Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Mata Pelajaran dan Kelas: Tema/Tajuk: Hari (Tarikh) /Masa: Standard Pembelajaran:

Objektif Pembelajaran:

Bahasa Malaysia Tahun 2 Amanah Keluarga Harmoni Hari Keluarga Rabu (4/1/2012) / 2.00 petang 3.00 petang 1.2.6 / Literasi 3.2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; i. Mendengar, memahami dan menyebut frasa dengan betul dan tepat. ii. Mendengar, memahami dan menyebut ayat tunggal dan ayat majmuk dengan tepat. 1. Mendengar dan cuba memahami petikan pendek yang dibaca oleh guru. 2. Menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat . 3. Membaca petikan ringkas yang mengandungi frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk secara bersama-sama. 4. Menulis semula ayat tunggal dan ayat majmuk dalam buku tulis masing-masing. Aktiviti Literasi 1. Menyebut dan memahami frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang terdapat dalam petikan Nilai Murni kasih sayang, hormat menghormati, kerjasama. Keusahawanan sikap dan pemikiran keusahawanan TMK belajar melalui TMK Buku teks, buku aktiviti dan lembaran kerja. Murid menuturkan frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan petikan yang diberi.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Bahan Bantu Belajar: Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Refleksi:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA Mata Pelajaran dan Kelas: Tema/Tajuk: Hari (Tarikh) /Masa: Standard Pembelajaran: Objektif Pembelajaran:

Bahasa Malaysia Tahun 2 Amanah Keluarga Harmoni Hari Keluarga Rabu (4-1-2012) / 2.00 petang 3.00 petang 1.2.6 / Literasi 3.2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; iii. Mendengar, memahami dan menyebut frasa dengan betul dan tepat. iv. Mendengar, memahami dan menyebut ayat tunggal dan ayat majmuk dengan tepat. 5. Mendengar dan cuba memahami petikan pendek yang dibaca oleh guru. 6. Menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat . 7. Membaca petikan ringkas yang mengandungi frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk secara bersama-sama. 8. Menulis ayat permintaan berdasarkan gambar, slaid powerpoint atau situasi pada komputer, papan tulis atau lembaran kerja. Aktiviti Literasi 1. Menyebut dan memahami frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang terdapat dalam petikan Nilai Murni kasih sayang, hormat menghormati, kerjasama. Keusahawanan sikap dan pemikiran keusahawanan TMK belajar melalui TMK Buku teks, buku aktiviti dan lembaran kerja. Murid menuturkan frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan petikan yang diberi.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Bahan Bantu Belajar: Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Refleksi: