Anda di halaman 1dari 14

KURT LEWINS

KAJIAN TINDAKAN
Teknik Pembelajaran Aktif dapat menarik minat murid dalam PDP kelas fokus khas terhadap Pend. Sivik & Kewarganegaraan

REFLEKSI PDP
Langkah saya ke kelas 5KP2 ini, disertai dengan anggapan yang negatif. Bagaimanakah murid-murid ini nak belajar PSK dengan saya? Saya lebih suka mengajar kelas hadapan dengan pelbagai teknik P&P, tetapi budak-budak ini pula malas. Nak laksanakan P&P aktif mesti tak jadi, ada yang suka ponteng, kerap keluar, sering digantung sekolah atau dibuang terus. Huh...payahlah..., biar saya gunakan teknik papan dan kapur saja. Ketika saya berada di kelas 5KP2 untuk minggu kedua, tiba-tiba seorang murid bersuara, Cikgu, boleh tak kita orang buat lakonan dan demo seperti kelas 5ST yang cikgu buat tempoh hari? Cikgu tak bagi kami buat projek kumpulan langsung...

Refleksi lepas
Soalan sedemikian telah membangkitkan saya. Saya dengan segera, mula berbual dengan murid-murid ini. Hasil perbualan dan perbincangan bersama mereka, saya dapati mereka lebih suka beraktif dalam P&P daripada duduk dan salin atau dengar ceramah.

Saya bertekad untuk mengajar mereka dengan pengaplikasian teknik Pembelajaran Aktif yang telah saya terima dari pihak PPK. Saya berjanji, saya akan menerapkan nilai Saya

suka

belajar Sivik pada murid-murid ini

Latar belakang kajian


 Untuk mengenalpasti corak pembelajaran - sesuai dan diminati
- kelas belakang - subjek teras - tiada peperiksaan  Tinjauan awal - tidak begitu berminat - tiada peperiksaan belajar dua waktu dalam seminggu.  mengaplikasikan teknik-teknik Pembelajaran Aktif - faham - apa pelajari.  Dapatan soal selidik - suka melibatkan diri - pembelajaran aktif.

Objektif Kajian
OBJEKTIF UMUM : Membentuk murid yg berpengetahuan, berkemahiran & bernilai sivik Meningkatkan peratus murid lulus ujian/peperiksaan dalaman sekolah berbanding dgn subjek-subjek lain Membolehkan murid kelas belakang terlibat dgn aktif dlm PDP sivik OBJEKTIF KHUSUS: Membantu murid menguasai pelbagai kemahiran belajar Meningkatkan minat dlm PSK Menanam sikap Aku Pun Boleh

PERNYATAAN MASALAH
Pelajar kurang minat terhadap mata pelajaran Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan kerana pengajaran guru mengamalkan pengajaran tradisional.

KAJIAN TINDAKAN

Masalah kurangnya pendedahan penggunaan kemahiran teknik Pembelajaran Aktif dalam pengajaran dan pembelajaran

PSK

Kaedah Kajian

Atau

Research Design

KAEDAH KAJIAN
SASARAN KAJIAN ALAT KAJIAN
PELAJAR 5kp2, LELAKI & PEREMPUAN

TEKNIK PEMBELAJARAN AKTIF


(KOPERATIF,GALLERYTOUR, LAKONAN, ME & MIRROR, DEAL or NO DEAL, DICTOGLOSS etc)

JENIS ANALISA DATA

Pemerhatian Soal Selidik 1 Ujian 1 PA Ujian 2 Soal Selidik 2

DAPATAN KAJIAN
ALAT KAJIAN
Sebelum a) Pemerhatian Soal Selidik 1 & Ujian 1 sebelum Pembelajaran Aktif dipraktikkan. Selepas b)Pemerhatian Soal Selidik 2 & Ujian 2 selepas Pembelajaran Aktif dipraktikkan.

TEORI
Teori Pembelajaran Tingkahlaku

PERSOALAN
a) Adakah teknik pembelajaran aktif dalam subjek Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan dapat menarik minat pelajar dari kelas belakang? b) Bagaimana teknik pembelajaran aktif dalam pengajaran dan pembelajaran dapat mendedahkan pelbagai kemahiran kepada pelajar?

REFLEKSI
Hasil dapatan kajian mendapati bahawa, teknik pembelajaran aktif sebenarnya dapat membantu murid tanpa mengenal kelas yang diduduki oleh mereka. Kepelbagaian teknik yang digunapakai dalam kelas dapat mewujudkan suasana P&P yang positif. Walaubagaimanapun, terdapat tiga orang murid lelaki yang agak malas dan bersikap sambil lewa. Saya tidak dapat membuat sebarang perubahan pada ketiga-tiga murid ini kerana mereka terlibat dengan masalah disiplin sekolah dan pada pertengahan bulan April mereka tidak lagi bersekolah. Analisis ujian dan peperiksaan dalaman sekolah PSK bagi tahun 2010 menunjukkan peratus kelulusan yang TINGGI berbanding dengan subjek-subjek yang lain. Selain itu, murid 5KP2 merupakan kumpulan pertama yang dapat menghantar semua folio kerja Khidmat Masyarakat mereka. Kejayaan saya dengan kelas ini amat bermakna kerana akhirnya saya lebih suka mengajar kelas ini berbanding dengan kelas hadapan yang lain.

CADANGAN
Mengguna pakai beberapa teknik pembelajaran aktif yang terpilih dalam mengajar topik yang bertema Malaysia Negara Berdaulat Guru boleh merekacipta teknik pembelajaran aktif yang lebih bercorak individualistik

Penggunaan teknik Futuristik dalam pembelajaran aktif.

KESIMPULANNYA,

kajian ini mendapati bahawa pelbagai teknik pembelajaran aktif telah mencapai objektif kajian dan menjawab persoalan kajian.

THANK YOU
4 T ATTENTION.

PUVANES SMK ALMA