P. 1
borang bppdp 1 pnp

borang bppdp 1 pnp

|Views: 41|Likes:
Dipublikasikan oleh Wawa Wahida

More info:

Published by: Wawa Wahida on Feb 08, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG BPPDP BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELlDIKAN DASAR PENDIDIKAN ARAS 1 4, BLOK E8 KOMPLEKS KERAJAAN

PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Telefon: 03-88846591 62604 PUTRAJAYA.

1

-

Faks : 03-88846579

PERINGATAN KEPADA PENYELIDIK
.

1. Tiap-tiap permohonan hendaklah menggunakan satu salinan Borang BPPDP 1 2. Satu salinan cadangan penyelidikan yang lengkap hendaklah juga disertakan. 3. Satu salinan instrumen kajian dan satu salinan senarai sampel hendaklah juga dilampirkan sekiranya cadangan penyelidikan tidak mengandungi perkara-perkara tersebut. Penyelidik tidak digalak melibatkan kelas-kelas peperiksaan dalam penyelidikan. 4. Sila sertakan permohonan bersama TIGA sampul surat (bersaiz biasa) bersetem yang mencukupi tiap-tiap satu. 5. Satu naskah disertasi/tesis/laporan kajian ini hendaklah dihantar kepada Pengarah, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia sebaik sahaja ia siap. 6. Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menolak sebarang permohonan untuk menjalankan penyelidikan di institusi di bawah Kementerian Pelajaran dan membatalkan kebenaran yang telah diberi tanpa memberi apa-apa sebab. SENARAI SEMAK
I

1. Disertakan satu salinan Borang Penyelidikan BPPDP 1. 2. Disertakan satu salinan cadangan penyelidikan yang lengkap mengandungi Bab 1: Pendahuluan, Bab 2: Tinjauan Literatur dan Bab 3: Metodologi. 3.Disertakan satu salinan instrumen kajian sekiranya cadangan penyelidikan tidak mengandunginya. 4. Disertakan satu salinan senarai sampel kajian sekiranya cadangan penyelidikan tidak mengandunginya. 5. Sampel kajian melibatkan pelajar yang akan mengambil peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM. 6. Disertakan tiga sampul surat masing-masing bersetem yang mencukupi.(RM0.80 sen ) * Satu sampul surat beralamat sendiri

Ya Ya

Tidak Tidak Tidak o Tidak Tidak

Ya Ya

Ya

Ya

Tidak

Telefon BAHAGIAN B: Maklumat mengenai institusi tempat ancla bela 8. No. Pekerjaan (Lintuk mereka yang 5.4. Blok ES Kompleks Kerajaan Parcel E Borang BPPDP 1 (Diisi dalam satu salinan Tarikh Pusat Pentadbiran Kerajaan Permohonan Untuk Menjalankan Penyelidikan Di Sekolah-Sekolah.-I Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Aras 1 . No. Tajuk Penyelidikan BAHAGIAN L 661945391. 11 Fakulti/Jabatan/Tahun C: Maklumat Mengenai Penyelidikan 12. 11 . Nama Penyelidik: 2 . 6. Name 9. Alamat ar 10.No Kad 3 Alamat surat Bandar Poskod Negeri 4. Maktab-Maktab Perguruan. Alamat 7. Jabatan-Jabatan Pelajaran dan Bahagian-Bahagian di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia BAHAGIAN A: Butir-Butir Diri Penyelidik (Untuk diisi oleh pemohon) 1. No.

Tarikh Tandatangan Ketua Jabatan/Fakulti Nama Cop Rasmi: L n0004 .A/M.Ed. Kementerian Pelajaran Malaysia metalui Ketua Jabatan/Fakurti saya sebaik sahaja ianya siap.D/Ed.D Kajian Am 7 Han Bu lan Tahun hingga hingga Han Bu lan Tahun 14 Tarikh menjalankan kajian rintis: 15. Tarikh penyelidikan sebenar: Dan Dari 16.13 Peringkat Penyelidikan (Tandakan X di dalam kotak yang berkenaan) Diploma B./M. Tarikh laporanitesis/disertasi dijangka siap 17. Kementerian Pelajaran Malaysia apabila ianya slap melalui Ketua Jabatan/Fakulti. Tarikh Tandatangan Penyelidik BAHAG1AN D: Untuk Diisi oleh Ketua Jabatan/Fakulti Penyelidik Permohonan ini Disokong Ticiak disokong Ulasan (jika ada) Penyelidik telah mernbuat pengakuan bahawa satu salinan disertasi/tesis/iaporan akan dihantar kepada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.Sc M. Dengan ini saya mengaku bahawa saya akan mematuhi segala syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. Saya mernberj jaminan bahawa satu naskah disertasi/tesis/laporan yang berkenaan akan dihantar kepada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.A/B.Sc Ph.

Tempat kajian akan dijaiankan (Senaraikan nama sekolah. Sampel kajian (Nyatakan bilangan murid. maktab perguruan. Guru Besar/Pengetua/guru/pensyarah/pegawai-pegawai yang akan dijadikan sampel dalam kajian ini.BAHAGIAN E: Rincikasan Cadannan Penyelidikan (Untuk diisi oleh pemohon) bjektif Kajian 2. Instrumen kajian L 7165 953911 . Jabatan Pelajaran atau Bahagian-Bahagian di bawah Kementerian Pelajaran di mane kajian akan dijalankan. Kepentingan kajian kepada Kementerian Pelajaran 3.) 5.) 4. Sekiranya menggunakan pelajar-pelajar sekolah nyatakan Tahun/Tingkatan mereka belajar.

Masalah penyelidikan .kesesuaiannya dengan keutamaan Kementerian Pelajaran. 4 . Sangat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 4. Kaedah penyelidikan . Hasil penyelidikan . Sangat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai lllasan dan Pandangan Kelulusan Diluluskan Disediakan Diluluskan dengan bersyarat Tidak diluluskan (Tandatangan Pegawai Penilai) b.kesesuaian sampel dari segi tidak mengganggu perjalanan sekolah/Jabatan-Jabatan Pelajaran/Bahagian-Bahagian di Kementerian Pelajaran.faedah penyelidikan kepada Kementerian Pelajaran. Panel Penilai Cadangan Penyelidikan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Hari Bu lan Tahun Tarikh L .BAHAG1AN F: Penilaian Cadangan Penyelidikan (Untuk kegunaan pejabat) 1. Sangat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 2.p.data yang dikunnpul dan kaitannya dengan dasar kerajaan Tidak Bercanggah Bercanggah 3 Sampel kajian .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->