BAHAGIAN 1 – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan

petunjuk prestasinya) Bil. 1 Ringkasan Aktiviti/Projek (Senaraikan aktiviti/projek) Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian Bahasa Inggeris Tingkatan 1 dan 2. Petunjuk Prestasi (Kuantiti/ Kualiti/Masa/Kos) Masa: i. Rancangan Pelajaran Tahunan - 1 kali setahun ii. Rancangan Pelajaran Harian – setiap hari dalam seminggu Kualiti: Mengikut Sukatan Pelajaran yang ditetapkan. Masa: 20 waktu seminggu bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris mengikut Rancangan Pelajaran Harian. Kualiti: Mengikut Rancangan Pelajaran Harian yang ditetapkan. 3 Membantu menguruskan Panitia Matematik Menengah Rendah Kuantiti: 3 kali setahun Kualiti: Mengikut jadual yang ditetapkan. 4 Menyelaraskan urusan tingkatan 2 seperti: i. penempatan pelajar Tingkatan 1 ke Tingkatan 2; ii. menguruskan kemasukan pelajar baru dan pemindahan pelajar ke sekolah baru; iii. pengagihan buku-buku SPBT; Kuantiti: i. ii. 1 kali setahun Bila-bila masa

2

Melaksanakan tugas mengajar Tingkatan 1 dan 2 bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris.

iii. 1 kali setahun Kualiti: Mengikut jadual yang ditetapkan.

5

i. Mengendalikan ujian dan peperiksaan bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris Tingkatan 1 dan 2. ii. Menyediakan soalan ujian dan peperiksaan bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris Tingkatan 1.

Kuantiti: 2 kali Ujian Selaras 1 kali Peperiksaan Pertengahan Tahun 1 kali Peperiksaan Akhir Tahun Kualiti: Mengikut jadual yang ditetapkan.

Mengumpul semula borang-borang yang telah diisi pelajar. 9 Penyelaras Kelab / Persatuan : i. data dan jadual kedatangan kelas Tingkatan 2 Murni. rekod. Guru Penasihat St. Mesyuarat bersama Pentadbir dan PIBG untuk memilih pelajar-pelajar yang layak. John Ambulans iii. Menghantar BRP dan Borang Selengkap ke PPD. Guru Penasihat English Language Society Kuantiti: i. 11 Bendahari SPBT Kuantiti: Awal tahun dan Akhir tahun (Bila-bila masa) Kualiti: Mengikut jadual yang ditetapkan.7 Menyelaraskan pendaftaran. Kuantiti: 1 kali sebulan Kualiti: Mengikut jadual yang ditetapkan. iv. 8 Mengendalikan urusan sebagai i. Menyelaras dan menyusun pelajar-pelajar Tingkatan 1-5 dalam Kelab / Persatuan Kuantiti: 1 kali setahun Kualilti: Mengikut jadual yang ditetapkan 10 Guru bertugas mingguan Kuantiti: 1 kali sebulan Kualiti: Mengikut jadual yang ditetapkan. 1 kali seminggu ii. . iii. Mengisi BRP dan Borang Selengkap. 12 Penyelaras KWAMP: i. 1 kali 2 minggu Kualiti: Mengikut jadual yang ditetapkan. Kuantiti: 1 kali setahun Kualiti: Mengikut jadual yang ditetapkan. Guru Penasihat Bola Keranjang ii. ii. v. Menyemak dan mengagihkan borang KWAMP kepada pelajar Tingkatan 1.

.......................Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh: ........................................... ... Tarikh: ...................