³1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN ´ No. Fail : IPGKTB/(JAPIM)/01/Jld.

6( Tarikh : 14 OKTOBER 2011 Rektor, Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1, Enterprise Building 3, Blok 2200, Jalan Persiaran APEC Cyber 6, 63000 Cyberjaya (u.p. Sektor HEP & Hubungan Luar) Yang Berbahagia Datuk, )

Laporan Lengkap Program Teroka Dakwah Ilmiah Dan Kebajikan Di Banda Acheh, Indonesia Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa guru pelatih PISMP Semester Empat Kumpulan Pendidikan Islam IPG Kampus Tuanku Bainun telah mengadakan Program Teroka Dakwah Ilmiah dan Kebajikan di Banda Acheh, Indonesia pada 12 hingga 17 Mac 2011 yang lalu. Lawatan ini bertujuan untuk memberi pendedahan secara langsung kepada guru-guru pelatih berkaitan dengan bidang pendidikan dan sistem pengurusan dakwah Islam. 3. Sehubungan itu, disertakan buku laporan program ini untuk makluman dan simpanan Yang Berbahagia Datuk. Sekian, terima kasih.

³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah,

(HAJI DAUD BIN MD. SAMAN) b.p. Pengarah IPG Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang s.k. : Fail berkenaan