Anda di halaman 1dari 57

TAKLIMAT PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN DASAR 1MURID 1SUKAN

(1M 1S)

Tujuan Taklimat
1. Memberi penerangan panduan pengurusan dan perlaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan kepada : a. Pengetua/Guru besar b.Penolong Kanan Kokurikulum c.Setiausaha Sukan dan Guru Penyelaras 2. Supaya perlaksanaan dasar ini dapat diselaraskan berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Dasar 1 M 1 S & SPI Bil. 16. 2010 3. Keputusan Mesyuarat SPK. Bil. 3.2011

RANGKA KONSEPTUAL PELAKSANAAN SUKAN KPM


< 6 Tahun < 20 Tahun

ASAS

PENDIDIKAN JASMANI & SUKAN (Kemahiran Asas Sukan dan Permainan)

J A S M A N I M U R I D

Sukan Untuk Semua

Sukan & Gaya Hidup Aktif Sepanjang Hayat

R E M A J A Y A N G S I H A T &

SUKAN DI SEKOLAH (1M1S)

*TID

Ke arah Pembinaan Modal Insan Yang Sihat dan Cergas Sukan Untuk Kecemerlangan

M A S Y A R A K A T S I H A T & C E R G A S

Kecemerlangan (National Glory)

Jalinan Kerjasama Dengan Pelbagai Agensi dan Persatuan Sukan

FAM

MOM

KOAM

\\\\\
SSN SSM

Sukan Prestasi Tinggi

SEKOLAH

PLD

Pertandingan / Penilaian

SEGAK / SUKAN TARA / SUKAN SEKOLAH / MSSD / MSSN / MSSM / KEJOHANAN ANTARABANGSA TERAS 2
Memantapkan Pembangunan Sumber Manusia

TERAS 1
Membudayakan Sukan di Sekolah

TERAS 3
Memperkasakan Sistem Pentadbiran

TERAS 4
Membudayakan Penyelidikan Untuk Pembangunan Sukan

TERAS 5
Membangunkan Prasarana dan Peralatan Sukan Sekolah

C E R G A S

5 TERAS PERANCANGAN STRATEGIK BAHAGIAN SUKAN KPM


*TID Talent Identification and Development BAHAGIAN SUKAN (November, 2010)

Transfomasi Sukan
 Jadikan Sukan aktiviti yang seronok dan budaya dalam kalangan murid, guru dan masyarakat.  Dasar 1 M 1 S adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan  Dasar 1M 1S ini adalah bekalan kepada SPTS

Transfomasi Sukan
 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS ) untuk grooming atlit pelapis/ remaja. Atlit mesti disediakan bermula dari grassroot@akar umbi@kecil  SPTS adalah sukan untuk kecemerlangan dan mengangkat imej negara  Talent Identification & development ( TID )  PLD ( Pusat latihan Daerah ) SSN Sek. Sukan Negeri

Transfomasi Sukan
 Kita kena bangga dengan atlit kita kerana kita asuh dan didik  Product Champion Pengetua/Guru Besar -

CARTA PENGLIBATAN SUKAN

**Dapatan Pemantauan Perlaksanaan Dasar 1M1S 1.Pelaksanaan masih ada yang tidak mengikut prosedur
dan arahan . Pemahaman yang berbeza-beza 3.Majoriti sekolah melaksanakan aktiviti sukan sekali seminggu dan tidak semua guru terlibat 5. Aktiviti sukan semasa waktu P & P( kecuali kelas PJK ) 6. Kehadiran pelajar tidak memuaskan. 7. Dokumentasi aktiviti 8. Pemantauan aktiviti oleh pihak pentadbir 9. Dakwaan aktiviti mengganggu P & P dan akademik ** beberapa dapatan

SURAT PEKELILING IKHTISAS (SPI )DAN SIARAN BERKAITAN SUKAN DAN KOKURIKULUM - MANDAT
BIL. SPI Bil.16/2010 SPI Bil. 7/2007 TARIKH 1/12/2010 15 Jan. 2007 KETERANGAN Pelaksanaan Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M 1S) Peruntukan Waktu Untuk Kegiatan Koku. di Sekolah-sekolah Rendah dan Menengah Langkah - Langkah Keselamatan Semasa Mengikuti Aktiviti / Program Lawatan Di Luar Waktu Persekolahan. Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Batuan Persekolahan kepada Sekolah Berdasarkan Perkapita Murid( BAH. VI BANTUAN SUKAN SEKOLAH BSS ) Buku Panduan Pengurusan I M 1 Sukan Modul 1 M 1 S

SPI Bil.8/2009

17/11/2009

SP.KEWANGAN BIL. 8 /2010

17/11/2009.

