RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran: Tahun : Bil : Bil Hadir : Tarikh : Masa : Jangka Masa : Topik : Unit/Sub Topik: Tajuk Kecil : Kajian Tempatan 6 Bakti 40 40 3 Mac 2008 11.00-12.00 1 Jam(60 minit) Tema 5: Ekonomi Negara 5.4: Implikasi Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar Kesan Terhadap Perubahan Landskap dan Pencemaran

Hasil Pembelajaran: Selepas pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Menyatakan punca berlakunya pencemaran akibat kegiatan ekonomi. 2. Menyenaraikan perubahan landskap akibat daripada kegiatan ekonomi 3. Menghubungkaitkan kesan pencemaran terhadap tumbuhan, hidupan laut,haiwan dan manusia. 4. Menjelaskan implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Unsur Patriotisme 1. Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar 2. Menghargai khazanah alam 3. Menjaga alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama Pengetahuan Sedia Ada Murid mengetahui mengenai masaalah pencemaran melalui media samada Iklan kempen atau berita. Bahan/Sumber Bil 1. 2. 3. Bahan Gambar Pemain MP3 Kertas Sebak Kuantiti 1 1 8

Prosedur Pelaksanaan

Set Induksi (5 Minit) Guru menunjukkan kepada murid gambar-gambar pencemaran alam sekitar.Guru bersoaljawab dengan murid mengenai gambar tersebut Langkah 1(15 minit) Guru menjelaskan punca berlakunya pencemaran alam akibat kegiatan ekonomi.Guru besoal jawab secara rawak kepada murid mengenai punca punca berlakunya pencemaran tersebut. Murid mencatat penerangan guru.

Elemen Pengurusan,Kemahiran Generik,Pembelajaran Bistari Verbal Linguistik

Catatan, Penerapan Nilai Murni, Nilai Alam Sekitar,Unsur Patriotisme dan Sumber P&P Sumber P&P: Gambar

Kemahiran Mencatat Nota

Nilai Alam Sekitar Menghargai kepentingan alam sekitar di pelihara

Langkah 2 (25 minit) Inkuiri Penemuan Guru memberi murid ,Koperatif Learning kepada 8 kumpulan setiap kumpulan 5 orang ahli. Setiap kumpulan di beri tugas mengumpul maklumat mengenai tajuk tajuk yang di berikan oleh guru. Kumpulan 1. Pencemaran akibat perlombongan Kumpulan 2 Pencemaran akibat pembalakan Kumpulan 3 Pencemaran akibat Pembinaan Kumpulan 4 Pencemaran akibat

Nilai Murni: Bekerjasama dalam mengumpulkan maklumat tugasan.

Pertanian Kumpulan 5 Pencemaran Udara Kumpulan 6 Pencemaran Darat Kumpulan 7 Pencemaran Air Kumpulan 8 Pencemaran Bunyi Setiap kumpulan di minta pergi ke Perpustakaan untuk mencari maklumat berkaitan. Interpersonal, Intrapersonal,verbal linguistik

Langkah 3( 10 Minit) Wakil setiap kumpulan di minta membentangkan hasil dapatan mereka di dalam kelas. Rumusan (5 minit) Guru meminta murid menyanyikan lagu Hijau Bumi Tuhan dari Kumpulan XPDC.Guru memberi lirik lagu tersebut kepada setiap murid.

Kemahiran Muzik

Sumber P&P Pemain MP3