Pangertian Wawaran

Wawaran anu dina bahasa Indonesia mah pengumuman, nyaeta beja atawa bewara anu ditepikeun ka jalma rea.

Ngagunakeun intonasi anu tepat 3. 1. Cara Tulisan Wawaran anu kudu diperhatikeun nyaeta .Cara nepikeun wawaran y 1. Paham kana eusi pengumuman 2. Ngagunakeun kalimah anu lugas jeung sederhana . Cara Lisan y 2.

Cara tulisan di mading. jrrd. .Cara lisan di musolla. majlis ta lim jeung waktu upacara. koran/surat kabar majalah. y 2.Tempat nepikeun wawaran y 1.

sewangan HaHatur nuhun. Dupi waktosna dina: Dinten : Saptu Kaping : 16 Januari 2o12 Waragadna : Rp 1oo. S. Bandung.I Ade Sopyan. Ahmad Kosasih.Conto Tulisan SMP YAPIN bade ngayakeun acara sababudaya Ka MusieumSri Baduga. Kauninga ku Kepala SMP Nuurushshibyan Pupuhu panitia H.ooo.Pd. MM .oo sapuluh rebu rupia Anu bade ngiring tiasa daftar ka KM kelasna sewang.

. Hatur nuhun.Tempatna di pakarangan sakola SMPN I Cileungsi Anu ngalatihna kang Maman ti Paguron Penca Silat Aryagiri latihannana bade dikawitan minggu payun.ngawitan tabuh tilu lima sonten.CONTO WAWARAN LISAN y Assalamualaikum wr wb Sim kuring bade ngadugikeun bewara Para siswa anu aya minat ngiring latihan penca. Teu nganggo uang pendaftaran alias haratis Dupi latihanna saminggu dua kali. unggal dinten Salasa sareng dinten Juma ah. tiasa daftar ka KM-na masing.masing. Sakitu bewara ti sim kuring.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful