SENARAI BARANG KEPERLUAN DI STOR SUKAN

Senarai Keperluan Awal BIL PERALATAN KUANTITI HARGA 1UNIT JUMLAH

1 2

Grill Keselamatan Cat & Border JUMLAH

1 1

2000 500

2000 500 2500

Senarai Keperluan Perabot BIL PERALATAN KUANTITI HARGA 1UNIT JUMLAH

1 2 3

Papan Notis Rak alatan Kabinet JUMLAH

1 3 1

100 400 600

100 1200 600 1900

Senarai Keperluan Peralatan Sukan BIL PERALATAN KUANTITI HARGA 1UNIT JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Bola sepak Kayu hoki Bola hoki Baton Raket Bulu tangkis (Tabung) Gelung rotan

10 20 20 10 10 10 20

35 60 10 10 40 10 10

350 1200 200 100 400 100 200

8 9 10 Skital kecil Skital besar Skital sederhana JUMLAH 20 10 10 10 25 20 200 250 200 3200 ANGGARAN PERBELANJAAN BIL PERBELANJAAN JUMLAH 1 2 3 KEPERLUAN AWAL PERABOT PERALATAN SUKAN JUMLAH 2500 1900 3200 7600 .