NEPIKEUN WAWARAN

Pangertian Wawaran

Wawaran anu dina bahasa Indonesia mah pengumuman, nyaeta beja atawa bewara anu ditepikeun ka jalma rea.

Cara nepikeun wawaran y 1. Cara Lisan y 2. 1. Ngagunakeun kalimah anu lugas jeung sederhana . Cara Tulisan Wawaran anu kudu diperhatikeun nyaeta . Ngagunakeun intonasi anu tepat 3. Paham kana eusi pengumuman 2.

.Cara lisan di musolla. koran/surat kabar majalah. y 2.Tempat nepikeun wawaran y 1. jrrd. majlis ta lim jeung waktu upacara. Cara tulisan di mading.

MM . Ahmad Kosasih.I Ade Sopyan. Bandung.ooo. Kauninga ku Kepala SMP Nuurushshibyan Pupuhu panitia H. S.sewangan HaHatur nuhun.oo sapuluh rebu rupia Anu bade ngiring tiasa daftar ka KM kelasna sewang. Dupi waktosna dina: Dinten : Saptu Kaping : 16 Januari 2o12 Waragadna : Rp 1oo.Conto Tulisan SMP YAPIN bade ngayakeun acara sababudaya Ka MusieumSri Baduga.Pd.

Teu nganggo uang pendaftaran alias haratis Dupi latihanna saminggu dua kali.CONTO WAWARAN LISAN y Assalamualaikum wr wb Sim kuring bade ngadugikeun bewara Para siswa anu aya minat ngiring latihan penca.Tempatna di pakarangan sakola SMPN I Cileungsi Anu ngalatihna kang Maman ti Paguron Penca Silat Aryagiri latihannana bade dikawitan minggu payun. tiasa daftar ka KM-na masing. . Sakitu bewara ti sim kuring.masing. unggal dinten Salasa sareng dinten Juma ah.ngawitan tabuh tilu lima sonten. Hatur nuhun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful