BAHASA MALAYSIA

Nama : ___________________Tarikh : ____________________

Sebut, tulis dan dan warnakan huruf Dd.

duri

BAHASA MALAYSIA . tulis dan dan warnakan huruf Qq.BAHASA MALAYSIA Nama : ___________________Tarikh : ____________________ Sebut.

tulis dan dan warnakan huruf Pp.Nama : ___________________Tarikh : ____________________ Sebut. .