diri sendiri dan orang kepentingan diri dan lain orang lain

Bil Nilai murni 28. Kesyukuran/ Bersyukur 29. Menghargai jasa/ mengenang budi 30. Rasional 31. Semangat bermasyarakat 31. Bermaufakat

Penerangan / kata kunci Patuh dan menerima nasib atau takdir Penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian Berupaya mengambil kira baik buruknya sesuatu perkara sebelum membuat keputusan Supaya hidup dalam keadaan yang harmoni Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu pekerjaan bagi kepentingan bersama Berbaik-baik, bertolak- ansur, tolongmenolong dan bekerjasama dengan jiran tetangga dan masyarakat Berbangga dan taat setia serta berusaha untuk memajukan negara

31. Semangat kejiranan

32. Cintakan negara