P. 1
Borang Kenaikan Pangkat

Borang Kenaikan Pangkat

|Views: 290|Likes:
Dipublikasikan oleh Syufaza' Fizi

More info:

Published by: Syufaza' Fizi on Feb 13, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2015

pdf

text

original

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Aras 12, Heritage Office Tower, Jalan SB Dagang, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan Tel: 03-8939 4000 Faks: 03-8939 4045 Laman Web: http:i/politeknik.gov.my

@

PCtLirEl{Ril{

Ruj. Kami

:

KPT/JPP/BKP(S)02t011007-01 (7)

Tarikh : ?l
Semua Pengarah Politeknik

Jun20'10

Tuan/Puan,

URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN stswAzAH (PPPS) GRED DG41 KE GRED DG44 SECARA TIME-BASED KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) TAHUN 2011
Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada surat bil. KPT.S(S)500-10111314 (17) bertarikh 7 Jun 2010 mengenai perkara tersebut di atas.

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan mengadakan urusan kenaikan pangkat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah [pppS) dari Gred DG41 ke Gred DG44 secara Time-Based Khas Untuk Penyandang trcupl tahun 2011. Dokumen-dokumen yang telah dilengkapkan pada hendaklah dikemukakan ke Kementerian Pelajaran Malaysia sebelum atau
30 Jun 2O1O untuk tindakan selanjutnya dan disalinkan ke Kementerian Pengajian Tinggi.

Bersama-sama ini disertakan surat dan borang dari Kementerian Pelajaran Malaysia yang menerangkan maksudnya dengan jelas untuk makluman dan tindakan pihak tuan/puan seterusnya.
Sekian, terima kasih.

3.

..BERKHIDMAT UNTUK NEGARA''
Saya yang menurut Perintah,

NTr AZIZANI [NU b.p. Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Pengajian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi

2. Bhg. URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) DARI GRED DG41 KE GRED DG44 SECARA TIME..ffi....gov.lii:ir$:::. sehunungln itu..0063/57110 JId.:."lj' \a. Ketua-Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan ferakuan olgi semua pegawii yang layak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan Gred DG41 ke Gred OAqq (KUPJ pada tihun 2011 iatah pppS Gred DG3 yang memilih opsyen Sistem Saraan Malaysia (SsV) dan berpindah ke Gred DG41 mulai 01 November 2002 dan juga memenuhi syarat-syarat kenaikan pangkat seperti di LAMPIRAN A. Ringkasan matagaji dan tarikh lantikan (DG41iDG3) ppps Gred DG41 1 -Pegawai-pe_gawai yang layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat secara Time-Based dari i' 'l--:.moe.. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Ruj.r V.43 ( 36 ) :i.BASED KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) TAHUN 2011 Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah menarik perhatian Y..{ i..e.*1. pegawai tidak perlu memohon tetapi adalah menjadi tanggungjailab Ketua Jabatan untuk memperakukan semua pegawai yang layak. Urusan kenaikan pangkat secara Time-Based. ..my Tarikh : 06 Mei 2010 Semua Ketua Jabatan/Bahagian.. Bh g.i -i)i4 '-'^.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (Ministry Of Education Malaysia) BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (Human Resource Management Division) ARAS 1-5 Dan 14. Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia (KpM) akan melaksanakan urusan kenaikan pangkat PPPS Gred DG41 ke Gred DG44 secara Time-Based Khas Untuk Penyandang (KUP) bagi tahun 2011. semua Agensi/Jabatan Bagi Penempatan pegawai pinjaman/ Tuka r Sementar alKader Pinjam an pendidikan S iswazah Y.'. KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Telefon : +603-8884 : +603-8888 Faks Laman Web 6000 (Talian Umum) 6292 : http://www. Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pengarah Pelajaran Negeri Semua Pengarah lnstitut Perguruan Malaysia Semua Pengarah Kolej Matrikulasi Semua Pengarah Politeknik dan pengarah Kolej Komuniti.. Tan sri/Datuk/Dato'iDatin/tuan/puan mengenai ferkara di atas.v!r'i-i' -i' 'ti\\l . Kami : KP(SULIT)NP. . Tan S rilDatu k/Dato' lD atinff uan/p ua n.

