Anda di halaman 1dari 48

3.1 PEMASARAN.

A. Definisi. Sistem aktiviti perniagaan yang dibentuk untuk merancang dan melaksanakan konsepsi,penentuan harga,promosi dan pengedaran produk untuk menggalakkan pertukaran yang dapat memenuhi keperluan pengguna dan mencapai objektif organisasi. Tujuan PEMASARAN adalah untuk melakukan pertukaran antara dua pihak iaitu pembeli dan penjual. Fungsi pemasaran ialah sebagai fungsi (a) pertukaran, (b) pengedaran fizikal, (c) penggredan, (d) pembiayaan , (e) pengambilan risiko dan (f) penyelidikan pemasaran dan pembangunan maklumat.

B. Konsep Teras dalam Pemasaran. 1. Keperluan. - Terhasil secara semula jadi dalam diri manusia tetapi boleh dipengaruhi oleh aktiviti pemasaran - Contoh keperluan ; keperluan fisiologi (harian), keperluan keselamatan, keperluan sosial, keperluan penghargaan diri dan keperluan pencapaian diri. 2. Kehendak. - Dibentuk oleh budayadan personaliti seseorang individu. 3. Permintaan. - Apabila seseorang mempunyai kehendak&kemampuan untuk membeli. 4. Produk. Sesuatu yang ditawarkan di pasaran.

5. Pertukaran. Cara bagi mendapatkan sesuatu.

6. Transaksi / urus niaga

Urus niaga antara dua pihak dengan kedua-dua pihak mendapatkansesuatu yang bernilai yang diperlukan oleh mereka.

7. Nilai. - Perbezaan antara faedah memiliki dan menggunakan produk yang dibeli dengan kos untuk mendapatkannya. 8. Pasaran. - himpunan pembeli sedia ada dan juga bakal pembeli bagi sesuatu produk yang ditawarkan. C. Pengurusan Pemasaran. Mengintegrasikan semua aktiviti pemasaran untuk menyesuaikan sumber dan objektif organisasi dengan peluang yang sentiasa berubah di luar organisasi. D. Sistem Pemasaran. y Pembekal membolehkan input digunakan untuk pengeluaran output. y Syarikat dan pesaing menambah nilai kpd bekalan input utk produk untuk ditawarkan kpd pelbagai pasaran. y Perantaraan pemasaran 1 atau lebih syarikat boleh memastikan produk sampai kepada pengguna dgn lebih berkesan. y Pasaran konsumer output syarikat akan dibeli oleh pengguna ( fokus utama ).

3.1.2 Pendekatan pemasaran.


Era barter -->Era pengeluaran -->Era penjualan -->Era pemasaran moden A. Falsafah Pengurusan Pemasaran. y Pendekatan pengeluaran syarikat memberikan keutamaan kepada pengeluaran barangan sebanyak yang mungkin untuk memenuhi permintaan pengguna. y Pendekatan penjualan syarikat akan membentuk iklan yang kreatif dan menbuat jualan peribadi untuk meyakinkan konsumer untuk membeli sesuatu produk.

y Pendekatan pemasaran moden syarikat akan mengenal pasti dan memuaskan kehendak pengguna. B. Pendekatan Strategik. Satu perancangan jangka panjang dan syarikat perlu menyesuaikan perancangan tersebut dengan peluang yang terdapat dalam persekitaran yang sentiasa berubah. Langkah-langkah: y Mendefinisikan misi syarikat yang sebenar penyataan tentang tujuan syarikat ditubuhkan. Berorientasikan kepada pasaran atau konsumer. (petunjuk arah) y Membentuk objektif / matlamat syarikat sesuatu yg ingin dicapai oleh syarikat berdasarkan misi syarikat.Konsisten dgn objektif lain. Fokus kpd kepuasan pelanggan. y Menganalisis jenis portfolio perniagaan yg sdg dijalankan menilai semula jenis2 perniagaan yang dijalankan oleh syarikat. Proses pemasaran: y menganalisis peluang pemasaran. y Memilih sasaran pasaran. y Membentuk campuran pemasaran. y Mengurus usaha pemasaran.

3.1.3 Gelagat Pengguna dan Penyelidikan Pemasaran


Gelagat pengguna proses yang dilalui oleh pengguna dalam membuat keputusan belian serta menggunakan dan melupuskan barangan yang dibeli. Menurut kajian, faktor yang mempengaruhi keputusan belian oleh pengguna ; KONSUMER --> >Demografi umur, pendidikan, bangsa, jantina >Campuran Pemasaran produk, harga, tempat, promosi > Dalaman ( psikologi ) - motivasi, persepsi, personaliti, sikap. >Luaran ( sosial ) - budaya, kelas sosial, kumpulan rujukan, keluarga

A. Model Gelagat Pengguna. Pemasar boleh mengawal rangsangkan / input yang merangkumi 4P iaitu 1produk, 2pengedaran, 3penentuan harga dan 4promosi.

Model Kotak Hitam Pembeli


FAKTOR LUARAN MEMPROSES RESPON

Input ( rangsangan )

Kotak Hitam ( minda pembeli ) Proses Keputusan Belian

Ouput ( gelagat pengguna )

- produk - harga - pengedaran - promosi - ekonomi - teknologi - politik - budaya

Pendapat dan sikap - suka/tidak suka - setuju/tidak setuju Gelagat - mencuba - membeli/tidak membeli - mengulang pembelian/tidak lagi membeli

B. Faktor yg Mempengaruhi Gelagat Pengguna. 1. y Faktor Persekitaran / Sosial. Budaya satu set nilai, persepsi, kehendak dan gelagat yang dipelajari oleh seseorg dari keluarga dan institusi lain.

Sub-budaya kumpulan-kumpulan manusia yg berkongsi sistem nilai yg sama berdasarkan pengalaman hidup atau situasi Kelas sosial susunan kelas atau status dalam sekumpulan masyarakat di mana ahli-ahlinya mempunyai nilai, minat, dan gelagat yg sama. Kumpulan keahlian ,rujukan dan aspirasi a) kumpulan keahlian ; menjadi ahli & kebanyakan kelakuannya dipengaruhi oleh ahli2 dlm kmpln tersbt , b) kumpulan rujukan ; rujukan atau penilaian langsung & tdk langsung olh seseorg dlm mmbntk sikap atau kelakuannya, c) kumpulan aspirasi ; seseorg berhajat utk menjadi ahli. Keluarga pemasar mendefinisikan pasarannya berdasarkan kitaran hayat keluarga. Faktor dalaman / psikologi.

y 2. y

Persepsi teknik yang digunakan oleh pengguna untuk memilih rangsangan dalam persekitaran komersial. Terdapat tiga jenis persepsi terpilih, iaitu perhatian terpilih, rekaan terpilih, dan pengekalan terpilih. Pembelajaran perubahan2 yg berlaku kpd seseorg hasil drpd pemerhatian & pengalaman yg lepas. Personaliti sifat2 individu yg konsisten yang menyebabkan tindak balas yg berkekalan oleh pengguna kpd persekitaran. Sikap kecenderungan yg dipelajari oleh pengguna utk bertindak balas secara konsisten terhdp sesuatu objek atau idea.

y Motivasi 1 keperluan yg mendesak dan seterusnya mendorong seseorg pengguna utk memenuhi keperluan tersbt. Teori Hierarki Keperluan Maslow ( 5 peringkat ; fisiologi, keselamatan, sosial, penghargaandiri dan pencapaiandiri ).
C. Jenis-jenis Keputusan Pembelian. y Penyelesaian masalah intensif pembelian produk tersebu jarang dilakukan & melibatkan wang yang banyak. Penyelesaian masalah terhad pengguna sudah biasa dgn kategori produk yg ingin dibelinya tetapi tidak biasa dgn alternatif yg ada. Penyelesaian masalah rutin pengguna perlu membuat keputusan pada produk yang selalu dibeli & murah harganya.

Proses pembelian pengguna: y Proses pembelian barangan pengguna

- mengenal pasti keperluan peringkat konsumer mengenal pasti sesuatu masalah atau keperluannya

- mencari maklumat peringkat konsumer dirangsang utk mncari maklumat tambahan ttg sesuatu produk. - menilaialternatif peringkat konsumer menggunakan maklumat yg didpti utk mmbuat pilihan alternatif bg mmbuat keputusan belian sesuatu produk. - membuat pembelian - peringkat konsumer membeli produk. - gelagat selepas pembelian peringkat konsumer mengambil lngkh2 selanjutnya selepas pembelian bg mmbuat kepstian sama ada keputusan belian yg dibuat betul atau pun salah. y Proses pembelian barangan baru produk yg berjenama & mahal memerlukan masa yg panjang utk membuat keputusan. Proses pembelian barangan industri

- mengenal pasti masalah / keperluan - mencari maklumat / mengenal pasti alternatif - menilai alternatif - membuat belian D. Penyelidikan Pemasaran. Sebab sesebuah syarikat ingin memperoleh maklumat terkini : y Tekanan persaingan perlu mmbntk & memasarkan produk baru. Memerlukan penyelidikan. Meluaskan pasaran perlu maklumat ttg amalan & budaya negara pasaran. Kos pemasaran yg tinggi perlu meganalisa pasaran persaingan & bakal konsumer mengelakkan kegagalan.

y y bg

y Mendpt maklum balas drpd konsumer perlu mendptkan maklum balas drpd konsumer melalui penyelidikan pemasaran.

3.1.4 Pemetakan, Penyasaran dan Peletakan Pasaran.


Pasaran terdiri drpd pengguna individu / organisasi dgn keperluan, kehendak, & keupayaan serta kesediaan utk membeli. y Pengguna akhir pembeli2 yg membeli sesuatu barangan dgn tujuan utk menggunakannya / utk kegunaan diri sendiri.

Pengguna organisasi ( industri ) - individu2 / organisasi yg membeli barangan / perkhidmatan utk digunakan dlm pengeluaran barangan & perkhidmatan dgn tujuan jualan semula. A. Pemetakan Pasaran.

