P. 1
Biografi Bahasa Sunda

Biografi Bahasa Sunda

|Views: 503|Likes:
Dipublikasikan oleh Riia Imuuett

More info:

Published by: Riia Imuuett on Feb 08, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2014

pdf

text

original

Nyawang Sunda, Mesek Buku Oto Iskandar di Nata

Sunan Gunung Djati-Puguh ge matak pogot maca tulisan yasana nonoman belekesenteng saderek Iip D. Yahya, Oto Iskandar Di Nata The Untold Stories. Ceunah kaasup buku best seller, dicitak deui dina wanda anu leuwih ginding jeung leuwih kandel da ditambahan indeks, ditumbu sawatara resensi tina koran, dieuyeuban makalah tina Seminar Kemerdekaan: Refleksi Pemikiran Oto Iskandar di Nata anu dilaksanakeun tanggal 18 Agustus taun 2008 lumangsung di Museum Barli. Oto Iskandar di Nata, keur urang Sunda mah geus teu bireuk deui sok sanajan ari kana lenjeran lajuning laku hirup sareng huripna boh dina uleukan kasundaan atawa aubna dina kaindonesiaan loba keneh anu can pati apal. Waktu keur sakola di SMP jeung SMA asa teu kungsi kawenehan maca biografi anjeuna. Malah tepi ka kiwari lain, masih jadi misteuri utamina patali jeung ajalna anu matak baluweng: tokoh nasional sobat dalit Soekarno-Hatta, Menteri Negara, Anggota KNIP, pupuhu Pasundan anu geus nanjerkeun ajen Ki Sunda, kedah perlaya ditubles belati Laskar Hitam, jasadna dialungkeun ka laut, ngambang di sagara. Dina gambaran Iip mah, ³«Lalu sebuah belati yang terayun dari leher bagian belakang membuat laki-laki itu terhuyung jatuh. Darah mengucur deras. Seorang laki-laki lain yang turut digiring ke tepi pantai juga diperlakukan sama. Tubuh dua laki-laki yang jadi korban itu terapung di atas air. Dan para pemuda pelaku eksekusi itu lalu pergi begitu saja meninggalkan keduanya´. Tepi ka ayeuna weuleh teu ka ungkab saha atuh otak intelektual satukangeun perlayana Oto kaasup ku buku anu ditulis saderek Iip ieu. Teuing iraha misteuri ieu bakal ka bongkar. Copelna atuh buku Iip geus naratas sasakala jeung kasangtukang ku naon Oto anu teu tuah teu dosa dicangkalak. Jujur we palebah bag-bagan ieu jarang kalisankeun. Urang anu macana ngan bisa ngurut dada bari ngalengis, singhoreng simanahoreng motif nyamuni ditelasana Oto teh kacida pisan kompleksna. Tuduhan kolaborator Jepang tea, mata-mata musuh anu geus ngajual Bandung satu milyun tea, jeung sajabana. Cindekna mah kakawasaan sok komo mangsa revolusi dina rupa-rupa tabeat jeung lobana kahayang anu beda ti antara sawatara manusa geus

Atuh eta nalika menang amanah jadi pupuhu PP. Malah anehna teh deuih ngucapkeun bela sungkawana oge apan sangges lima taun si Jalak harupat wafat. pulitisina pakia-kia malah loba anu ngacapruk mikung teu jelas ideologina kajaba ngan saukur muhit ideologi hedodnis pragmatisme. Biografi dan Perjuangan Oto Iskandar di Nata. Tragedi tragis manusa anu kebenaran urang sunda anu geus ngawangikeun lemburna. Malah mandar kadituna bisa jadi tuladan pangpangna keur urang Sunda anu kiwari ceunah keur karandapan panyakit gering nangtung ngalanglayung dina sagala widang: ekonomina estuning eweuh anu bisa diandelkeun. Soekarno deui matak hemeng padahal boga kakawasaan tapi henteu pernah dipake ngeprak wadya baladna pikeun maluruh sobat dalitna anu leungit. Lubis. tapi ku Iip diantep sina Oto nyalira anu cumarita. Kosim. Oto Iskandar di Nata (1981). ´nalar´ dipangpengkeun diganti ku ritual ngabustam matak ngabodokeun jalma anu ngabandungana. Anu matak pikanyeurieun teh deuih dibuka di pengadilan sangges kajadian eta lumangsung lima taun. Ngenaan judul-judul sejena dina buku Iip satutasna ngaguar misteuri tilarna Oto anu masih keneh misteurius. biasa polemik. Atra geuning Oto mah henteu gimir ngayonan polemak sok sanajan jeung dulur-dulurna sorangan (h. tukang narulis. Misteuri hiji pangagung nagara anu geus babakti jiwa raga pikeun nanjerna nagara. Enya Laskar Hitam ari pelaksana lapangan mah. Alusna deui Iip lain ngutip tina sumber sekunder tapi langsung ancrub ngotektak referensi primer. wajib oge dibaca sangkan ¶poto¶ Oto bisa kagambarkeun sapuratina. Payus mun koran boh lokalna atawa nasionalna loba anu midangkeun resensina. geus kacapangan PP teh ngalaman zaman keemasanana mah puguh mangsa dipingpin ku Oto (h. . Boa-boa«. Mejehna lamun bukuna pada ngabageakeun. Si Jalak Harupat: Biografi R. Tah buku Iip teh dibuka ku cara anu matak pipanasaraneun anu maraca. buku benang Iip mah rangu dibacana. Bumela taya kendatna. Oto Iskandar di Nata (2003). moal matak tunduh da miang tina kayid Iip sorangan anu moal rurusuhan nyimpulkeun Oto satutasna maluruh geneologi Oto. da puguh garetol maca. 63-95). da gening loba jalma kaasup anu ngaku ilmuwan (Sunda) tapi henteu pernah nataharkeun galur intelektualismeuna dina tradisi akademik anu panceg. edas otakna can kahongkeun. alamna burakrakan. Sri Sutjianingsih (1981). ngaguar dokumen heubeul anu moal boa geus bulukan jeung pinuh kekebul. Polemak dina argumen anu jelas sarta henteu ngabalukarkeun bengkahna babarayaan. Padahal geuningan pulitisi baheula mangsa revolusi generasi Oto Isknar di Nata mah apan sakitu alencer otokna teh. R. Geus puguheun di dunya pulitik mah da anu ngarana ´infrastuktur kognitif´ geus ditalapung kamana boa mah.ngabalukarkeun Oto ngambang di sagara dibarung motip anu mateni ngan dumasar kana ukur jeung ceunah. palebah budaya katepaan paribasa jati ka silih ku junti ceuk Gramscki mah hegemoni tea sabab geus teu ngarasa deui mibanda Sunda. Gawe Inetelektual jiga kieu teh kiwari mah aranglangka. E. Beda jeung buku ngenaan Oto samemehna saperti nu ditulis Nina H. Kanyaah jeung kahaatna geus teu diragukeun deui. Hiji gawe intelektual lain samanea. Didongsok ku sawatara pihak. 43-58).

