Anda di halaman 1dari 37

Arthur Bloch - Murphijev zakon 2000 (142 Stranice) Sadraj Murphologija ......................7 Opa problematologija..................17 Ekspertologija i akademiologija .......

25 Dravnitvo ......................33 Istraivalatvo.........................43 Tehnomurphologija ................51 Raunalna murphologija i zakoni interneta 59 Birokracija, hijerarhologija i odborologija 69 Uredska murphologija ..............81 Knjigovodstvena i zakonska murphologija 89 Potroaka murphologija ............97 Putovanja i portologija ............103 Sociomurphologija....................111 Psihomurphologija svakidanjice........119 Zakoni za tisuljee....................129 Transcendentalna murphologija......... 137 MURPHVJEV ZAKON Ako neto moe poi naopako, poi e naopako. SCHNATERLVJEU SAETAK VIE KOROLARA Ako neto ne moe poi naopako, poi e naopako. FATRYJEU ZAKON Ako zna da neto moe poi naopako i poduzme korake da se to ne dogodi, neto drugo e poi naopako. ROVSTEROUO POBOLJANJE MURPHYJLUOG ZAKONA Ako stvari pou naopako negdje, imaju tenju poi naopako svugdje. NBCJEU DODATAK MURPHYJEVOG ZAKONA Nikad ti nee ponestati stvari koje mogu poi naopako. LEAHVJEU ZAKON Ako se neto dovoljno esto radi naopako, postaje ispravno. ROTHMANOVO PRAUILO Kad stvari pou naopako, ne idi s njima.

LANNINGOU ZAKON Murphyjev zakon uvijek djeluje u najgorem trenutku. MURPHVJEU UREMENSKI KRIPAC Nikad ne zna koliko skoro je prekasno. ZAKON GOSPOE MURPHV Ako neto moe poi naopako, poi e naopako kad je g. Murphy odsutan. HUMPTONOVA PRODIKA Problem da se neto izvede ispravno prvi puta je u tome to nitko ne cijeni koliko je to teko. RUBENSTEINOV ZAKON PRAVODOBNOSTl Ne kasniti znai samo to da e pogreke biti poinjene pravodobno. McNULTYJEVO PRAUILO Prve stvari prvo, ali ne nuno tim redoslijedom. FORDOV SAVJET Neuspjeh je prigoda za pametniji poe tak iznova. TUDISCOVO NAELO ASIMETRIJE Stvari idu naopako sve odjednom, ali ispravno idu malo pomalo. Korolar Dovoljan je trenutak da se neto slomi, ali potrebna je vjenost za popravak. JUAREZOVl ZAKONI 1. Ljudi su jedine ivotinje koje mogu ponovno proi ono to su proli i pritom poiniti pogreku koju su ranije izbjegli. 2. Sto je vie ljudi ukljueno u neki dogaaj, to je izrazitie smanjenje inteligencije svakog uesnika. ZAHASOV ZAKON TOPOLOGIJE Najkrai put izmeu dvije toke je silazna spirala. ZAKON SACUVANJA PO TSOURISU Koliina loeg u svemiru je konstanta. Korolar Ako stvari idu dobro u jednom podruju, idu loe u drugom. LEEOV ZAKON Potrebno je vie vremena za objanjenje zato je neto uinjeno naopako nego da se to uini ispravno. IRENIN ZAKON Nema ispravnog naina da se uini pogrena stvar. STEVVARTOUI KOROLARI 1. Murphvjev zakon se moe proglasiti nevaeim ili njegovo djelovanje odgoditi samo pod uvjetom da takva odgoda ili nevaenje ima za posljedicu jo veu katastrofu u nekom kasnijem trenutku.

2. Veliina katastrofe je upravno razmjerna broju upletenih ljudi. 3. Veliina katastrofe je eksponencijalno razmjerna vanosti sluaja. 4. Ako su izgledi za posljedicu nekog dogaaja 50, stvarni izgledi za nju obrnuto su razmjerni poeljnosti, a upravno razmjerni nepoeljnosti te posljedice. 5. Ako dva korolara Murphyjevih zakona proturjee jedan drugome, prevladava onaj s veim stupnjem tetnosti. COOKEOU ZAKON Uvijek je teko zamijetiti ono ega nema. WOLFOU ZAKON PLANIRANJA mjesto za polazak je ono gdje jesi. CAMPBELLOV ZAKON to manje ini, to manje moe poi naopako. FRESCOVO OTKRIE Da si znao to radi, vjerojatno bi ti ilo na ivce. Korolat Samo zato jer ti ide na ivce, ne znai da zna to radi. BALDRIDGEOV ZAKON Kad bismo znali u to emo doi, ne bismo doli nikamo. PHILOV ZAKON Za uenje na vlastitim pogrekama mora prvo shvatiti da ini pogreke. HOFSTADTEROV ZAKON Sve uvijek uzima vie vremena od predvienog, ak i kad uzme u obzir Hofstadterov zakon. DUNNOV ZAKON Briljivo planiranje nije zamjena za ludu sreu. GILBERTSONOV ZAKON Nita nije potpuno otporno na dovoljno talentiranog luaka. BARBEROVO PRAVILO Sve to vrijedi raditi vrijedi raditi prekomjerno. MURRAYEV ZAKON Ako ti ne polazi za rukom otprve, let zmajem nije za tebe. MELNICKOV ZAKON Ako ti poe za rukom otprve, nastoj ne izgledati previe zauen. KEYESOV PRVI AKSIOM Svaki iskaz koji se moe promijeniti, bit e promijenjen. FINAGLEOV ZAKON PO NIVENU

Nastranost svemira tei maksimumu. LONGOV ZAKON Prirodni zakoni ne znaju za samilost. OPA PROBLEMATOLOGUA KELLEyEU ZAKON Nita nije nikad tako jednostavno kako u poetku izgleda. JONESOV ZAKON Iskustvo je neto to ti omoguava prepoznati pogreku kad je ponovno poini. CANNONOU KANON Iskustvo je neto to te potie praviti nove pogreke umjesto starih. BERyLOV DRUGI ZAKON Uvijek je lako sagledati obje strane neke rasprave ako za njen ishod nismo osobno zainteresirani. McGUFFlNOV ZAKON Uvijek je lako vidjeti svijetlu stranu potekoa drugih ljudi. Nt APPLEOV ZAKON OPORAUKA Ne moe se oporaviti od problema kojeg nema. SEDMI ZAKON VELIINE Nijedan problem nije tako velik da ga ne moe nekamo spremiti. EINSTEINOVO STANOVITE Ne moemo rijeiti problem upotrebom istog naina razmiljanja kojeg smo upotrijebili pri stvaranju problema. BACONOVA MAKSIMA Istina lake izvire iz pogreke nego iz zbrke. BOHROV AKSIOM Suprotnost od jedne temeljne istine moe lako biti druga temeljna istina. MANLYJEVA MAKSIMA Logika je sustavna metoda pomou koje se s punim pouzdanjem dolazi do pogrenih zakljuaka. GARDENEROVA FILOZOFIJA Sjajne prigode se spretno preruujii u nerjeive probleme. Korolar Vrijedi i obratno. ISSAWIWILCOXOVO NAELO Problemi rastu geometrijskom progresijom, rjeenja aritmetikom. HERMANOV ZAKON Prikladan rtveni jarac gotovo je jednako tako dobar kao i rjeenje problema. PRVO PRAVILO ISKOPAVANJA

Ako si u rupi, prestani s kopanjem. PRAUILO KIBICA Mnogo je lake predlagati rjeenja ako nita ne zna o problemu. ZAKON UELIKANA Nai dobro rjeenje i moe ga uspjeno primijeniti na gotovo svaki problem. PRIMARNI POLITIKI KOROLAR Dobar slogan ima veu snagu od dobrog rjeenja. ELDRIDGEOU ZAKON 0 RATU ovjek je uvijek spreman umrijeti za neku ideju, pod uvjetom da mu ideja nije ba jasna, f MARGOTOV ZAKON Savjet je ono to traimo kad ve znamo odgovor, ali eljeli bismo da ga ne znamo. DEITZOV ZAKON EGA Srdba izazvana pogrekom pri navoenju neijeg imena u lanku izravno je razmjerna nevanosti spomenutog. ZLATNI ZAKON NOVINARSTVAlanak o pogrekama vrvit e pogrekama. MENCKENOVA MAKSIMA Za svaki ljudski problem postoji uvijek lako rjeenje jasno, uvjerljivo i pogreno. BARRVJEVO PRAVILO Ako prestane razmiljati, sjeti se poeti ponovno. EKSPERTOLOGIJA AKADEMIOLOGUA IVHITEHEADOVO PRAUILO Trai jednostavnost i ne vjeruj joj. MULLINSOVO ZAPAANJE Neodlunost je klju fleksibilnosti. MUNROEVA DOKTRINA Mala nepreciznost ponekad spaava hrpe objanjenja. BUECHNEROVO NAELO Najjednostavnije objanjenje je da to ba nema smisla. BOHROU ZAKON Ekspert je netko tko je napravio sve mogue i zamislive pogreke na podruju kojim se bavi. RYANOV ZAKON Napravi tri ispravne procjene uzastopce i sam e sebi izgledati kao ekspert.

LAGUARDIJ1N ZAKON Statistike su poput iskaza eksperta ii e u korist obje strane. PIRSIGOV POSTULAT Podatak bez uopavanja puko je naklapanje. ZAKON RETROSPEKTIVE Gledajui tranice, nikad ne moe znati u kojem je smjeru otiao vlak. UTVICHOV ZAKON Jedno tono mjerenje vrijedi vie od tisuu strunih miljenja. JONESEINSTEINOVO NAELO Originalnost je umijee prikrivanja izvora. NOBELOV EFEKT Nema pothvata, bez obzira o emu se radi, kojeg svojim potpisima nee poduprijeti desetak Nobelovaca. Korolar Svaka takva peticija sigurno e nai mjesto na prvoj stranici New York Timesa. FUDDOV PRVI ZAKON KREATIVNOSTI Da bi ti pala na um jedna dobra ideja, imaj mnogo ideja. Duffov protuzakon Sto vie ideja ima, to e tee prepoznati onu dobru. ULMANNOVA OTRICA Ako je gluparija dovoljno dobro objanjenje, nema potrebe za nekim drugim. s COUVIEROV ZAKON Nema nieg uasnijeg od neznanja na djelu. FILIPOVO PRAVILO Najbolja obrana protiv logike je neznanje. TUCKEROV KOMENTAR Smisao doe kad ne misli na to. WILDEOVO MILJENJE 0 SAVJETU Jedino to vrijedi napraviti s dobrim savjetom je proslijediti ga dalje. Nikad ga ne upotrebljavaj na sebi. VON NEUMANNOV AKSIOM Nema smisla biti jasan ako ne zna o emu govori. TATMANOVO PRAVILO Uvijek pretpostavi da tvoja pretpostavka ne vrijedi. YOUNGOUQ PRAVILO DOKAZIVANJA Drugi se ne mogu sloiti s tobom ako se ti ne sloi s njima. DE BEAUMARCHAISOU MOTO Nije nuno razumjeti stvari da bi se raspravljalo o njima, hf

WEBEROVA MAKSIMA Jedna jedina injenica moe pomesti dobj zakljuak. PRAVILO POVJERENJA Ljudi e povjerovati u bilo to ako mfto apne u povjerenju. HOWEOV ZAKON Ima nekih savjeta koji su predobri. Savjet da voli svoje neprijatelje, na primjer. TUAIN 0 INJENICAMA Prvo iznesi injenice, a zatim ih iskrivljuj po elji. DVA PRAVILA ZA USPJEH U IVOTU 1. Nikad ne reci sve to zna. ZAPAANJE T. S. ELLIOTA Neki nakladnici su neuspjeli pisci, no takva je i veina pisaca. CAMUSOV ZAKON Tko pie jasno, ima itatelje. Tko pie nejasno, ima komentatore. PRESCHEROV ZAKON PITANJA Ako ne zna odgovor, netko e ti postaviti pitanje. STUDENTSKA TAUTOLOGIJA Profesor nije nikad odsutan na dan ispita. HERRNSTEINOV ZAKON Koliina panje to je privue neki predava je konstanta, bez obzira na veliinu auditorija. Ako se broj sluatelja povea, koliina panje od strane pojedinog studenta bit e srazmjerno tome manja. PLUTARCHOVO PRAVILO Svakom je nemogue nauiti neto to on misli da ve zna. DILLINGOU ZAKON Ako neko pogreno slovo ili rije moe izmijeniti smisao smisao cijele reenice, pogreka e teiti prema izazivanju najvee mogue smutnje. DOLINOU ZAKON ISTRAIUANJA Knjinica e imati sve brojeve asopisa osim onog u kojem je lanak vaan za tvoje istraivanje. GROyAOU ZAKON Sve to vrijedi je ono to uimo nakon to to znamo. DRZAUNISTVO MARSHALLOV ZAKON ZAKONODAVSTVA Nikad ne dopusti injenicama da se isprijee na putu do paljivo promiljene loe odluke. FRANCEOVO PRAU1LO BUDALENJA Ako milijun ljudi vjeruje u budalatinu, to je i dalje budalatina. SANTAYANINO ZAPAANJE

Fanatizam je kad udvostrui svoje napore, jer si zaboravio na cilj. 1 COOLIDGEOV KOMENTAR Ne mora objanjavati neto to nikad nisi rekao. M ADLEROVO PRAVILO Lake je boriti se za neka naela nego ivjeti po njima. M RUSSELL 0 PATRIOTIZMU Patriotizam je sklonost prema ubijanju i rtvovanju zbog nitavnih razloga. ARMEYEV AKSIOM Ne moe napredovati ako si isti. MAINOU ZAKON Iza svakog djelovanja lei jednak ili suprotan vladin program. PRAUILO TLAENJA Ne moe nekoga drati dolje ako nisi dolje s njim. ZAKON L. B. JOHNSONA Ako se dvoje slae u neemu, budi siguran da samo jedan razmilja. HEINEOU ZAKON Treba oprostiti svojim neprijateljima, ali nakon to budu objeeni. AMERINGEROU AKSIOM Politika je otmjeno umijee munje novca bogatih za predizborne fondove te pridobivanje glasova siromanih, obeavajui obim stranama zatitu jednih od drugih. PRAUILO THOMASA JEFFERSONA Odgaanje je poeljnije od pogrenog koraka. NAELO PROLIJEUANJA ULJA Ljudi e prihvatiti svaku lou vijest ako se veliina nesree postupno otkriva. LOUKINO PRUO POLITIKO NAELO Ne postoji iskrenost koja bi se mogla mjeriti s laljivou politiara. CAMERONOV ZAKON Poten politiar je onaj koji e, kad je jednom kupljen, ostati kupljen. PEROTOUO ZAPAANJE Jedino to je veini politiara od znaaja je reizbor. STORRVJEUO NAELO KRIMINALNOG PONAANJA Stupanj krivnje upravno je razmjeran jaini poricanja. NOULANDOV ZAKON Politiari i rijeke vrludaju, jer slijede put najmanjeg otpora. SHAFFEROV ZAKON Uinkovitost politiara obrnuto je ra2tnjerna njegovom pristajanju na

naela. HUNTEROV ZAKON Bez obzira koliko bio neastan, svaki politiar smatra sebe asnim. WILSONQV ZAKON POLITIKE eli li sebi stvoriti neprijatelje, pokuaj neto mijenjati. TUPPEROV POLITIKI POSTULAT Onaj tko se opredijelio ima malu mogunost izbora. ABOUREZKOVl ZAKONI POLITIKE 1. Neka te ne zabrinjavaju neprijatelji. Saveznici su ti koji e te upropastiti. 2. to je stavka prorauna vea, to je rasprava kraa. 3. Ako se eli ulagivati nekom politiaru, odaj mu priznanje za neto to je uinio netko drugi. PRAVILA POLITIKIH IZBORA 1. Ako si pobijedio na izborima, to stalno razmetljivo istii. 2. Ako ti je birako tijelo bilo izrazito nesklono, a ismijavaj ga i ne uvaavaj ga naglaavaj prevrtljivost javnog mijenja. 3. Ako si na izborima tijesno izgubio, igraj na kartu simpatija prema gubitniku koji ne odustaje. 4. Ako si na izborima tijesno pobijedio, budi iznenaen svojom snagom. LAWRENCEOV ZAKON Diplomat je netko tko ti moe rei da ide u pakao, a ti se ve unaprijed veseli tom putovanju. PODNOSOV ZAKON vjek tolerira samo ono to ga se ne tie. SVRUSOVO NAELO VODSTVA Svatko moe drati kormilo dok je more mirno. POULOSOV POLITIKI KOROLAR Dobar slogan pobjeuje dobro rjeenje. INGIN AKSIOM Beskorisno je da ovce donose rezolucije u prilog vegetarijanstva sve dok vukovi imaju o tome drukije miljenje. JI GALBRAITHOV ZAKON POLITIKE Svatko tko etiri puta izjavi da podnosi ostavku, zasigurno i hoe. GALBRAITHOU ZAKON UANOSTl Pojavljivanje na naslovnoj stranici Timesa osigurava ti pojavljivanje protivnika u budunosti. SHAWOUO POLITIKO NAELO