Proses membahagikan pasaran yg besar & hestrogen kpd pasaran2 kecil berdasarkan keperluan yang sama & tawaran2 yg terdpt dlm sesuatu campuran pemasaran. y Asas pemetakan berdasarkan: Geografi lokasi. Demografi umur, jantina, pendptn, pekrjaan, bngsa, penddkn & warganegara. Psikografi kelas sosial, personaliti & gaya hidup. Gelagat pengetahuan, sikap atau tindak balas pengguna terhdp sesuatu produk. Faedah faedah yang ditawarkan / masalah yg boleh diselesaikan oleh sesuatu produk. B. Penyasaran Pasaran. y Kriteria utk peyasaran

- saiz dan pertumbuhan segmen ( pasaran ) - potensi persaingan - kesesuaian dgn objektif syarikat y Pemilihan strategi sasaran pasaran

-pemasaran tidak berbeza strategi pemasaran massa. Menjimatkan kewangan syarikat. Digunakan oleh syarikat2 besar. - pemasaran tertumpu syarikat memilih 1 atau 2 segmen pasaran yg boleh disasarkan. Popular di kalangan syarikat kecil. - pemasaran terbeza menyasarkan kpd beberapa segmen pasaran & cuba mereka bntk twrn / produk yg berbeza bg setiap segmen. C. Perletakan Pasaran. Persepsi pengguna terhadap sesuatu produk berbanding dgn produk pesaing. Peranan : y y y Mendefinisikan produk kpd pengguna. Membantu pengguna mengingati produk. Menyampaikan ciri2 produk yg relevan kpd pengguna.

3.1.5 Campuran Pemasaran.


4P iaitu a) produk ; keputusan2 ttg penyelidikan & pembangunan, b) pengedaran ; berkaitan dgn persoalan di mna & bila produk diagihkan atau diedarkan, c) penentuan harga ;

penetapan harga & polisi harga serta pembentukan strategi harga termasuk pelbagai diskaun, dan d) promosi ; aktiviti2 penyebaran maklumat kpd bakal pembeli. A. Produk. Definisi produk yang dijual dlm pasaran merupakan sesuatu yg ditawarkan kpd pasaran yg mempunyai ciri2 yang dpt menarik perhatian, dpt dimiliki, digunakan & mempunyai faedah psikologi serta faedah fizikal yg boleh memuaskan kehndk pengguna. Ciri2 produk y y ketara( boleh dilihat ) & tidak ketara ( tidak boleh dilihat ) komponen produk ; produk teras, produk ketara, produk sampingan.

Klasfikasi produk y produk konsumer dibeli olh individu atau seisi rumah untuk kegunaan peribadi

y produk perniagaan digunakan dlm operasi syarikat, pengeluaran brngn lain/ dijual semula Klasifikasi produk konsumer/pengguna akhir y produk konsumer barangan a) mudah beli ; barang yg dibeli dgn masa & usaha yg paling minimum krna barang ini kerap dibeli, b) beli belah ; jarang dibeli, c) istimewa ; mempunyai ciri2 unik yg disukai oleh kosumer dari segi jenama, gaya @ jenisnya, d) tidak dicari ; tidak diketahui oleh pembeli akan kewujudannya di pasaran / tdk prnh difkrkan ttg pmbeliannya. Elemen & keputusan ttg campuran produk y y item produk suatu model, jenama, atau saiz produk yg dijual oleh pemasar. Lini produk 1 kmplan produk yg memunyai ciri2, kegunaan & pengguna yg sama & diedarkan melalui kedai yang sama. Campuran produk pelbagai lini atau barangan produk yg ditawarkan utk jualan.

y Kelebaran campuran produk bilangan barisan/lini produk yg ditawarkan kpd konsumer. y Kedalaman / kepanjangan campuran bilangan item yg terdpt dlm 1 barisan produk.

y Ketekalan produk kaitan antara beberapa barisan produk dari segi kesamaan pengguna, pengedaran pembeli serta harga. Kitaran hayat produk Satu konsep yg menunjukkan sejarah jualan sesuatu produk yg meliputi 4 peringkat, iaitu pengenalan, pertumbuhan, kematangan, &penurunan. B. Pengedaran.

Pengenalan saluran agihan - pengantara bagi pemindahan barangan dari pusat pengeluaran kpd konsumer di lokasi & masa yg dikehendaki. - fungsi pengedaran, penentuan harga, perancangan produk, perkhdmatan pelanggan, promosi, pembelian, penyelidikan pemasaran. Tingkah laku saluran agihan - beberapa syarikat yang saling bergantungan. - setiap ahli memainkan peranan penting dlm saluran agihan & pakar dlm melakukan fungsi masing2 - konflik saluran terjadi apabila mereka melakukan tindakan sendiri yg mngetepikan kepentingan bersama. - 2 peringkat konflik ; a) konflik mendatar iaitu konflik yg berlaku antara firma di peringkat yg sama dlm saluran agihan , b) konflik menegak iaitu konflik yg berlaku antara tahap yg berbeza dlm saluran yg sama. Reka bentuk saluran agihan y Saluran agihan berdimensi menegak pengeluar, pemborong dan peruncit bertindak sebagai satu sistem bersepadu. a) saluran terus/langsung - saluran pengedaran yg tidak menggunakan org tgh. b) saluran tidak langsung saluran pengedaran yg mnggunakan 1 / lbh perantaraan pemasaran. y Saluran agihan berdimensi mendatar susunan dlm saluran di mna syarikat/perantara pemasaran pada peringkat yg sama bergabung & mengendalikan pegedaran. y y Pengedaran intensif mengedar produk secara meluas melalui pelbagai kedai. Pengedaran selektif mengehadkan pengedaran produk kpd beberapa perantara pemasaran di sesuatu lokasi atau kawasan.

y Pengedaran esklusif memberi hak pengedaran secara esklusif kpd penjual/pengantara pemasaran di sesebuah outlet / di sesuatu kawasan. Pengurusan saluran agihan. Dalam pengurusan saluran agihan pihak syarkat perlu: y y y memilih ahli saluran motivasi ahli saluran menilai ahli saluran

Pengurusan logistik & agihan fizikal. Logistikialah aktiviti yg berkaitan pengaliran/pemindahan brng/bhn mentah dari 1 tmpt pengeluaran ke tmpt yg lain termasuk pembelian, p'gudangan, p'gendalian & p'khidmatan pelanggan.
Pemprosesan pesanan Pergudangan

Pengendalian bahan.

SISTEM LOGISTIK Kawalan inventori.

Konsep Asas Pemasaran.

Pergudangan aktiviti pnyimpananbrngan yg telah dijadualkan pengalirannya melalui saluran pmsran. a) gudang persendirian ; syarikat menpunyai kawalan sepenuhnya, b) gudang awam ; disewa drpd syarikat lain mempunyai kemudahan pemeriksaan brgn & pembungkusan. Kawalan inventori mminimumkanjumlah wang yg terikat pd inventori tak t'jual. Pengendalian bahan pemunggahan brng ke dlm & keluar dari kilang gudang & trminal pengangkutan.

y y

Pemprosesan pesanan aktiviti memproses psnan termasuk penerimaan psnan drpd pelanggan kelulusan pemberian kredit, penyediaan invois & pengutipan byrn yg dijadualkan. y y Pengangkutan memindahanbahan mentah dari pusat pengeluaran produk separuh siap dari pusat pengilangan &produk siap kepada pengantara pemasaran/ kpd pembeli. Peruncitan. Akitiviti jualan atau sewaan brngan konsumer & p'khidmatan secara terus kpd konsumer utk kegunaan peribadi @ seisi keluarga. Peruncit firma yg mndpt lbh drpd separuh pndptn jualannya drpd jualan yg dibuat secara terus kpd konsumer akhir .( peruncit khidmat penuh ; menawarkan pelbagai perkhidmatan ) Jenis-jenis peruncitan berkedai: y Kedai istimewa kedai yg hanya menjual 1 barisan produk @ barisan produk yg terhad & peruncit menawarkan pelbagai jenis @ pilihan dlm barisan atau lini tersebut.

y Kedai berjabatan pasar raya yang menjual pelbagai jenis brngn ttpi beroperasi secara berasingan mengikut jabatan @ barisan produk. y Pasar raya kedai runcit yg berjabatan ttpi bersaiz besar.

y Kedai mudah beli kedai runcit bersaiz kecil yg menjual brngan keperluan harian @ mudah beli dgn lini brngn yg terhad. y Superstore pasar raya yg bersaiz lbh kurang 2 @ 3 kali ganda drpd pasar raya biasa. y Hypermarket peruncitan berkedai yg bersaiz lbh besar drpd superstore yg menawarkan lbh byk lagi pilihan brngan kpd konsumer. Peruncitan tanpa kedai : y Pemasaran langsung peruncitan yg menggunakan media pengiklanan utk b'komunikasi secara terus dgn pengguna sasaran bagi mendapatkan tindak balas yg cepat. y Jualan langsung peruncitan dari pintu ke pintu yg memerlukan hubungan & komunikasi yg baik antara pembeli. y Pemasaran secara elektronik penjual & pembeli menjual & membeli secara online melalui internet.

y Peruncitan secara automatik kaedah peruncian di mana produk dijual terus kpd pengguna melalui mesin. Pemborongan Aktiviti jualan kpd org tgh yg bkn pengguna akhir. y Pemborong saudagar perniagaan persendirian yg menjual produk kpd pembeli organisasi. a) pemborong khidmat penuh ; aktiviti jualan kpd pemborong yg melakukan kebykan @ semua fungsi pemasaran utk pembekal & pelanggan , b) pemborong khdmat terrhad ; pemborong yg hanya melakukan sebahagian fungsi pemasaran utk pembekal & pelanggan. y Agen & broker org tgh yg membantu & menemukan pembeli & penjual dlm urus niaga. a) agen pengeluar ; perniagaan persendirianyg menjual berdasarkan kpd komisen utk beberapa pengeluar produk yg berkaitan @ produk yg tidak berasingan, b) broker agen menemukan pembeli & penjual utk satu tempoh sementara & dibayar komisen utk perkhidmatan yg dilakukan oleh mereka. y Pejabat & cawangan jualan pengilang a) cawangan jualan pengilang ; mengendalikan inventori & membuat hntrn kpd pelanggan, b) pejabat jualan pengilang ; wakil jualan di sesuatu kawasan & tidak menyimpan sebarang stok atau inventori.

