Anda di halaman 1dari 1

Teknik 1 1. Edar contoh karangan lengkap kepada murid 2. Guru baca bersama murid 3.

Menyalin perenggan demi perenggan 4. Semak ejaan/tanda bacaan 5. Edar karangan yang sama - dalam bentuk isi tempat kosong sebagai latihan Teknik 2 1. Beri gambar tunggal/bersiri 2. Bina ayat berdasarkan gambar 3. Berikan kosa kata yang dominan dengan gambar 4. Mula mengarang 5. Semak karangan/kesan tanda baca dan ejaan Teknik 3 1. Edar karangan lengkap 2. Cari perkataan sukar, catat di papan kapur 3. Guru/murid - sebut/baca/ulang/terangkan makna perkataan tersebut 4. Guru menyebut - murid mengeja 5. Perbetulkan ejaan 6. Ambil isi karangan dalam perenggan 1 sahaja 7. Tuliskan di papan kapur 8. Bina ayat daripada isi karangan 9. Beri penekanan kepada pemerengganan dan tanda baca Teknik 4 1. Salin contoh karangan 2. Mengambil imlak 3. Latihan mengarang/banyak salah buat semula 4. Baca contoh-contoh karangan 5. Tampal contoh karangan dalam bilik darjah

Anda mungkin juga menyukai