Vlada koja opljaka Pavla da bi platila Petra moe uvijek raunati na Petrovu podrku. NADEROV ZAKON Brzina reagiranja dravnog slubenika izravno je razmjerna kvaliteti njegove slube. EVANOV ZAKON Kad se jednom odrekne estitosti, sve ostalo je lako. U SANRIOV PRUI ZAKON VLADINIH PROGRAMA Program dravne birokracije koji se pokazuje loim ima najbolje izglede za proirenje. NOBLEOU ZAKON POLITIKE Ako je sve drugo isto, elavi kandidat nee biti izabran za predsjednika SAD. Korolar Ako su oba kandidata elavci, bit e izabran onaj koji je manje elav. MfRAGLIANOVO PRAVILO Nikad se ne odluuj za velike politike promjene na temelju tajnog glasovanja. POTTEROV ZAKON Glasine zadobiju vjerodostojnost tek kad ih se slubeno demantira. NAPOLEONOVO ZAPAANJE Nitkovluk ima granica glupost nema. ISTRAZIVALASTVO SYOU ZAKON ZNANOSTI Ponekad je potrebno vie godina da bi se uvidjelo oito. BATESOV ZAKON ISTRAIVANJA Istraivanje je uspinjanje po uskim uliicam da bi se ustanovilo jesu li slijepe. VON BRAUNOU KREDO Istraivanje je ono to radim kad ne znam to radim. WESTHEIMEROVO OTKRIE Nekoliko mjeseci rada u laboratoriju esto moe spasiti nekoliko sati rada u biblioteci. LANDOVA PREMISA Ako eksperiment nije uspio, sumnjaj u rezultat ako je eksperiment uspio, sumnjaj u teoriju. BERSHADEROV ZAKON Eksperiment i teorija esto se znakovito sla u ako su napravljeni u istom laboratoriju. FEYNMANOV ZAKON

Znanost je vjerovanje u neznanje strunjaka. THOMPSONOUA TEORIJA Bilo koja teorija se uvoenjem dodatnih pretpostavki moe slagati s bilo kojom injenicom. ALANOU ZAKON ISTRAZIUANJA Teorija ima podrku sve dok je podravaju sredstva iz fondova. HORUOODOU ESTI ZAKON Ako ima tone podatke, ima krivi problem. TEHNIKE DOKAZIUANJA 1. Dokazivanje pozivanjem na nepostojee autoritete. 2. Reductio ad nauseam. 3. Dokazivanje slubenim poloajem. 4. Metoda najmanje zauenosti. 5. Dokazivanje mahanjem rukama. 6. Dokazivanje zastraivanjem. 7. Metoda odgaanja sve do zadnjeg predavanja. 8. Dokazivanje putem redukcije niza pretpostavki koje s tim nemaju veze. CHANEYOU ZAKON Entropija ne zahtijeva odravanje. PRAUILO NAPRETKA T. HUXLEyJA Svaki veliki napredak u znanosti sadri u sebi potpuno odbacivanje autoriteta. MAKSIMA McFEEA Materija se ne moe ni stvoriti ni unititi. Moe se, meutim, izgubiti. GERROLDOVl ZAKONI DINAMIKE 1. Svako tijelo u stanju gibanja ide u pogrenom smjeru. 2. Svako tijelo u stanju mirovanja nalazi se na pogrenom mjestu. 3. Za promjenu bilo kojeg od ta dva stanja bit e potrebno utroiti vie energije nego to eli, ali ne opet toliko mnogo da je zadatak neizvediv. GELLMANNOU DICTUM Sve to nije zabranjeno potrebno je. Korolar Ako nema razloga da ne postoji, tada mora postojati. KEPLEROV ZAKON EKOLOGIJE Priroda upotrebljava to je mogue manje bilo ega. UALDEROVA PRIMJEDBA Matematiar je osoba koja je voljna preuzeti sve osim odgovornosti. EINSTEIN 0 ZNANOSTI 1. Znanost nije nita drugo ve oplemenjivanje svakodnevnog

razmiljanja. 2. Napredak tehnike je poput sjekire u rukama kriminalca. 31 Ako je A neki uspjeh u ivotu, tada je A jednako plus plus z. Rad je x, razbibriga je y, a je dranje jezika za zubima. 4. Sve dok se zakoni matematike odnose na stvarnost, nisu pouzdani, a sve dok su pouzdani, ne odnose se na stvarnost. 5. Dvije su stvari beskonane svemir i ljudska glupost a za svemir nisam ba siguran. PUGHOV ZAKON Kad bi ljudski mozak bio dovoljno jednostavan da ga razumijemo, mi bismo bili prejednostavni da bismo ga mogli razumjeti. THORNLLyLV ZAKON Ono to sebi umiljamo da je red, samo je prihvatljiv oblik kaosa. PRVO PRAVILO ZATITE PRIRODE Vrsta se zatiuje tek nakon to je bespovratno istrijebljena. fJ DRUGO PRAVILO ZATITE PRIRODE Najdjelotvorniji nain odlaganja toksinog hiotpada je svrstati ga u skupinu netoksinih otpada. TREE PRAVILO ZATITE PRIRODE fNAELO KATALITIKOG PRETVARAAJ Sve to poboljava stanje okolia u jednom podruju izazvat e odgovarajuu tetu nekom drugom podruju. PRVI ZAKON PRIMIJENJENE MATEMATIKE U 98 posto sluajeva statistike su proizvedene. DOKAZANA ZABLUDA Sve se dogaa s razlogom. ALBINAKOV ALGORITAM Pri crtanju grafa neke funkcije, debljina crte tA obrnuto je razmjerna tonosti podataka. GR1FFINOV ZAKON Statistike su logina i tona metoda za neA tono izricanje poluistine. VON BRAUNOV SAVJET Nauio sam upotrebljavati rije nemogue s najveim oprezom. DVEROV ZAKON RELATIVNOSTI ivot je kratak, ali trosatni film traje beskrajno. TEHNOMURPHOLOGIJA BAKEROVO PRAVILO Neive stvari se znanstveno svrstavaju u tri glavne kategorije one koje ne funkcioniraju, one koje su polomljene i one koje su izgubljene.

OROURKEOVO PRAVILO Nikad se ne bori s neivom tvari. RALPHOVO ZAPAANJE Pogreno je dopustiti nekoj mehanikoj napravi da stekne dojam da ti se uri. SHANDOV ZAKON Sto je neki projekt bolje izveden, to su vei izgledi da e morati biti naputen. LUCKYJEV ZAKON MEHANIKE Nakon to si utroio 45 minuta na popravljanje, otkrije kako uiniti to isto za 5 minuta. McAULEVOV AKSIOM Ako je neki sustav dovoljne razine sloenosti, bit e napravljen prije nego je nacrtan, primijenjen prije nego je ispitan, zastario prije nego je poboljan. ENDOVO BETAMAX NAELO Ako se na tritu nadmeu dvije meusobno nespojive tehnologije, manje kvalitetna tehnologija e nadvladati. EDISINOVO ZAPAANJE Veina ljudi ne uoava dobru prigodu, jer je odjevena u radno odijelo i izgleda kao rad. LEEOV ZAKON POPRAVLJANJA to jednostavnije izgleda, to vie problema skriva. GOURHANOV ZAKON TEHNOLOGIJE Stupanj tehnike pismenosti obrnuto je razmjeran razini uprave. STUPNJEVI RAZVOJA SISTEMSKOG SOFTVERA 1. Neobuzdano oduevljenje 2. Razoarenje 3. Posvemanja zbrka 4. Potraga za krivcima 5. Kanjavanje nedunih 6. Promocija nesudionika razvoja ARNOLDOVI ZAKONI DOKUMENTACIJE 1. Ako bi morala postojati, nema je. 2. Ako postoji, zastarjela je. 3. Samo beskorisna dokumentacija je iznad ova dva zakona. RIVESOVO PRAVILO Sve se raspada istoga dana. KAGELOV ZAKON

Sve podesivo trebat e kadtad podeavanje. MORRISOV PARADOKS SKLAPANJA Tek kad ispravno sklopi sve dijelove, ustanovi da je bilo potrebno uiniti jo neto prije poetka sklapanja. BOWERSOXOV ZAKON 0 AVLU Ima li samo jedan avao, svinut e se. BOWERSOXOV ZAKON 0 MATICAMA Za etiri vijka moe uvijek nai tri odgovarajue matice. ACKERMANOV ZAKON 0 KUTU ZA ALAT Jedini vijak, matica ili klin neobine veliine kojeg si vidio svakoga puta kad si otvarao kutiju za alat nestat e bez traga onoga dana kad ti ba taj i takav klin, matica ili vijak zatreba. SAULOVA MUDROSNICA Kad sklapa neto to se dri s vie vijaka, ne stezi nikad ni jednog od njih sve dok nisu svi na svojim mjestima. STROJNA PRAVILA 1. Nee funkcionirati nita to je ponovno sloeno istim, samo obrnutim, redoslijedom od onog kako je rastavljeno. 2. Pri zavrnom pritezanju matice ili vijka neto e puknuti ili preskoiti korak. Korolar Bez zavrnog pritezanja, matica ili vijak nee drati. ZAKON ISPITIVANJA PROIZVODA Dijelovi izabrani nasumce iz skupine dijelova s pouzdanou od 99 bit e lanovi skupine dijelova s pouzdanou od 1. NAELO BOLJEG DIJELA Nikad ne zna koji dio je bolji sve dok ga ne baci. RANDYJEVO PRAVILO Tona bilo ega je runa. COULLOVA PRIMJEDBA Svaki novi posao zahtijeva alate kojih nema. THOREAUOUO ZAPAANJE Ljudi su postali alati svojih alata. CAMPBELLOVA MAKSIMA Pakao je mjesto gdje je na testiranju sve savreno, a nita ne funkcionirali SLOANOV ZAKON DIZAJNIRANJA Izmjene kod novog modela morale bi biti tako privlane da izazovu nezadovoljstvo sa starim modelom. RAUNALNA

MURPHOLOGIJA I ZAKONI INTERNETA CRAVNEOV ZAKON Sva raunala ekaju istom brzinom. ROBBINSONOVO PRAUILO Pravi razlog zato raunala mogu obaviti vie posla od ljudi je taj to nikad ne moraju prekinuti posao i odgovarati na telefonski poziv. fZAKONl ISPISA 1. Pri prvom pokuaju nee. 2. Pri drugom pokuaju vjerojatno nee. 3. U trenutku kad si se udaljio od pisaa, papir e se zaglaviti. PICKERINGOU ZAKON GUBITKA PODATAKA Vjerojatnost ruenja tvrdog diska raste upravno razmjerno duini vremena koje je proteklo od posljednjeg pravljenja kopije. SCHAAFOU ZAKON ISTRAIVANJA NA MREI Neki navod naen dvaput na Mrei bit e izraen u dvije razliite formulacije ili pripisan razliitim izvorima ili oboje. Korolar Ako su formulacije i izvori na dva mjesta jednaki, oba su pogreni. BELINDIN ZAKON Vjerojatnost ruenja raunala upravno je razmjerna vanosti posla koji se radi na njemu. BREZNIKAROV ZAKON RAUNALNE TEHNOLOGIJE Primjena raunalne tehnologije je nalaenje pravog kljua za stezanje vijka. MURPHVJEUE DEFINICIJE RAUNALNOG SUSTAUA Hardver Dio raunalnog sustava kojeg moe udariti nogom. Softver Dio raunalnog sustava koji ne radi. Tvrdi disk Dio raunalnog sustava koji se blokira u najgore mogue vrijeme. Periferne jedinice Dijelovi koji su nespojivi s tvojim raunalnim sustavom. Pisa Dio raunalnog sustava koji guva papir kad ga ne gleda. Kablove Dio raunalnog sustava koji je prekratak. Sigurnosno kopiranje Postupak koji se nikad ne izvodi na vrijeme. Mi vidi proklinjanje. Obnavljanje Postupak koji savreno radi sve dok ne zatreba. Memorija Dio raunalnog sustava koji je nedostatan. Datoteka Dio raunalnog sustava koji se ne moe pronai. Procesor Dio raunalnog sustava koji je zastario. Prirunik Dio raunalnog sustava koji je nerazumljiv.

THOMPSONOVA TEORIJA STALNOG STANJA Stalno stanje diskova je da su puni. CROMEROU ZAKON Digitalno oitavanje daje nam pogrene podatke s veom tonou negoli je ranije bilo mogue. FINAGLEOUI ZAKONI 0 PODATKU 1. Podatak kojeg ima nije onaj kojeg eli. 2. Podatak kojeg eli nije onaj koji ti treba. 3. Podatak koji ti treba nije onaj kojeg moe dobiti. 4. Podatak kojeg moe dobiti kota vie nego to si spreman platiti. SUEENEVEV ZAKON Nepredviene nevolje se dogaaju samo one dane kad si svoj mobitel ostavio kod kue. ZAKON U1RUSA Jedina datoteka koju nisi pregledao za viruse bit e ona s najgorim virusom. BRADLEYEVO PROTUSREDSTUO Ako se raunala previe osile, organizirat emo ih u odbore to e ih upropastiti. LUCASOVI ZAKONI 1. Tvoj najvaniji program trait e vie memorije nego to je ima. 2. Ima li ipak dovoljno memorije, nee imati dovoljno prostora na disku. 3. Stane li program u memoriju i ima dovoljno prostora na disku, sruit e se. 4. Radi li program savreno, to je samo ekanje na kritini trenutak kad e se sruiti. MAZUROU ZAKON Bez obzira po kako niskoj cijeni kupi raunalo, nai e tjedan dana nakon kupnje jaeg od njega po nioj cijeni. THROOPOV AKSIOM Svemir nije prilagoen korisniku. MOOREOU ZAKON jednostavniji oblik Svakih osamnaest mjeseci cijena raunala pada na pola, a snaga se udvostruuje. ZAKON POSLJEDNJE MINUTE Ako je za primanje neke datoteke potreban jedan sat, netko e u tvojoj kui zatrebati telefon u 59. minuti. PROGRAMERSKA DILEMA

Programiranje je slino seksu. Jednom pogrijei i itav ivot mora pruati podrku. J. T. OU ZAKON TEHNIKE PODRKE to je bolje organizirana sluba tehnike podrke za kupce, to prije e naii na nekoga tko ti ne moe pomoi. HOLTENOUO NAELO PRIMANJA Vjerojatnost dobivanja pogrene poruke tijekom primanja raste to se primanje vie blii kraju. OSMI ZAKON PROGRAMIRANJA Lake je izmijeniti specifikaciju da se slae s programom negoli obratno. SCHYEROV ZAKON RELATIVNOSTI ZA PROGRAMERE Ako se kod i komentari ne slau, vjerojatno su oba pogrena. SULLIVANOVA LEMA Umjetna inteligencija nije dorasla prirodnoj gluposti. METCALFEOV ZAKON Vrijednost Mree raste razmjerno kvadratnom korijenu broja ljudi koji se njome slue. ERICKSONOV EKVIVALENT Pretraivanje po internetu je poput cjelodnevnog gledanja polica nekog skladita. HATALIN ZAKON Planiranje praznika pomou Mree traje dulje od samog praznika. HITCHOV JNTERNETNI ZAKON Tijekom povezivanja na neku mrenu stranicu, tvoj e zahtjev prolaziti najneizravnijim moguim putem. REASNEROV INTERNETOi ZAKON Vjerojatnost da tvoj pretraiva zakae upravno je razmjerna tome koliko si blizu podatku za kojim traga po Mrei. MONTGOMERVJEV ZAKON Sto ti je neka mrena stranica potrebnija, to je vea vjerojatnost da je na posluitelju vie nema. KNOWLESOVI INTERNETNl ZAKONI 1. Broj krivih odabiranja tijekom traganja eksponencijalno raste s hitnou tvoga traganja. 2. Broj krivih etiketa s opisima i kljunim rijeima mjeseno se udvostruuje nakon 2000. godine traganje e postati besmisleno. 3. Ispravnost koritenja jezika, posebice gramatike i izgovora, opada istom brzinom kojom tehnologija raste. McMAHONOVO PRAVILO

Bez obzira to trai, najmanje jedna porno, mrena stranica e se nai na tvome putu. ZAKON EPOTE Tipii se zamijete tek nakon to si postavio kursor na slanje i pritisnuo mia. HOROWTZOUO PRAVILO Raunalo napravi u dvije sekunde toliko pogreaka koliko 20 ljudi radei 20 godina. PERKINSONOU POSTULAT Tehnika podrka slui za pruanje pomoi kad nema pomoi. PICASSOV POSTULAT Raunala su beskorisna. Sve to nam daju je rezultat. BIROKRACIJA HIJERARHOLOCIJA I ODBOROLOGIJA PLANEROVO PRAVILO Odobreni izuzetak postaje oekivano pravo pri slijedeem zahtjevu. ACHESONOVO PRAVILO BIROKRACIJE Pismeni podnesak se alje ne zbog informiranja primatelja ve zbog 2atite poiljatelja. ROBERTOVO PRAVILO HIJERARHIJE Naslov je jai od djela. MOSELEyEV ZAKON Ponaanje rukovodstva temelji se na mitskoj pretpostavci da e budue organizacijsko poboljanje rijeiti probleme nastale zbog ranije organizacijske nesposobnosti. LEUMNOV ZAKON Pridravanje pravila nee obaviti posao. Korolar Obavljanje posla nije isprika za nepridravanje pravila. ANDERSONOVI ZAKONI PREIVLJAVANJARUKOVODITELJA NIEG RANGA 1. Nemoj nikad biti preesto potpuno u pravu. 2. Bolje je prihvaati sugestije nego ih davati. TREI ZAKON PRODUKTIVNOSTI Kad efovi govore o poboljanju produktivnosti, nikad pritom ne govore o sebi. ROBERTSONOV ZAKON BIROKRACIJE Sto vie naloga izda za rjeenje nekog problema, to e ga tee poluiti. UILSONOV ZAKON Sto je drutveni poloaj nekoga vei, to mu je brzina govorenja manja. PETO PRAUILO ZA USPJEH U POSLU

Pomogni svome efu da skine s vrata svoga efa. GRIZZARDOUO NAELO ESKIMSKIH PASA Samo pas na elu zapreke mijenja krajolik. PRINCEOVO NAELO Ljudi koji rade sjedei plaeni su vie od ljudi koji rade stojei. WELLEROVO PRAUILO MUNJE PRORAUNA Nikad ne priznaj da za tvoj projekt ima dovoljno ljudi, prostora i novca. ENGLEOU ZAKON Ako ustane da te prebroje, netko e ti uzeti stolac. DRUGI ZAKON TVRTKE Svako djelovanje za koje nema logikog objanjenja smatrat e se politikom tvrtke. ZAKON FUNKCIJE Sto je naziv funkcije dui, to je vanost posla manja. iNATlov. i Vwsiov a wE i j c i 4yV lipiiil .. CHAPMANOV ZAKON Ne budi nenadomjestiv. Ne moe li biti nadomjestiv, ne moe biti ni unaprijeen. OUENSOV ZAKON Ako si dobar, bit e ti uvaljen sav posao. Ako si zaista dobar, izvui e se iz njega. SANRIOVO PRAVILO PRIHODA BIROKRACIJE Prvi izdatak novog prihoda koji stoj a na raspolaganju nekoj birokraciji bit e utroen na proirenje slube koja radi na nekom programu, a ne na potrebe samog programa. ZAKON PREUZIMANJA TVRTKI Pri svakom preuzimanju, nova proirena tvrtka pruat e slabiju uslugu i kvalitetu. Korolari 1. Sto je vea tvrtkapreuzimatelj, to se manje panje obraa na tekue projekte prije preuzimanja. 2. Kad kau da nee biti gubitaka radnih mjesta, lau. ROBERTOVO PRAVILO Svaka uinkovita birokracija najvea je prijetnja slobodi.

McCARTHVJEVA MAKSIMA Jedino to nas spaava od birokracije je njena neuinkovitost. ADLEROV AKSIOM Jezik je sve to nas izdvaja od niih ivotinja i birokracije. GAMMOV ZAKON U nekom birokratskom sustavu e porast trokova biti prilagoen padu proizvodnje. VAN ROYOV ZAKON Sastanenje nije nadomjestak za napredovanje. BROWNOV ZAKON GIBANJA KOD BIROKRACIJE Nemogue je razlikovati, gledano s udaljenosti, da li birokrati koji su u vezi s tvojim projektom samo jednostavno sjede na svojim rukama ili pak mahnito nastoje pokriti svoje stranjice. Heisenbergov addendum Ako birokrata promotri iz dovoljno malene udaljenost da zamijeti razliku, on e na tvoje zapaanje reagirati pokrivanjem stranjice. HERBERTOV ZAKON Birokracija je organizacije koja je glupost uzdigala do statusa religije. NIESOU ZAKON Napor to ga jedna birokracija ulae u obranu neke pogreke izravno je razmjeran veliini te pogreke. COBLITZOV ZAKON Odbor je u stanju donijeti odluku koja je gluplja od bilo kojeg njegovo lana. PHILLIPOV ZAKON UOENJA ODBORA Jedine promjene koje se lako prihvaaju su promjene na gore. MAYNARDOVO PRUO PRAVILO 0 ODBORIMA Uinkovitost nekog odbora obratno je razmjerna broju njegovih lanova. BODRUGOUO ZAPAANJE Nitko jo nikad nije podigao spomenik nekom odboru. vTRAHEYEV ZAKON Nikad ne gui dobru ideju za konferencijskim stolom. Taj e posao ionako obaviti konferencija. PETERSONOUO NAELO Nikad ne odgaaj zavretak sastanka ni poetak stanke za ruak. HORWOODOV OSMI ZAKON U sloenim sustavima nema povezanosti izmeu prikupljenih informacija i donesenih odluka.

ZAKON UOLiNSKOG Timski rad je gubitak polovine neijeg vremena u objanjavanju drugima zato su u krivu. STEiNEROUl POSTULATI 1. U poslu, kao i u ahu, pobjednik je onaj koji pogrijei pretposljednji. 2. Jedna od nedostinih prednosti tijekom poslovnih sastanaka je sposobnost zijevanja, a da pritom ne otvara usta. 3. Dosljednost je posljednje pribjeite nematovitih. .......4. Na beznaajne stvari se troi vie vremena, jer o njima znamo vie nego o vanim stvarima. CHAPMANOUA ODBORSKA PRAUILA 1. Nikad ne doi na vrijeme, jer e ti priiti etiketu poetnika. 2. Ne govori nita sve dok ne proe barem pola sastanka time e dobiti aureolu mudra ovjeka. 3. Budi to je mogue nejasniji tako nee razdraiti druge. 4. Ako si u dvojbi, predloi osnivanje pododbora. 5. Budi prvi koji predlae odgaanje odluke tako e postati omiljen, jer odgaanje je svima najdrae. HORWOODOV DEUETI ZAKON Stjecanje znanja iskustvom je izuzetak. UREDSKA MURPHOLOGUA SLOUSOU ZAKON Napravi li neki posao predobro, zaglibit e s njim. FRANKOV ZAKON RADNOG MJESTA Ako uiva u onome to radi, vrlo je vjerojatno da to radi krivo. i LARSONOV ZAKON Obavi li nemogue, jedina e posljedica biti da e ef to dodati tvojim uobiajenim dunostima. PRVA ZAMKA ZA GENIJE Nijedan ef ne eli podreene koji su stalno u pravu. PERKINOU ZAKON Tapanje po leima samo je pola metra daleko od noge u stranjicu. LAMPNEROV ZAKON Ako ode kasnije s posla, nitko nee zamijetiti. Ode li ranije, srest e efa na parkiralitu. RAPHELOV ZAKON 0 POSLU to se manje mora napraviti, to se sporije napravi. GRANDEOV ZAKON Uvijek uini tono ono to bi uinio tvoj ef kad bi znao o emu uope

govori. MOSELYJEV ZAKON Nesree se dogaaju kad dvoje ljudi nastoji biti pametno u isto vrijeme. PRAVILO DNEVNOG REDA Sve se moe strpati pod razno. ROBINSONOV ZAKON Momak s kojim si se potukao zbog parkiralinog mjesta je onaj kojeg si doao intervjuirati po zadatku urednika. CHANDLEROV ZAKON to vie sranja podnosi, to e vie sranja i dobiti. UREDSKA MAKSIMA Telefon nikad ne zvoni kad nema nikakvog posla. ELJEZNI ZAKON TAJNICE im si donese na stol alicu vrue kave, ef e traiti da mu uini neto to e potrajati sve dok se kava ne ohladi. OTTOV ZAKON Radi neto beznaajno kad god ef sluajno virne na tvoj stol. BENCHLEVJEV ZAKON Svatko moe napraviti bilo koji posao, pod uvjetom da taj posao nije namijenjen njermL CLyDEOU ZAKON Mora li neto uiniti i to odgaa dovoljno dugo, ima nade da e to uiniti netko drugi umjesto tebe. CHAPMANOV ZAKON Ako ne moe zavriti posao u prva 24 sata, radi nou. DARWINOV ZAKON Srea nije dobra za rad. KORGLAR HODNIKA Moe uetati kamo god eli ako navue ozbiljan izgled i nosi notes kojeg povremeno pogledava. HARRYJEUO PRAUILO Kad ne zna to bi radio, hodaj brzo i izgledaj zabrinuto. PRVI ZAKON POSLOVNOG PISMA U poslovnom pismu nikad ne postavljaj dva pitanja. Odgovor e se naime odnositi na ono za koje si manje zainteresiran, a drugo nee ni spomenuti. MATSUIEV ZAKON POSLOVNIH POZIVA Najuporniji nazivatelji su oni s najmanje vanim poslom. NAELO CRNE JAME

Nakon svake poviice imat e na kraju mjeseca manje novaca nego prije poviice. AKSIOM PRAZNIKA Uvijek oboli drugog dana svojih praznika, a ozdravi dan uoi povratka na posao. SOARESOV ZAKON KLIMATOLOGIJE RADNOG MJESTA Popravak grijanja oznaava poetak toplijeg vremena. SLIMOV ZAKON Nezapameni niz lijepih dana bit e prekinut kiom na tvoj slobodni dan. THOMPSONOVO PRAVILO SKLADITA Da bi se izazvala hitna potranja za nekom kutijom na polici, potrebno je staviti ispred nje neto vrlo teko i veliko. SCOTTOU ZAKON KOPIRANJA itljivost kopije obrnuto je razmjerna njenoj vanosti. HARRINGTONOV ZAKON isti stol znak je da su ladice pretrpane. KNJIGOVODSTVENA ZAKONSKA MURPHOLOGIJA BALZACOV AKSIOM Iza svakog velikog bogatstva krije se kriminal. THURBEROU ZAKON Nisu sigurni brojevi, ali ni nita drugo. WINGFiELDOV AKSIOM Tonost je ukupni zbroj nadoknaenih pogreaka. AKSIOM CHARLESA OSGOODA Nitko ne smatra da zarauje previe. LENGLEOV ZAKON KNJIGOVODSTVA Nikad nije nitko prekinuo posao zato to je plaajui previe poreza zaraivao previe novaca. RUANEOV ZAKON NOVCA OD NASLJEDSTVA Nakon novca koji kapne iz neba slijede sakupljai poreza iz pakla. FAUVREOVO NAELO Novac to si ga zasluio svojim radom potroit e na rad nekog drugog. MARTINOVA MAKSIMA 0 NOUCU Treba ti poprilino posudbi da bi ivio od svojih prihoda. CADEOV ZAKON 0 PRORAUNU Sto je bogatiji proraun, to se neuinkovitije dijeli na stavke i troi. GLVNNGV ZAKON

Koliina gnjavae sadrane u nekoj poslovnoj transakciji obrnuto je razmjerna dobiti iz nje. SPRUANCEOU ZAKON RUKA Osoba koja predlae da se raun podijeli na jednake dijelove uvijek je ona koja je bila naruila najskuplje jelo. ZAKONI 0 FUZIJI BANAKA 1. Sto je dobro za tvoju banku, nije dobro za tebe. 2. Prvo e se zatvoriti tebi najblia poslovnica. ZAKON SALDA U sluaju neslaganja, banin saldo je uvijek manji od tvojega. CALLAWAVEVA JADIKOUKA Nita u poznatom svemiru ne putuje bre od bezvrijednog eka. TEOREM 0 OCJENAMA Pet je dovoljno dobra aproksimacija za beskonano. UMNCORNOV ZAKON Postoje tri vrste ljudi Oni koji znaju s brojevima i oni koji ne znaju. GAULTIERIJEV ZAKON INERCIJE Ima volju, ali ti se nee. GIBBSOU ZAKON Beskonano je kad jedan odvjetnik eka na drugog.. ZAKONI UGOUORNOG PREGOVARANJA 1. Svaka neprihvatljiva ponuda ima suprotan i jednako nerazuman zahtjev. 2. Svaki osvojeni ustupak se izravnava s poklonjenom ustupkom. PRVI ZAKON PREGOVARANJA Pregovaranje e se smatrati uspjenim ako sve strane odu s osjeajem da su prevarene. GROZNA ISTINA Namjena testamenta nije zatita tvojih nasljednika ako umre. Njegova je namjena zatita nasljednika kad umre. PRAVILO ANDREWA YOUNGA Nita nije protuzakonito ako tako odlui stotinu biznismena. McCANDISHOV ZAKON NEPRAVEDNOG PRAVOSUA Neki pravosudni sustav u kojem nepoznavanje zakona nije isprika, ali u kojem postoji toliko mnotvo zakona da ih nitko ne moe sve znati i upamtiti, po definiciji je nepravedan. SPRECHTOVO PRAVILO 0 ZAKONU Sto god radio, gdje god to radio i pod kojim god okolnostima to radio, uvijek postoji neka zakonska uredba po kojoj te mogu zakonski goniti. JUAREZOV TREI ZAKON

Traenje pravde esto je zahtijevanje nepravde u vlastitu korist. HENDERSONOV ZAKON Sto manje govori, to manje mora poricati. BILLINGOV ZAKON Najtee od svega pobija se utnja. BERGENOV ZAKON Nema nieg goreg od glupog zakona. ODVJETNIKA MAKSIMA Tko ima volju, podnosi tubu. GERHARDTOU ZAKON Nae li neto to ti se svia, kupi zalihe za itav ivot. Upravo prestaju to proizvoditi, HELENIN ZAKON RASPRODAJE Ne kupi li irn ga vidi, nee ga vie biti kad se vrati. EUINO OTKRIE Kod rasprodaje, jedina haljina koja ti se svia nije na prodaju. Adamov korolar Uvijek je lako otkriti da je kupljeno na rasprodaji nije tvoja mjera. OTKRIE GOSPOE FEMINISTICE Ako na neemu pie da je dizajnirano posebno za ene, to je isto to i model za mukarce samo dvostruko skuplje. KROUSCUPOU ZAKON IZOBILJA Ako neeg ima u izobilju, to je ono to ne treba ili ne eli. REINHARDTOU UODI KROZ GALERIJU Kip je ono u to udari kad hoda natrake odmiui se od slike. a, SUSSMANOVO NAELO UMJETNINE Cijena uokviren ja premauje cijenu umjetnike slike. Korolar Ljudi koji se cjenjkaju oko cijene umjetnine nee se cjenjkati oko cijene za okvir. CZLIKNSKVJEV ZAKON PRODAVAONICE eli li samo razgledati, sjatit e se prodavai oko tebe eli li kupiti, prodavaa nigdje u blizini. BOOTHOVO NAELO SAMOPOSLUGE Bez obzira koji proizvod na polici da gleda, pred njim e se ve nalaziti neija kolica. PAULSENOVO PRAVILO Pristupi nagradnom natjeaju i bit e doivotno na sponzorovoj listi naivina. GINSBURGOVO NAELO DOW JONESA

Znaajni jednodnevni gubici uvijek su vei od znaajnih jednodnevnih dobitaka. MURRAVEV ZAKON Ne vjeruj svemu to uje i svemu to kae. ROBBINOVA PRAVILA ISTRAIVANJA TRITA 1. Tvoj udio na tritu manji je nego to misli. 2. Planirani udjeli svih konkurenata na nekom tritu daju zbroj od najmanje 150 posto. 3. Postojanje trita ne osigurava i postojanje kupca. 4. uvaj se navodnih potreba za koje nema stvarnog trita. 5. Niska cijena i spora isporuka nadvladat e visoku cijenu i brzu isporuku. 6. Ako muterija skupo plati ruak, izgubio si narudbu. ZAKON IZVOZA Strana plaanja obavljaju se po najnepovoljnijem teaju. ZAKON PREPRODAJE Kad stavlja sir u miolovku, uvijek ostavi dovoljno prostora za mia. PANGEROVO NAELO REKLAMIRANJA Nitko ne prihvaa poluistinu, ali mnogi e proguti cijelu la. SAVOU ZAKON Zaliha stvara sama sebi potranju. TREI ZAKON PRODAVAA Kupac je uvijek u pravu. NAELO BANKOVNOG ALTERA Kad doe na red, blagajnik e zatvoriti svoj alter. Korolar Ploica koristite susjednu blagajnu upuivat e na alter koji je takoer zatvoren. ETORREOVO ZAPAANJE Drugi red se pomie bre. NAELO L5NERANOG AKCELERATORA Sto je red krai to se sporije pomie. LANGEROV ZAKON Ako se red pomie brzo, u krivom si redu. PUTOVANJA I PORTOLOCUA NAELO POMRINE SUNCA Sto dalje putuje da bi vidio pomrinu, to su vei izgledi da e biti oblano. ZAKON RENTACARA

Na svakom aerodromu s vie rentacar agencija, koju god da izabere izabrao si onu kod koje e najdue ekati da ti dovezu auto. JEFFOV ZAKON IZNAJMLJENIH AUTA Kad kupuje gorivo za iznajmljeni auto, u devet od deset sluajeva stat e uz krivu stranu crpke u odnosu na poklopac rezervoara. LORENTZOU ZAKON AUTOMEHANIKE Kad su ti ruke najprljavije od posla, zasvrbit e te nos. PIRMAGEOVO AUTOMEHANIARSKO PRAVILO Ono to je uvreno sa samo dva vijka nalazi se neposredno iza neeg to je uvreno s osam. CUSAKOVO ZAPAANJE Brisa na strani vozaa uvijek se pohaba prvi. Korolar Najvea mrlja je u visini oiju. RANDALLOV ZAKON 0 AUTOGUMAMA S autogumama nema problema sve do dana nakon zavretka velike rasprodaje guma. ROBOUA JADIKGUKA Tek nakon to si se dobro upoznao sa svim preacima i skrovitim parkiralitima nekog grada, dobit e premjetaj u neki drugi grad. HVMANOUA AUTOPUTNA HIPOTEZA Radovi su obino na najkraoj udaljenosti izmeu dvije toke. ZAKON PRETJECAJNE TRAKE im prijede na krajnje lijevu traku, ostal trake postaju bre. GRELBOUA ZASTRAUJU1A MISAO Osamdeset posto ljudi smatra sebe prosjenim vozaem. UOFORDOV ZAKON U obitelji s dva auta, ena vozi uvijek manji. Berissova iznimka Ako suprug eli imati terenca za izlete, ena e ga morati voziti tijekom tjedna. RENNIEJEU ZAKON JAUNOG PRIJEUOZA Ako krene pjeke, autobus e se pojaviti kad si tono na pola puta izmeu postaja. DALEOU PARKtRALINI POSTULAT Ako su na parkiralita ostala dva auta, jedan e zatvarati prolaz drugome. R!TNO PRAUILO Samo onda kad ne ubaci novi u parkiralinu uru, parkiralite e obii nadzornik. rr

ZAKON JAROSLOVSKOG Udaljenost stana od mjesta gdje si naao parkiralite raste razmjerno teini prtljage koju nosi. ZAKON MOTELA Osoba koja najranije naputa motel parkirala je najblie tvome prozoru. GILBERTOV ZAKON STADIONA Gdje god parkirao, tribina na kojoj je tvoje mjesto na drugoj je strani stadiona. ZAPAANJE McGVIREA Najljepi gol pada kad si otiao po pivo. ANDERSONOV ZAKON GOLFA Igra koji je nakon prvog udarca najdalji od startne toke bit e nakon drugog udarca najdalji od rupe. GRIGGSOV ZAKON POJEDINANOG I EKIPNOG Na dan kad si postavio rekord, tvoja ekipa gubi igru. PRAVILO USPUTNOG RESTORANA Kvaliteta hrane je obrnuto razmjerna udaljenosti prvog restorana uz autoput. EMILOVO PRAVILO PORTSKOG DOGAAJA to se vie oekuje od nekog portskog dogaaja, to e manje biti uzbudljiv. ZAKON LAS VEGASA Vjerojatnost dobitka obrnuto je razmjerna visini uloga. TAVLOROVO NAELO GOLFA Svaki lagani udarac je dobar ako udari dovoljno jako. ANTONOV ZAKON STADIONA Ako snize cijene ulaznica, povise cijene parkinga. PRVI ZAKON RUPAGE Nikad ne pokuavaj puzati kroz rupu manju od svoje glave. SJDOV ZAKON Ne moe ih pobijediti ako ne pobijedi prvoga. DAVfDOU ZAKON Nije vano pobjeuje li ili gubi sve dok pobjeuje. SOCIOMURPHOLOGIJA LA ROCHEFOUCAULDOUO PRAVILO Svi mi imamo snage izdrati nesreu drugih. MORRiSOV ZAKON Svatko moe priznati samome sebi da je pogrijeio pravi test nastupa kad se o tome tako izjasne drugi.

JEROMEOVO PRAUILO Uvijek je najbolje govoriti istinu osim ako si, dakako, izuzetno dobar laljivac. MICKELSOV ZAKON ovjek je izumio govor da bi se mogao aliti. AGRAITIN ZAKON Glasina putuje najbre do onoga mjesta na kojem ini najveu tetu. MIZNEROU ZAKON Bijeda voli poznanstvo, ali poznanstvo ne uzvraa. GOSTINSKO PRAUILO Nikad ne pobrkaj podnoenje s gostoljubivoscu. AUSTINOU ZAKON Sve prija bolje u neijoj tuoj kui. PHINNEYEU ZAKON Obavijest za dogaaj kojeg si dugo eljno oekivao stii e ti potom dan nakon dogaaja. BEIRCEOUA DEFINICIJA Neotesanac je ovjek koji govori kad ti eli da te slua. TWAINOVO ZAPAANJE Dobar odgoj je umijee skrivanja koliko mnogo mislimo na sebe, a koliko malo mislimo na drugu osobu. ZAKON KLEUETANJA Kae li neto runo o nekome, otkrit e da se isto primjenjuje ne tebe. Korolar Jedini nedostaci koji nas smetaju kod drugih su oni koje sami imamo. BROWNOUO PRAVILO Nikad ne vrijeaj ljude rijeima kad ih moe bogatstvom. ARLENIN ZAKON Zapanjujue je kako ljudi znaju biti divni prema tebi kad znaju da odlazi. GOLDSTICKOVO PRAUILO Sa svima razgovaraj ljubazno. Nikad ne zna tko e ti biti u iriju. HUBBARDOVO ZAPAANJE Prijatelj je netko tko zna sve o teMI jo uvijek si mu drag. MAUGHAMOUO ZAPAANJE Lake je ostaviti se dobre navike nego loe. MURPHYJEU PRVI ZAKON DIJETE Prvi izgubljeni kilogram je iz podruja u kojem ga nisi elio izgubiti.

McDOUGALOVO PRAUILO Daj ljudima dobre vijesti o njihovirrt navikama i bit e popularan. ONASSISOU AKSIOM Da nema ena, sav novac svijeta ne bi imao nikakav znaaj. KELLEROVA KONSTANTA Svaka fotografija koja ugaa tvojoj tatini izazvat e komentar da na njoj uope ne slii sebi. NORMANOU ZAKON Nitko ne zna to je istinska srea sve dok se ne oeni. No tada je ve prekasno. TRISTANOV ZAKON Privlanost je obrnuto razmjerna dostinosti. yASENAKOUO ZAPAANJE Ljubljenje je nain dovoenja ljudi na takvu blizinu da jedno ne moe vidjeti to ne valj na drugome. SANTAYANN DRUGI ZAKON Ako se mukarac i ena slau, slau se u svojim zakljucima. Njihovi razlozi su pak posve drukiji. ZAPAANJE UZ TAYLOR Nezgoda s ljudima koji su bez poroka je da moe biti prilino sigurna da su puni nekih prilino dosadnih vrlina. JANDIN ZAKON Kad napokon sretne savrenu enu, ona e ekati savrenog mukarcaf FEMINISTIKI DICTUM ena bez mukarca je kao riba bez bicikla. FRIEDMANOV ODGOVOR NA FEMINISTIKI DICTUM Mukarac bez ene je kao vrat bez bola. FAKTOR PLODNOSTI ene su plodne samo nekoliko dana u mjesecu osim ako su neudane. ZAPAANJE RITE MAE BROWN Kad bi na svijetu vladala logika, mukarci bi jahali na enskim sedlima. SARIN ZAKON Nikad ne zaponi ljetnu romansu prije posljednjeg dana ljeta. PURITANSKO NAELO Ako osjea da je dobro, ne ini. PSIHOMURPHOLOGIJA SVAKIDANJICE HUGOU SAUJET Pojedi prvo ujutro jednu ivu abu krastau pa si siguran da ti se ostatak dana nee nita gore dogoditi.

f YELLINOU KAZALINI ZAKON Najvia osoba u gledalitu sjest e ispred tebe tek kad je ve prekasno da nae drugo sjedalo. YELUNOV ZAKON Vjerojatnost dobitka na lotu neto se i povea uplati li listi. MAKSIMA W. C. FIELDA Zaponi dan s osmijehom i zavri s njim. BUTNEROU ZAKON Tko se zadnji smije, misli najsporije. ZAKON AUDICIJE Najbolji izvoa u tvojoj kategoriji nastupit e ba prije tebe. KRANSKEOU ZAKON Nemoj da ti proe dan u kojem nee biti nieg na to se moe poaliti. EHOVLJEV ZAKON Ako u prvom inu na zidu visi puka, mora opaliti u posljednjem. PINTAGOREOUO NAELO POTE Ljudi obino dobiju ono to im ide osim kad je slano potom. AVERYJEUO ZAPAANJE Nije vano ako pada, sve dok neto pobere s poda kad se digne. BERKSH1REOV ZAKON KROJENJA KUNOG BUDETA Tek to si uspio pribliiti kraj s krajem, netko odmakne krajeve. STETT.NERGV ZAKON ISHRANE Sto vie uiva u neemu, to ti gore pada. SUZANIN ZAKON Svaki recept sadri sastojak kojeg nema u svojoj kuhinji. Dodatak Ako je sastojak od kljune vanosti, u tvojoj trgovini su upravo danas ostalo bez toga. TEMPLEOU ZAKON KUHINJE Sve pripremano u penici je ili polusirovo ili prepeeno. Dodatak Sve pripremano u mikrovalnoj penici je istodobno i polusirovo i prepeeno. DELIJEV ZAKON Sto je jelovnik opseniji, to e konobar prije doi s upitom jeste li odabrali narudbu. ISAACOUO NEOBINO PRAUILO ODSTAJALOSTI Svaka hrana koja je izvorno tvrda omekat e ako odstoji. Svaka hrana

koja je izvorno meka, otvrdnut e ako odstoji. JADIKOVKA ODRASLOG DJETETA Majka je govorila da e biti dana poput ovoga, ali nije rekla da e ih biti toliko. BOMBECKOV ZAKON NASLJEDNOSTI Ludilo je nasljedno dobije ga od svoje djece. MAMIN ZAKON Razmetljivko je svako dijete talentiranije od tvojeg. TRI NAINA KAKO OBAVITI NETO 1. Obavi to sam. 2. Unajmi nekoga da to obavi za tebe. 3. Zabrani svojoj djeci da to obave za tebe. CORYJEV ZAKON DJEJE GRAJE Djeca poinju vikati im se javi na telefon. Zellijev korolar Sto je veza loija, to je djeja graja jaa. PULLIAMOV POSTULAT Nikad ne stani na nita mekano. CLIFFOV ZAKON Nikad ne stani izmeu psa i hidranta. LINDINO NAELO TEDNJE DUGMADI Haljine s dodatnim nizom dugmadi nikad ne gube dugmad. ZAPAANJE GOSPOE FERGUSON I2gubljena arapa se nae tek nakon to je baen njen parnjak. PRAUILO IZNENADNOG PLJUSKA Vjerojatnost provale oblaka upravno je ra2mjerna osjetljivosti tvoje odjee na kiu. TIBBETTSIN ZAKON PRIGODE Jedini put kad ti neki vaan posjetitelj kuca na vrata, nala2it e se u kupaonici. LOVKINA KUANSKA MAKSIMA Ako misli da si ga ostavio ukljuenog pa se vrati i provjeri, bit e iskljuen ako misli da si ga moda ostavio ukljuenog i ne vrati se to provjeriti, bit e ukljuen. SOUAGEOU ZAKON Oteenje krova nije na mjestu na kojem prokinjava strop. ZAPAANJE F. P. JONESA Djeca su nepredvidiva. Nikad ne 2na u kojoj od slijedeih nedosljednosti e te uhvatiti. FANTOU ZAKON Kad pred svojim zakljuanim vratima ima samo jednu ruku slobodnu,

klju e se nalaziti u suprotnome depu. CARLYLEUA TEORIJA ZAGONETNOG KLJUA U snopu kljueva uvijek e se nai neki klju koji ne otvara nita. ANGELIN AKSIOM Posljednji komad papira 2a 2amatanje darova bit e dvadesetak centimetara prekratak 2a 2amatanje posljednjeg dara. IUANIN ZAKON Tkanina najsvijetlije boje privlai mrlju najtamnije boje. ZA TISULJEE HUXLEY 0 NAPRETKU Tehniki napredak samo nas je opskrbio uinkovitijim sredstvima za nazadovanje. ZAKON OGDENA NASHA Napredak je moda jednom bio u redu, ali potrajao je predugo. Korolar Onima koji ustraju na tome da je napredak dobar, spomeni zvunu razglednicu. ELLISOU ZAKON Napredak je zamjena jedne dosade drugom. ENGELOUO PRAUILO INOUACUE Inovacija zahtijeva zaobilaenje ne nadograivanje postojee strunosti. REISNEROUO PRAUSLO POJMOUNE TROMOSTI Ako razmilja dovoljno iroko, nikad to nee morati uiniti. LINTONOU ZAKON Rast tvrtke izravno je razmjeran danim obeanjima. Dobit tvrtke obrnuto je razmjerna odranim obeanjima. KURTINOV ZAKON PREIULJAUANJA Nije bitno tko je u pravu, bitno je tko ostaje. GERHARDOVO ZAPAANJE Napredak je ipak uinjen. Stvari se sada sporije pogoravaju. JERRVJEU ZAKON Samo zato to je sve drugaije ne znai da se ita promijenilo. COOPEROV ZAKON Nieg se nee ni latiti ako prvo mora savladati sve mogue prigovore. FRIEDOV ZAKON Ideje ustraju i napreduju obrnuto razmjerno njihovoj vrstoi i vrijednosti. SHAUOVO ZAPAANJE Razuman ovjek prilagoava se okolini nerazuman ustrajava u nastojanju da prilagodi okolinu sebi. Stoga sav napredak dolazi od

strane nerazumnih ljudi. PlERSONOU ZAKON Kad se sanjka, ide nizbrdo. I! i ZIGGYJEV ZAKON Uini svakog dana malo vie nego to to svi oekuju od tebe i uskoro e svi oekivati jo vie. HARISSOMOU POSTULATI Za svako djelovanje postoji jednako i suprotno kritiziranje. KELIVJEUO ZAPAANJE ivljenje u prolosti je po neemu od koristi jeftinije je. CAPPOU ZAKON to se vie moe pribliiti svojoj mladosti, to si blie injenju ludosti. DUMPEROUO NAELO ISKVARENOSTI Odrasla osoba je iskvareno dijete. ANDERSONOUA MAKSIMA Mlad moe biti samo jednom, ali nezreo moe biti uvijek. ELLIOTOU AKSIOM Sva su djeca budui bivi idealisti. ZAPAANJE TALLULAHA BANKHEADA Kad bih morao opet proivjeti svoj ivot, inio bih iste pogreke, samo ranije. ERTZOVO ZAPAANJE Milijuni prieljkuju besmrtnost, a ne znaju to bi sami sa sobom u kino subotnje poslijepodne. GRIMESOV ZAKON Nostalgija je uvianje da stvari nisu bile tako nepodnoljive kako su tada izgledale. KUBINOVA MAKSIMA Kako su jadni napori ovjeka u njegovo borbi protiv bezosjeajnih sila prirode sve dok se ta borba ne prepriava unucima. DUEZABOUEUO ZAPAANJE Ako se suzdri od pia, puenja i orgijanja nee ivjeti due, ali e se osjeati kao da due traje. M RUSSELLOUO PRAVILO Ne brini o tome kako pobjei pred iskuenjima to postaje stariji, one poinju bjeati od tebe.v SHAWOUA MAKSIMA

Krepost je nedovoljno jako iskuenje. PETERSONGVO NAELO Tradicije su rjeenja zaboravljenih izvornih problema. BAKEROU MJESNI PROPIS Kad prijee brdo, poveava brzinu. LINUSOU ZAKON Nema veeg optereenja od velike mogunosti. IVHITEHEADOUA LEMA Civilizacije napreduju proirenjem broja vanih postupaka koje smo u stanju obaviti a da i ne mislimo na njih. TRANSCENDENTALNA MURPHOLOGUA II JAMESOUO NAELO Nema vee lai od krivo shvaene istine. HORACEOUO UPOZORENJE uvaj se povrinske dubine. 1RISHMANOUA LEMA Vjera je vjerovanje u neto za to zna da niie tako. WILDE 0 COUJEKU I BOGU Stvarajui ovjeka, bog je prilino precijenio svoje mogunosti. HESENBERGOV ZAKON Ima stvari koje su tako ozbiljne da se s iijima moe samo aliti.f, RUSSELLOU ZAPAANJE Bit filozofije je zapoeti s neim tako jednostavnim da se ini kao da ni ne zavreuje obrazlaganje, a zavriti s neim tako paradoksalnim da u to nitko nee povjerovati. BERRAOU SAUJET Kad naie na ravanje ceste, uputi se njime. TOyNBEEOVO PRAViLO U stvarima religije, vrlo je lako obmanuti ljude, ali vrlo teko razbiti im iluziju. FITZGERALDOVO PRAVILO Ponaaj se kao da si pod prismotrom. MILLAVEVA MAKSIMA Nije istina da je ivot jedna prokleta stvar za drugom on je jedna prokleta stvar uvijek iznova. DEFALOUEOVO ZAPAANJE Put bez prepreka obino ne vodi nikamo. MUMFORDOVA MAKSIMA

Tradicionalisti su pesimisti kad je rije o budunosti, a optimisti kad je rije o prolosti. ROSTANDOV KOMENTAR Moj pesimizam see tako daleko da sam ak sumnjiav glede iskrenosti drugih pesimista. AGIUINASINO UPOZORENJE uvaj se ovjeka s jednom proitanom knjigom. ZAPAANJE STAROG PORTERA Vrlo je malo ono to odgovara prosjeku. FRIEDMANOVO ZAPAANJE Ljudska bia se od drugih ivotinja razlikuju ne toliko po sposobnosti razmiljanja koliko po sposobnosti racionalnog objanjenja. PRAVILO R. A. UMLSONA Stvarnost je ono to moe ponijeti sa sobom. PRAVILO P. K. DICKA Stvarnost je ono to odbija otii kad ne vjerovati u to. DICKOVA LEMA To to si paranoidan ne znai da oni nisu na putu da te zgrabe. GUTIERREZOV ZAKON Jedina istinska sloboda je sloboda izbora. UMLDEOVA TEORIJA Samo pliak poznaje sebe. EINSTEIN 0 1U0TU 1. ivot je tek iluzija, premda vrlo ustrajna. 2. Mata je mnogo vanija od znanja. 3. Jedina zaista vrijedna stvar je intuicija. 4. Sve bi trebalo raditi najjednostavnije to je mogue, ali ne i jednostavnije. 5. Zdrav razum je zbirka predrasuda skupljenih do osamnaeste godine ivota. 6. Gravitacija nije odgovorna za padanje u ljubav. LARSONOU ZAKON Mnogi ljudi zamijenjuju kratko pamenje sa istom savjeu. SANTAVAN1N Zdrav duh je ludilo upotrijebljeno u dobre svrhe. ROOSEVELTOUO PRAUILO Kad si stigao do kraja svog konopa, zavei vor i vrsto se dri. CLARKEOV ZAKON EVOLUCIJE Tek treba dokazati da inteligencija ima neku vrijednost kao sredstvo preivljavanja.

SYRUSOV AKSIOM Ne zasluuje svako pitanje odgovor, VOLTAIREOUA MAKSIMA Duhovita izreka ne dokazuje nita. SAUGETOV ZAKON Sjedi dovoljno dugo uz gospodareve noge i one poinju mirisati.