Pangertian Wawaran

Wawaran anu dina bahasa Indonesia mah pengumuman, nyaeta beja atawa bewara anu ditepikeun ka jalma rea.

Paham kana eusi pengumuman 2. Ngagunakeun kalimah anu lugas jeung sederhana .Cara nepikeun wawaran y 1. Cara Tulisan Wawaran anu kudu diperhatikeun nyaeta . 1. Cara Lisan y 2. Ngagunakeun intonasi anu tepat 3.

.Cara lisan di musolla. Cara tulisan di mading. majlis ta lim jeung waktu upacara.Tempat nepikeun wawaran y 1. y 2. koran/surat kabar majalah. jrrd.

Dupi waktosna dina: Dinten : Saptu Kaping : 16 Januari 2o12 Waragadna : Rp 1oo.oo sapuluh rebu rupia Anu bade ngiring tiasa daftar ka KM kelasna sewang.ooo. Bandung. MM . Ahmad Kosasih.sewangan HaHatur nuhun.Conto Tulisan SMP YAPIN bade ngayakeun acara sababudaya Ka MusieumSri Baduga.Pd.I Ade Sopyan. Kauninga ku Kepala SMP Nuurushshibyan Pupuhu panitia H. S.

CONTO WAWARAN LISAN y Assalamualaikum wr wb Sim kuring bade ngadugikeun bewara Para siswa anu aya minat ngiring latihan penca. Sakitu bewara ti sim kuring. unggal dinten Salasa sareng dinten Juma ah. Teu nganggo uang pendaftaran alias haratis Dupi latihanna saminggu dua kali.Tempatna di pakarangan sakola SMPN I Cileungsi Anu ngalatihna kang Maman ti Paguron Penca Silat Aryagiri latihannana bade dikawitan minggu payun. . Hatur nuhun. tiasa daftar ka KM-na masing.masing.ngawitan tabuh tilu lima sonten.