LAM-PT05-01a

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER SEMESTER DUA TAHUN 2011 Nama Pensyarah Jabatan/Unit Mata Pelajaran Kod Kursus Kredit Kumpulan Diajar Minggu/ Tarikh 1 : Amir b. Juhari : Jabatan Pengajian Melayu : Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu : BMM 3104 : 4 kredit (60 jam) : PISMP BM /PJ/PSK Jam Interaksi (seminggu) 1 Catatan Kuliah Rujukan kendiri

Tajuk/Topik

Kandungan Kuliah dan Penilaian -Pendedahan isi kandungan dan penilaian kuliah 20-24 -Senarai buku rujukan pelajar JUN 2011 -Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur Konsep Objektif Proses dan Bentuk Amali Kemahiran Mendengar dan Bertutur Latihan mengenal pasti proses dan bentuk kemahiran mendengar dan bertutur melalui aktiviti komunikasi khalayak atau rakaman pengajaran 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan 27 JUN• Unsur dan Faktor Keberkesanan 1 JUL • Prinsip Pengajaran 2011 Amali Bengkel membuat catatan & ilustrasi grafik bagi mengesan peringkat penguasaan, unsur dan faktor keberkesanan, dan prinsip pengajaran. Membincangkan hasil catatan & ilustrasi grafik berdasarkan hasil pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur Bahasa Melayu sekolah rendah. 3 04-08 JULAI 2011 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Amali Pelaksanaan aktiviti (berbual, bercerita, berbincang, menyampaikan maklumat, berhujah, memberi komen) dengan menggunakan kaedah dan teknik tertentu.

1

2

2

Kuliah Rujukan kendiri Perbincangan Tugasan

2

2

Kuliah Rujukan kendiri Perbincangan Tugasan

2

Jun 2011

(3R). How. Recite. Question. Learn. Scanning Amali Bengkel klinikal teknik bacaan intensif. skimming. Komunikatif. Tatacerita • Bimbingan Menjangka. Skimming. dan lain-lain 2011 • Lingkaran Soalan. Langkah-langkah Sebelum. Review. Recite. OGOS What. Komunikatif.LAM-PT05-01a 4 11-15 JUL 2011 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur • Objektif. dan scanning Pendekatan dan Kaedah Pengajaran Bacaan • Pendekatan Binaan. Review. Read. 08-12 (SQ3R). Know. Teater Pembaca 8 2 Kuliah Rujukan kendiri Perbincangan Tugasan Pembentangan Jun 2011 . dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Kaedah Abjad dan Fonik Amali • Bengkel klinikal pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan secara berkumpulan  Pendekatan Binaan. Ekstensif. (KWLH). Cerakinan. dan Pengalaman Bahasa  Kaedah Pandang Sebut  Kaedah Abjad dan Fonik 2 Kuliah Rujukan kendiri Perbincangan Tugasan 2 5 18-22 JUL 2011 6 25-29 JUL 2011 2 2 2 2 Kuliah Rujukan kendiri Perbincangan Tugasan Pembentangan Kuliah Rujukan kendiri Perbincangan Tugasan Pembentangan 7 01-05 OGOS 2011 2 Kuliah Rujukan kendiri Perbincangan Tugasan Pembentangan 2 Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca • Survey. Cerakinan. Read. Semasa dan Selepas Aktiviti • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Amali Melaksanakan model pengajaran mendengar dan bertutur dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai Kemahiran Mendengar dan Bertutur Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur Amali Latihan dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis Bacaan • Peringkat Pengajaran Bacaan • Teknik Bacaan – Intensif.

