Pangertian Wawaran

Wawaran anu dina bahasa Indonesia mah pengumuman, nyaeta beja atawa bewara anu ditepikeun ka jalma rea.

Ngagunakeun intonasi anu tepat 3. 1. Cara Tulisan Wawaran anu kudu diperhatikeun nyaeta .Cara nepikeun wawaran y 1. Cara Lisan y 2. Paham kana eusi pengumuman 2. Ngagunakeun kalimah anu lugas jeung sederhana .

y 2. Cara tulisan di mading.Cara lisan di musolla. koran/surat kabar majalah.Tempat nepikeun wawaran y 1. . jrrd. majlis ta lim jeung waktu upacara.

oo sapuluh rebu rupia Anu bade ngiring tiasa daftar ka KM kelasna sewang.sewangan HaHatur nuhun.ooo. Ahmad Kosasih.Pd. Dupi waktosna dina: Dinten : Saptu Kaping : 16 Januari 2o12 Waragadna : Rp 1oo.Conto Tulisan SMP YAPIN bade ngayakeun acara sababudaya Ka MusieumSri Baduga.I Ade Sopyan. Bandung. S. MM . Kauninga ku Kepala SMP Nuurushshibyan Pupuhu panitia H.

tiasa daftar ka KM-na masing.Tempatna di pakarangan sakola SMPN I Cileungsi Anu ngalatihna kang Maman ti Paguron Penca Silat Aryagiri latihannana bade dikawitan minggu payun. Teu nganggo uang pendaftaran alias haratis Dupi latihanna saminggu dua kali. . Hatur nuhun. Sakitu bewara ti sim kuring.masing.CONTO WAWARAN LISAN y Assalamualaikum wr wb Sim kuring bade ngadugikeun bewara Para siswa anu aya minat ngiring latihan penca.ngawitan tabuh tilu lima sonten. unggal dinten Salasa sareng dinten Juma ah.