Ekspkestasi mobilisasi vertikel anjeuna jadi otokrtik keur urang. Manusa Pajajaran anu nyarita saujratna sakumaha ku urang karampa dina naskah Siksa Kandang Karesian. malapah gedang teu uni. Di mangsa anjeuna koran Sunda bisa jugala.´ Lebah intelektualismeu Oto. Carita Parahiyangan. ³«karena manusia Sunda menjadi manusia yang paling lama dijajah di Indonesia dan mentalnya sudah berubah menjadi mentalitas manusia jajahan. yang selalu ketakutan dan tidak berani mengemukakan pikiran sendiri karena ³heurin ku létah´ dan sebagai abdi dalem yang setia selalu melihat ka mana miringna nu dibendo . Apan Oto sorangan masih keneh bisa mingpin koran sagala (h. tapa di nagara bisa diadumaniskeun pikeun mapag Sunda (jeung nagara) anu kawengku ku ungkara tiis ceuli herang mata. dan akhirnya oleh dua sistem orde yang tiranik. Tapa di mandala. kakoncara Oto teh manusa vokal geude wawanen (h. nalika kiwari Sunda ngalaman krisis kapamingpinan tong boro-boro di tingkat nasional dalah di lemburna sorangan kaboler. 169-176) bari kasibukan di Jakartana saabreg.Dina level nasional. lempah jajauheun tina sakaparan-paran nuturkeun indung suku . Oto nemrakeun pikiran-pikirana kalawan bruk-brak. 99-125 jeung 162). Bujangga Manik. mun geus weueweug wangunana jigana ormas-ormas badag kayaning NU jeung Muhamadiyah anu jaringana aya tepi ka pilemburan saindonesia. Supaya henteu pareumeun obor. Penjajahan itu terbentang muali dari Mataram (sejak awal abad ke-16) dan kemudian oleh Belanda (sejak abad ke-18) dan Jepang (1942-1945). taya anu disumput salindungkeun. Memed Sastrahadiprawira. hurip gustina waras abdina rea ketan rea keton rea harta jeung rea harti jiga digambarkeun roman Pangeran Kornel jeung Mantri Jero yasana R. Oto ngalangkungan Iip nemrakeun pentingan ngawangun masyarakat madani di tatar Pasundan. boh partey papan atas atawa tengahna dina hiji waktu bakal dipupuhuan ku urang Sunda. jawabana tandes pisan. Beda jauh tanah ka langit jeung model kamonikasi manusa Sunda kiwari: estuning sarwa heurin ku letah tea. Nya meureun pigur Oto teh ngahirib-hirib kana model manusa Sunda pra dianeksasi ku Mataram. keur ngarangrangan. Oto kudu ¶dihirupkeun¶ deui sangkan urang boga ajen. Mun geus kieu lain wae ukur jabatan Menteri dalah pingpinan nasional oge tinggal ngarawel lantaran ¶modal sosialna¶ geus nyampak ¶modal intelektualna¶ geus sayagi. Moal aya anu cangcaya. Keur sakuringeun pentingna Oto teh mun seug niley-nileyna bisa diinternalisasikeun ku urang Sunda kiwari anu sakali deui. Mun ditanyakeun kasangtukangna ka Kang Ajip. keur Oto mah henteu laku. sembah depong nurutkeun kumaha anu dibendo. Mitos komunikasi urang Sunda µheurin ku letah´ (komunikasi konteks tinggi).*** . taya anu dihiding kelir.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->