Salinan slip keputusan PTK (TK1 untuk pegawai-pegawai di matagaji P1lP2lP3 dan TK2 untuk pegawai-pegawai di matagaii di P2lP3 sahaja).2. hendaklah diperakukan oleh Ketua Jabatan sedia ada atau Ketua Jabatan di tempat yang terakhir mereka berkhidmat. Ketua Jabatan diminta untuk memastikan bahawa calon mengisi dan mengemukakan borang ini setelah mengambil kira keuntungan/kerugian di antara dua (2) pilihan urusan berkenaan. cuti tanpa gaji. Pegawai-pegawai yang sedang bercuti belajar. Borang ini adalah untuk diisi dan dilengkapkan hanya oleh calon PPPS Gred DG41 yang memenuhi syarat bagi urusan kenaikan pangkat secara TimeBased Gred DG44(KUP) dan urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Ex-PPPLD Gred DG44 (KUP).7 Salinan surat pengesahan perlantikan ke Gred DG41 dari Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP).3 5. pegawai yang disahkan oleh pegawai perubatan mempunyai masalah sakit jiwa/mental dan sakit berpanjangan.5 5. pegawai yang telah bersara wajib atau meninggal dunia tetapi telah memenuhi syarat sebelum bersara wajib/pilihan dan meninggal dunia.i yang layak diperakukan kenaikan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) adalah seperti di LAMPIRAN Bl dan B. Ketua Jabatan diingatkan supaya tidak memperakukan pegawai-pegawai yang belum memenuhi syarat lulus PTK yang ditetapkan. .2 Salinan Kad Pengenalan. Kenyataan oleh Ketua Jabatan seperti di LAMPIRAN C (format disertakan).. 5. Perakuan hendaklah menggunakan format dan juga disertakan dengan dokumen-. cuti separuh gaji. Surat akuan Pinjaman Pendidikan lnstitusi/Tabung Pendidikan seperti LAMPIRAN E.6 5.7 5. LAMPIRAN T1 bagi tujuan tapisan keutuhan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) ( format disertakan). dokumen sokongan seperti berikut:- 4. 6. pegawai pinjaman/tukar sementara.1 5.4 5. LAMPIRAN D/11 bagi pegawai-pegawai yang layak mengikut syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan. Perakuan kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai yang layak ini hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan/Bahagian/Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sepertidi LAMPIRAN G. mengisi jawatan kader KPM. 5. Pegawai yang lulus PTK dan mengemukakan salinan slip PTK sahaja (keputusan PTK paling awal Iulus) yang akan dipertimbangkan. dan di Borang Akuan Pilihan Urusan Kenaikan Pangkat Time-Based Gred DG44 (KUP) yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan seperti di LAMPIRAN F. 5.

Kolej Komuniti dan Jabatan/ Bahagian. Bahagian pengurusan Sumber Manusia.p: Unit Naik Pangkat Siswazah 2) . Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini bolehlah dirujuk dengan Jabatan/ di Bahagian/Jabatan' Pelajaran Ne-geri yang . g. perakuan boleh dikemukakan terus ke Unit Naik Pangkat Siswazah2. KPM dengan salinannya kepada setiausaha BahIgian. Ketua kesilapan atau kelewatan dalam mengemukakan p-iakuan kenaikan pangkat pegawai atau kenaikan pangkat disebabkan kesilapan fakta' Semua Ketua . KomPleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA (u. Jabatan diminta menyemak dengan teliti Buku g. BPSM.Bagi pegawai-pegawai yang berkhidmat di Politeknik. Kementerian Pengajian Tinggi 7.berkenaan atau pegawai-pegawai Kementerian yang bertanggungjawab seperti berikut' 9. Bahagian pengurusan sumber Manusia (BPSM). KPM sebelum atau 30 Jun 2010. Rekod berlaku perkhidmatan (BRp) pegawai dan memastikan tiada yang tertinggal ataupun 'bo'ieh menyebabkan berlaku kesilapan dalam kenaikan pangkat kesilapan fakta yang janitan adalah bertanggungjawab sekiranya berlaku kes-kes tertinggal pega*ai. Blok E12.1 9. Cik Azirah Binti Sehat / Puan Siti Syazia Binti Jamlus : 03-8884 7986 Encik Mohsen Safwan Bin Mutalib/ :03-8883 7939 Puan ZuriYana Binti Awang : 03-BBB4 79341 Unit Naik Pangkat Siswazah 2 03-887214211 03-BB84 7863 perakuan kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai yang berkenaan hendaklah pada dikemukakan ke Cawangan'Nai[ Pangkit Siswazah 2. Malaysia (KPTM). Rabu ke alamat berikut:Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran MalaYsia Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Aras 4.oi k"r"nte-rian Pengajian Tinggi _ Malaysia yang tidak memilih skim p"rriiar"t"n DH tetapi kekal di dalam it<im perkhidmatan DG. Cawangan Naik Pangkat.2 9.3 10.

Tan SrilDatuk/Dato'/Datin/tuan/puan berikan di 11.glllfl ABDOLLAH ) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia b.p. Blok E14.k. dalam hal ini adalah sangat-sangat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Kerjasama tuan dipohon untuk mengedarkan surat KPSU (TK) KPSU (MR) Edaran Luar: Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Aras 4. . Kompleks E Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA . ( HANllt4.Bhg.BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut Perintah. C. Edaran Dalaman: suB (sM) Semua TSUB (BPSM) KPSU (PG) siaran kepada calon-calon di bawah KPM yang dipinjamkan. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran MalaYsia s.Di atas segala kerjasama Y.. Sekian. tukar sementara atau sedang mengisijawatan kader di agensi/jabatan lain.

Blok E3. KomPleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62505 PUTRAJAYA . Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Aras 5..

1.2 Disahkan dalam perkhidmatan. 1.1.1.2005. 1 April. 1.3 Bebas daripada tindakan tatatertib.1 Syarat-syarat umum : 1.2008 dan 2009.AK DIPERTIMBANGKAN KENAIKAN PANGKAT SEGARA T|ME-BASED KE GRED DG44 (KUp) TAHUN 2011 1.1 1.1.2001 ).7 Diperakukan oleh Ketua Jabatan.4 Telah mengisytiharkan (sPRM).2001 hingga 31. 1.1.2006.2.1. 1. harta.2.3 Lulus PTK di atas Gred DG41 iaitu TK1 atau TK2 pada tahun 2010 dengan keputusan keseluruhan di Aras lll atau lV (tidak lulus/tidak menduduki PTK pada tahun 2003.12. 2004.1. 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf seperli di LAMPTRAN e). .6 Bebas daripada senarai Peminjam Tegar lnstitusi Pinjaman Pendidikan. Calon-calon yang layak diperakukan adalah terdiri daripada PPPS Gred DG41 yang memenuhi syarat-syarat sepertimana yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) melalui surat JPA (S)32411419 Klt.22(44A) berlarikh 28 Oktober 2002 seperti berikut:- 1.2008 dan 2009 tetapi hanya lulus PTK pada tahun2010).2 Syarat-syarat khusus 1 .2 Berkhidmat genap sepuluh tahun di atas Gred DG3/DG41 pada 01.5 Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 1. 1.01 2011 hingga 31.1 Berada di mataga ji P1f 11 hingga P1T17 alau matagaji yang setaraf di P2T10 hingga P2T16 atau P3Tg hingga P3T15 dan matagaji P1T10 dan ke bawah atau PZTS dan ke bawah atau P3TB dan ke bawah pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.2011 (dilantik pada 01. dan 1. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga (3) tahun terakhir bagitahun 2007.2.01 .12. dan 1.2007.LAMPIRAN A PPPS GRED DG41 YANG LAY.

.(Nota : Pegawai-pegawai kategori ini layak dipertimbangkan kenaikan pangkat ke Gred DG44 (KUP) pada atau mutai 1.20111.1.2011 hingga 31.12.

l: a N m o o .lr: +Y'1 :EIF (. di N F lll q d N N F J <l -. '.* Sr H EI ? e -l(J (2 (t z <cq . o o o FI a{ (o o .?6L (t c0 u. tl: .J{ = Ee ij _P " g . 0r3 (.sl' .! % d '?^ va '?o^ 'E E# l!6Qd= E o? cno. 4C 6 d: z I F z l! I v.' 9n zo <o JN ci Fl ri Fl FI bo o F{ . o: a: ct o o o o a o o A o (. uJ o^ r.c rfi. (.l: :. a o o qJ o o N rs <. 9uloc ECo .i t4 (9 llJ Y sl (J o o lrJ d tt tl o o.ulrt ':Y a.ii- F F :a F6 o. :< =33 o!L o! cLo 9J 6v o=J = he.6 N O O N c 6 ffi lila z z o=- \' { H z F^ hH- a. 6L. il cl 9l Fl a4 & z o =+co 4 ?a 9.r. : bo-.U o v V * .(.lJ .{(9 (9 (9 (.1.r!6__!! E o* F. o o N rn @ A I (9 o I . l: i-ni :rd.l z i E=q o. :l Eg E6 F'a 6O FE o o N + o o N tY'l A 6x Of bt El rf + t !-.t. 0l__ rul i"l :l al d g-€i.' H th E S E A€'FJ.. € =l.l€ to = E6 o6 o. io." z t!( ZT zT F iz! II ? (J Fqd .-dF mt nl Fl il \I 9-E:z OFL = c i O= Eru o oE 7 F .z 0m "E.i <: FF :AEEFeEE FEtpm=sE sg3gg9=. Y (' rl o o N co o <.F "a '= I! -3 . .::Cjl . il o. F oX <t EC (9e d6 F o# d- ill % il "1 Fr dL E Eii (. {. (. * .l r{ o N o @ il. RFil o. l. FI \ : .E d H z sl Fl o N IY' @ l:$: .3 E:{ L 65: o.: ! o ol i{ t o 6 (9 l. t: H { L' z d -9oo =ro 6i! f^.f.. !J5 cNm : o '. t tt n F t5 A Y <l @ o il ij zo -! V' (. :o E E : a] trl_ nl !( Jv Nil El L[_ Y" sl ?%.9 0. 3t i3r i<:' (r.o u=F .=o.t <Yq rf> Erh€ o: =>v >..t.i F cll '4" =1 "^ El -l ':l cl ot. e. li + cl oc OL F F{ F{ o .(' cO 4 (9 < e (9 z-. i.l('.l..i . \a.lYc. i-. :@.! o<. 6 a a E o d = t: o r{ o N 6r <- o + l.{=O z3! kt t*.^ ri. aao66c6 . tli . ::1ri @= 6. I nk:.:@: qt.-E ul g= Fe..iiiP96!ocq EgjY:*3. o.d $ :1.(9 (9 d' (9: (9 (.U iic. 'l.i. (. (.: q rt: ds {.o . L c' rc>(J .tEPH tebgEF:r oo-u!6-?* ':oc'6oEoE :-GO!iXoY *.

l F+ N F{ c{ l.! I LO t3 .n F{ F $ o'j cf) [t) N O @ or rr) N cf) a{ <(.o o rfl rf) t o (L g= me' Y (nn ilil rn Tg Fl\ o.r n <{ =a oqi fr$ o= [co (\ rf) Th(\ Nq . <* so -uJ Z6 c3 rn 6\ T3 l\q N T6a{ rn ron FIN tn N <<t (.N ta HR _o ar <occ Fo Hfi _o ra N+ F{n FN F{d Fl Fi r{ CL rlq a! LN FE o^i rt FN N r! m \3cr) o.oi o o o t! (9 ltt rs o\ rn o? .l F cht4 LU O rr) f\ Lo a{ <(.j F.i Eor{ A N IL rn r rrl CL E . NA FR Ss rn il x: FE fn\ Ol af) Nh rs (. EZ oo ilH u-V FIL IS !n\ F{O c|) {-\l l'r) iir N '\t F()- H1 ZY t:a -)r FE N <f N FH (\ ft) ul Noc r! F{ c\t a(\ rn ok <o trz ut@e O\c O\< ?= -u) <o =< <m (.) c3 cr) H Fff *i 6t T6 sQ -r llj E3 c. =< <m (.r) <r F$ IFI' F{\ or c'l a{ i O (- T3 Fl Fl 'Ol N $ (tl \c.\ s3 o'! .a\] cn \o oq 19 ff3 cf) r-{ (n tE AoZJ <3 Oot Io (v) z< oo ?]U <t. o o o tu rR r5 (o:) s.o n'l THTE rq\i- rtr-1+\rntl sl- r+ CO rHflErE cqn-f (l. ron IR !o Fl L r(o +9rnul m\ r{a r(o \o F\@ a! tr) oq E$FR zt rL< ok <(.o c! ff) o(9 3ur <t. q rn cf) tJ.) SB cn Fl o-o _o o e't of (L(f' ao E$ <o oo oz =o 'rf -\t r-o -Q sNq rrf} tn rr) F.qi fr$ o= r"rl- (L< ztr oo ilH l!Y !n c\l Fg o rC. ?= J!) ZY RH FN (\ \o tn ra oo @ FH 0ocd F{o F \o rr) c\l . e.1 at <r 5o cn F{ ('l r\ c. oo 3ur TE oC r{\ rn Ot s3 ctt cp 'l rf) Ol r3 t\\ o) c..6 r\\ .r ts <t cq cr) r$ N. \.. c" Fo odi NF\ Fi o O N ta or+ F{+ FN LN l\ N N F{N N FN ^i N << Eo- ot nl c! N << c.

