Nota Bab 13

Peninkatan Infrasturktur
Bekalan air dan elektrik Jaringan jalan raya dan jalan kereta api Kemudahan telemunikasi Lapangan terbang dan antarabangsa Pelabuhan bertaraf antarabangsa

Menyediakan Peluang Pekerjaan
Menyediakan peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang seperi petani, peladan, nelayan, pengurus, akauntan, jurutera dan lain-lain. Jumlah tenaga pekerja pada tahun 2003 10.2 juta orang Lebih 50% terlibat dalam sector perkhidmatan

Pengurangan Import
Kilang-kilang tempatan membuat barangan modal seperti alat ganti, aksesori, pengangkutan dan makanan Mengurangkan pengangkutan kepada barangan import Menjimatkan pertukaran wang asing

Peningkatan Taraf Hidup
- Pendapatan per kapita pada tahun 2003: RM 14 098 - Pendapatan yang tinggi daya beli yang tinggi mutu hidup meningkat Taraf kesihatan meningkat tarah hidup miningkat

Peningkatan Pendapatan Negara
1970: nilai eksport 5.2 bilion 2003: nilai eksport 399 bilion Punca pendapatan negara;y Cukai import y Cukai eksport y Cukai eksais y Cukai pendapatan individi y Cukai keuntungan syarikat

Pemindahan Teknologi
Pembangunan, Perindustrian y Latihan teknikal dan pengurusan dalam industry automobile Perlombongan petroleum dan gas asli y Pemindahan kemahiran dan kepakaran teknik

-

Proses Pembandaran
Perlombongan bijih timah; - Bandar Kuala Lumpur, Ipoh, Taiping dan Seremban Penanaman getah dan kelapa sawit;- Teluk Intan Sitiawa, Segamat Petroleum dan gas asli;- Kerteh, Miri dan Bintulu Kegiatan Perindustrian;- *Migrasi dari luar Bandar ke Bandar, * Perkembangan Bandar di Lembak Klang, Johor Nahru, dan Pulau Pinang.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.