Anda di halaman 1dari 17

4.

3 Algoritma Piawaian (Standard Algorithm)


Objektif Pembelajaran: Penggunaan Kaedah Isihan gelembung (bubble sort) dan isihan Sisip (insertion sort) Penggunaan Kaedah Carian linear (Jujukan)

Isihan Sisipan (Insertion Sort)
Isihan sisipan adalah satu algoritama isihan ringkas. Kaedah - perbandingan isihan dalam satu senarai nombor atau perkataan secara keseluruhan dalam satu masa yang sama. Kaedah ini kurang berkesan bagi perbandingan isihan bagi satu senarai nombor yang panjang.

Kaedah Isihan Sisipan
Bagaimana hendak isih nombor berikut secara menaik? 50, 70, 30, 80

Kaedah Isihan Sisip menaik


Laluan 1 50, 70, 50, 70, 50, 70, 30, 50, 30, 30, 30, 70,

secara

60 60 60 60 (30 unsur pertama , dipindahkan)

Kaedah Isihan Sisip menaik


Laluan 2 30, 50, 30, 50, 30, 50, 30, 50, 70, 70, 70, 70,

secara

60 60 60 60 (50 unsur kedua , dikekalkan)

Kaedah Isihan Sisip menaik


Laluan 3 30, 50, 30, 50, 30, 50, 30, 50, 70, 70, 70, 60,

secara

60 60 60 70 (60 unsur ketiga , dipindahkan)

Kaedah Isihan Sisip menaik


Laluan 4 30, 30, 30, 30, 50, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 60,

secara

70 70 70 70 (70 unsur keempat , dikekalkan)

Maka susunan manaik : 30, 50, 60, 70

Kaedah Isihan Sisip menaik


Cuba Ini-susun secara menurun

secara

75, 34, 56, 23

Kaedah Isihan Sisip menaik

secara

Cuba Ini-susun nama ini secara menaik

Ali, Yus, Amy, Ema, Ija,

Isihan Gelembung (Bubble Sort)
Isihan Gelembung Isihan yang ringkas. Juga dipanggil sebagai Isihan pertukaran (exchange sort) Membandingkan dua item dalam satu masa dan menukarkannya jika susunannya tidak ikut turutan dan diulangi.

Isihan Gelembung (Bubble Sort)


Contoh : Susun secara menaik nombor berikut: 7, 3, 9, 4, 2

Isihan Gelembung (Bubble Sort)


Laluan 1 7, 3, 9, 4, 3, 7, 9, 4, 3, 7, 9, 4, 3, 7, 4, 9, 3, 7, 4, 2, 2 2 2 2 9

Isihan Gelembung (Bubble Sort)


Laluan 2 3, 7, 4, 2, 3, 7, 4, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 2, 7, 9 9 9 9

Isihan Gelembung (Bubble Sort)


Laluan 3 3, 4, 2, 7, 3, 4, 2, 7, 3, 2, 4, 7, 3, 2, 4, 7, 3, 2, 4, 7, 9 9 9 9 9

Isihan Gelembung (Bubble Sort)


Laluan 4 3, 2, 4, 7, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 7, 9 9 9 9 9

Maka susunan secara menaik = 2, 3, 4, 7, 9

Cuba susun nombor berikut secara menurun

60, 50, 10, 80

Latihan

a.
i.

Susun item-item berikut secara menaik menggunakan kaedah isihan sisip 67, 32, 89, 21, 12 Susun item-item berikut secara menurun menggunakan kaedah isihan sisip Jan, Mac, Apr, Ali Susun item-item berikut secara menaik menggunakan kaedah isihan Gelembung Yus, Kar, Gah, Geh Susun item-item berikut secara menurun menggunakan kaedah isihan sisip
78, 34, 12, 67, 90

b.
i.

c.

i.

d.
i.