Semasa. Semasa. KWL/KWLH. Tatacerita Bimbingan Menjangka.QAR Lingkaran Soalan.Mengesan idea utama dan idea sokongan.Langkah-langkah Sebelum. dan Selepas Aktiviti .Membuat ramalan/kesimpulan 11 29 OGOS2 Sept 2011 12 05-09 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER/CUTI HARI RAYA PUASA PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Jun 2011 . DRTA.Mengenal pasti idea keseluruhan. Membina dan Menggunakan Bahan Bantu Mengajar 10 22-26 OGOS 2011 Penilaian Kemahiran Membaca • Mengenal Pasti Idea Keseluruhan • Mengesan Idea Utama dan Idea Sokongan • Membuat Ramalan/Kesimpulan • Pembinaan Instrumen Penilaian Amali 2 2 Kuliah Rujukan kendiri Perbincangan Tugasan Pembentangan Latihan dan Penilaian Kemahiran Membaca Latihan penilaian membaca dgn menggunakan instrumen yg dibina/sedia ada. dan Selepas Aktiviti • Membina dan Menggunakan Bahan Bantu Mengajar Amali 2 2 2 Kuliah Rujukan kendiri Perbincangan Tugasan Pembentangan Penyediaan Rancangan Pelajaran Kemahiran Membaca Simulasi pengajaran kemahiran membaca berdasarkan rancangan pengajaran Pelaksanaan penilaian rakan sebaya Objektif. Teater Pembaca Penyediaan Rancangan Pelajaran Kemahiran Membaca • Objektif • Langkah-langkah Sebelum.LAM-PT05-01a 9 15-19 OGOS 2011 Amali Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca Bengkel klinikal teknik pengajaran membaca secara berkumpulan SQ3R.

Mengedit dan Mengembangkan Idea – Peta Minda Amali 15 2 Kuliah Rujukan kendiri Perbincangan Tugasan Pembentangan 2 16 03-07 Okt 2011 Latihan menganalisis struktur karangan Isi.kaitan isi dengan tajuk. Koheren. gaya persembahan. 2 Kemahiran Mengarang Mencari Isi – Menggunakan Bahan Rangsangan 26-30 Sept Mengaitkan Isi dengan Tajuk. Kemahiran Kosa Kata. koheren. Kohesi. Gaya Persembahan. imlak dan karangan dengan menggunakan bahan bantu yang bersesuaian 17 10-14 Okt Penilaian Pengajaran Kemahiran Menulis • Mengenal Pasti Idea Keseluruhan • Mengesan Idea Utama dan Idea 2 Jun 2011 . Matlamat dan Peringkat Tujuan Penulisan Jenis Penulisan Karangan 2 Kuliah Rujukan kendiri Perbincangan Tugasan Pendekatan Pengajaran Kemahiran Menulis • Proses LEA (Pengalaman Bahasa) Amali • Bengkel klinikal penulisan karangan dengan menggunakan pendekatan proses dan LEA. 2011 dan Pemerengganan. kohesi. dan pengembangan idea Prosedur Pengajaran dan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar • Ejaan • Imlak • Karangan Amali 2 2 Kuliah Rujukan kendiri Perbincangan Tugasan Pembentangan Tunjuk cara pengajaran ejaan. dan pemerengganan Kosa kata.LAM-PT05-01a Sept 2011 13 12-16 Sept 2011 (PBS FASA 2) kemahiran Menulis • Matlamat dan Peringkat • Tujuan Penulisan • Jenis Penulisan Karangan Amali 2 2 Kuliah Rujukan kendiri Perbincangan Tugasan Pembentangan • • • 14 19-23 Sept 2011 .

imlak dan karangan dengan menggunakan bahan bantu yang bersesuaian 18 MINGGU BIMBINGAN/ULANGKAJI 17-21 Okt 2011 19 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 24-28 Okt 2011 20 BIMBINGAN / ULANGKAJI 31 Okt04 Nov 2011 21 MINGGU PEPERIKSAAN 07-11 Nov 2011 22 MINGGU PEPERIKSAAN 14-19 Nov 2011 Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan Tandatangan Pensyarah Disahkan oleh Ketua Jabatan Tandatangan ____________________ (Nama: ) ________________________________ (Nama: ) Tarikh: ____________________ Cap Jabatan: Tarikh: ____________________ Jun 2011 . Amali • Sokongan Membuat Ramalan/Kesimpulan 2 Tunjuk cara pengajaran ejaan.LAM-PT05-01a 2011 Mengenalpasti teori-teori yang terdapat dalam kajian bahasa.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.