Pangertian Wawaran

Wawaran anu dina bahasa Indonesia mah pengumuman, nyaeta beja atawa bewara anu ditepikeun ka jalma rea.

Ngagunakeun intonasi anu tepat 3. 1. Cara Tulisan Wawaran anu kudu diperhatikeun nyaeta .Cara nepikeun wawaran y 1. Cara Lisan y 2. Ngagunakeun kalimah anu lugas jeung sederhana . Paham kana eusi pengumuman 2.

koran/surat kabar majalah.Tempat nepikeun wawaran y 1. .Cara lisan di musolla. jrrd. y 2. majlis ta lim jeung waktu upacara. Cara tulisan di mading.

I Ade Sopyan. MM .Pd.oo sapuluh rebu rupia Anu bade ngiring tiasa daftar ka KM kelasna sewang.Conto Tulisan SMP YAPIN bade ngayakeun acara sababudaya Ka MusieumSri Baduga. Bandung.sewangan HaHatur nuhun.ooo. Ahmad Kosasih. S. Dupi waktosna dina: Dinten : Saptu Kaping : 16 Januari 2o12 Waragadna : Rp 1oo. Kauninga ku Kepala SMP Nuurushshibyan Pupuhu panitia H.

tiasa daftar ka KM-na masing. Teu nganggo uang pendaftaran alias haratis Dupi latihanna saminggu dua kali.ngawitan tabuh tilu lima sonten. unggal dinten Salasa sareng dinten Juma ah.masing. Sakitu bewara ti sim kuring.Tempatna di pakarangan sakola SMPN I Cileungsi Anu ngalatihna kang Maman ti Paguron Penca Silat Aryagiri latihannana bade dikawitan minggu payun. .CONTO WAWARAN LISAN y Assalamualaikum wr wb Sim kuring bade ngadugikeun bewara Para siswa anu aya minat ngiring latihan penca. Hatur nuhun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful