BUKU-BUKU YANG PERLU DIBACA OLEH PENDOKONG PERJUANGAN ISLAM a) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. b) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Global Issue Organisasi Kerajaan Pimpinan Rasulullah (Mohamad Yasin Mashar) Pembangunan Pentadbiran Menurut Perspektif Islam (Muhammad Al Buraey) Pengurusan Dakwah (Rozhan Othman) Gerakan Pelajar (Md. Suhaimi Embong) Khilafah dan Kerajaan (Al Maududi) Islamic Threat (Prof. Esposito) Islamic Fundamentalists (Philip Hiro) Al-Ahkam Al-Sultaniah wal-Wilayah ad-Diniah (Imam Mawardi) Teknik berfikir – Konsep & Proses (Ainon & Abdullah) Pengurusan Dalam Islam Siasah Syariyyah Mengurus Secara Islam Dunia Islam dan Tipudaya Antarabangsa (Fathi Yakan) Jahiliah Abad 20 (Muhammad Qutb) Penentangan Terhadap Aliran Pemikiran Perosak (Dr. Muhammad Al Baki) Haraki Jalan Dakwah (Mustaffa Masyhur) Jalan Dakwah - Di antara Keaslian dan Penyelewengan (Mustaffa Masyhur) Jalan Dakwah - Di antara Pimpinan dan Tentera (Mustaffa Masyhur) Bekalan Di Jalan Dakwah (Mustaffa Masyhur) Bahtera Penyelamat (Fathi Yakan) Golongan Yang Gugur Di Sepanjang Jalan Dakwah (Fathi Yakan) Apa Erti Saya Menganut Islam (Fathi Yakan) Perspektif Pendidikan – Syarah Risalah At-Ta’lim (Said Hawa) Risalah At-Taklim (Hassan Al-Banna) Amal Islami 2 (Syed Hawa) Jamaah Islam: ‘Ulama’ Dan Peranannya’ (Mokhtar Senik) Fiqh Al-Jamaie (Mokhtar Senik) Isra’ Mikraj Dan Kaitannya Dengan Gerakan Islam Masa Kini (Harun Taib) Berbilang-bilang Jamaah (Harun Taib) Muslimat Dan Pembangunan Ummah (Harun Taib) Akidah Dan Perjuangan (Fadhil Noor) Usul 20 (Hassan Al-Banna) Pra Syarat Kejayaan Harakah Islam Bagaimana Kita Menyeru Kepada Islam Beberapa Peringatan Untuk Para Daie Pembebasan Al Wala’ (Syed Hawa) Konsep Penguasaan Dalam Kehidupan Dakwah Dan Pendakwah (Fathi Yakan) Suri Teladan Di Sepanjang Jalan Dakwah (Mustaffa Masyhur) Fiqh Kenegaraan (Dr. Yusuf Al-Qardhawi, ABIM) atau dalam edisi lain Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam (Maktabah Al-Qardhawi) Fiqh Keutamaan Berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah (Yusuf Al-Qardhawi, ABIM) Panduan Memahami Syariat Islam (Yusuf Al-Qardhawi, Pustaka Ilmi)

c) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. d) 1. 2. 3. 4. 5. 6. e) 1. 2. 3. 4. f) 1. 2. 3. 4. 5.

Seerah Fiqh Al Harakah 1 & 2 (Haji Abdul Hadi Awang) Figh As Seerah 1, 2 & 3 (Said Ramadan Al-Buti) Seerah Nabawiyyah (Mustaffa As-Sabaie’) Risalah Usrah Jilid 3 – Bab: Seerah Nabawiyyah Dan Perjuangan (Abu Urwah) Risalah Hidup Rasulullah Hayatu Sahabah 1-4 Fiqh Asd Seerah 1 & 2 (Muhammad Al-Ghazali) Tasawuf Bimbingan Mukminin (Imam Ghazali) Detik-detik Hidupku (Hassan Al-Banna) Manusia Yang Dimurkai Dan Dikasihi Allah (Said Hawa) Keperibadian Muslim 1 & 2 (Muhammad Ali Hashim) Siri Tazkirah Tuan Guru Nik Abdul Aziz (empat buah) Sepuluh Wasiat Al-Syahid Imam Hassan Al-Banna Hadith Hadith 40 (Imam Nawawi) Hadith-hadith Politik (Shafie Ibrahim) Sahih Bukhari & Muslim 1-4 Sahih Bukhari 1-6 Tafsir Al-Quran Tafsir Fil Zilalil Quran (Juz ‘Amma & Di Bawah Naungan al-Quran) Syed Qutb Tafsir Ibnu Kathir Tafsir Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang (Al Tibyan: As-Saff, Al-Hujurat, Al-Maidah, Al-Hasyr, Al-Luqman) Kaset-kaset Tafsir Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang Index Al-Quran

Tambahan: Penumpuan Surah: Al-Maidah, Al-Kahfi, Al-Munafikun, Al-Muzzammil, AlMuddathir, Al-Saff, Al-Taubah, Al-Hasyr, Al-Luqman. *Senarai bacaan ini telah disediakan oleh MHAS UM dan telah diolah semula oleh Ustaz MFH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful