Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan

Dirinci Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin
Wilayah

PULAU-PULAU BATU
BAWO LAWINDA
LUAHA IDANO PONO
SIBARANUN
HAYO
BINTUANG
BAWO SITORA
FUGE
SIGESE
GONDIA
MAUFA
GOBO
SILINA
SIFITU EWALI
RAPA RAPA
SINAURU
SIOFA EWALI
SIMALUAYA
SILIMAEWALI
SIDUAEWALI
PASAR PULAU TELLO
BARUYU LASARA
HILIOTALUA
HILI AMO DULA
BAWODOBARA
BAWO AMA HELATO
LOBOI
BAWO AMASIO
BALOGIA
HILIGEHO SOGAWU
LASONDE
SILIMA BANUA MARIT
SIOFA BANUA LORANG
ZIABIANG
LIMO BIANG
MEMONG
KOTO
BALE BALE
TELUK LIMO
WAWA

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

75
132
85
132
91
126
147
184
84
110
453
138
365
25
160
185
137
610
276
738
89
339
108
184
135
79
167
166
368
124
425
426
174
83
77
82
282
143
38

70
113
88
123
88
122
208
190
100
145
461
166
357
20
142
190
160
590
286
727
104
311
84
201
140
80
169
160
359
126
483
418
161
82
94
80
261
153
41

145
245
173
255
179
248
355
374
184
255
914
304
722
45
302
375
297
1200
562
1465
193
650
192
385
275
159
336
326
727
250
908
844
335
165
171
162
543
296
79

Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan Dirinci Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Wilayah Laki-Laki Perempuan Jumlah MAHANG LABARA ADAM BAIS LAMBAK LABUAN RIMA LABUAN HIYU LABUAN BAJAU 127 100 412 139 113 255 124 119 86 396 143 97 266 133 246 186 808 282 210 521 257 HIBALA DURU I/II TUWASO HILIORO MAO EHO SIALEMA BAWONIFAOSO HILIANOM BASELA LUMBUI MELAYU HILIORO DUA TEBOLO TEBOLO MELAYU BAWOANALITA SAERU SAERU MELAYU SIFAURUASI MAKOLE BALUTA 224 260 160 338 282 387 559 49 320 122 351 22 143 96 975 283 267 176 337 268 421 557 41 307 109 333 14 161 100 922 507 527 336 675 550 808 1116 90 627 231 684 36 304 196 1897 1335 366 1030 492 959 1196 465 2185 323 489 979 831 2701 760 1335 368 947 464 853 1193 391 2241 270 478 970 737 2698 741 2670 734 1977 956 1812 2389 856 4426 593 967 1949 1568 5399 1501 TELUK DALAM BOTOHILITANO LAGUNDRI HILIAMAETANIHA BAWONAHANO HILIZIHONO HILIGEHO HILITOBARA PASAR T. DALAM BAWONIFAOSO BAWOZAUA HILIGANOWO HILIMAETALUO HILISATARO HILINAMONIHA .

Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan Dirinci Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Wilayah BAWOGANOWO HILIALAWA HILINDRASONIHA HILIZALOOTANO BAWOLAHUSA HILIFALAGO HILIFARONO BAWODOBARA BAWOLOWALANI HILISONDREKHA HILISAOOTONIHA HILIMONDREGERAYA BAWOMATALUO ORAHILI FAU HILIMAENAMOLO HILISIMAETANO LAHUSA BAWOGOSALI ONOHONDRO SIWALAWA HILINAMOZANA HILINAWALO FAU HILINAWALO MAZINGO HILIZOROILAWA LAWINDRA AMANDRAYA HILIHORU HILIMBULAWA SIFAOROASI HILIFALAWU HILITOTAO HILIORUDUA HILIAMAUZULA SISOBAHILI TUINDRAO SISOBAMBOWO HILIMBOWO LOLOZARIA LOLOMOYO Laki-Laki Perempuan Jumlah 602 321 531 1450 871 842 523 1043 865 487 374 1436 2087 1605 1137 4055 638 797 280 996 1395 662 740 526 902 567 286 500 1366 827 774 487 1005 851 486 288 1275 1911 1356 1123 3793 558 734 281 861 1268 624 792 536 797 1169 607 1031 2816 1698 1616 1010 2048 1716 973 662 2711 3998 2961 2260 7848 1196 1531 561 1857 2663 1286 1532 1062 1699 418 325 631 565 1994 1715 1931 629 1134 347 813 752 273 414 291 648 464 1929 1664 2001 622 1085 319 787 691 246 832 616 1279 1029 3923 3379 3932 1251 2219 666 1600 1443 519 .

RAMBA SISARAHILI SUSUA FONDRAKORAYA .Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan Dirinci Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Wilayah Laki-Laki Perempuan Jumlah 491 564 589 1062 2187 505 632 591 1108 2237 996 1196 1180 2170 4424 LAHUSA GOLAMBANUA HILISIMAETANO BAWOZIHONO BAWOOTALUA FETEZOU BAWOLATO SIWALUBANUA SILIMABANUA LAHUSA HILIDOHONA HILIHOYA HILISAOOTO ULUIDANODUO SIHAREO GOLAMBANUA II 1110 1073 1192 1128 313 703 647 1103 1712 1053 771 1360 2650 496 724 1055 1022 1220 1017 340 637 627 1230 1732 1084 829 1310 2923 556 799 2165 2095 2412 2145 653 1340 1274 2333 3444 2137 1600 2670 5573 1052 1523 GOMO HILIMBOE HILIORAHUA SIFALAGO SUSUA HILIMBOHO ORAHILI SUSUA LUAHONDROITO TETEGAWAAI HILIANAA SUSUA HILIMBARUZO AMANDRAYA BALOHILI GOMO SIFALAGO GOMO LAWA-LAWALUO GOMO SIFAROASI GOMO ORAHILI GOMO LAHUSA 752 656 2196 625 1385 696 978 1019 832 901 1522 717 1003 849 725 869 853 595 2140 676 1382 723 1020 1107 842 880 1581 719 1096 890 764 886 1605 1251 4336 1301 2767 1419 1998 2126 1674 1781 3103 1436 2099 1739 1489 1755 HILIFADOLO ORAHILI EHO RAMBA .

Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan Dirinci Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Wilayah Laki-Laki Perempuan Jumlah 872 402 782 1049 1261 653 534 750 382 376 720 471 341 413 180 843 394 850 1098 1261 654 554 743 392 389 759 459 345 432 211 1715 796 1632 2147 2522 1307 1088 1493 774 765 1479 930 686 845 391 LOLOMATUA SAMBULU ORAHILI ULUNOYO HILIWAEBU AMOROSA LOLOANAA TUHEMBERUA MARAO HILIUSO HILI OTALUA HILISANGOWOLA LAWA-LAWA LUO TESIKHORI KOENDRAFO SISARAHILI HURUNA SIFALAGO TUNDUMBAHO LALIMANAWA SIFOROASI 1438 752 579 489 560 840 865 1497 573 327 670 123 964 585 445 400 542 642 1533 852 565 505 547 906 843 1533 659 331 732 109 649 596 472 466 576 744 2971 1604 1144 994 1107 1746 1708 3030 1232 658 1402 232 1613 1181 917 866 1118 1386 LOLOWAU TUHEGAFOA SISARAHILI EKHOLO AMURI 228 314 319 207 316 293 435 630 612 HILIMBOWO LOLOSONI HILIANAA GOMO LAWA-LAWALUO IDANOTAE DOLI-DOLI SIRAHIA UMBU FONEDANU LAWINDRA LOLOZUKHU HILIUSO BALOHILI MOLA SIFAOROASI MOLA TOBUALO AMBUKHA .

Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan Dirinci Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Wilayah HILIMBOWO SIMANDAOLO HILINAMAZIHONO BAWOSALOO DAO DAO TOGIZITA TUHO'OWO LOLOHOWA LOLOWAU HILI FADOLO SOLEDUA SISARAHILI OYO LOLOMOYO LOLOFAOSO BAWOSALOO SIWALAWA MANAWADANO SISOBAHILI SIWALAWA TALIO SISOBAHILI HURUNA LAUSO BAWOHOSI HILIZOLIGA OLAYAMA SOROMAASI HILIADULO MALUO UMBUASI HELEFANIKHA FADORO EWO EHOSAKHOZI Laki-Laki Perempuan Jumlah 1001 767 1148 1229 1039 241 269 860 466 670 272 609 216 127 181 160 480 681 419 274 841 688 426 380 487 354 339 543 625 922 786 1059 1095 997 224 256 779 439 626 268 567 245 125 181 183 523 670 413 255 834 740 409 403 528 333 327 648 734 1923 1553 2207 2324 2036 465 525 1639 905 1296 540 1176 461 252 362 343 1003 1351 832 529 1675 1428 835 783 1015 687 666 1191 1359 .