Pangertian Wawaran

Wawaran anu dina bahasa Indonesia mah pengumuman, nyaeta beja atawa bewara anu ditepikeun ka jalma rea.

Cara nepikeun wawaran y 1. Paham kana eusi pengumuman 2. Cara Lisan y 2. Cara Tulisan Wawaran anu kudu diperhatikeun nyaeta . 1. Ngagunakeun kalimah anu lugas jeung sederhana . Ngagunakeun intonasi anu tepat 3.

y 2. Cara tulisan di mading. . jrrd. koran/surat kabar majalah.Tempat nepikeun wawaran y 1. majlis ta lim jeung waktu upacara.Cara lisan di musolla.

Bandung. Ahmad Kosasih.oo sapuluh rebu rupia Anu bade ngiring tiasa daftar ka KM kelasna sewang.I Ade Sopyan. MM .Pd.sewangan HaHatur nuhun.Conto Tulisan SMP YAPIN bade ngayakeun acara sababudaya Ka MusieumSri Baduga.ooo. Kauninga ku Kepala SMP Nuurushshibyan Pupuhu panitia H. Dupi waktosna dina: Dinten : Saptu Kaping : 16 Januari 2o12 Waragadna : Rp 1oo. S.

Tempatna di pakarangan sakola SMPN I Cileungsi Anu ngalatihna kang Maman ti Paguron Penca Silat Aryagiri latihannana bade dikawitan minggu payun. unggal dinten Salasa sareng dinten Juma ah.ngawitan tabuh tilu lima sonten. . tiasa daftar ka KM-na masing. Hatur nuhun.CONTO WAWARAN LISAN y Assalamualaikum wr wb Sim kuring bade ngadugikeun bewara Para siswa anu aya minat ngiring latihan penca. Teu nganggo uang pendaftaran alias haratis Dupi latihanna saminggu dua kali.masing. Sakitu bewara ti sim kuring.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful