Anda di halaman 1dari 282

BIDANG MENGGAMBAR

Kirheba Murugan s/o Krishnan PISMP Semester 5

PENGENALAN BIDANG MENGGAMBAR


Satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid. Melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya.

13 kegiatan menggambar (lukisan,catan, kolaj,montaj,cetakan,gosokan, resis, percikan,mozek,poster,capan, gurisan,stensilan.) Meliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. Membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya.

DEFINISI MENGGAMBAR
Representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. Mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. Gambaran minda yang jelas dan pemberitahuan imej minda seseorang

Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. Representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi

Alat, Media dan Teknik


Murid minat menghasilkan kerja-kerja seni menggunakan berbagai jenis kertas yang berbagai tekstur, warna dan berbagai saiz. Lain-lain kertas seperti kertas surat khabar, majalah, kertas tisu, kertas sampul surat, kertas pembungkus hadiah dll. Alat tulis samada yang berwarna atau tidak berwarna, media kering atau basah semuanya amat berguna untuk melengkapkan kerja-kerja menggambar.

Tujuan Menggambar
Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer.

(a) Aras Pengetahuan dan Kefahaman Memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari Menyatakan perasaan, idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. Menguasai asas seni reka serta menghasilkan hasil kerja seni visual yang kreatif dan berfungsi (b) Aras Aplikasi dan Analisa Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan, benda, alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan Mengambil bahagian dalam kegiatan seni visual dengan perasaan gembira Mengenal dan menggunakan elemen asas seni reka dalam penghasilan karya secara kreatif

(c) Aras Sintesis dan Penilaian Menghayati benda yang dilihat, disentuh dan didengar erta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak isukai Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan seni visual Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, brkeyakinan diri, kekemasan, kebersihan serta mengutamakan keselamatan Menggabungjalin aktiviti seni visual dengan subjek lain dalam usaha mewujudkan idea yang kreatif

TUJUAN MENGGAMBAR
Berikut ialah hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh setiap murid dalam kegiatan menggambar: Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid

Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer

Jika dilihat secara keseluruhannya, setiap hasil pembelajaran tersebut boleh dibahagikan mengikut aras-aras yang tertentu seperti berikut: pengetahuan kefahaman aplikasi analisa sintesis penilaian

14 TEKNIK DALAM BIDANG MENGGAMBAR

LUKISAN

DEFINISI LUKISAN
Lukisan ialah seni yang menggambarkan objek atau pelan dengan garisan. Hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. Lanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan, kolaj, montaj dan cetakan.

Sambungan Definisi Lukisan


Lukisan ialah hasil seni 2 dimensi dengan menggunakan media kering seperti pensil, krayon, pen, pastel, arang, pen marker, pensel warna, pastel dan sebagainya Penggunaan dakwat termasuk dalam kategori lukisan kerana dakwat tidak perlu dilarutkan. Proses melakukan garisan, melorek ton dan juga menggosok juga dipanggil lukisan. Aplikasi garisan, rupa, bentuk, saiz warna dan jalinan keatas sesuatu hasil kerja di namakan lukisan bergantung kepada penggunaan gaya yang ekspesif dan nyata.

Teknik-teknik lukisan
Teknik garisan yang biasa diguna dalam lukisan ialah teknik garisan silang, garisan berombak, garisan selari, garisan menyilang dan garisan kontur. Teknik lain seperti teknik coreng, teknik gosok, teknik titik, teknik lorek dan teknik campuran.

PROSES MELUKIS
Pilih objek yang hendak dilukis. Tentukan sudut pandangan, ton, perspektif, ton, dan cahaya. Bahagikan ruang kepada ruang latar belakang, ruang tengah, objek dan ruang hadapan. Buat lakaran kasar dengan melukis garisan luar objek tersebut. Gunakan teknik di atas untuk menunjukkan kesan cahaya, bentuk dan ruang.

ALAT, MEDIA DAN BAHAN


senarai bahan-bahan yang sering digunakan bagi menghasilkan sesebuah lukisan:
 Pensil H ~ Adalah sejenis pensel jenis Keras Pensil B (2B-8B) ~ Adalah sejenis pensel lembut Pensil warna ~ Terdiri daripada berbagai jenis warna Arang ~ Dapat memberi kesan legap dan mudah untuk mendapatkan kesan Pen dan dakwat ~ Mempunyai kesan garisan yang lebih halus dan jelas Soft Pastel ~ Didapati dalam pelbagai warna dan mempunyai kesan lembut Krayon ~ Juga lembut dan mempunyai kesan lilin Pen marker ~ Menghasilkan kesan garisan yang tebal Kapur ~ Kesan garisan yang tebal dan mudah tanggal

JENIS-JENIS KERTAS LUKISAN


Kertas lukisan biasa
mempunyai permukaan yang sesuai untuk pensel, pen, arang dan krayon lembut.

Bod bristol
merupakan kertas bod putih yang keras dan licin yang dicipta untuk pen.

Kertas Ledger Bond


kertas lukisan yang mempunyai beraneka jenis permukaan iaitu licin, sederhana kasar dan kasar.

Kertas Ingres
kertas ini mempunyai permukaan yang halus dan berbulu. Ia terdapat dalam pelbagai warna yang cerah seperti kelabu, merah jambu, biru dan sebagainya. Biasanya digunakan untuk lukisan pastel

Lain-lain kertas seperti brown paper, kertas komputer, kertas arkitek, kertas taip, kertas fotokopi, kertas suratkhabar.

TEKNIK
Teknik pelukisan biasanya bergantung pada jenis alat atau media yang digunakan. Kesemua alat/media boleh digunakan untuk menghasilkan berbagai teknik.

TEKNIK-TEKNIK MELUKIS
Hatching Cross-Hatching Titik-titik Gosokan Goresan Kontur Berombak Campuran Conteng

APLIKASI ALAT, MEDIA DAN TEKNIK


perlu mengambil kira tema atau subjek yang ingin dilukis oleh murid-muridnya. Murid-murid biasanya mempunyai reaksi yang spontan terhadap alam persekitaran dan apa yang berlaku dalam situasi harian mereka.

Tema atau subjek yang ingin dilukis terbahagi kepada tiga iaitu: (i) Lukisan figura (imej yang berkaitan dengan manusia atau haiwan) (ii) Lukisan alam benda (objek kaku atau tidak bernyawa ) (iii) Lukisan lanskap (pemandangan di luar studio atau di dalam studio)

Penerokaan Alat, Media dan Teknik jenis alat, media dan bahan yang digunakan untuk kegiatan membuat lukisan. Di antara contoh-contohnya ialah seperti berikut:

1. Pensil
dibuat dari campuran tanah liat dan arang. dihasilkan mengikut gred tertentu. Pensil yang jenis keras ialah dari jenis H. lembut dikategorikan dalam jenis B.

Pensil jenis H adalah sesuai digunakan untuk menghasilkan lakaran ringkas kerana garisan yang dihasilkan adalah tajam. Manakala pensil jenis B pula sesuai digunakan untuk membuat lorekan atau menghasilkan ton. Perlu diingatkan semakin besar nilai H, semakin keras kesan pensil iaitu garisan yang dilakar adalah tajam dan kurang gelap. Semakin besar nilai B (B-8B), semakin lembut dan gelap kesan pensil lorekan yang dihasilkan.

Garisan yang dihasilkan dengan media pensil dipengaruhi 3 faktor iaitu: gred pensil tekanan pensil kelajuan pensil 2. Arang Pensel arang dihasilkan dari batang kayu terbakar. Ia merupakan media melukis yang tertua sekali didunia. digunakan oleh pelukis abad ke 17 dan ke 18 pada dinding gua.

Keistimewaan arang berupaya untuk menunjukkan kesan tekstur permukaan yang dilukis. Kesan arang dapat menunjukkan jalinan dan ton dengan baik. Kelebihan arang dalam menghasilkan lukisan ialah kelembutan yang tinggi. kegelapan yang tinggi. Menghasilkan garisan yang tajam dan tepat. ton lorekan dengan cepat dan menarik. Melukis kawasan yang luas dalam masa yang singkat. Dihalusi dengan menyapu air diatasnya. Roti segar bertindak sebagai pemadam. Hasil perlu disembur dengan pemati warna. Mudah digunakan, cepat dan spontan

PROSES PENGKARYAAN
ASAS-ASAS SEBELUM MELUKIS 1. Mengetahui perspektif Pemahaman mengenai perspektif adalah penting sebagai persediaan sebelum melukis. objek yang dilukis akan kelihatan seimbang dan menarik apabila penekanan perspektif dititikberatkan. Kedudukan pelukis juga akan menentukan objek yang dilukis.Perspektifnya akan berbeza apabila dilihat dalam kedudukan yang berbeza.

Kaedah-kaedah Melukis
a) Kaedah Tetingkap b) Kaedah Tenang c) Kaedah Grid d) Kaedah Pemerhatian e) Kaedah Peniruan/ Tekap

JENIS-JENIS PERSPEKTIF

Satu titik lenyap

Dua titik lenyap

Tiga titik lenyap

Teknik-teknik Menghasilkan Lukisan


a) Perspektif hujung jarak (edges) b) Perspektif Ruang c) Perspektif hubung kait (relationship and sighting) d) Perspektif cahaya,bayang-bayang atau pun zarah (form) e) Perspektif keseluruhan (Gestalt)

Contoh lukisan

CATAN

Definisi catan
Catan merupakan perbuatan meletakkan pewarna "pigment terlarut dalam pelarut (atau medium) dan agen pengikat ( gam) kepada permukaan (sokongan) seperti kertas, kanvas atau dinding. Komponen alat dan media yang digunakan ialah cat seperti cat air, cat minyak dan cat arkrilik.Kanvas, kertas, air, minyak linseed, turpentin dan sebagainya.Berus,pisau lukis dan sebagainya.

CATAN
Catan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. - Ia mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang rata atau absrak. - Dihasilkan melalui sapuan warna ke atas permukaan rata dengan menggunakan berus. - Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan

Manusia telah melukis selama 6 kali lebih lama berbanding penggunaan tulisan. Perkataan lukisan digunakan sebagai bererti lukisan gambar seterusnya dalam rencana ini. Lebih khusus lagi, rencana ini tentang lukisan pada permukaan untuk sebab artistik, dianggap salah satu pekara penting dalam bentuk seni.

Aktiviti catan membolehkan seseorang menyedari serta dapat merakamkan kesan cahaya pada bentuk, rupa serta susunan yang terdapat pada alam sekitar. Sejarah catan dikatakan bermula pada Zaman Yunani Purba. Gambaran yang dibuat mengisahkan aktiviti keagamaan. Media yang digunakan ialah mozek dan fresco. Pada Zaman Renaissance yang merupakan zaman kemuncak seni lukis di Eropah, media yang digunakan ialah cat minyak, cat air, fresco dan tempera. Pada abad ke-20, muncul satu aliran baharu dalam persembahan catan yang mempersembahkan catan yang mempersembahkan karya seni abstark dan semi abstrak

warna ke atas permukaan. - Satu ciptaan gambar yang berwarna. - Catan ialah latihan mengaplikasi pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas,kanvas dan dinding. - Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasi warna basah ke atas permukaan 2D. - Satu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain

TEKNIK-TEKNIK DALAM CATAN (CAT AIR)


Teknik Basah Atas Kering Teknik ini melibatkan sapuan warna basah ke atas permukaan kertas yang kering untuk menghasilkan kesan legap. Teknik ini banyak digunakan kerana sesuai dengan beberapa jenis media dan agak senang dikawal sapuan warnanya. Teknik ini juga boleh menggunakan warna yang basah dan disapukan ke atas lapisan warna yang telah kering bagi mendapatkan kesan lut sinar.

Teknik Basah Atas Basah Teknik ini melibatkan sapuan warna cair ke atas permukaan kertas yang basah. Ia menghasilkan kesan lut sinar. Teknik ini merupakan teknik yang dramatik bagi media cat air dan yang paling sukar untuk dikawal sapuannya. Sapuan warna berikutnya adalah lebih tinggi kandungan air dan pewarnanya. Jika tidak, warna akan bercampur dan hasilnya nampak kotor.

Teknik Berus Kering Teknik yang melibatkan sapuan warna terus dari tiub ke atas permukaan kertas. Teknik ini boleh juga melibatkan sapuan warna yang pekat ke atas lapisan warna yang telah kering untuk menghasilkan kesan jalinan. Ia akan memberi kesan kering berlegap.

TEKNIK CATAN CAT MINYAK


Teknik Titik (Pointilistic) Titikan warna dikenakan pada permukaan untuk membentuk tindanan titik-titik warna. Jika dilihat dari jarak yang jauh, titik-titik warna akan bergabung dan menghasilkan warna baharu. Kesan ini terhasil daripada campuran warna secara optikal.

Teknik Glazing Teknik ini menunjukkan kesan seolah-olah kilauan berkaca yang lut sinar. T eknik ini memberikan kesan warna pada catan dengan cara menindih lapisan warna gelap yang lut sinar ke atas warna yang lebih cerah yang telah kering.

Teknik Scambling Teknik Scumbling boleh diperoleh dengan cara menyapu warna terang atas permukaan gelap atau gelap atas permukaan terang. Ia boleh dilapiskan dengan menggunakan berus atau tompokan dengan kain buruk atau jari. Ia menggunakan berus yang terkawal, menggunakan lapisan warna.

Teknik Alla Prima ( Direct painting) Teknik ini merujuk cara di mana artis perlu mewarna secara tepat dan spontan dengan sapuan warna terus dari tiub. Teknik ini sesuai untuk artis yang menghasilkan catan di luar bangunan kerana tekniknya terus dan spontan. Setiap palitan warna perlu tepat kerana dalam teknik ini, taida lapisan kedua.

Teknik Impasto Teknik ini mengaplikasikan penggunaan warna tebal dan banyak yang mana ia kontra dengan teknik glazing atau teknik scumbling. Warna yang tebal mengekalkan kesan sapuan berus atau palitan pisau palet (palette knife).

Teknik Hard Edge Ia merupakan teknik yang menggunakan masking tape untuk memisahkan warna yang mana hasilnya menampakkan catan seperti dipotong-potong

Sejarah Seni Catan


Sejarah catan bermula pada zaman Yunani Purba. Pada masa itu aktiviti catan hanya menggambarkan kisah-kisah keagamaan. Media yang digunakan dalah seperti mozek dan fresko. Zaman Renaissance pada kurun ke-17 merupakan zaman kemuncak seni lukis di Eropah sehingga ke abad ke-18.Media yang digunakan ialah seperti cat minyak, air, tempera dan fresko. Pada kurun ke-19 dan 20, muncul beberapa aliran baru yang menentang pemikiran tradisi.

Aliran-aliran seni catan di barat Klasik Barroque Romanticisme Impressionisme Post-Impressionisme Ekspressionisme Kubisme Surelisme Seni Pop

Aliran Klasik
Aliran ini lahir pada zaman Renaissance iaitu zaman kelahiran semula. Figura sebagai pemusatan tumpuan karya. Penumpuan kepada kadar banding dan anatomi. Menggunakan perspektif,ruang dan unsur seni. Karya-karya mendapat perhatian daripada golongan bangsawan. Hal benda yang dipaparkan banyak berkisar orang-orang bangsawan dan golongan kaya.

Leonardo Da Vinci

Aliran Romanticism
Istilah Romanticism telah wujud pada pertengahan abad ke-18. Karya aliran ini adalah lebih kepada gambaran sesuatu keadaan yang berlaku pada zaman itu. Mesej karya tertumpu kepada kedamaian,keharmonian,kecintaan. Hal benda karya tertumpu kepada ekspresi muka dan aktiviti figura Gaya karya masih terpengaruh dengan gaya gothik iaitu gaya zaman klasik. Penggunaan garisan luar yang terang. Tema karya tertumpu kepada kisah kesengsaraan,kejatuhan gereja dan pemerintahan beraja. Warna yang digunakan ialah warna yang kusam,suram dam kelam. Warna itu menggambarkan kesengsaraan,kezaliman yang berlaku pada zaman itu.

Karya Eugene Delacroix Karya ini telah dihasilkan pada aliran Romantisme. Berjodol Liberty Leading the People (1830). Gaya karya distailisasikan seperti gaya gothik

Aliran Barroque
Zaman ini dikenali sebagai zaman renaissance tinggi. Barroque membawa maksud mutiara yang tidak sempurna tetapi indah. Karya menumpukan kepada komposisi,aksi,warna dan cahaya. Latar belakang karya berwarna gelap Karya tertumpu kepada objek

Rembrandt van Rijn

Aliran Impressionism
Aliran muncul pada abad ke-19. Menumpukan kaedah konsep cahaya dan kesan objek yang dilihat. Warna tidak dicampur dengan hitam dan putih dan terus dipalit pada kanvas. Warna bertindih-tindih. Tidak melukid secara detail. Mementingkan keserasian warna,cahaya serta watakwatak alam. Mengutamakan suasana yang dilihat contohnya seperti pagi, petang ,malam. Aliran ini condong kepada aliran naturalisme. Palitan warna spontan tentang apa yang dilihat.

Claude Monet

Aliran Post-Impressionisme
Realiti itu sentiasa baru dan tegas bukan meniru bentuk tetapi mencipta bentuk. bukan meniru kehidupan tetapi mencari kesamaan di dalam kehidupan. melukis imej-imej yang mempunyai struktur dan logik untuk mencapai kesatuan antara isi yang berkait rapat melukis sebagai pernyataan dan simbol diri. perspektif, bentuk dan warna adalah yang baru dan tidak mengikut orang lain. warna terang dan gelap adalah pancaran dari gerak hati spontan pelukis.

George Seurat

Aliran Kubisme
Menolak tradisi catan yang mementingkan objek realiti. Menganggap seni sebagai satu konsep ke arah penciptaan dan menolak peniruan. Cuba menyelesaikan masalah 3 dimensi dalam 2 dimensi. Penggunaan bentuk-bentuk dan satah geometri. Seperti pecahan kaca dan menimbulkan kesan lutsinar. Warna yang bertenaga

Pablo Picasso

Aliran Ekpresionisme
Menolak ciri-ciri tradisi klasik Seni adalah manifestasi perasaan dan keresahan emosi pelukis. Menolak peniruan alam dan menyingkir subjek dan objek. Penggunaan warna yang dramatik Tidak ada imej yang jelas. Kesan berus yang kasar dan kadangkala tidak menggunakan berus.

Wassily Kandinsky

Aliran Surelisme
Tumpuan bukan kepada ekspresi sedar pelukis tetapi kepada ekspresi bawah sedar minda pelukis. Terpengaruh dengan idea ahli falsafah Sigmund Frued. Paparan Imej-imej bawah sedar dan alam khayalan. Menyeramkan, sunyi dan tidak logik. Warna-warna gelap digunakan untuk menimbulkan sekan misteri. Objek diletakkan pada tempat yang tidak sesuai dan dicantum-cantum.

Salvador Dali

Aliran Seni Pop


Berasaskan kepada persekiran dan kebudayaan popular yang mempengaruhi kotaraya New York dan London. Tema, teknik, imej dan metos bersifat semasa dan populariti. Lebih mirip kepada karya pengiklanan dan pengguna. Pelukis seni pop terkenal dengan panggilan New Realist. Warna yang terang pada permukaan yang berbidang yang besar. Konsep modern yang mirip kepada kesesuaian zaman sains dan teknologi.

Andy Warhol

Karya Van Gogh Karya ini dihasilkan pada Kurun ke-19. Aliran Impressionisme. Berjudul : Bedroom. Mempunyai garis-garis kasar dan warna yang terang. Mencipta bentuk dan suasana yang dilihat.

Karya Warhol Karya ini dihasilkan pada penghujung abad ke-20. Aliran Pop Art. Berjodol Marylin Monroe Tema aliran ini berkisar kebudayaan semasa dan yang popular pada masa itu. Gaya umpama poster untuk pengiklanan.

CETAKAN

DEFINISI CETAKAN
Cetakan bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan dan tertentu seperti kertas. Satu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan dan proses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain.

CETAKAN
Satu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan. Tahap pengenalan: Cetakan buah-buahan yang diukir Cetekan dari renyukkan kertas Cetakan dakwat Cetakan span Cetakan krayon

Tahap Pertengahan
Cetakan tanah liat Cetakan plastisin Cetakan kentang yang diukir Cetakan tali Cetakan blok getah Cetakan duo Cetakan stensil Cetakan mono Cetakan Timbulan

TEKNIK CETAKAN
Seni cetak ialah proses penghasilan karya seni melalui teknik percetakan, biasanya di atas kertas. Kecuali dalam kes monotaip, proses ini mampu menghasilkan salinan karya yang sama dalam jumlah banyak, yang dikenali cetakan atau gambar teraan.

(a) Cetakan Timbulan (Relief) Merupakan proses membuat cetakan dengan meletakkan dakwat atau warna pada permukaan tapak cetakan yang biasanya terdiri daripada blok kayu atau lino. Hasil permukaan acuan merupakan imej yang terhasil di permukaan kertas. Contoh cetakan jenis ini ialah: (a) Cetakan Kayu (b) Cetakan Lino (c) Cetakan Kolograf (d) Cetakan Kolaj

 Satu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan. Seseorang pelukis biasanya akan menentukan berapa banyak cetakan yang hendak dihasilkan dalam sesuatu edisi. Proses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain.Proses di mana satu hasil kerja seni dicipta dalam beberapa kuantiti.Imej atau gambar yang dihasilkan dengan menggunakan acuan plat.Proses menghasilkan imej di atas permukaan rata. Satu hasil kerja seni yang menggunakan acuan cetakan untuk menghasilkan satu atau beberapa siri cetakan. Perindahan imej yang berdakwat daripada satu permukaan blok kepada permukaan lain iaitu kertas atau kain.

(b) Cetakan Stensil atau Skrin Cetakan ini memerlukan kain sutera (organdi) yang direnggangkan di atas pemidang kayu. Cetakan Sutera Saring / Stensil / Sarigrafi. Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan dalam jenis cetakan ini iaitu: (a) Kaedah Potongan Kertas Pendua (b) Kaedah Filem Leker (c) Kaedah Skrin Foto

(c) Cetakan Lithografi / Planograf / Cetakan datar Juga dikenali sebagai cetakan Plonografi. Cetakan datar menggunakan blok batu kapur sebagai blok persembahan imej. Teknik yang digunakan ialah teknik penolakan minyak dengan air. Kekalisan antara air dan minyak dapat menghasilkan cetakan seakanakan lukisan pensil. Cetakan dibuat menggunakan mesin cetak.

(d) Cetakan Benaman (Intaglio) Berlawanan dengan cetakan timbulan. Bagi cetakan timbulan, dakwat atau pewarna di atas permukaan yang timbul manakala cetakan benaman pula dakwat atau warnanya di dalam ukiran turisan yang akan menjadi imej. Merupakan proses membuat cetakan melalui cara mengukir pada plat logam atau kayu dan meletakkan dakwat atau warna ke dalam hasil turisan. Contoh cetakan jenis ini ialah: (a) Kaedah Turisan (engraving) (b) Kaedah Gurisan Asid (etching) (c) Kaedah Akuantin (aquantint) (d) Kaedah Mesotin (mezzotint)

(e) Cetakan Gurisan Asid Cetakan asid pertama kali digunakan pada awal kurun ke-16 selepas asid diketahui boleh digunakan untuk mengguris imej ke dalam kepingan logam. Rembrandt Van Rijn, Francisco Goya dan Pablo Picasso adalah antara artis yang menggunakan tekni ini untuk mencipta dan menghasilkan sebahagian daripada karya utama mereka. Corak gurisan yang dihasilkan diatas permukaan logam yang telah disapu dengan sejenis bahan yang kalis asid. Gurisan dibuat dengan jarum etching di atas permukaan logam. Mesin digunakan untuk menghasilkan cetakan jenis ini.

(f) Cetakan Kayu Kaedah yang paling awal digunakan. Di Malaysia, cetakan bermula dengan mencetak kain sarung. Kaedah yang mudah dan murah kerana peralatan senang didapati. Cara dan teknik sama dengan cetakan lino. Perbezaannya hanya cetakan kayu menggunakan kayu yang kesan cetakannya berira manakala cetakan lino menggunakan lino kesannya yang licin. Permukaan kayu yang berira ini membawa kesan yang tersendiri yang amat menarik. Oleh itu seorang pencetak dari Eropah, Edvard Munch amat suka menggunakan teknik ini.

(h) Cetakan Lithografi Cetakan ini dicipta pada tahun 1798 oleh Aloys Senefelder. Pada tahun 1890-an, cetakan ini telah muncul dalam karya yang penuh artistik, iaitu dalam bentuk warna oleh Piere Bonnard dan Henri de Toulouse-Leutrec. Juga dikenali sebagai cetakan Plonografi. Cetakan datar menggunakan blok batu kapur sebagai blok persembahan imej. Teknik yang digunakan ialah teknik penolakan minyak dengan air. Kekalisan antara air dan minyak dapat menghasilkan cetakan seakan akan lukisan pensil. Cetakan dibuat menggunakan mesin cetak.

i) Cetakan Sutera Saring


Pada sekitar tahun 1930-an, beberapa artis Amerika Syarikat memulakan hasil karya mereka dengan menggunakan teknik cetakan ini. Juga dikenali sebagai cetakan stensil dan sarigrafi. Cetakan ini memerlukan kain sutera (organdi) yang diregangkan pada pemidang. Imejnya dihasilkan melalui keratan kertas pendua, filem leker atau skrin foto. Berbeza dengan cetakan lain, ia menggunakan sekuji untuk menyapu dakwat atau warna di atas permukaan kertas. Terdapat pelbagai kaedah stensil. Di antaranya ialah: (a) Kaedah Potongan Kertas Pendua (b) Kaedah Filem leker (c) Kaedah Lilin (d) Kaedah Sutera Saring

Satu hasil kerja seni yang menggunakan acuan cetakan untuk menghasilkan satu atau beberapa siri cetakan atau dalam beberapa kuantiti. Proses menggambar atau mencorak yang dilakukan dengan cara memotong, mengguris di atas permukaan plat dan menggunakan dakwat Satu proses penerapan blok, plat atau skrin ke atas sesuatu permukaan kertas, kain atau bahan yang lain.

Keistimewaan cetakan ini ialah mampu menghasilkan banyak keping karya yang serupa dan semua hasil karya cetakan itu dianggap asli. Cetakan pada awalnya digunakan untuk pendidikan, propaganda, keagamaan dan seni tekstil. Cetakan berwarna muncul pada abad ke 15.

JENIS CETAKAN
CETAKAN TIMBULAN CETAKAN BENAM / intaglio CETAKAN PLANOGRAFI / LITOGRAFI CETAKAN STENSIL / SERIGRAFI /SUTERA SARING

CETAKAN TIMBULAN
Proses mungukir ke dalam dan meninggalkan bahagian yang timbul untuk diletakkan dakwat dan dicetak. JENIS CETAKAN TIMBULAN 1. CETAKAN LINO 2. CETAKAN BLOK KAYU 3. CETAKAN KOLGRAF/KOLAJ

CETAKAN LINO
:Merupakan penerapan imej pada kertas dengan menggunakan bahan utama linoleum yang telah diukir imej yang hendak dicetak. ALAT DAN BAHAN - papan lino -pisau cukur - roda penggelek - cermin - dakwat lino

(g) Cetakan Lino Kaedah dan proses sama dengan cetakan kayu iaitu kaedah cetakan timbul. Bezanya hanya imej yang hendak di cetak di ukir dengan pahat pengukir di atas lino manakala kaedah cetakan kayu ukiran dibuat di atas blok kayu.

CETAKAN BLOK KAYU


Merupakan cetakan jenis timbulan sama seperti cetakan lino tetapi mempunyai kesan cetakan yangberlainan.

CETAKAN KOLOGRAF / KOLAJ


Merupakan proses membuat cetakan dengan meletakkan dakwat atau warna pada permukaan tapak cetakan yang biasanya terdiri daripada blok kayu atau lino. Hasil permukaan acuan merupakan imej yang terhasil di permukaan kertas

CETAKAN BENAM / INTAGLIO


Memerlukan plat logam yang diguris menggunakan jarum tajam atau asid untuk menghakis imej yang hendak dicetak untuk mendapatkan kesan benaman pada permukaan. Warna atau dakwat cetakan memerlukan bahagian benaman untuk dakwat melekat dan seterusnya dicetak atas permukaan. Antara kaedah mencetak jenis benam: 1. Turisan (engraving) 2. Akuantin (aquatint) 3. Gurisan asid (etching) 4. Mesotin (mezzotint)

CETAKAN LITHOGRAFI / PLANOGRAF / CETAKAN DATAR


Juga dikenali sebagai cetakan Plonografi. Cetakan datar menggunakan blok batu kapur sebagai blok persembahan imej. Teknik yang digunakan ialah teknik penolakan minyak dengan air. Kekalisan antara air dan minyak dapat menghasilkan cetakan seakan akan lukisan pensil. Cetakan dibuat menggunakan mesin cetak.

CETAKAN STENSIL / SERIGRAFI


Menggunakan pemidang kain sutera saring untuk mencetak imej Imej yang dihasilkan lebih tepat dan hasil cetakannya mempunyai rupa atau bentuk yang lebih kemas Cetakan ini boleh menggunakan potongan kertas atau plastik yang ditebuk.

Blok cetakan menggunakan kentang yang telah diukir.

Menggunakan chop kacang bendi ,kentang,bawang besar dan karot.

STENSILAN
Bagi teknik ini, rupa bentuk gambar dikeluarkan dari alat stensil dengan sesuatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. Apabila bahan warna disapu atas stensil yang diletakkan atas kertas, bahan warna akan melalui ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas. Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan

TEKNIK STENSILAN
Definisi : Menggunakan rupa bentuk gambar yang dikeluarkan dari alat stensil dengan sesuatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. Konsep : Apabila bahan warna disapu di atas stensil yang diletakkan atas kertas, bahan warna akan melalui ruang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas. Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan

Contoh :

1.1 Menghasil imej dari keratan kertas pendua atau profilem 1.1 Satu kaedah menggambar menggunakan alat yang telah ditebuk atau dilubangkan pada kertas pendua 1.2 Stensilan terbahagi kepada 2 bahagian : i. Bahagian positif ii. Bahagian negatif

CONTOH KARYA

CONTOH KARYA

CONTOH KARYA

CONTOH KARYA

TEKNIK STENSILAN

Definisi
Bagi teknik ini, rupa bentuk gambar dikeluarkan dari alat stensil dengan sesuatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. Apabila bahan warna disapu atas stensil yang diletakkan atas kertas, bahan warna akan melalui ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas. Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan.

Teknik stensilan juga boleh dibentuk melalui beberapa cara : Percikan Lukisan Gosokan

Contoh karya

MOZEK
Definisi Mozek

Glosari Seni Lukis, mozek boleh didefinisikan sebagai satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca, kayu, marmar atau pecahan tembikar. Sebuah gambar atau corak hiasan dibuat dengan menyusun carikan kecil bahan-bahan seperti kaca, marmar dan seramik (tessera), di susun di atas dinding, lantai atau permukaan yang tidak rata dan menghasilkan pantulan /kilauan.

MOZEK

SEJARAH MOZEK
Satu bentuk seni di mana kepingan bahan semula jadi atau bahan buatan manusia yang berwarna disusun bersebelahan tidak ditindih di atas permukaan rata untuk menghasilkan gambar atau corak. Mengikut sejarah lama mozek telah diperkenalkan oleh orang Greek. Pada asalnya mereka mencipta mozek untuk tujuan menghias permukaan lantai. Orang Roman pula menghias batu, marmar, seramik menggunakan teknik mozek pada permukaan dinding dan lantai. Manakala orang Kristian Orthodok Byzantine pada abad ke 16 menghiasi gereja mereka dengan teknik mozek. Kini teknik mozek luas digunakan dalam pembinaan bangunan dan aktiviti seni di sekolah.

DEFINISI MOZEK
Glosari Seni Lukis, mozek boleh didefinisikan sebagai satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca, kayu, marmar atau pecahan tembikar. Sebuah gambar atau corak hiasan dibuat dengan menyusun carikan kecil bahan-bahan seperti kaca, marmar dan seramik (tessera), di susun di atas dinding, lantai atau permukaan yang tidak rata dan menghasilkan pantulan /kilauan. Satu imej yang berasingan dan tidak bertindih, disusun secara bersebelahan.

terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu secara direct method, indirect method dan double direct method. Setiap teknik dalam aktiviti mempunyai perbezaan dari segi penggunaan alatan, bahan dan media. Potongan kertas boleh dijalankan dengan berbagai bentuk dan tidak terhad kepada satu bentuk sahaja.

Penyesuaian warna untuk mozek perlu dibuat dengan teliti untuk menampakkan prinsip kontra pada objek yang dihasilkan. Teknik mozek timbul (relief) lebih sesuai menggunakan bahanbahan timbul.

Contoh karya Mozek

Satu imej yang berasingan dan tidak bertindih, disusun secara bersebelahan Satu bentuk seni di mana kepingan bahan semula jadi atau bahan buatan manusia yang berwarna disusun bersebelahan tidak ditindih di atas permukaan rata untuk menghasilkan gambar atau corak..

Teknik dalam menggambar :mozek Tajuk : ikan Alat dan bahan : kertas lukisan,kertas warna,gunting dan gam.

Teknik dalam menggambar :mozek Tajuk : merpati putih Alat dan bahan : kertas lukisan,kertas warna,gunting dan gam.

Teknik dalam menggambar :mozek Tajuk : matahari Alat dan bahan : kertas lukisan,kertas warna,gunting dan gam.

Teknik dalam menggambar :mozek Tajuk : kapal di laut Alat dan bahan : kertas lukisan,kertas warna,gunting dan gam.

Teknik dalam menggambar :mozek Tajuk : kucing kesayangan saya Alat dan bahan : kertas lukisan,kertas warna,gunting dan gam.

Teknik dalam menggambar :mozek Tajuk : rumah saya Alat dan bahan : kertas lukisan,kertas warna,gunting dan gam.

Teknik dalam menggambar :mozek Tajuk : itik Alat dan bahan : kertas lukisan,kertas warna,gunting dan gam.

POSTER
Merupakan satu bentuk komunikasi perhubungan dan pengiklanan. Merupakan sejenis reka bentuk grafik yang melibatkan tipografik, ilustrasi, gambar, reka letak dan gubahan warna untuk menyampaikan mesej atau maklumat secara mudah dan spontan. Ditempatkan di kawasan khas untuk dilihat oleh orang ramai yang sedang bergerak.

Poster

Poster ialah reka bentuk grafik yang bertujuan untuk : Memberi maklumat Berkomunikasi Memberi peringatan Promosi barangan

Ciri-ciri poster
Berupaya menarik perhatian orang ramai untuk membaca dan mengetahui maklumat lanjut. Berupaya menyampaikan mesej dengan cepat dan berkesan. Huruf atau muka taip dan ilustrasi berkaitan dengan maklumat utama yang ingin disampaikan ,dinyatakan dalam bentuk yang ringkas dan jelas.

Maklumat yang biasa terdapat dalam sesuatu poster ialah:

Tajuk utama Penerangan yang ringkas atau cogan kata Ilustrasi atau gambar

TEKNIK POSTER
Merupakan satu bentuk komunikasi dan perhubunganuntuk menyampaikan sesuatu mesej kepada orang ramai Diletakkan di tempat khas atau kawasan yang ramai orang untuk menarik perhatian mereka.

Ciri-ciri poster yang berkesan Mempunyai daya penarik dinamik Warnanya berkesan Muka taip poster keterbacaan Mesej jelas dan bernilai murni Gubahan asli dan unik Ilustrasi sesuai dengan tema

Teknik dalam menggambar : poster Tajuk : Hidup ceria tanpa dadah Alat dan bahan : kertas lukisan, pensel warna

Teknik dalam menggambar : poster Tajuk : Generasi sihat negara makmur Alat dan bahan : kertas lukisan, krayon

Teknik dalam menggambar : poster Tajuk : Generasi sihat negara makmur Alat dan bahan : kertas lukisan, krayon

Teknik dalam menggambar : poster Tajuk : Malaysia perangi dadah Alat dan bahan : kertas lukisan, krayon

Teknik dalam menggambar : poster Tajuk : Hidup ceria tanpa dadah Alat dan bahan : kertas lukisan, krayon

Teknik dalam menggambar : poster Tajuk : GenerMalaysia aman makmur Alat dan bahan : kertas lukisan, krayon

DEFINISI KOLAJ
bermakna potong, koyak, gunting, gam, tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan bermaksud gam. Kerja-kerja dibuat dengan menampal cebisan kertas-kertas, kain atau bahan lain di atas permukaan 2D. satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih Teknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi.

Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj. Satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media. Kolaj bermakna menghasilkan satu komposisi artistik daripada imej atau gambar yang berlainan, latarbelakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak.

Satu teknik menggambar di mana foto, keratan


akhbar atau manamana bahan berbentuk 2D dilekat dan di satukan di atas permukaan.

Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara superimpose di antara satu sama lain. Satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen. Satu susunan objek dan bahan di atas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu.

MAKSUD
 Kolaj berasal daripada bahasa Perancis iaitu Coller yang

bermaksud tampal atau gam. Kerja-kerja dibuat dengan menampal cebisan kertas-kertas, kain atau bahan lain di atas permukaan 2D. Kolaj merupakan kegiatan sama ada rekaan corak atau menggambar yang dihasilkan dengan cara menampal kertas, perca kain atau bahan-bahan kutipan. Tampalan untuk menghasilkan kolaj boleh disusun dan ditindih pada permukaan mengikut gambar atau rekaan corak yang hendak dihasilkan.

TOKOH
 Georges Braque

Tajuk : Musical Forms Alat / Bahan : Kertas warna, kadbod bergelugor, arang dan guac

TOKOH
 Pablo Picasso

Tajuk : Bottle, Glass, Violin Alat / Bahan : Keratan akhbar, kertas berwarna, kesan pensel arang

TEKNIK
 Koyakan atau potongan kertas o kertas dikoyak dengan tangan atau dipotong dengan gunting dan kemudian dicantum untuk mendapat gubahan yang menarik.

TEKNIK
 Asemblaj o koleksi pelbagai bahan yang sedia ada, disusun dan ditampal untuk menjadi satu kolaj timbulan.

TEKNIK
 Jahitan o boleh dibuat secara sulaman atau tampalan bahan lain bersama sulaman.

TEKNIK
 Papier Colle o jenis kolaj timbulan yang mana kertas ditampal lapisan demi lapisan untuk memberi kesan visual yang tertentu.

TEKNIK
 Kolaj Fabrik o jenis-jenis tekstil yang bercorak atau tanpa corak seperti kanvas, perca kain, guni, kain muslim dan sebagainya disusun dan ditampal untuk mencipta gubahan visual yang menarik.

TEKNIK
 Fotomontaj o hasil kerja yang melibatkan pemotongan foto yang diperolehi kepada kepingan tertentu kemudian disusun dan ditampal berdasarkan satu tema.

TEKNIK
 Media Campuran o hasil karya kolaj yang menggunakan pelbagai jenis bahan dan media.

ALAT DAN BAHAN


 Alat o o o o o gunting pisau berus pembaris pen marker dan sebagainya

ALAT DAN BAHAN


 Bahan o o o o o o o o o o pelbagai jenis kertas berwarna perca kain keratan akhbar atau majalah benang tali bijirin pasir kadbod cat warna gam dan sebagainya

LANGKAH-LANGKAH
 Langkah 1 o Pilih satu tema dan lukis di atas kertas lukisan.

LANGKAH-LANGKAH
 Langkah 2 o Dapatkan kertas warna yang pelbagai

LANGKAH-LANGKAH
 Langkah 3 o Gunting kertas warna tersebut mengikut kesesuaian dan keperluan.

LANGKAH-LANGKAH
 Langkah 4 o Menggunting kertas warna menjadi halus atau bersaiz kecil.

LANGKAH-LANGKAH
 Langkah 5 o Tampalkan kertas warna pada lukisan seperti di bawah atau bebas dengan menggunakan gam.

LANGKAH-LANGKAH
 Langkah 6 o Selain tampalan, teknik seperti di bawah boleh digunakan iaitu menampal secara halus dengan menggunakan pensel.

LANGKAH-LANGKAH
 Hasil Karya

CONTOH KARYA

CONTOH KARYA

Alat dan Media


menjadikan objek-objek di sekeliling mereka berharga untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja kolaj mereka. Mereka bebas menggunakan apa sahaja peralatan, media, teknik . Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal

Warna-warna basah seperti cat, warna poster, warna air, akrilik, dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj. Tujuannya ialah untuk mendapatkan mood bagi sesuatu hasil kerja kolaj. Warna minyak adalah tidak digalakkan untuk menghasilkan kolaj kerana bahan susah melekat pada permukaan. Warna yang paling baik digunakan dalam menghasilkan kolaj ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam.

Teknik potong kertas dan fabrik Teknik koyak kertas dan fabrik Teknik menggunakan berbagai jenis kertas yang berjalinan Teknik media campuran Teknik kertas tisu Teknik tisu dan kertas buangan Teknik catan dalam kolaj Teknik percikan dalam kolaj Teknik span dalam kolaj Teknik stensil dalam kolaj Teknik jalinan dalam kolaj

Teknik dalam menggambar : Kolaj Tajuk : ikan kesayangan saya Alat dan bahan : kertas warna,kertas lukisan,gunting,gam

Teknik dalam menggambar : kolaj Tajuk :bunga Alat dan bahan : kapas.kertas lukisan gam,kacang hijau,daun kering.

Teknik dalam menggambar : kolaj Tajuk : bunga Alat dan bahan : kertas warna,kertas lukisan,gam,gunting

Teknik dalam menggambar :Kolaj dan mozek Tajuk : buah-buahan Alat dan bahan :kertas warna,kertas lukisan,gam,gunting

Teknik dalam menggambar :kolaj Tajuk : ayam jantan Alat dan bahan : kertas lukisan,kertas warna,kertas majalah,gam,gunting.

Teknik dalam menggambar :kolaj Tajuk :buah-buahan Alat dan bahan : kertas lukisan,kertas warna,kertas majalah,kertas khabar,gam,gunting.

Teknik dalam menggambar : kolaj Tajuk : obor obor Alat dan bahan : kertas lukisan,kertas warna,gam dan gunting

Teknik dalam menggambar : kolaj Tajuk : kura kura Alat dan bahan : kertas lukisan,kertas warna,gam,gunting

Teknik dalam menggambar :kolaj Tajuk : tomato Alat dan bahan : kertas lukisan,kertas warna,gam dan gunting

MONTAJ

Menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran, kecintaan, kecuaian, peperangan, alam sekitar

DEFINISI MONTAJ
Menampal & melekatkan bahan pd permukaan untuk menyampaikan mesej pengajaran, kecintaan, kecuaian, peperangan & alam sekitar. Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. Dalam kerja-kerja seni montaj, beberapa gambar foto dicantumkan untuk menjadi satu ilutrasi. Hasil seni mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti fotofoto yang disusun supaya bercantum, bertindih & diubahsuai untuk menghasilkan suatu imej. Komposisi gambar disusun mengikut teknik superimpose dengan menyusun pelbagai susunan gambar secara kreatif.

Warna-warna harmoni dan warna-warna kontra digunakan dalam montaj untuk menarik perhatian pemerhati. Garisan grid yang digunakan dalam montaj adalah sebagai rangka panduan untuk mereka letak subjek dalam sesebuah gubahan. Aktiviti montaj yang menggunakan image editing software dapat menarik minat murid menghasilkan montaj.

TEKNIK MONTAJ
 Menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran, kecintaan, kecuaian, peperangan, alam sekitar. Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan dari mana- mana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema.

Satu corak tidak semestinya bermaksud sebagai kerja seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke atas bahan yang lain Dalam kerja-kerja seni montaj, beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi

Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan dari mana-mana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. Satu corak tidak semestinya bermaksud sebagai kerja seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke atas bahan yang lain Dalam kerja-kerja seni montaj, beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi Hasil seni mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto, majalah, cetakan yang disusun supaya bercantum, bertindih, diubahsuai untuk menghasilkan satu imej.

Komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu hasil karya montaj. Proses membuat gambar dari beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih di antara satu sama lain. Teknik mencantum dalam satu elemen komposisi fofografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto.

MONTAJ

SEJARAH SENI MONTAJ


Pergerakkan Dadaisme di Berlin banyak menghasilkan aktiviti montaj dalam seni rupa moden. Teknik foto montaj ini kemudiannya menjadi ikutan ramai dan digunakan oleh pelukis-pelukis aliran surelisme seperti Salvador Dali. Retrospektif pameran pertama dunia dalam foto montaj diadakan di German pada tahun 1931. Menular pula pd orang eropah yg menyatakan gambar tersebut terdapat kesan kelucuan, sindiran dan pengajaran berdasarkan tema atau tajuk.

ALAT DAN MEDIA


Berikut adalah beberapa contoh alatan dan bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj. - Gambar foto sebenar seperti gambar keluarga. - Gunting, pisau pemotong kertas, gam - Gambar imej yang telag diimbas menggunakan pengimbas.

Contoh

DEFININISI MONTAJ
Menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran, kecintaan, kecuaian, peperangan, alam sekitar

Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan dari manamana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. Satu corak tidak semestinya bermaksud sebagai kerja seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke atas bahan yang lain

Dalam kerja-kerja seni montaj, beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi imej yang terhasil daripada cantuman beberapa imejan hasil seni mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto, majalah, cetakan yang disusun supaya bercantum, bertindih, diubahsuai untuk menghasilkan satu imej.

komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu hasil karya montaj. Proses membuat gambar dari beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih di antara satu sama lain. Teknik mencantum dalam satu elemen komposisi fofografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto. Proses menghasilkan satu komposisi gambar supaya menjadi satu komposisi daripada bahagian gambar atau imej disusun menjadi satu hasil kerja seni

Alat dan Media


Setiap pelukis mempunyai cara dan gaya yang tersendiri apabila ingin menghasilkan kerjakerja seni. Dalam penggunaan alatan dan media untuk menghasilkan satu hasil kerja seni, pelukis akan mengenalpasti bahan apakah yang sesuai dan senang untuk didapati supaya kerja-kerja yang hendak dijalankan tidak terganggu.

Berikut ialah beberapa contoh alatan dan bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj: Gambar foto sebenar seperti gambar keluarga, alam semulajadi, haiwan, alam benda Gambar atau ilustrasi dari majalah/surat khabar seperti figura, lanskap, tumbuhtumbuhan, situasi Gunting, pisau pemotong kertas, berbagai jenis gam

Teknik
Aktiviti montaj bukan sahaja boleh dihasilkan secara manual tetapi ianya boleh dihasilkan dengan menggunakan komputer melalui perisian-perisian yang telah dinyatakan. beberapa teknik penghasilan montaj yang boleh dijalankan: Montaj keluarga Photomontaj (digital image) Montaj dari bahan terbuang Montaj campuran Montaj tiket Montaj berlainan tema

Teknik dalam menggambar : Montaj Tajuk : minyak wangi Alat dan bahan : gunting, gam,gambar minyak wangi dari majalah,surat khabar,kertas lukisan

Teknik dalam menggambar :Montaj Tajuk : perempuan Alat dan bahan :gunting, gam,gambar minyak wangi dari majalah,surat khabar,kertas lukisan

Teknik dalam menggambar : Montaj Tajuk : bercerita tentang kucing Alat dan bahan :gunting, gam,gambar minyak wangi dari majalah,surat khabar,kertas lukisan,kertas warna.

Teknik dalam menggambar : Montaj Tajuk : satu Malaysia Alat dan bahan :gunting, gam,gambar minyak wangi dari majalah,surat khabar,kertas lukisan,kertas warna.

RESIS
Resis merupakan satu aktiviti menggambar untuk menghasilkan sesuatu hasil karya dengan menggunakan medium warna basah dan gabungan contengan lilin dan juga bahan lain seperti krayon. Penggunaan bahan-bahan seperti lilin dan juga krayon lilin dapat bertindak sebagai alat untuk menghasilkan garisan atau lakaran di atas kertas atau kain. Teknik ini akan membolehkan permukaan kertas yang disapu dengan lilin tidak akan menyerap warna dan bahagian ini akan diresiskan.

Contoh gambar teknik gosokan

Contoh karya

RESIS

MAKSUD

 

Satu aktiviti menggambar yang dihasilkan contengan lilin.

dari warna basah dan

Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan kertas atau kain. Buku Glosari Seni Lukis, resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian-bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan.

Aktiviti menggambar dihasilkan dengan cara menolak warna basah atau ca basah yang disapu ke atas permukaan kertas yan disapu lilin.

MAKSUD

  

Lilin digunakan pleh pelukis sebagai penghadang untuk melindungi warna asal atau warna asli sesuat permukaan daripada terkena warna baru. Selain itu, teknik resis merupakan penggunaan bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain. Teknik resis menyebabkan permukaan kertas yang diliputi lilin tidak akan menyerap warna dan dalam keadaan warna asal. Resis juga boleh dijalankan dengan cara menggunakan tindihan lilin dan menyapu warna dari peringkat warna terang ke peringkat warna gelap.

TEKNIK
      Krayon resis dengan warna air Krayon resis dengan warna poster Krayon resis dengan warna tempera Krayon resis dengan dakwat basah Krayon resis Kertas lilin resis Resis dengan kain Krayon resis batik Resis dari warna air dan perekat getah ( campuran ) Resis dari warna air dan lilin biasa Resis dari kapur dan lilin ( cara positif ) Resis dari kapur dan lilin ( cara negatif )

ALAT DAN BAHAN


 Alat dan Bahan o o pelbagai jenis lilin seperti lilin biasa, lilin paraffin, krayon lilin. pelbagai jenis kertas seperti kertas lukisan, kertas tebal, kertas kadbod, kertas manila dan sebagainya. o o o o pelbagai jenis kain pelbagai jenis pensel pelbagai jenis warna pelbagai jenis dakwat

TEKNIK RESIS
-Teknik resis adalah teknik yang menggunakan bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain. -Contohnya warna air dan lilin. Lilin digunakan seperti melukis atau memadam sesuatu untuk mewujudkan imej atau jalinan apabila warna air disapukan dia atasnya. -Sifat lilin yang menolak air tadi akan menghasilkan dua kawasan iaitu kawasan yang menyerap air dan kawasan berlilin yang tidak menyerap air.

Contoh gambar teknik resis

CONTOH KARYA

ALATAN DAN BAHAN


Kertas lukisan warna poster warna air lilin krayon Pensel berus lukisan bekas air

Teknik Gurisan
Teknik yang menggunakan sesuatu alat yang tajam untuk menguris keluar sesuatu bahan yang lembut di sesuatu permukaan. Permukaan kertas boleh disapu dengan warna krayon secara berlapis-lapis supaya bahan krayon yang tebal berlekat di atas kertas. Alat yang keras atau tajam seperti kayu, paku atau lidi boleh digunakan untuk mengguris pada krayon tebal itu supaya menghasilkan gambar. Pelbagai jenis alat yang keras dan tajam itu akan memberi berbagai kesan yang berlainan pada garisan yang dihasilkan.

1.Warnakan kertas lukisan dengan warna krayon. Anda boleh mewarnakannya secara spontan. Tidak semestinya krayon itu diwarnakan berbaris seperti gambar diatas. Apa yang penting adalah kertas lukisan itu dipenuhi dengan pelbagai warna krayon.

2. Apabila kertas lukisan sudah dipenuhi dengan pelbagai warna, anda perlu mewarnakan kertas tersebut dengan warna hitam hingga kertas tersebut menjadi hitam.