C. Penentuan Harga

Harga ialah ( bagi konsumer ) nilai pertukaran bagi sesuatu barangan @ perkhidmatan, ( bagi penjual ) sumber pendapatan yg dihasilkan melalui jualan. y Objektif harga : Meningkatkan jualan & syer pasaran menjual lebih banyak item supaya jumlah keuntungan meningkat. Meningkatkan keuntungan menetapkan matlamat harganya sebelum menggunakan sesuatu strategi harga. y Faktor2 dalaman yg mempengaruhi keputusan penentuan harga : Objekif pemasaran penakatan( tindakan utk memastika syarikat terus beroperasi ), memaksimuman keuntungan ( harga yg ditetapkan mestilah menghasilkan keuntungan ), pemimpinan pasaran ( meletakkan harga pada paras yg rendah ) ( mengeluarkan produk yg berkualiti tinggi ). &kualiti produk Strategi campuran pemasaran mengambil kira reka bentuk produk, bntk pengedaran & jns promosi yg dilakukan. Kos menentukan harga terendah yg boleh dikenakan oleh pengeluar ke atas sesuatu produk. Pertimbangan organisasi mempertikaikan siapa yang layak. y Faktor2 luaran yg mempengaruhi keputusan penentuan harga :

Pasaran dan permintaan hubungan pasaran & permintaan sesuau produk perlu difahami oleh pemasar sebelum menetapkan sesuatu harga. Empat jenis pasaran ialah pasaran persaingan tulen/sempurna, monopolistik,oligopoli&monopoli. Harga produk di pengaruhi oleh faktor ekonomi seperti tawaran ( kuantiti produk yg akan dijual ) & permintaan ( kuantiti produk yg akan dibeli ) Persaingan dipengaruhi oleh kos &harga pesaing. Menggunakan srategi harga tinggi & mendapatkan margin yg tinggi. Pensekitaran kemelesetan ekonomi, polisi harga yg dikenakan oleh krjn, harga mesilah yg memberikan keuntungan & mengambil kira faktor sosial ( tidak membebankan pengguna ). y Penentuan harga umum :

a) penentuan harga berdasarkan kos ; melibatkan 2 pendekatan iaitu penentuan harga pulangan modal( harga produk ditentukan dgn menambahkan margin keuntungan yg dikehendaki ) &penentuan harga pulangan modal & harga untung sasaran( menentukan harga yg dpt memberikan pulangan modal @ untung sasaran yg telah ditetapkan dgn menggunakan konsep carta pulangan modal ). kos tetap perbelanjaan yg tidak berubah walaupun jumlah jualan meningkat atau menurun.

 

Kos berubah perbelanjaan yg berubah mengikut jumlah pengeluaran & jualan. Jumlah kos campuran kos tetap dan kos berubah bagi 1 tahap pengeluaran.

Penentuan harga berdasarkan nilai menggunakan persepsi pembeli ttg produk & bukannya kos penjual sebagai penentuannya. Penentuan harga berdasarkan pesaing pemasar akan membandingkan harga yg ditawarkan oleh pesaing. Kaedah penentuan harga kadar kini ,syarikat blh meletakkan harga yg sama, lbh tinggi @ kurang drpd harga pesaing utama dan bagi kaedah penentuan harga bida tertutup ialah apabila syarikat ingin memasuki tender utk mendapatkan sesuatu kontrak. y Penentuan harga produk :

harga penarahan pasaran harga pengenalan yg tinggi bagi suatu produk utk menarik pembeli yg tidak mementingkan harga tetapi mendapatkan keuntungan besar. Harga penembusan pasaran harga permulaan yg rendah bagi sesuatu produk dgn tujuan utk menembusi pasaran yg lebih luas & membina syer pasaran yg besar. y Strategi penentuan harga campuran produk :

Penentuan harga barisan produk memasarkan barisan produk yg lengkap / beberapa produk yg berkaitan. produk utama. Penentuan harga produk sampingan bagi produk yg perlu diproses. Penentuan harga pakej mencampurkan beberapa produk & menjualnya pada harga tawaran. y Strategi penyelarasan harga : Penentuan potongan harga, diskaun, & elaun diskaun tunai ( pengurangan harga kpd pembeli krna membyr dgn cepat @ tepat pada masanya ), diskaun kuantiti ( pengurangan harga yg diberikan kpd pembeli yg membeli dlm jumlah yg banyak ), diskaun bermusim ( pengurangan harga yg diberikan kpd pembeli krna membeli barangan @ perkhidmatan di musim ) & elaun (pengurangan harga yg diberikan kpd pembeli krna menukarkan brngan lama semasa membeli brngan baru. Harga psikologi penentuan harga ganjil-genap ( utk mempengaruhi persepsi pembeli ttg harga dgn menggunakan nombor tertentu ), harga prestij ( penetapan harga Penentuan harga produk opsyenal bagi barangan aksesoro yg dijual bersama dgn utamanya. Penentuan harga produk tawanan bagi produk yg dijual bersama dgn produk

yg sangat tinggi bagi sesuatu produk utk memberi imej kualiti yg tinggi ) & pembarisan harga ( penetapan beberapa set harga yg berbeza utk barisan barangan yg terpilih ). Penentuan harga promosi penetapn harga yg rendah ke atas produk yg terpilih bagi sau tempoh sementara utk mbntk syer psaran yg besar dgn kdr yg cpt. Penentuan harga geografi kos pengangkutan brngn drpd penjual kpd pembeli. 2 jenis penentuan harga F.O.B ( percuma atas kapal ) iaitu harga kilang F.O.B & penentuan harga terkirim F.O.B, dan penentuan harga terkirim seragam. y Perubahan harga :

Membuat potongan harga apabila terdpt stok berlebihan akibat drpd jualan berkurangan . Perubahan harga dilakukan apabila syer pasaran menurun akibat persaingan hebat. Menaikkan harga apabila terdpt peningkatan dlm kos pengeluaran. D. Promosi Proses untuk mempengaruhi sesorg dgn berkongsi idea, maklumat & perasaan. Campuran promosi merupakan gabungan antara pengiklanan, jualan peribadi, promosi jualan, pemasaran langsung, 7 perhubungan awm utk mencapai objektif promosi. y Tujuan promosi : untuk a) mendptkan perhatian pengguna, b) mengajar pengguna, c) memujuk pengguna, d) meyakinkan pengguna, e) menyedarkan pengguna dan f) mengingatkan pengguna. y Langkah2 dlm mengembangkan komunikasi yg berkesan : a) mengenal pasti sasaran audiens b) menentukan objektif komunikasi utk mendorong pengguna membuat belian. c) mereka bentuk mesej i) mesej ; mdpt perhatian, menarik minat, menimbulkan keinginan & mendorong pengguna, ii) kandungan mesej ; mempunyai ciri2 pujukan rasional (penerangan mengenai faedah produk), beremosi (perasaan positif & negatif dlm mesej) , & bermoral (apa yg betul & salah). Strukur mesej, 1, membuat rumusan sendiri @ pengguna, 2, berkomunikasi secara 1 hala @ berhujah secara 2 hala & 3 hujah dinyatakan pd peringkat awl @ akhir mesej. Format mesej, melihat kpd jenis media yg digunakan.

d) memilih media i) komunikasi secara peribadi ; antara pemasar dgn pengguna melalui cara bersemuka, perbualan telefon, surat-menyurat, & e-mel. ii) komunikasi secara bkn peribadi ; media cetak, media elektronik & media peragaan. e) mendapatkan maklum balas dgn mengemukakan soalan. y Penetapan belanjawan promosi : Satu keputusan pemasaran yg paling rumit yg perlu dibuat oleh pemasar. Kaedah utama utk menetapkan belanjawan promosi :Kaedah mengikut kemampuan, kaedah peratusan jualan, kaedah bersaing & kaedah objektif & tugas. y Campuran promosi :

Jualan peribadi promosi melibatkan interaksi secara peribadi antara penjual dgn pembeli. Langkah2 dlm proses penjualan, a) meninjau bakal pembeli, b) pra-pendekatan, c) mendekati bakal pelanggan, d) membuat penyampaian & demonstrasi produk, e) mengendali bantahan pembeli, f) menutup jualan, g) membuat panggilan/lawatan susulan. Promosi jualan aktiviti yg menawarkan insentif jngka masa yg pendek utk mndorong tindakan terus drpd konsumer, syarikat, atau org tgh utk membuat pembelian.Alat promosi utk menarik minat pengguna adalah seperti kupon, sampel, premium, potongan harga, rebat/pemulangan wang tunai, peraduan & tawaran istimewa.Alat promosi yg digunakan oleh pengeluar ialah mesyuarat jualan, peraduan, papan tanda perniagaan percuma, pameran perdagangan & demonstrasi. Pengiklanan komunikasi tdk langsung yg dibayar oleh pihak pengeluar @ penaja yg dikenal pasti uk memperkenalkan (memberitahu), mempromosikan (memujuk), & meningkatkan ( mengingatkan) jualan produk. Jenis pengiklanan, a) pengiklanan produk ; berfokus kpd jualan sesuatu brngan @ perkhidmatan. b) pengiklanan institusi ; bertumpu kpd pembentukan imej. c) perhubungan awam ; komunikasi yg dibntk utk mengekalkan imej syarikat, hubungan syrkt dgn pemegang shm & matlamat syrkt. 2 kaedah iaitu hubungan langsung & publisiti.

3.2 PENGELUARAN
A. Definisi. Penghasilan barangan & perkhidmatan melalui proses transformasi input kpd output yg lebih bernilai. B. Latar Belakang. Evolusi pengurusan pengeluaran aktiviti penghasilan produk. Pengurusan operasi ialah istilah yg sering digunakan utk menggantikan istilah pengurusan pengeluaran.
Sekitar tahun 1776 1790 Konsep atau sumbangan Pembahagian buruh Bahagian yg blh disilihgantikan Prinsip pegurusan saintifik Kajian gerakan Carta penjadualan aktiviti Lini pemasangan bergerak Model mtmtik utk pngurusan inventori Kajian Hawthorne Prosedur statistik utk persampelan & kwln kualiti Aplikasi penyelidikan operasi dlm peperangan Pengaturcaraan linear Pkmbngan meluas alat2 pnyelidikan operasi: simulasi, teori Giliran, teori kptsan, pngrsn inventori, knk Pengasas Adam Smith Eli Whitney

1911 1911 1912 1913 1915

Frederick W. Taylor Frank & Lilian Gilbreth Henry L. Gantt Henry Ford F.W. Harris

1930 1935

Elton Mayo H.F Dodge, H.G. Romig, W. Shewhart, L.H.C. Tippett Kumpulan penyelidikan operasi George B. Dantzig Amerika Syarikat & Eropah Barat

1940

1947 1950-an hingga 60-an

pnjdualan prjk CPM & PERT. 1970-an Penekanan kpd strategi perkilangan Penekanan kpd kualiti, fleksibiliti, persaingan bdsrkan masa (JIT, TQC, TQM, ISO 9000, Merekayasa, CIM, FMS, CAD/CAM & lain2) W. Skinner

1980-an hingga 90-an

Pengilang2 Jepun, guru kualiti, American Society of Quality Control

Kepentingan pengurusan pengeluaran Utk meningkatkan produktiviti, menguraangkan pembaziran & memaksimumkan keuntungan. Pengurus pengeluaran/operasi
Fungsi Perancangan Aspek Kapasiti, lokasi, penskedulan, buat @ beli, susun atur, penyenggaraan. Kualiti, inventori Darjah pemusatan, subkontrak Mengupah @ membuang pekerja, masa lebihan Rancangan insentif, pengarahan kerja, penugasan kerja.

Kawalan Penyusunan Penstafan

Pengarahan

Cabaran yg dihadapi olh pengurus2 pengeluaran : y persekitaran yg selalu berubah

y perlu sedar akan kebolehgantian antara modal & buruh serta kos yg sntiasa berubah. y Sbgai pemangkin produktivit perlu bijak dlm penggunaan buruh, modal & p'gurusan.

Perhubungan jabatan pengeluaran dgn jbtn2 lain dlm organisasi Tiga fungsi asas dlm sesebuah organisasi ialah kewangan, pengeluaran & pemasaran. Kesalingbersandaran bidang fungsian ; pengeluaran dgn kejuruteraan, pemasaran, perakaunan, sumber manusia, kewangan. 3.2.2 Proses Pengeluaran. A. Sistem Pengeluaran. Satu sistem transformasi yg menukarkan input kpd output. B. Subsistem Pengeluaran. Sistem pengeluaran lbh kecil dlm suatu sistem yg lh besar & rumit. 3.2.3 Perancangan A. Perancangan Lokasi Untuk memaksimakan pendapatan atau utk meminimumkan kos Opsyen lokasi yg blh diambil ; a) memperluaskan kemudahan sedia ada, b) mengadakan kemudahan di lokasi baru & kekalkan di lokasi yg sedia ada, c) pindah ke lokasi baru. Faktor2 yg dipertimbangkan dlm proses pembuatan keputusan dlm perancangan lokasi kmdhn: - ciri2 sosial - jaraknya dari pasaran sasaran - kesenangan utk mendptkn input - kesenangan utk mendptkn perkhidmatan subkontraktor - kemudahan pengangkutan - jarak dari institusi kewangan - kos utiliti - iklim, buruh, budaya, & kualiti hidup lokasi - kestabilan polotik & undang2

B. Susun Atur Kemudahan. Meliputi semua kemudahan. Mengambil kira maklumat ttg kprluan kapasiti & ruangan, peralatan pegendalian yg digunakan, suasana psekitaran kmdhn, corak & kprluan aliran mklmt, kos yg trlibat. y Susun atur produk penyusunan stesen2 kerja @ jbtn2 dlm 1 barisan.

y Susun atur proses pengumpulan manusia & alatan yg sama fungsinya dlm 1 tmpt. y Susun atur kedudukan tetap kedudukan produk ditetapkan, & sumber2 dibawa ke lokasi produk. 3.2.4 Jenis jenis Pengeluaran. A. Pengenalan. Darjah pempiawaian & volum output bgi produk @ perkhidmatan. B. Jenis Pengeluaran.
Jenis pengeluaran/ ciri - ciri Jenis produk Projek Kelompok Lini Berterusan

unik

Mengikut tempahan Tidak stabil Sederhana

Buat utk diinventorikan stabil Tinggi

Komoditi

Sifat permintaan Volum permintaan Kepelbagaian produk Peralatan pengeluaran Kemahiran pekerja

Tidak kerap Sangat rendah

Amat stabil Amat tinggi

infiniti

Banyak pelbagai

Sedikit

Amat sedikit

pelbagai

Tujuan umum

Tujuan khas

automasi

pakar

Pelbagai kemahiran peralatan Fleksibel, sesuai bg pelbagai

Kemahiran spesifik

Mengawas peralatan

Kebaikan

Amat fleksibel, hbngan dgn plnggan amat

Kos per unit rendah, kecekapan yg

Kos per unit rndh, kecekapan yg tinggi, sg

rapat, penggunaan teknologi baru Keburukan Kos per unit amat tinggi kompleks, masa pemprosesan yg lama, pelaburan yg tinggi.

produk

tinggi, sng dikwl, dikwl, kapasiti yg cpt bsr

Kos per unit tinggi, kadar pengeluaran yg lmbt, jadual pengeluaran yg rumit.

Kos peralatan yg Pelaburan tinggi, tinggi, tdk kepelbagaian fleksibel produk yg amat terhad, proses pengeluaran sukar diubah.

3.2.5 Kawalan kualiti A. Definisi Aktiviti organisasi yg dilakukan utk memastikan produk menepati piawaian kualiti yg ditetapkan. Kualiti memberi kesan kepada kos iaitu semakin baik kualiti kos akibat pembaikan semula, skrap & jaminan akan berkurangan, syer pasaran & reputasi syarikat iaitu meningkatkan reputasi & volum jualan, liabiliti bg produk iaitu utk mendptkn keyakinan pelanggan, implikasi antarabangsa / globalisasi iaitu utk mnjmin kebolehan utk bersaing. B. Objektif y y y y y membolehkan data dikutip & dipamerkan dgn berkesan mengenal pasti masalah memperkecilkan skop masalah membantu menduga punca masalah kualii mengesan perubahan proses pengeluaran

C. Kos Kualiti y Kos pencegahan kos yg dibayar utk mencegah berlakunya ketidakpauhan kpd keperluan pelanggan. y Kos penilaian kos utk mengukur, menguji & menganalisis bhn, bhgian, proses, & produk utk memastikan kepatuhan kpd keperluan pelanggan.

y Kos kegagalan dalaman kos yg berlaku apabila produk yg berkualiti rndh ditemui sebelum dihantar kpd pelanggan. y Kos kegagalan luaran kos yg berlaku apabila pelanggan telah menerima produk @ perkhidmatan yg berkualiti rndh. D. Alat Kawalan Kualiti y Helaian semak membolehkan maklumat dikutip mudah difahami, digunakan & dianalisis. y Carta aliran alat yg sering digunakan utk menganalisis aktiviti2 & turutannya. y Gambar Rajah Pareto digunakan apabila pengurus mendpti bhwa tdpt beberapa mslh kualiti berlaku dlm syrikat. y Gambar Rajah Sebab & Akibat atau dikenali sebagai Gambar Rajah Tulang Ikan. Merupakan suatu alat keputusan kualitatif. y Histogram jadual kekerapan bergambar rajah yg digunakan utk mempersembahkan data dlm bentuk yg mudah difahami & berkesan.

y Gambar Rajah Sebaran digunakan utk memaparkan jenis & darjah hubungan sebab-menyebab antara dua set data/ pembolehubah x & y, yg diplotkan pd krts graf. y Kawalan proses secara staistik ( Statistical Process Control ) - memantau piawaian, membuat pengukuran & mengambil tindakan pembetulan apabila sesuatu yg gnjil tlh berlaku. E. Pemeriksaan Tidak membetukan sebarang kekurangan pd proses pengeluaran mahupun menambah baik. Hanya mengasingkan produk yg cacat drpd produk yg baik. Isu isu dlm aktiviti pemeriksaan : y y Kuantiti & kekerapan pemeriksaan Masa & lokasi pemeriksaan

Kebaikan & keburukan persampelan berbanding pemeriksaan menyeluruh:

y Kebaikan lebih jimat, kurang kerosakan pada barangan, kurang operator pemeriksaan, kerja pemeriksaan drpd butir-demi-butir kpd lotdemi-lot lbh mdh & mcabar y Keburukan risiko menerima barangan yg buruk & risiko meolak barangan yg baik, memakan masa, maklumat ttg barangan kurang. Pelan persampelan merujuk kpd skim jual-beli yd dipersetujui antara pembeli & penjual utk menganggar sama ada sesuatu lot item perlu ditolak atau diterima. 3.2.6 Kawalan Inventori A. Definisi Aktiviti @ langkah utk memastikan bahan mentah & barangan yg disimpan dpt digunakan dgn sempurna utk memenuhi permintaan @ keperluan sepanjang suatu tempoh.

B. Objektif
Utk mengendalikan kuantiti stok pada aras yg opitimum mengiku kriteria tertentu seperti kos, keuntungan @ mutu layanan yg diberi kpd pelanggan. Jenis jenis inventori y ttpi inventori permintaan tidak bersandar tidak bergantung kpd permintaan item2 lain, dipengaruhi olh pasaran.

y Inventori permintaan bersandar bergantung kpd permintaan item2 yg lain ( biasanya brng komponen atau separa siap ) Komponen2 kos dlm pengurusan inventori y y y stok. Kos pembelian wang yg dibayar kpd pembekal utk mdptkn brngn yg dipesan. Kos pesanan kos tetap yg dikenakan setiap kali sesuatu pesanan dibuat Kos penangguhan @ kos pegangan kos yg wujud krna menyimpan brngan dlm bntk

y Kos kekurangan @ kos kehabisan penalti atau denda akibat ketiadaan brngan apabila diperlukan @ diminta oleh pelanggan. C. Pengurusan Inventori

y Analisis ABC suatu sistem mudah yg digunakan utk mengelaskan item2 kepada tiga kelas iaitu A, B dan C berdasarkan jumlah nilai ringgit penggunaan. y Model Kuantiti Pesanan Ekonomi ( Economic Order Quantity ) - pendekatan utk menentukan kuantiti pesanan optimum yg meminimumkan jumlah kos berubah mengikut saiz pesanan apabila permintaan dianggap dpt diramalkan dgn tepat & nilainya tdk berubah dari semasa ke semasa. y Sistem Tepat Pada Waktu ( Just In Time ) - sistem yg berkehendaki pembekal menghantar bekalan kpd pelanggan tepat pada masanya dgn saiz inventori seberapa minimum yg mungkin. Ciri ciri Sistem JIT : y y y y y y y y y y pengamalan sistem tarik thdp aliran bhn2 pengekalan kualiti yg tinggi secara konsisten penekanan kpd saiz lot yg sekecil mgkn masa penyediaan yg pndk beban stesen krja yg seragam komponen & kaedah krja yg sama hbngan rapat dgn pembekal keanjalan tnga kerja susun atur proses pengeluaran mengikut produk penjagaan mesin & peralatan secara baik

3.2.7 Penyenggaraan Peralatan A. Definisi Aktiviti2 yg dijalankan utk memastikan semua peralatan dlm sistem pengeluaran brda dlm keadaan baik. Dua jenis penyenggaraan : I) penyenggaraan pencegahan melibatkan kerja2 pemeriksaan & perkhidmatan secara berkala & dilakukan sebelum kerosakan berlaku. II) penyenggaraan kerosakan bersifat pembaikan yakni membaiki sesuatu kerosakan yg berlaku di luar jangkaan & memerlukan pemulihan secara cemas. B. Objektif y membaik pulih kerosakan

mencegah kerosakan

C. Kaedah Penyenggaraan Kaedah simulasi - menduplikasi @ memodelkan telatah sistem yg sedang dgn mengkaji saling tindakan antara pelbagai komponen dlm sistem. Sistem pakar suatu bentuk kepintaran buatan manusia yg boleh meniru kelakuan manusia & berupaya menggunakan logik pengaturcaraan komputer utk membuat keputusan seperti pakar. 3.2.8 Konsep Pengurusan Pengeluaran Moden A. Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( Total Quality Management TQM ) Definisi Proses pengurusan kualiti yg berasaskan falsafah kualiti berorientasikan pelanggan, penambahabaikan secara berterusan, penglibatan semua org, setiap bhgian & proses dlm organisasi, serta penyelesaian masalah secara berpasukan. Objektif - meningkatkan kecekapan & keberkesanan sistem operasi - meningkatkan kepuasan & kehendak pelanggan Latar belakang - bermula di Amerika Syarikat pada 1920-an - bertujuan uk mengawal item2 cacat dlm proses pengeluaran di kilang - 1924, W.A. Shewhart ( Bell Telephone Laboratories ) menbina carta kawalan statistik pertama. - antara 1940-an & awal 1980-an, dua konsep dibangunkan iaitu Konsep Kepastian Kualiti ( Quality Assurance ) & Konsep Kawalan Kualiti Menyeluruh ( Total Qualiti Control ). - akhir 1980-an, konsep TQM diperkenalkan di AS. Prinsip prinsip TQM y y y y y y Tumpuan pada produk, proses & aspek manusia satu proses berterusan Penglibatan seluruh organisasi Tumpuan pada pelanggan Pendekatan kerja berpasukan Pencegahan & penambahbaikan berterusan

Kebaikan y y Keburukan y y B. ISO 9000 Maksud ISO 9000 Standard bertulis yg menetap & menerangkan elemen2 asas yg perlu ada dlm sistem kualiti sesebuah organisasi. Siri ISO 9000 terdiri drpd: ISO 9000 garis panduan yg m'p'kenalkan standard2 yg lain dlm siri ISO 9000. juga memberikan definisi istilah & konsep berkaitan dgn kualiti. ISO 9001 model kepastian kualiti reka bentuk, pembangunan, pengeluaran, pemasangan & perkhidmatan. ISO 9002 model kepastian kualiti utk pengeluaran, instalasi & perkhidmatan. ISO 9003 model kepastian kualiti utk pemeriksaan akhir & pengujian. ISO 9004 garis panduan bagi melaksanakan elemen sistem pengurusan kualiti. Prinsip prinsip ISO 9000 : y y y y y Standard kpd sistem kualiti dokumentasi proses kerja yg kritikal Pencegahan masalah Tumpuan pada pelanggan Standard umum utk semua jenis organisasi kos yg tinggi kekurangan pekerja yg berkemahiran dapat menikmati byk kebaikan dapat meningkatkan kecekapan operasi seluruh organisasi

Siri baru ISO 9000 ISO 9000:2000 mempunyai 1 standard dan 2 dokumen sokongan penting : y dierima y bg suatu ISO 9000 dokumen sokongan yg menyediakan terminologi & definisi yg pakai ISO 9001 model pengurusan kualiti yg menyediakan keperluan2 minimum sistem kualiti

y berterusan.

ISO 9004 dokumen sokongan yg menyediakan garis panduan organisasi bagi melebihi keperluan minimum menerusi proses penambahabaikan

C. Perekayasaan Semula ( Reengineering ) Definisi Reka bntk semula proses2 teras yg kritikal, sistem, polisi, atau struktur organisasi secara radikal utk mencapai kemajuan besar dlm perniagaan. Objektif Merupakan kunci utk mencapai kemajuan besar dlm prestasi agar organisasi dpt terus bersaing & berjaya dlm persekitaran perniagaan yg sentiasa berubah. Kebaikan Peningkatan prestasi dan pengurangan perbelanjaan / kos. D. Reka Bentuk Bantuan Komputer / Pembuatan Bantuan Komputer ( Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing CAD/ CAM ) Definisi Penggunaan komputer dlm fungsi pengeluaran utk tujuan mereka bentuk @ utk melaksanakan pengeluaran produk. Objektif CAD memodifikasikan reka bntk sedia ada atau mewujudkan reka bntk baru bg sesuatu produk. CAM melibatkan penggunaan komputer & robot utk kawalan proses trnsformasi & kualiti Kebaikan y y CAD peningkatan produktivit, memendekkan tempoh mereka bentuk. CAM mengurangkan keperluan buruh

E. Sistem Pembuatan Luwes ( Fleksibel Manufacturing System ) Definisi Satu sistem dgn beberapa komputer yg digunakan utk mengawal mesin2 dlm operasi tertentu dikawal oleh sebuah komputer pusat. Kebaikan y y y tidak memerlukan ramai pekerja ( kos buruh kurang ) masa penyediaan pendek. Kerja2 penjadualan & jalan laluan bahan dikendalikan oleh komputer

y y Kelemahan y y y y

meningkatkan penggunaan mesin2 kualiti output yg konsisten

peralatan amat mahal mesin2 mempunyai batas dari segi kapasii, spesifikasi & lain2 mengalami kesukaran utk mengendalikan mesin sistem agak rumit.

3.3 KEWANGAN 3.3.1 Definisi dan Peranan A. Definisi Fungsi kewangan dalam sesebuah perniagaan meliputi membuat ramalan keperluan dana, mendapatkan dana, mengurus dana, dan memastikan dana digunakan dgn baik. B. Kaitan Kewangan dgn Bidang Lain Mempunyai hubungan dgn bidang seperti pemasaran ( ramalan jualan ), pengurusan sumber manusia ( pelaburan ke atas kakitangan syarikat ) dan pengeluaran ( menentukan aset tetap yg diperlukan). C. Peranan Pengurus Kewangan y membuat perancangan kewangan berasakan keperluan perniagaan utk beroperasi & peluang pelaburan yg ada menilai & memilih sumber pembiayaan yg terbaik menggunakan dana secara berkesan menganalisis& menggunakan penyata kewangan uk menilai pelaburan yg tlh dibuat mengukur prestasi syarikat secara keseluruhan.

y y y &

3.3.2 Penyata Kewangan Ringkasan laporan aktiviti perniagaan dari segi kedudukan kewangan sesebuah syarikat bg suatu tempoh tertentu.

Tiga penyata utama dlm penyata kewangan sesebuah syarikat: Penyata pendapatan ringkasan yg menunjukkan hasil, belanja & untung rugi sesebuah syarikat dlm tempoh masa tertentu. Kunci kira-kira penyatayg menyenaraikan aset, liabiliti, & ekuiti pemilik pada satu tarikh tertentu. Penyata aliran dana penyata yang menunjukkan punca perolehan & penggunaan dana bagi suatu tempoh tertentu.

Kategori Pengguna Penyata Kewangan & Kegunaannya


Pengguna Pemilik/ pemegang saham Pelabur/ bakal pelabur Kegunaannya Penyata kewangan disediakan utk pemilik / pemegang shm bg memastikan plbran mereka digunakan sebaik mgkn -utk mengetahui pencapaian syarikat -pelabur akan mgekalkan pggn shm syarikat yg berpretasi baik manakala bakal pelabur akan cuba utk mndptkn saham syrkt berkenaan. Pihak pengurusan -menilai prestasi pihak pengurusan -belanjawan digunakan sebagai asas perbandingan dlm sistem kwln syrkt. Pemiutang/bank/pembekal Agensi kerajaan Kesatuan sekerja Merupakan komponen penting dlm analisis kredit -asas pengiraan cukai -asas kepada tuntutan kesatuan sekerja utk mendptkn bonus, kenaikan gaji & sebagainya.

3.3.3 Objektif Kewangan y memaksimumkan keuntungan syarikat y memaksimumkan kekayaan pemegang saham syarikat Perbezaan Antara Dua Matlamat Syarikat

Tdk menyeluruh kerana tumpuan hnya kpd keuntungan semata-mata

Menyeluruh & merangkumi matlamat lain.

Jangka pendek. Faktor lain diabaikan Tdk mengambil kira nilai mata wang. Mengutamakan jumlah aliran tunai. Tdk mengambil kira risiko. Hayat perniagaan mgkn singkat.