BUKU PANDUAN & MODUL

SURAT PEKELILING IKHTISAS (SPI) DAN SURAT SIARAN BERKAITAN SUKAN DAN KOKURIKULUM, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SPI Bil.4/2008 SPI Bil.5/2007 SPI Bil.3/2006 SPI Bil.5/2002 SPI Bil.9/2000

SPI Bil.12/2000 SPI Bil.13/2000

09/07/2008 Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK ) 06/06/2007 Garis Panduan Lawatan Murid 03/02/2006 Pelaksanaan Skim Biasiswa Sukan (SBS) Kementerian Pelajaran Malaysia 01/08/2002 Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 30/03/2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum & Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah 28/07/2000 Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan 03/08/2000 Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah sekolah

SPI Bil.8/1999 10/06/1999 SPI Bil.25/1998 18/11/1998

SPI Bil.1/1995 06/04/1995

SPI Bil.8/1995 11/10/1995

Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi & Balik Sekolah Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Koku. & Sukan Di Dalam & Di Luar Kawasan Sekolah Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan

SPI Bil.10/1988 SPI Bil.3/1979 Surat Siaran KP/KPPM 15(49)

10/03/1988 02/05/1979 26/7/2010

Senaman Beramai - Ramai Pendidikan Jasmani Kebenaran Khas Kepada Guru-guru & Murid Murid yang melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Jasmani & Kesihatan (PJK) memakai Pakaian Rasmi sukan Sepanjang Hari Berkenaan

Surat Siaran KP.BSSK.30202/

03/002(17) 14/1/2010

Jadual Pelaksanaan Sukan & Permainan Sekolah Sepanjang Tahun

Surat Siaran KP.BSSK.302 02/ 03/002(13) 27/8/2009

Penubuhan J/kuasa pembangunan Sukan Sekolah Peringkat Negeri, Pejabat pelajaran Daerah dan Sekolah

KONSEP 1M 1S Memberi akses kepada semua murid untuk mendapat faedah dari bersukan; Fokus kepada murid yang tidak aktif dan kurang aktif Meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan sekurangdi sekolah Bakat murid yang berpotensi tidak diabaikan - digilap dan dibangunkan ke tahap yang lebih tinggi.

KONSEP 1M1S

Menggunakan sukan sebagai platform kepada pengukuhan kurikulum kebangsaan; dan Melengkapi usaha membangunkan sukan untuk kecemerlangan. Bakat dan potensi murid dikenalpasti, diasuh dan ditingkatkan.

OBJEKTIF DASAR 1M1S


Berhasrat untuk memenuhi objektif-objektif berikut : 1. meningkatkan kecergasan jasmani; 2. membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai murni; 3. memupuk perpaduan di antara kaum; 4. membentuk budaya sukan dalam kalangan murid; 5. memenuhi naluri semulajadi murid; 6. memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal

PRINSIP PELAKSANAAN

Sek. Rendah Diwajibkan Tahun 4 hingga Tahun 6; Sek Menengah Diwajibkan untuk Peralihan hingga Tingkatan 6; Pra sekolah hingga tahun 3 digalakkan berdasarkan kemampuan sekolah ( SPI Bil. 10/2010

PRINSIP PELAKSANAAN DASAR 1M1S

Setiap murid termasuk berkeperluan khas yang tidak mengalami masalah kesihatan wajib sekurang-kurangnya sekurangsatu jenis sukan. sukan. Murid boleh sertai lebih dari satu jenis sukan Asas adalah perlaksanaan mata pelajaran PJK. Segala sumber untuk mp. PJK di sekolah hendaklah diguna sama bagi program 1M1S;

PRINSIP PELAKSANAAN DASAR 1M1S

Penyertaan aktif semua murid dalam aktiviti sukan; dan Ibu bapa dan agensi luar sukan digalakkan menyumbang kepada pembangunan sukan sekolah. Prasarana sukan sekolah digunakan secara optimum Keselamatan murid mesti diutamakan

PENGURUSAN PELAKSANAAN DASAR 1M1S

1. FASA PERANCANGAN JADUAL 1 BULAN FASA AKTIVITI J A N F E B M A M A P E C R I J U N J O U G L O S S E P T O N D K O I T V S

PERANCANGAN

Mesyuarat jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah * Untuk Merancang Pengurusan: Program Sukan Sekolah. Penubuhan Rumah Sukan. Penubuhan Kelab Sukan & Permainan.

DILAKSANAKAN PADA TAHUN SEBELUMNYA TAHUN INI 2011

2. FASA PELAKSANAAN JADUAL 2


BULAN

FASA

AKTIVITI

JAN

FE

MA AP B C

ME R I

JU

JUL N

OG

SE O S

OK P

NO DIS T V

Pendaftaran Rumah Sukan Pendaftaran Murid di Bawah Kelab Sukan / Permainan Latihan dan Pertandingan Rumah Sukan Aktiviti Kelolaan Kelab Sukan / Permainan Latihan Merentas Desa Pertandingan Merentas Desa (SM) & School Run (SR) PELAKSAN AAN Latihan Balapan dan Padang Sukantara

Kejohanan Balapan & Padang


Pertandingan Peringkat Dalaman (antara Kelab / Dorm / Kelas) Aktiviti Sukan Lain Majlis Anugerah Sukan Sekolah Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah

3. FASA PEMANTAUAN JADUAL 3


BULAN FASA AKTIVITI J F M A M J J O S O N D

Sepanjang Pelaksanaan Dasar 1M 1S PEMAN TAU AN

JADUAL PEMANTAUAN DIBENGKELKAN

BORANG PEMANTAUAN 1-FAIL BORANG PEMANTAUAN 2 AKTIVITI SILA PINDA MENGIKUT KELAS DAN SEKOLAH

4. FASA PENILAIAN JADUAL 4


BULAN

FASA

AKTIVITI

J A N

F E B

M A C

A P R

M E I

J U N

J U L

O G O S

S E P

O K T

N O V

D I S

PENILAIAN

Bagi Semua Aktiviti Sukan

POST MORTEM/PENAMBAHBAIKAN SUKAN MESTI DILAKSANAKAN SECARA BERTERUSAN/KAEDAH/IMPAK

KEHADIRAN JAWATAN PENGLIBATAN PENCAPAIAN

50 % 10 % 20% 20%

5. FASA LAPORAN/DOKUMENTASI-JADUAL 5
BULAN

FASA

AKTIVITI

J A N

F E B

M A C

A P R

M E I

J U N

J U L

O G O S

S E P

O K T

N O V

D I S

Post mortem Keseluruhan Program Sukan Sekolah


LAPORAN / DOKUMENTASI

Laporan Keseluruhan Program Sukan Sekolah

SILA BUAT BORANG PELAPORAN BENGKEL PK/SUS

Contoh : Jadual Pelaksanaan Program Sukan dan Permainan

Tahunan di Sekolah - Bengkel


BULAN
FASA AKTIVITI

J A N

F E B

M A C

A P R

M E I

J U N

J U L

O G O S

S E P

O K T

N O V

D I S

Pendaftaran Rumah Sukan, Kelab Sukan & Permainan Pertandingan Hoki Antara Kelas Pertandingan Bola Baling Antara Kelas Pertandingan Sepak Takraw Antara Kelas Pertandingan Bola Jaring Antara Kelas PELAKSANAA N Latihan Rumah Sukan Sukantara Balapan dan Padang (Olahraga) Hari Kokurikulum Majlis Anugerah Sukan Sekolah Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Program Pembangunan Sukan Sekolah

Contoh : Jadual Pelaksanaan Aktiviti 1Murid 1Sukan Mingguan di Sekolah - Bengkel


HARI

FASA

AKTIVITI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

SABTU / AHAD

Aktiviti Kelab Hoki & Sepak Takraw

Aktiviti Kelab Bola Baling, Bola Jaring & Renang

PELAKSANAAN

AKTIVITI KELAB DAN PASUKAN BERUNIFORM DASAR KOKU.

BILA PERLU

Aktiviti Kelab Catur & Ping Pong

Aktiviti Kelab Balapan & Padang

Contoh : Jadual Pelaksanaan Aktiviti 1Murid 1Sukan Harian di Sekolah - Bengkel


KUMPULAN

FASA

AKTIVITI KUMP A KUMP B KUMP C KUMP D KUMP E SABTU / AHAD

PELAKSANAAN

AKTIVITI KELAB HOKI & SEPAK TAKRAW

Latihan Kemahiran di Padang / Gelanggang

Kuiz Peraturan Permainan

Latihan Pasukan Lagu sorak

Menonton Video

Lawatan

Agihan Peserta Mengikut Permainan /Kelas


Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Ahmad Adib bin Faizal Abd. Rahman Shaari Abu bin Seman Fatimah Bt. Mustapa / B. Sepak / / / / B. Jaring Hoki Ping Pong Bad minton B. Tampar

Daftar Kehadiran
Bil 1 2 3 4 5 Nama Guru Raihan Samad Nur Azrina Azni Halimatun Saadiah 1/2 10/2 17/2 25/3 27/3 12/4 17/4

Bil 1 2 3 4 5

Nama Murid Nur Syabiha Atika Sungip Siti Sarah Aliah Marzuki

PENDEKATAN PELAKSANAAN a) Program Sukan Umum - sepanjang tahun *Latihan Rumah Sukan *Pertandingan Merentas Desa *Sukantara Kejohanan Balapan dan padang *Wajib untuk setiap murid

b) Kelab Sukan dan Permainan* - sepanjang tahun 90 minit seminggu untuk Sekolah Menengah 60 minit seminggu untuk Sekolah Rendah Modified Sports c) Pertandingan Dalaman - sepanjang tahun Pertandingan antara rumah sukan Pertandingan antara tingkatan / kelas Pertandingan antara dorm di asrama

d) Pertandingan Lain Majlis Sukan Sekolah Daerah (MSSD) Majlis Sukan Sekolah Negeri (MSSN) Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) Pertandingan Peringkat Antarabangsa e) Aktiviti Sukan Lain

CADANGAN JENIS-JENIS SUKAN DAN PERMAINAN


1. Balapan dan Padang (Olahraga) 2. Big Walk 3. Bola Sepak 4. Bola Jaring 5. Bola Keranjang 6. Badminton 7. Bola Tampar 8. Besbol 9. Boling Padang 10. Boling 10-Pin 11. Ekuestrian 23. Memanah 24. Menembak 25. Ping Pong 26. Polo Air 27. Polo Kuda 28. Pentanque 29. Ragbi 30. Ragbi Sentuh 31. Renang 32. Skuasy 33. Sepak Takraw

CADANGAN JENIS-JENIS SUKAN DAN PERMAINAN


12. Futsal 13. Golf 14. Gimnastik Artistik 15. Gimrama 16. Hoki 17. Kriket 18. Kriket Kancil 19. Karate 20. Lumba Basikal 21. MerentAs Desa / Road-Run 22. Marathon 34. Sofbol 35. Silat 36. Tenis 37. Taekwondo 38. Tinju 38. Tinju 39. Terjun 40. Wushu 41. Wood Ball 42. Sukan lain yang sesuai & Modified Games

STRATEGI PELAKSANAAN
BERDASARKAN KEMUDAHAN DAN PRASARANA SEDIA ADA DI SEKOLAH ( SPI BIL. 1/1989 1. TINJAUAN MINAT MURID DALAM JENIS SUKAN BORANG - BENGKEL 2. TINJAUAN MINAT DAN KEMAHIRAN GURU BORANG -BENGKEL 3. MENGENALPASTI SEMUA SUKAN/PERMAINAN YANG HENDAK DITAWARKAN SAMA ADA DALAM ATAU LUAR SEKOLAH DI BAWAH KELAB SUKAN

4. TINJAUAN KEMUDAHAN SUKAN DALAM/LUAR SEKOLAH YANG BOLEH DIGUNA 5. TAKWIM SUKAN DISEDIAKAN 6. MUAT TURUN MODUL LATIHAN SUKAN SEKOLAH PORTAL KPM 7. GUNAPAKAI SUMBER DAN KEPAKARAN PEGAWAI DALAM/LUAR SEKOLAH 8. MENYEDIAKAN KEMUDAHAN DAN LOKASI YANG SESUAI (JIKA DI LUAR SEKOLAH )

9. PENJADUALAN AKTIVITI SUKAN MENGIKUT MASA, LATAR BELAKANG DAN KEMUDAHAN SEKOLAH 10. MELIBATKAN KOMUNITI LUAR 11. MENGGALAKKAN KREATIVITI DAN INOVASI SEKOLAH 12. MENETAPKAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH 13. MEMBERI PENGHARGAAN DAN PENGIKTRAFAN

CADANGAN TANGGUNGAWAB PENGURUSAN PELAKSANAAN 1MURID 1SUKAN

KATEGORI PELAKSANAAN DASAR 1M 1S

Sekolah Satu Sesi Sekolah Dua Sesi Sekolah Kurang Kemudahan Asas Sukan Sekolah Ramai Murid Sekolah Kurang Murid