Akhir sekali anda boleh mula melukis pada permukaan kertas tersebut dengan menggunakan objek tajam seperti batang lidi, hujung pembaris dan apa sahaja yang difikirkan sesuai.

3.

Contoh :

CONTOH KARYA

ALATAN DAN BAHAN


Kertas lukisan krayon Pensel Paku Gunting pisau Batang lidi

CATAN
Hasil karya seni di atas permukaan 2 Dimensi. Menggunakan bahan media basah

CONTOH KARYA

ALATAN DAN BAHAN


Kertas Lukisan Warna air Cat Cat minyak Warna poster Berus Lukisan

CAPAN Apa itu Teknik Capan?


Capan adalah satu teknik menghasil karya dari imej yang sedia ada.Teknik capan juga boleh digolongkan di bawah kategori cetakan. Teknik capan ialah cara untuk menghasil karya dengan menggunakan bahan yang disapukan warna (cat air/cat poster) dan dicap ke atas sesuatu permukaan.

Bahan alam semulajadi


Kulit siput Kentang Bawang Kacang bendi Cap jari Cap tangan Daun

Capan menggunakan putik kapas motif : flora dan fauna

TEKNIK CAPAN
Capan ialah teknik mengecap dengan bahan alam atau semula jadi yang mempunyai jalinan tertentu. Capan adalah berbeza dengan cetakan kerana tidak perlu disediakan blok cetakan. Imej yang dihasilkan hanya bergantung kepada jalinan dipermukaan bahan semula jadi atau bahan alam tersebut. Contohnya, cap jari menghasilkan kesan yang sama dengan jalinan yang ada pada jari.

Teknik corakan warna dihasilkan dengan tepukan atau jentikan menggunakan berus lukisan yang mengandungi warna ke atas permukaan yang rata. Ia adalah kegiatan menyembur bahan cair di atas permukaan. Bahan : Cat emulsi - bahan yang paling senang dimulakan kerana cepat kering dan tidak rosak di antara satu sama lain.

Berbagai-bagai rupa bentuk boleh dihasilkan dengan menggunakan pelbagai jenis bahan. Contohnya adalah seperti capan bahan buangan, capan bahan alam semulajadi (sayuran, cengkerang). Jalinan pelbagai bahan itu akan memberi berbagai bagai kesan jalinan pada hasil capan.

Keperluan bagi menghasilkan Capan...


Alat dan Bahan : - gam, gunting,kertas lukisan,kertas warna, warna pensil, krayon,marker,warna air

Bahan Bantu Mengajar: Kertas lukisan yang mengandungi gambar buah-buahan yang dilukis dengan titik-titik, warna air, putik kapas, kotak berisi buahbuahan dan lukisan capan yang telah siap. Capan: guna bahan yang disapu dengan warna contoh kulit siput, daun, batu dan sebagainya yang mempunyai kesan jalinan ke atas permukaan kertas.

GOSOKAN
proses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yang berjalinan proses penerokaan murid mula menggambar melalui deria sentuh yang terdapat di sekeliling mereka. cara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan berbagai jalinan pada sesuatu permukaan.

Definisi Gosokan
Gosokan adalah satu proses pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan yang lain dengan cara menggosok di atas permukaan yang hendak dipindahkan. Menurut Kamus Dewan, gosokkan bermaksud menggesel, di atas permukaan, dengan menggunakan sesuatu untuk menggosok. Suatu eksplorasi permukaan supaya dapat mengambangkan kefahaman dalam penggunaan jalinan dan ton. Aktiviti gosokan dapat memperkembangkan deria lihat terhadap alam sekitar, meluahkan berbagai perasaan dan menghasilkan berbagai jalinan.

Teknik gosokan
Gosokan satu lapis dan satu arah sahaja Gosokan beberapa lapisan di atas tempat yang sama secara berulang kali Gosokan beberapa kali dari arah dan sudut yang berlainan Gosokan secara pusingan Gosokan menggunakan berbagaibagai warna Gosokan monokrom - menggunakan warna putih dan hitam sahaja. Gosokan potongan kertas

PENEROKAAN ALAT DAN BAHAN


Penggunaan pensil dan pensil warna akan memberikan kesan jalinan yang halus. Jalinan yang dihasilkan daripada kapur dan pastel adalah bahan rapuh dan tidak kekal lama. Krayon memberikan kesan tebal dan nyata apabila diaplikasikan ke atas jalinan. Penggunaan arang dalam aktiviti gosokan akan menghasilkan jalinan yang mudah rosak. Hasil jalinan dari aktiviti gosokan boleh disimpan dengan baik apabila menggunakan semburan pemati warna ke atas jalinan tersebut.

Contoh karya Gosokkan

Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di antara satu sama lain, maka gosokan akan terhasil. Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat, pensel, kapur ke atas sekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalinan. Satu representasi yang mengandungi salinan dibuat dengan meletakkan sekeping kertas di atas sesuatu permukaan denganmenggosok menggunakan bahan tertentu.

PERCIKAN
Menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, percikan ialah titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana sini setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan. Percikan seolah-olah memberi kesan seperti permukaan batu atau marble.

Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah titiktitik air atau warna yang berserak-serak ke sana sini setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan. Makna kedua ialah menghambur ke sana sini, memantul berselerak ke sana sini. Makna ke tiga ialah sesuatu yang memercik, menyebabkan berpercikan, merenjisi. Percikan adalah satu teknik mengaplikasikan sedikit curahan atau titikan warna ke atas permukaan yang dipilih. Percikan seolah-olah memberi kesan seperti permukaan batu atau marble.. Cat emulsi paling senang dimulakan kerana cepat kering dan tidak rosak di antara satu sama lain.

TEKNIK PERCIKAN
Definisi : corak-corak tompok dan titik pada lukisan cat. Konsep : Satu teknik hiasan catan dengan mendetik, mengetuk atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan a speckled granite

Contoh :

teknik hiasan catan dengan mengetuk atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan a speckled granite Berbagai jenis berus boleh digunakan untuk menghasilkan percikan. Di sekolah biasanya murid menggunakan berus gigi terpakai dan berus lukisan yang keras. teknik corakan warna dihasilkan dengan tepukan atau jentikan menggunakan berus lukisan yang mengandungi warna ke atas permukaan yang rata.

TEKNIK ICT

TEKNIK ICT
Pembelajaran ICT ialah menggunakan kemudahan perisian teknologi maklumat untuk membentuk atau membina imej. Antara perisian yang boleh digunakan ialah Microsoft Word , Paint, Adobe Photoshop dan Coral Draw .

Teknik ini merupakan kaedah yang menggunakan perisian komputer untuk menghasilkan sesuatu karya. Melalui teknik ini kita berpeluang mengaplikasikan persembahan multimedia dalam pengajaran serta pembelajaran pendidikan seni visual. Teknik ini membolehkan kita membentuk persembahan yang dapat mengabungjalinkan unsur-unsur seperti teks,grafik,audio,video serta elemen animasi.

SUMBER RUJUKAN
http://zamzura.files.wordpress.com/2007/02/mai nehouse.jpg http://albert-catan.blogspot.com/ http://rolda73panitiapsv.blogspot.com/2010/05/istilah-senivisual.html http://berusdankrayonkami.blogspot.com http://senivisual1.blogspot.com/2009/10/catanaliran-seni-catan-barat.html

Teks Kreatif,Pendidikan Seni Visual,Tingkatan 4 Dan 5;Hassan Mohd Ghazali,Penerbitan Creative Interprise Snd.Bhd:Cetakan Pertama 2007 www.cesb.net.my www.google.com/image/lukisan

Terima kasih kerana menonton .

Anda mungkin juga menyukai