Anda di halaman 1dari 8

PELAN STRATEGIK ,PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI BAHASA MELAYU TAHUN 6 2012 SJK TAMIL TAPAH

PERANCANGAN STRATEGIK BAHASA MELAYU TAHUN 6


SJK T TAPAH ANALISIS SWOT DAN TOW MATRIKS
Persekitaran Luaran OPPORTUNITIES O (PELUANG) O1 Hubungan baik dengan pihakpihak luar. O2 Mendapat sokongan dan bantuan Kewangan. O3 Sokongan dan bantuan PIBG. O4 Sokongan erat dari PPD, JPN, PSPN, dan PKG. Persekitaran Luaran THREATS T (ANCAMAN) T1 Pengaruh budaya keluarga yang kurang membaca. T2 30% pelajar mempunyai masalah keluarga & ponteng sekolah T3 kebanyakan keluarga melepaskan tanggungjawab sepenuhnya kepada pihak sekolah tanpa mengambil berat akan pelajaran anaknya. S1, S2, S3, S4, S6 T1, T3 - Mewujudkan budaya membaca di kalangan pelajar. - Mengesan pelajar pelajar yang bermasalah dan memberi bimbingan yang sewajarnya.

Persekitaran Dalaman STRENGTHS S (KEKUATAN): S1 Guru Besar yang komited dan berpengalaman. S2 Guru-guru mencukupi, terlatih dan guru berpengalaman. S3 Terdapat Guru Opsyen BM S4 Kewangan yang mencukupi. S5 Kemudahan makmal komputer yang mencukupi, untuk kemudahan ICT. S6 Sekolah satu sesi dan disiplin terkawal. Persekitaran Dalaman WEAKNESSES W (KELEMAHAN) W1 30% pelajar lemah dalam penguasaan Asas 3m. W2 25% pelajar kurang minat untuk belajar / membaca. W3 60% Ibu bapa kurang komited serta kurang memberi sumbangan idea untuk peningkatan akademik. W1, W2, W3 O1, O2, O3, O4 Menjalankan program motivasi untuk ibu bapa serta murid murid yang menghadapi masalah. - Menjalankan program program p&p yang menarik minat murid untuk belajar. S1,S2,- O1, O2,O4 Mendapatkan khidmat nasihat dari pihak berkenaan untuk melaksanakan program yang berkesan dengan bantuan guru guru. S3, S4, -O3 Mengadakan program peningkatan prestasi murid pemulihan S5, S6- Menjalankan P&P secara berkesan.

PELAN STRATEGIK ,PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI BAHASA MELAYU TAHUN 6 2012 SJK TAMIL TAPAH

PELAN STRATEGIK ,PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI BAHASA MELAYU TAHUN 6 2012 SJK TAMIL TAPAH

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BAHASA MELAYU TAHUN 6 Bil. 1. Program Objektif Dapat memahirkan diri menulis & membentuk abjad dengan betul Tanggungjawab PK Pentadbiran PK HEM Guru Bahasa Melayu Tempoh April, Julai, Oktober Kos / Sumber RM 20 TOV OTI ETR Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus kelulusan murid dalam Bahasa Melayu akan meningkat

Pertandingan Karangan Terbaik

2.

Ejaan Terancang

Mengurangan Masalah kesilapan ejaan & memupuk minat murid menulis tanpa kesalahan

PK Pentadbiran PK HEM Guru Bahasa Melayu

Mei. Julai, oktober

RM 30

- Peratus murid lulus dalam penulisan akan meningkat.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

PELAN STRATEGIK ,PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI BAHASA MELAYU TAHUN 6 2012 SJK TAMIL TAPAH

BAHASA MELAYU TAHUN 6 Bil. 3. Program Objektif Dapat membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul Tanggungjawab Guru Mata pelajaran Bahasa Melayu Tempoh Mei Oktober Kos / Sumber RM 20 TOV OTI ETR Petunjuk Pencapaian (KPI) Meningkatkan prestasi murid dalam bacaan

Latih Tubi Pantas Membaca

4.

Latihan Tubi membina ayat pendek

Dapat membaca dan membina ayat dengan betul

PK Kurikulum Guru Bahasa Melayu

Mei Oktober

RM 20

Meningkatkan prestasi pencapaian BM Penulisan ke tahap yang optimum.

PELAN STRATEGIK ,PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI BAHASA MELAYU TAHUN 6 2012 SJK TAMIL TAPAH

PELAN OPERASI (TAHUN 2011) BAHASA MELAYU TAHUN 6 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat : : : : :

Pertandingan Karangan Terbaik


Memahirkan murid menulis & membentuk huruf abjad dengan betul April , Julai , Oktober Semua murid Tahun 6 1.PK Pentadbiran 2.PK HEM 3.Guru Bahasa Melayu 1.Menyediakan kertas kerja 2.Perbincangan dengan pentadbir untuk kelulusan 3.Panggilan Mesyuarat AJK 4.Persediaan sebelum program 5. Pelaksanaan program 6.Penilaian 7.Pelaporan Murid tidak hadir ke sekolah semasa program dikendalikan. Aspek Penilaian meliputi :Peratus kelulusan murid dalam keputusan Bahasa Melayu pemahaman meningkat

Proses Kerja

Kekangan Pemantauan

: :

Penilaian Penambahbaikan

: :

Penilaian dapat dilakukan melalui tulisan dari hasil kerja murid Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

PELAN STRATEGIK ,PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI BAHASA MELAYU TAHUN 6 2012 SJK TAMIL TAPAH

PELAN OPERASI (TAHUN 2012) BAHASA MELAYU TAHUN 6 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat : : : : :

Ejaan Terancang
Mengurangkan masalah kesilapan ejaan & memupuk minat murid menulis tanpa kesalahan Julai , Oktober Semua murid Tahun 6 PK Pentadbiran PK HEMGuru Pemulihan Khas Guru Mata pelajaran Bahasa Melayu 1.Menyediakan kertas kerja 2.Perbincangan dengan pentadbir untuk kelulusan 3.Panggilan Mesyuarat AJK 4.Persediaan sebelum program 5. Pelaksanaan program 6.Penilaian 7.Pelaporan Murid tidak hadir ke sekolah semasa program dikendalikan. Aspek Penilaian meliputi :Peratus murid yang lulus dalam BM Penulisan akan meningkat. Markah peperiksaan peperiksaan yang dijalankan. . Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Proses Kerja

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

: : : :

PELAN STRATEGIK ,PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI BAHASA MELAYU TAHUN 6 2012 SJK TAMIL TAPAH

PELAN OPERASI (TAHUN 2012) BAHASA MELAYU TAHUN 6 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja : : : : : : Latih Tubi Pantas Membaca Pelajar dapat membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul Mei - Oktober Semua murid Tahun 6 1.Guru Mata Pelajaran 2. Panitia Bahasa Melayu 1.Menyediakan kertas kerja 2.Perbincangan dengan pentadbir untuk kelulusan 3.Panggilan Mesyuarat AJK 4.Persediaan sebelum program 5. Pelaksanaan program 6.Penilaian 7.Pelaporan Murid tidak mengulangkaji pelajaran ( bacaan ) di rumah. Kurang latihan membaca Aspek Penilaian meliputi :Pemantauan dan perbincangan dengan guru besar tentang perkembangan pelajar dari masa ke semasa. 1. Penilaian dapat dilakukan melalui kepantasan, sebutan dan intonasi yang betul semasa membaca Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

: : : :

PELAN STRATEGIK ,PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI BAHASA MELAYU TAHUN 6 2012 SJK TAMIL TAPAH

PELAN OPERASI (TAHUN 2012) BAHASA MELAYU TAHUN 6 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja : : : : : : Latih Tubi membina ayat pendek Dapat membaca dan membina ayat dengan betul Mei - Oktober Semua pelajar Tahun 6 1.Guru Mata Pelajaran 2. Panitia Bahasa Melayu 1.Menyediakan kertas kerja 2.Perbincangan dengan pentadbir untuk kelulusan 3.Panggilan Mesyuarat AJK 4.Persediaan sebelum program 5. Pelaksanaan program 6.Penilaian 7.Pelaporan Murid tidak menghadirkan diri ke sekolah dengan sempurna Aspek Penilaian meliputi :Pemantauan oleh Guru Subjek dan Panitia terhadap ayat ( latihan ) yang dibuat. 1. Penilaian dapat dilakukan melalui struktur ayat yang betul untuk dibaca. 2. Semakan buku latihan murid Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

: : : :

Anda mungkin juga menyukai