SILA RUJUK CONTOH JADUAL PERLAKSANAAN DASAR 1 M 1 S LAMPIRAN 3

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S


1. SUMBER ::a. Buku Panduan Pelaksanaan Dasar 1M1S - panduan dan rujukan kepada guru,ibu bapa & murid. b. Buku Panduan Pengurusan Olahraga Di Sekolah - panduan penganjuran kejohanan olahraga c. Manual Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Sukan - Manual latihan 10 jenis sukan dan 1 modul untuk murid berkeperluan khas. - Boleh diakses melalui laman web KPM

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S


d. Program Sukan Pendidikan Khas - Modul program secara integrasi. e. Surat Siaran Pelaksanaan Dasar 1M1S - dikeluarkan kepada sekolah sebelum akhir bulan November. f. Skim Bantuan Kewangan Sukan ( BSS ) - RM 4.00 (Sek .Rendah) - RM 6.00 (Sek. Menengah) SPI Bil. 8.2010 Garis Panduan Pengurusan Kewangan Bil.

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S


2. TENAGA PENGAJAR:PENGAJAR:a. 6 Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Sukan - melaksanakan latihan pra perkhidmatan b. Latihan Dalam Perkhidmatan
melatih guru-guru sebagai jurulatih sukan menerusi guruKursus Dalam Perkhidmatan (KDP) Perbincangan KPM & KPT Jawatan jurulatih sukan sekolah dicadangkan sebagai kerjaya baru .

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S


3. KEMUDAHAN DAN PRASARANA SUKAN a. Kekurangan Padang - Sekolah Rendah - 1:505 ( MURID ) - Sekolah Menengah - 1:1,103 b. Sistem Pengumpulan Kemudahan dan Prasarana Sukan(i KePs) Sukan(i-KePs) - Instrumen pengumpulan maklumat kemudahan dan prasarana sukan yang terdapat di semua sekolah. - dilaksanakan pada tahun 2011

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S


4. PERUBAHAN MINDA a. Taklimat Dasar 1M1S - Kesatuan Guru, Persatuan Guru, Majlis Guru Besar dan
Majlis Pengetua Pengetua Malaysia serta Ketua Sektor dan Ketua Unit Sukan, JPN

b. Penstrukturan Semula Bah. Sukan, Seni dan Kokurikulum


Menjadi 2 Bahagian yang berasingan Bahagian Sukan, Bahagian Kokurikulum & Kesenian

c. Surat Siaran Pakaian Sukan Sekolah


Guru dan murid berpakaian sukan sepanjang hari pada hari PJPK

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S


5. INSENTIF UNTUK MURID DAN GURU a. Penilaian Markah Wajib Bagi Aktiviti Sukan - secara berperingkat mulai 2012. b. Penilaian Untuk Guru - Wajaran Elemen Sukan dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM 2010) untuk Pengetua dan Guru Besar.

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S


6. JARINGAN KERJASAMA a. Kementerian Belia dan Sukan & Majlis Sukan Negara - Anjur Kursus Kejurulatihan. b. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan - Mesyuarat Menteri Besar & Ketua Menteri pada12 Oktober 2010 telah memberi sokongan. - Sekolah guna kemudahan secara percuma atau kadar potongan 80%.

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S


c. Kementerian Pengajian Tinggi - Syor kurikulum kejurulatihan sukan diperkenal di IPT dan wajib kepada semua graduan pendidikan; pendidikan; Siswa-siswi sebagai sukarelawan, jalani latihan Siswasukarelawan, praktikal sukan. Pensyarah bantu persatuan sukan anjur kejohanan serta beri khidmat kepakaran dalam sukan

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S 6. JARINGAN KERJASAMA d. Kementerian Pelancongan - Mohon agar turut terlibat dan atur acara-acara acarasampingan pelancongan untuk peserta-peserta pesertaluar negara. negara.

TINDAKAN SEKOLAH
1. MENUBUHKAN JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH 2. MENGUNAKAN PERUNTUKAN BSS 3. BORANG-BORANG DIBENGKELKAN OLEH PK/SU SUKAN/GURU PENYELARAS 4. MENYEDIAKAN TAKWIM TAKWIM SEKOLAH 5. MELAKSANAKAN PEMANTAUAN / PENYELIAAN DAN PENILAIAN -JADUAL PEMANTAUAN BENGKELKAN 6. DOKUMENTASI/MENYEDIAKAN FAIL-FAIL YANG BERKAITAN RUJUK BORANG PEMANTAUAN 7. MENYAMPAIKAN MAKLUMAT KEPADA GURU

RUMUSAN

DASAR 1 MURID 1 SUKAN MESTI DILAKSANAKAN SEPENUHNYA

Terima Kasih