Anda di halaman 1dari 16

MODEL-MODEL PROGRAM PRASEKOLAH

Pensyarah: Cik Dg. Mayang binti Abg Abas Pembentang: Siti Zulaikha binti Abdu Rahim Nor Aizati binti Dawi Siti Halizah binti Mohd Sading Hafizah binti Othman Niza Wahida binti Wahishad

MODEL MONTESSORI
Matlamat program: Perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal, sosial, emosi dan intelek.

      

Aspek yang diperkembangkan dalam matlamat Montessori adalah seperti berikut: Penumpuan Kemahiran membuat pemerhatian Kesedaran dari segi susunan dan urutan Koordinasi Kesedaran dari segi tanggapan dan kemahiran amali Konsep matematik Kemahiran berbahasa

    

Kemahiran menulis dan membaca Kebiasaan dari segi seni kreatif Kefahaman tentang alam semulajadi Pengalaman dalam memahami sains sosial Pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah

MODEL MONTESSORI
 Kandungan (Pengurusan bahan): Menggunakan peralatan yang konkrit dan ianya dibina khusus untuk mengajar.  Tiga kurikulum: i. Menekankan aktiviti amali. ii. Aktiviti menggunakan peralatan sensorial untuk membantu perkembangan. iii. Melibatkan konseptual atau peralatan akademik.

MODEL MONTESSORI
Pendekatan yang digunakan: Pendekatan individu: i. Guru membuat pemerhatian dari jarak jauh semasa aktiviti. ii. Guru penunjuk cara/ membuat demonstrasi penggunaan alat baru. iii. Guru tidak memberi ganjaran dan penghargaan. iv. Aktiviti berbentuk ganjaran atau motivasi dalaman.

PRINSIP MODEL MONTESSORI


Kanak-kanak lebih mudah belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa. Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri sendiri.

PENEKANAN KAEDAH MONTESSORI


Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. Alatan mengajar yang perlu disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka.

Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan Sensory Teaching and Learning . Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan, pengalaman da sentuhan. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendpat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap.

Tingkahlaku kanak-kanak merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. Idea ini dinyatakan melalui The part to intellectual development is through the hand merupakan tema yang penting dalam kaedahnya.

KONSEP MODEL MONTESSORI


Persekitaran pusat prasekolah
*Mempunyai kawasan yang luas untuk kanakkanak bergerak dengan bebas serta dilengkapi dengan taman permainan dan juga kebun bunga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan. *Peralatan asas haruslah sesuai mengikut umur kanak-kanak.

Kanak-kanak
*Kanak-kanak pelbagai umur melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berbentuk individual. *Mereka bebas memilih projek yang mereka suka.

Guru
Guru memerhati kanak-kanak dari jauh dan hanya melibatkan diri sewaktu membuat demonstrasi kepada kanak-kanak tentang bagaimana menggunakan alat-alat atau bahan yang baru. Guru juga tidak memuji kanak-kanak kerana matlamat aktiviti ialah mendapat self rewarding .

Bahan
*Mempunyai ciri-ciri khusus. *Bahan dibina daripada mudah kepada yang lebih susah dan bahan-bahan dibina dengan cermat.

Kurikulum
*Terdapat beberapa set aktiviti, diantaranya ialah: a. Aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian. b. Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria. c. Aktiviti bercorak akademik.

RUJUKAN
Dilayari pada 7 Februari 2012, di laman http://www.scribd.com/doc/36760501/TeoriDan-Model-an-Awal-Kanak-kank