Anda di halaman 1dari 3

INDEKS DISKRIMINASI ITEM Senarai nama pelajar berpencapaian rendah (right lower) = 27% pencapaian rendah daripada semua

pelajar. BIL 1 2 3. 4 5 NAMA HAIKAL ASRAF HUDA QILAH AILI PENCAPAIAN 12% 18% 18% 32% 34%

Kumpulan pelajar berpencapaian sederhana = 46% pelajar = 10 orang pelajar. Senarai nama kumpulan pelajar berpencapaian tinggi (right upper) = 27 % pencapaian tertinggi daripada 20 orang pelajar. BIL 1 2 3 4 5 NAMA SAUFI INTAN ZUL AMIR UMI PENCAPAIAN 86% 86% 80% 78% 76%

ANALISA JAWAPAN PELAJAR .

Kumpulan berpencapaian tinggi B NAMA I L 1 SAUFI 2 INTAN 3 ZUL 4 AMIR 5 UMI C C B C B D B C C D D B D A D C C B C C A C C B D B C D D A C B B B D C B C C D D B D B D C C B A C A C C A D A C D D A C B B D B D C C C C D B B B B C A B A C A C C B D A C D D A C B B D B A B C A D D B B B D C C B A C A C C B D B C D D A C B B C B A B C D D D B B A B D B B A B A C C B D A C D B A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

JUMLAH 5 1 5 2 4 1 5 5 3 4 5 5 2 3 2 4 0 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 BETUL

Kumpulan berpencapaian rendah B NAMA I L 1 HAIKAL 2 ASRAF 3 HUDA 4 QILAH 5 AILI C A B D C D A D D A C A C C D A B B C B A A B B A B A A C B C B C B B B A B A A B B A A A C B D A C B A A D C D A C B B C C B C A C C A B A C D A B A C C B C C B D A D C B A B C B A B B D C D D A A C C A A B D C B C B C A C A C A B C B A D C A B A D C C B D B C B B D A A C D C C A D D D A A A D C A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

JUMLAH 4 1 4 1 1 1 0 0 3 0 0 2 0 2 0 3 0 2 1 4 3 1 0 1 0 1 1 1 0 1 BETUL

NO SOALAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

BEZA INDEKS DISKRIMI NASI

1 0. 2

0 0. 0 0

1 0. 2

1 0. 2

3 0. 6

0 0. 0 0

5 1

5 1

0 0. 0 0

4 0. 8

0 1

3 0. 6

2 0. 4

1 0. 2

2 0. 4

1 0. 2

0 0. 0 0

3 0. 6

3 0. 6

0 0. 0 0

2 0. 4

4 0. 8

5 1

3 0. 6

5 1

2 0. 4

4 0. 8

4 0. 8

4 0. 8

4 0. 8

Nilai (d) 0.00 0.10 0.11 0.20 0.21 0.30 0.31 0.40 0.41 1.00

Pengkelasan Item Tidak baik Kurang baik Sederhana baik Baik Sangat baik

Jadual Aras Diskriminasi Dan Pengkelasan Item

Pengiraan Indeks Diskriminasi Item yang telah dibuat untuk item 1 hingga 30, adalah berdasarkan langkah-langkah Mehrens dan Lehhman (1991). Jadual di bawah menunjukkan pembahagian yang telah dibuat : Item soalan Nilai (d) Pengkelasan Item No 2,6,9,17, 20 No 1,3,4,14,16, -tiadaNo 13,15,21,26 No 5,7,8,10,11,12,18,19,22,23,24,25,27,28,29,30 0.00 0.10 0.11 0.20 0.21 0.30 0.31 0.40 0.41 1.00 Tidak baik Kurang baik Sederhana baik Baik Sangat baik