Jangka panjang. Semua faktor di ambil kira Mengambil kira nilai masa wang. Mengambil kira risiko. Hayat perniagaan lebih panjang.

3.3.4 Sumber Dana Dibahagikan kpd dua: Pembiayaan ekuiti Dana yg diperoleh drpd pemilik perniagaan sama ada melalui sumbangan modal oleh pemilik ataupun keuntungan masa lalu yg masih dlm simpanan syarikat. Saham biasa ( syer yg menunjukkan pemilikan ), Pendapatan tertahan (untung bersih syarikat yg tdk diagihkan sbgai dividen ttpi dithn dlm syarikat utk digunakan semula) Pembiayaan hutang Dana yg diperoleh drpd pihak luar yg perlu dibayar balik apabila sampai tmph sprti yg telah dipersetujui oleh pihak yg memberikan dana terbabit. y Pembayaran hutang jangka panjang melebihi 1 tahun. Dua bentuk hutang iaitu pinjaman tetap atau bertempoh dan terbitan sekuriti. y Pembayaran hutang jangka pendek pinjaman yg perlu dijelaskan dlm tempoh 1 tahun atau kurang. Antaranya ialah kredit dagangan, kredit pusingan, overdraf, surat kredit & pemfaktoran. Tiga kelebihan penggunaan kredit jangka pendek y Tempoh masa pendek senang mengawal penggunaan y Tidak memerlukan byk cagaran y Kos memproses utk mendptkn kredit jangka pendek adalah lbh rendah Tiga kelemahan penggunaan kredit jangka pendek y Kadar faedah yg tinggi

y Syarikat prlu berusaha mencari sumber2 kredit jngka pendek krna tmph kredit adalah pendek. y Tidak sesuai digunakan sbgai pembiayaan utk projek pelaburan. Kebaikan ekuiti y Pemilik mempunyai hak tuntutan thdp syarikat y Tidak perlu byr balik & faedah y Pemilik mempunyai kuasa utk melantk pihak pengurusan Kelemahan ekuiti y Masa panjang utk menerbitkan saham y Kos modal yg tinggi y Sukar utk mendapatkan dana yg cukup. Kebaikan hutang y Senang & mudah y Kos modal rendah y Kuasa pengurusan tidak diganggu oleh pemiutang Kelemahan hutang y Perlu membayar balik pokok pinjaman pd masa yg ditetapkan y Bunga & faedah yg tinggi y Tindakan akn diambil jika gagal membyr tepat pd waktunya. 3.3.5 Penggunaan Dana Digunakan untuk pelbagai tujuan lazimnya untuk membiayai keperluan modal kerja & aset tetap. 3.3.6 Perancangan Kewangan ( Belanjawan ) Ramalan keperluan kewangan untuk membiayai keperluan modal kerja dan pelaburan jangka panjang. A. Belanjawan Tunai

Suatu perancangan kewangan yang menganggarkan penerimaan tunai dan pembayaran tunai bagi beberapa tempoh yang telah ditetapkan. Kegunaannya : y Peniaga dapat mengukur keupayaan untuk berniaga y Penerimaan wang tunai perniagaan dapat dianggarkan y Peniaga dapat merancang pelaburan secara teratur sekiranya terdapat lebihan wang tunai y Sebagai panduan untuk perbelanjaan sebenar Aktiviti yang melibatkan pembayaran : y Pembelian inventori secara tunai y Pembayaran hutang kepada pembekal dan pemiutang y Belanja harian dalam operasi syarikat B. Belanjawan Modal Perancangan pelaburan ke atas asset tetap atau suatu projek jangka panjang memerlukan analisis yang lebih terperinci kerana pelaburan yang besar. Pelaburan modal dibahagikan kepada : Pelaburan pengembangan y Untuk mengembangkan lagi firma Pelaburan penggantian y Untuk menggantikan asset firma Pelaburan pematuhan peraturan y Memenuhi keperluan pihak berkuasa Pelaburan lain y Tidak dikategori mana-mana diatas Kaedah penilaian dalam membuat keputusan sama ada menerima atau menolak pelaburan iaitu : Tempoh bayar balik ( TBB ) y Bilangan tahunan yang diperlukan oleh sesuatu asset atau projek untuk mendapatkan semula amaun yang telah dilaburkan.

y Kelemahan TBB ialah tak mengambil kira nilai masa wang dan aliran tunai selepas TBB. Kadar pulangan perakaunan( KPP ) y Purata pendapatan bersih selepas cukai yang dihasilkan oleh asset atau projek tersebut terbahagi dengan kos pelaburan. y Kelemahannya ialah menggunakan keuntungan perakaunan yang tak melambangkan jumlah tunai yang dihasilkan dan mengabaikan nilai masa wang. Nilai kini bersih( NKB ) y Nilai kini semua aliran tunai yang dihasilkan oleh sesuatu projek pelaburan setelah ditolak kos pelaburan. y NKB positif bermaksud nilai kini semua aliran yang dihasilkan melebihi kos pelaburan y NKB negative kos pelaburan adalah lebih tinggi berbanding dengan nilai kini aliran tunai yang dihasilkan. y NKB yang tertinggi akan dipilih Kadar pulangan dalaman( KPD) y Kadar diskaun yang menyamakan nilai kini keseluruhan aliran tunai projek tersebut dengan kos pelaburannya. y Projek yang mempunyai KPD yang tinggi diberikan keutamaan.
3.3.7 Insurans A. Definisi Insurans

Kontrak antara si insurans dengan penginsurans di mana penginsurans memberikan perlindungan insurans kepada si diinsuranskan dan sebagai balasan si diinsuranskan membuat bayaran berkala kepada penginsurans.
B. Peranan Insurans Peranan utama insurans adalah utk member perndungan kpd si diinsurans yg terdiri drpd golongan:

y Orang awam dan peniaga yang cedera atau kerugian akibat kemalangan,kecurian,kebakaran y Perniagaan yg mengalami kerugian y Pekerja yang diinsuranskan oleh majikan apabila mengalami kecederaan di tempat kerja - Meringankan masalah peniaga dalam menghadapi risiko perniagaan

- Meningkatkan kegiatan ekonomi melalui pinjaman - Membantu membiayai pembangunan Negara dengan membeli sekuriti kerajaan - Membuka peluang pekerjaan kepada rakyat
C. Risiko dan Insurans

Risiko ialah kemungkinan berlaku sesuatu peristiwa atau kejadia yang tak diingini yang akan menyebabkan kesusahan atau kerugian kepada seseorang atau peniaga. 2 jenis risiko ialah : Risiko yg boleh diinsuranskan Mempunyai kekerapan kejadian yang dapat dijangka dan diramal secara statistik Berpandukan statistik,peninsurans dapat mengira dan menetapkan premium bersesuaian bagi perlindungan terhadap risiko Contoh : kebakaran dan kecurian Risiko yang tak boleh diinsuranskan Kekerapan kejadian yang tidak dapat dijangka secara statistic

Penginsurans tak mempunyai statistic untuk meramal kemungkinan risiko itu berlaku dan tak dapat menetapkan premium Contoh :peperangan,gempa bumi,pencemaran

D. Prinsip Insurans Prinsip kepentingan yang boleh diinsuranskan Si diinsuranskan mesti mempunyai kepentingan terhadap harta atau nyawa yang diinsuranskan. Jika kemalangan atau kerosakan berlaku,si dinsuranskan akan mengalami kerugian Prinsip penuh percaya Sikap kejujuran antara kedua-dua pihak dalam mendedahkan maklumat berkaitan dengan polisi insurans. Prinsip ganti rugi Ganti rugi dibayar adalah untuk memulihkan kedudukan si diinsuranskan kepada keadaan asal dan bukan untuk mendapatkan keuntungan.

Terbahagi kepada : Subgrosi si diinsurans menerima pampas an,penginsurans mengambil semua hak yang ada padanya untuk menuntut kerugian kepada pihak lain. Insurans limpah nilai lindungan sesuatu harta yang diinsuranskan melebihi nilai sebenarnya harta tersebut. Caruman sekiranya berlaku risiko,penginsurans akan membayar bahagian masing-masing untuk menyediakan ganti rugi si dinsurans bagi rugi yang dialami sahaja. Prinsip doktrin punca terdekat Ganti rugi hanya dibayar kepada si diinsurans apabila kemalangan atau bencana itu berpunca daripada risiko yang diinsuranskan D.Prinsip Takaful Skim insurans secara islam yang berlandaskan prinsip al-mudharabah. Sistem insurans konvensional tidak mengikut syariat islam kerana terdapat unsur : i) ii) iii) Al-gharar ( tidak jelas) Al maisir (perjudian) Al-riba (bunga)

F. Jenis jenis Insurans Empat jenis utama iaitu : y Insurans kemalangan insurans pampasan kerja,insurans kemalangan peribadi,insurans liability awam dan insurans kenderaan bermotor. y Insurans kebakaran polisi ternilai,polisi terapung/terbuka dan polisi tidak ternilai y Insurans nyawa polisi seumur hidup,polisi nyawa bekal hidup,polisi bayaran terhad y Insurans perkapalan/penerbangan polisi rangka dan jentera kapal,polisi kargo,polisi tambang dan plis liabliti pemilik kapal y Insurans jenis lain insurans kecurian,jaminan setia dan gadaian. G . Ganti Rugi

Antara ganti rugi yang diamalkan : y y y y Dalam bentuk tunai Mengganti barangan yang rosak/hilang kepada barang yang baru Pembaikan kerosakan Pembinaan semula bangunan yang musnah akibat kebakaran.

3.4 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3.4.1 Pengenalan, Definisi dan Peranan A. Pengenalan Empat komponen utama: y y y y Mesin (machine ) Sumber kewangan ( money ) Bahan mentah ( material ) Manusia ( man )

B. Definisi Falsafah, polisi, prosedur, dan amalan yg berkaitan dgn pengurusan kakitgn dlm organisasi. Pengurusan personel : y y Tumpuan utama kpd aktiviti fungsian Member sokongan kpd jabatan lain

Pengurusan sumber manusia : y y Satu aktiviti yang berterusan yag berorientasikan tindakan ( action oriented ) Saling berkaitan dgn perancangan strategic organisasi.

C. Peranan dan Kepentingan

y Aktiviti pengurusan sumber manusia diletakkan dibawah jabatan pentadbiran atau perjawatan y Jabatan ini menguruskan pengambilan dan pemberhentian pekerja,latihan,pembayaran gaji dan aktiviti lain y Memastikan organisasi mempunyai tenaga pekerja yang cekap yg boleh menyumbangkan kepada pencapaian matlamat organisasi Antara peranan pengurus sumber manusia :

i. ii. iii. iv. v.

Pengantara perhubungan pekerja dan industry Juruaudit penilaian prestasi dan pentadbiran sistem ganjaran Penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan Fasilitator latihan dan pembangunan Perancang hal-hal penstafan

D. Fungsi Jabatan Sumber Manusia Meliputi beberapa aspek iaitu perancangan sumber manusia, pengambilan tenaga kerja, latihan dan pembangunan, penilaian prestasi, pentadbiran faedah dan ganjaran pekerja, penyenggaraan pekerja dan perhubungan industri . Akta akta yg berkaitan dgn pengurusa sumber manusia: a) Akta Pekerjaan 1955 b) Akta Perhubungan Perusahaan 1967 c) Akta Kesatuan Sekerja 1967 d) Akta KWSP 1952 e) Akta Keselamatan Sosial 1969 f) Akta Kesihatan dan Keselamatan 1994 g) Akta Tabung Pembangunan Sumber Manusia 1992 E. Cabaran Antara cabaran dalam aktiviti pengurusan sumber manusia : i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) Perubahan teknologi Peningkatan peranan wanita di sektor pekerjaan Globalisasi Migrasi buruh Faktor ekonomi Faktor politik Sistem perundangan Ketidaksepadanan kemahiran pekerja keperluan pekerjaan Kepelbagaian ( diversiti ) tenaga kerja Penstrukturan semula organisasi

3.4.2 Perancangan Sumber Manusia A. Definisi Proses menilai keperluan sumber manusia berdasarkan matlamat organisasi dan membuat perancangan untuk memastikan satu kumpuln tenaga kerja yang cekap dan berkemahiran dapat diwujudkan pada masa dan tempat apabila mereka diperlukan.

B . Proses Perancangan Sumber Manusia Langkah - langkah dalam proses perancangan sumber manusia : y Pengimbangan persekitaran menilai sebarang perubahan dalaman dan luaran organisasi serta menkaji kesan perubahan tersebut terhadap perancangan. Pengunjuran permintaan buruh melihat keperluan tenaga kerja dalam organisasi berdasarkan perancangan organisasi. Dibuat melalui 2 pendekatan iaitu kualitatif dan kuantitatif. Pengunjuran penawaran buruh untuk melihat sama ada terdapat sumber buruh yang mencukupi Analisis jurang penawaran dan permintaan buruh menkaji sama ada organisasi mempunyai sumber yang mencukupi Perlaksanaan dibuat untuk mendapatkan pekerja baru dari luar disebabkan pekerja yang akan bersara.Untuk mengurangkan kos buruh,waktu kerja perlu dikurangkan atau menawarkan pakej pemberhentian secara sukarela kepada para pekerja. Penilaian Tindakan pembetulan perlu diambil jika terdapat kelemahan syarikat

seperti masalah kurang pekerja.


C . Sumber Tenaga Buruh 2 sumber tenaga buruh : Dalaman Terdiri daripada pekerja yang bekerja dalam organisasi. Pekerja yang sedia ada boleh di ambil untuk mengisi kekosongan tempat kerja. Luaran Terdiri daripada individu yang tak bekerja dalam organisasi seperti pelajar dari institusi pengajian tinggi awam dan swasta,sekolah teknik,penduduk kampong dan sebagainya. 3.4.3 Pengambilan Tenaga Manusia. A. Analisis Kerja Teknik yang sistematik digunakan untuk mengumpulkan maklumat berkenaan tugas,tanggungjawab dan ciri-ciri yg diperlukan oleh seseorang pekerja untuk melakukan suatu tugas dengan baik. Enam langkah dalam penyediaan analisis kerja : a) Penentuan kegunaan maklumat hasil daripada analisis kerja. b) Pengumpulan latar belakang maklumat yang diperlukan daripada carta organisasi,carta proses,penghuraian kerja dan spesifikasi kerja.

c) Memilih wakil pekerjaan daripada kumpulan kerja yang akan di analisis d) Mengumpul maklumat berkenaan pekerjaan yg hendak di analisis e) Bandingkan/bincangkan hasil kerja dengan para pekerja/penyelia f) Membentuk dokumen penghuraian dan spedifikasi kerja Penghuraian/huraian kerja mengandungi maklumat tentang senarai tugas dan tanggungjawab pekerja,kedudukan pekerja dalam hierarki organisasi,konteks kerja,cara bekerja,pembuatan keputusan dan tahap prestasi yg dikehendaki. Spesifikasi kerja/tugas ialah berkaitan dgn kemahiran,keupayaan,pengetahuan dan pengalaman kerja yg diperlukan utk melaksanakan kerja. B. Pengrekrutan Proses mencari dan menarik minat calon yg berkelayakan utk mengisi sesuatu kekosongan jawatan. Sumber dalaman Terdiri drpd pekerja sedia ada. Pekerja boleh didekati melalui : y Pameran kerja tatacara utk memaklumkan pekerjanya ttg sesuatu kekosongan jwtn dlm organisasi Pembidaan kerja membolehkan pekerja yg merasakan dirinya layak dibenarkan utk memohon jwtn kosong Rujukan pekerja melalui perbincangan tidak rasmi antara pengurus2 jabatan Inventori kemahiran tnga pekerja maklumat ttg kewujudan & kesediaan pekerja bkn pengurusan utk naik ke jwtn yg lebih tinggi @ berganjak ke jwtn yg setara dlm organisasi

y y

kebaikan Pekerja dikenali,prestasi diketahui Kos latihan dan orientasi dikurangkan Masa penyesuaian dan sosialis kurang Lebih mudah Mudah membuat perancangan kerja Tingkatkan kesetiaan pekerja Kurang kadar lantikhenti
Sumber luaran

keburukan Tiada calon yg layak Pengisian satu kekosongan baru akan meninggalkan kekosonganvjawatan yg lama Tiada idea dan budaya baru Sukat untuk membawa perubahan kepada organisasi

Terdiri daripada pekerja organisasi lain,pelajar yang telah lulus dari institut pengajian tinggi Kaedah untuk mendapatkan mereka ialah melalui pengiklanan,rujukan kepada agensi Jabatan Tenaga Buruh,pengrekrutan pelajar yang membuat latihan praktikal,permohonan langsung calon dan hubungan dengan agensi pekerja sementara.

Kebaikan dan keburukan sumber ini ialah : Kebaikan Orang baru membawa idea baru Pekerja baru mempunyai pengalaman lain yg boleh dikongsi Calon daripada pelbagai bidang dan kemahiran Lebih mudah membawa perubahan keburukan Masa penyesuaian dan sosialisasi diperlukan Kos untuk latihan dan orientasi Pekerja baru mungkin tidak disukai oeh pekerja yg sedia ada Mengurangkan kesetiaan pekerja

C. Pemilihan Memilih calon yang paling layak untuk mengisi kekosongan. Calon yang mempunyai latar belakang,kemahiran,ciri yg berbeza dan sesuai dgn keperluan pekerjaan akan dipilih supaya organisasi dapat memperoleh keputusan paling optimum. Cara mendapatkan maklumat peribadi pekerja ialah : Borang permohonan y y Borang yang baik ialah ringkas dan padat Lengkap dgn butir diri,kelayakan akademik dan ikhtisas,pengalaman kerja,minat,kegiatan sosial dan kokurikulum semasa di sekolah dan university.

Semakan rujukan y y y Menyenaraikan individu tertentu dalam boring permohonan bagi semakan rujukan. Rujukan akan dihubungi melalui telefon/surat rasmi Perkara yg ditanya ialah latar belakang calon,jawatan dan gaji diterima di organisasi lama,masalah disiplin,perkara positif pekerja dan sikap dan kegiatan semasa di university.

Temu duga

y y

Kaedah pemilihan yg popular digunakan Mengikut kajian,kaedah ini tidak boleh dipercayai dan sah digunakan kerana penemu duga dipengaruhi oleh perwatakan calon ketika di temu duga.

Ujian pemilihan y Melakukan ujian untuk memastikan calon layak atau tidak melaksanakan jawatan tersebut. Contoh : ujian prestasi,ujian kebolehan kognitif,ujian poligraf dan

ujian perwatakan.

D . Penawaran Kerja Penawaran kerja akan dibuat melalui surat rasmi/panggilan telefon. Pekerja akan diminta untuk mengesahkan penerimaan jawatan mengikut tempoh yg ditetapkan. Antara syarat yang ada dalam perkhidmatan ialah jawatan yg ditawarkan,gaji yang bakal terima,tempoh percubaan dan sah jawatan,dan sebagainya. E .Induksi Satu proses sosialisasi di mana pekerja akan membiasakan diri dengan persekitaran kerja dan organisasi. Mereka diperkenalkan kepada rakan-rakan dalam jabatan/subordinat.

3.4.4 Latihan dan Pembangunan A . Definisi


Latihan ialah proses peningkatan kemahiran untuk memenuhi keperluan semasa yang boleh menyumbang kea rah pencapaian matlamat organisai. Pembangunan ialah proses peningkatan kemahiran untuk memenuhi keperluan masa hadapan. Perbezaan antara latihan dan pembangunan : Aspek Fokus Latihan Pekerjaan sekarang Pembangunan Pekerjaan sekarang dan masa hadapan Sekumpulan pekerja

Skop

Individu

Jangka masa Matlamat

Segera atau semasa Memperbaiki kelemahan kemahiran sekarang dan meningkatkan prestasi

Jangka panjang Persediaan bagi keperluan pekerjaan masa hadapan

Contoh kemahiran

Kemahiran komunikasi Penggunaan program computer Lain-lain

Kepimpinan Kemahiran delegasi Pembuatan keputusan Pengurusan perubahan

B . Peranan dan Kepentingan


Faedah latihan kepada individu dan organisasi:

Individu Meningkatkan produktiviti pekerja Meningkatkan kepuasan kerja Meningkatkan motivasi pekerja Merasakan bahawa mereka dihargai

Organisasi Dapat mengekalkan pekerja yang terbaik Membentuk reputasi sebagai organisasi yang mementingkan aspek pembangunan kerja Mengurangkan kesilapan pekerja

C . Pembentukan dan Pelaksanaan Program Empat langkah dalam melaksanakan program latihan : y y Penilaian keperluan latihan keperluan organisasi,pekerjaan dan individu Objektif latihan mengandungi perubahan gelagat yang dikendaki dan tahap piawai yang ingin dicapai. Pelaksanaan program terdapat 4 langkah utama iaitu :

a) Memilih pelatih b) Penetapan kurikulum latihan c) Penetapan belanjawan latihan

d) Memilih jurulatih y Penilaian latihan dilakukan untuk menetukan sama ada program latihan mencapai objektif latihan atau tidak.

D .Jenis Latihan yg Dikendalikan Beberapa kaedah latihan yang digunakan : y y y Latihan sambil bekerja Latihan perantisan Latihan di luar kerja

E . Akta Tabungan Pembangunan Sumber Manusia Tujuannya untuk mengurangkan beban majikan dalam hal membekalkan latihankepada pekerja. Antara skim latihan yg wujud di bawah akta ini : y y y y y y Skim bantuan latihan Skim pelan latihan tahunan Skim program latihan yang diluluskan Skim perjanjian latihan yang diluluskan Skim latihan bersama Skim peralatan latihan

3.4.5 Penilaian Prestasi A . Definisi Penilaian yang dibuat secara sistematik terhadap kemampuan pekerja untuk mencapai stardard pekerjaan yang telah ditetapkan.

B . Peranan dan Kepentingan Tujuan penilaian prestasi dilakukan : y Penilaian/pentadbiran memberi maklum balas tentang tahap pencapaian kepada pekerja dan lain-lain.

Bimbingan dan pembangunan memberi dorongan kepada pekerja utk berusaha dan lain lain .

Kepentingan penilaian prestasi : y Membolehkan organisasi membuat kenaikan gaji/pangkat,mengenalpasti keperluan latihan,meningkatkan prestasi dan mengadakan saluran komunikasi ynag formal

C . Kaedah kaedah Antara kaedah yg digunakan : y Skala pengkadaran sifat membuat penilaian yang subjektif terhadap prestasi pekerja Senarai semak Penilai akan memilih perkataan/kenyataan yang akan menyatakan dengan jelas prestasi dan ciri-ciri pekerja Esei penilai akan menulis esei tentang prestasi pekerja berdasarkan beberapa criteria. BARS ( behaviourally anchored rating scales ) pekerja dinilai berdasarkan gelagatgelagat yang berkaitan sesuatu pekerjaan.

D . Ciri ciri Penilaian yg Berkesan Antaranya : y y y y y y Dilakukan secara berterusan Direka berdasarkan penghuraian kerja Dibuat dengan adil dan dianggap adil oleh pekerja Penilai tahu apa yang patut dinilai Penilai tahu teknik menilai dengan betul Bebas dari sifat berat sebelah

E . Masalah dalam Penilaian Tiga pespektif dalam masalah penilaian : Pekerjaan y Bagi sesetengah pekerjaan hasilnya tidak jelas.

Manusia

y y y

Subjektif. Masing masing membuat takrifan sendiri terhadap sesuatu keadaan. Cara pemerhatian juga kadang-kadang kurang tepat Bersikap bias sama ada sengaja atau tidak

Organisasi/sistem penilaian prestasi y Kadangkala,organisasi gagal menukar sistem penilaian apabila deskripsi kerja,teknologi/objektif organisasi berubah Penilaian dibuat sambil lewa Kesuntukan masa Tidak faham dengan isi kandungan borang penilaian

y y y

3.4.6 Faedah, Ganjaran dan Tindakan Disiplin A . Pengenalan Ganjaran ialah gaji/upah asas yang diberikan berdasarkan prestasi atau kekananan seseorang. Faedah ialah ganjaran tambahan selain daripada upah/gaji. Nilai dan bentuk ganjaran yang diberikan akan memberikan kesan terhadap organisasi dari segi : y Kadar lantikhenti pekerja pekerja yang tak berpuas hati terhadap gaji akan beralih ke organisasi lain Kepuasan kerja pekerja yang mendapat apa yang mereka mahukan akan mempunyai kepuasan kerja yang tinggi Pengrekrutan dan pemilihan Organisasi yang mampu memberikan ganjaran lebih menarik akan menarik individu untuk menyertai organisasi tersebut Motivasi Ganjaran dan faedah boleh dijadikan alat pendorong kepada untuk bekerja dengan lebih baik Pencapaian matlamat sistem ganjaran yang baik boleh menggerakkan pekerja berusaha kearah mencapai objektif organisasi Budaya Menunjukkan nilai dan budaya syarikat.

B .Faedah dan Ganjaran Boleh diberi dalam bentuk kewangan atau bukan kewangan Ganjaran dalam bentuk wang ialah :

y y y y y

Gaji Upah Komisen jualan Bonus tahunan Elaun

Ganjaran bukan wang ialah : y y y y y y y y Kemudahan perubatan Anugerah perkhidmatan cemerlang Kemudahan rumah dan kenderaan syarikat Cuti bergaji Peluang melanjutkan pelajaran Insurans kesihatan Pencen Tabungan dalam KWSP

Penentu ganjaran ialah : y y y y y Kemampuan syarikat Permintaan dan penawaran buruh Ekuiti dalaman dan luaran Bentuk tugas Peraturan dan undang undang kerajaan

C . Tindakan Disiplin Merupakan hukuman yang dikenakan terhadap pekerja yang melanggar peraturan syarikat Disiplin positif cara pembetulan melalui nasihat,kaunseling dan memberi peluang kepada pekerja Disiplin negatif atau progresif diberikan kepada pekerja yang gagal mengubah gelagat mereka kearah positif. Hukuman yang selalu diberkan kepada pekerja yang melanggar peraturan syarikat : y y Teguran Amaran bertulis

y y y

Kehilangan faedah kerja Penurunan pangkat Pemecatan

3.4.7 Penyelenggaraan Pekerja A .Peranan dan Kepentingan Punca kemalangan di tempat kerja : y y Pekerjaan Mesin rosak/gagal berfungsi, bahaya Pekerja Tak menumpukan perhatian penuh pada pekerjaan, Sambilewa, Mengambil dadah, Kurang pengalaman, Terlalu yakin dan kurang cekap, Melanggar arahan keselamatan Persekitaran pekerjaan Tempat yang bising, Terdedah kepada debu dan asap, Jangkitan penyakit ,Pendedahan suhu yang tinggi,peralatan elektrik dan bahan kimia. Majikan tahap penyeliaan tidak memuaskan, Tak menyediakan alatan keselamatan, Tak memberikan latihan tenteng penggunaa alatan keselamatan, Tidak tegas dengan peraturan keselamatan, Tak sedar kepentingan penjagaan keselamatan

B .Aspek Penyelenggaraan Agensi kerajaan bertindak sebagai pelaksana bagi hal keselamatan dan kesihatan pekerja Contoh agensi ialah : y y Jabatan keselamatan dan kesihatan pekerja Institut keselamatan dan kesihatan pekerjaan kebangsaan

Akta yang berkaitan ialah : y y y Akta Kilang dan Mesin 1967 Akta kualiti peresekitaran 1974 Akta keselamatan dan kesihatan 1994 ( OHSA)

Objektif OHSA : y y y Memastikan keselamatan pekerja yang melakukan pekerjaan bahaya Melindungi individu yang melakukan kerja bahaya di tempat yang lain Mengadakan persekitaran tempat kerja yang selamat

Contoh industry di bawah jagaan OHSA ialah pembuatan,perlombongan dan kuari,pembinaan,hotel dan sebagainya.

Langkah penyelenggaraan yang boleh diambil : y y y y y Membentuk sikap yang mementingkan aspek keselamatan di tempat kerja Memastikan persekitaran tempat kerja sentiasa selamat Membuat polisi dan peraturan keselamatan Membentuk prosedur melapor dan menyiasat kemalangan Lain lain

Langkah menjaga kesihatan : y Program kesihatan memberikan nasiaht kepada pekerja untuk menjaga kesihatan,pemakan dan senaman. Membuat ` medical check-up` Menghentikan amalan merokok Mengambil rehat yang cukup

y y y

Antara bentuk jaminan kerja : y y y y y Jaminan keselamatan fizikal Jaminan aspek keselamatan Ganjaran yang memuaskan Layanan yang baik daripada majikan Tidak akan diberhentikan tanpa sebarang sebab.

3.4.8 Perhubungan Industri A . Definisi Perhubungan antara majikan dengan para pekerjanya. Pihak yang terlibat dalam sistem perhubungan di Malaysia : y y y y y Kerajaan Majikan Pekerja Kesatuan sekerja Mahkamah/tribunal

B .Kesatuan Sekerja Persatuan/gabungan pekerja/majikan sama ada dalam sektor awam/swasta. Sebab mengapa pekerja menyertai kesatuan sekerja : y y y y Persepsi negatif tempat kerja Jaminan kerja kurang memuaskan Keinginan untuk meningkatkan pengaruh Aktiviti sosial

Contoh kesatuan kerja : y y y Kesatuan pekerja pengangkutan semenanjung Malaysia Kesatuan sekerja kebangsaan pekerja telekom Lain lain

Fungsi kesatuan sekerja : y y y y Mengatur perhubungan antara satu dengan yang lain Mewakili pekerja/majikan dalam pertikaian perindustrian Mengendalikan pertikaian perindustrian Menganjurkan,mengendalikan,membiayai pemogokan atau piket

C . Kaedah Mengekalkan Keharmonian Antara Majikan & Pekerja y y Kerajaan menjadi model majikan kepada semua rakyat Kerajaan membuat undang undang bagi menjamin keadilan.

BAB 3 Fungsi Peniagaan