B n EBAS da ri kes tatateft i b/S P RM/Su rcajlMa h kama h E E Atau SEDANG dalam tindakan tatateftib/SPRM/Surcaj/Mah kama h. (a) Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) E tI E Lulus/ Dikecualikan x 1 Aras PTK 2 Aras PTK 3 Aras PTK : Tahun Tahun Tahun : : I : : (b) Tarikh Duduk PTK : ( Sila sertakan semua salinan slip keputusan PTK yang telah diduduki ) 3. Kenyataan Tatateftib Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. (Nyata kan status kes/tindakan) :- i) Laporan telah dikemukakan kepada Urusetia Lembaga Tatateftib Kementerian Atau TE LAH di kenaka n hukuma n tataterti b/SPRM/Surcaj/Ma hkama h seperti berikut:- Jenis Jenis Kesalahan : Hukuman Hukuman : Tarikh : . Kad Pengenalan Lama/Baru : 1. (a) Markah Laporan Nilaian PrestasiTahunan (LNPT) Tahun 2007 2008 (b) Tahun (c) Tahun 2009 2.LAMPIRAN C KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN Nama Pemohon : : Encik/Puan : No.

(sila setakan salinan surat kelulusan BELUM. bertarikh b)E 5. a) TELAH mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa dan diluluskan melalui surat bil. Kenvataan Mengenai Penqisvtiharan Harta Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. a) b) d) Pernah / Tidak Pernah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda mulai/pada hingga Telah diluluskan cuti tanpa gaji mulai/pada hingga c)Telahmemohoncutitanpagajimulai/padahinggajawatan pada Telah memohon bersara pilihan / pelepasan jawatan dengan izin/perletakan Tarikh : Tandatangan Ketua Jabatan & Cop Jabatan Catatan: (Tandakan aa dalam petak yang sesuai dan x potong mana yang tidak berkenaan) .4. : Kenvataan MenoenaiTempoh Percubaan Berdenda / Cuti Tanpa Gaji/ Bersara Pilihan / Pelepasan Jawatan Dengan Izin / Perletakan Jawatan Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. mengisytiharkan hafta kepada pihak berkuasa tatateftib.

LaEfxP e3 tu o J r0 lfrzzzsi 'o oo oco oomJ >E-d ooN. Lz - ..Y z:.i<ro otc z E F m <z z< uj Y t <-u 'SLIo 1A ==3:. \u ov dl! o s*gs iSgs u Fo o .F -2.. --=l E3. ' r:lEp sI' 1- N .3Fif.Nt qFZ.jic OEFN Ecct'odNf. 5i tr!< 5r tro =ififiF o N U' F a F3 F 5 _JU <<F t= -L F..9o :!dvc oNm.<> o-2 *-?* fvH 4gifiR {<= 5=soz . = N Fts3 ^o> : (Lm . (oY ozo a4z o-xuJ o.-t li<:ExE =d r E J =EHgfF=3 $frg.F o o o a o z J N f I F z o N 9o cu <t JI I i2 -o 6 N Y t.h yN l1l _(L o 2.HEH' .6 LFZ. .F ^oh6. t OYY o+€ =+q Sio iE#! r-?r? iFE=a ^ s R-r oo(. LFZ. o :c tso^c g6-J ar.o z x. o- ?= E 9.) ^Zlil<f. ^< <S ot-= z<6 )to T<+ JT _ul =fi <tt >q ::o N ir*a=* a4<J'^z =flaEf"' E=o *ei tr.8fr5# ii o3L =2..^ rouJ= O.

(BARU) 2. JAWATAN / PEKERJAAN TERDAHULU (SENARAIKAN) TEMPOH BEKERJA.1 3. 2. Jiko tidok berkenoon tulis 'TIDAK BERKENAAN' jiko tiodo.2 (LAMA) TARIKH / TEMPAT LAHIR 4.LAMPIRAN TI BUTIR. I. NAMA NO. ALAMAT RUMAH IEL : B.BUTIR CATON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN PERINGATAN Semuo ruongon hendokloh dipenuhkcn. KAD PENGENALAN 2. JAWATAN/PEKERJAAN 5. GAJI HAKIKISEBULAN ALAMAT PEJABAT 6. TEL : 7. (TAHUN) GELARAN JAWATAN . iulis 'TIADA'.

Alli .JAWATAN YANG DISANDANG DALAM PERTUBUHAN / LAIN-LAIN IO. Blt. t. REKOD AKADEMIK srJlt / IJAZAH INSTITUT / PUSAT PENGAJIAN TINGGI TAHUN B.' no.dno.v' trotr'pnor Irl . /topLo iDur!h. NAMA ISTERI / SUAMI : 2. JAWATAN / PEKERJAAN ISTERI / SUAMI : ALAMAT PEJABAT ISTERI / SUAMI : lold.

........... PERAKUAN Saya mengaku bahawa pengisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar. benar..'.......''. ... saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada .....'... saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ... dan saya telahpun tarikh ..'''... Tandatangan Pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh PENGESAHAN Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh . mulai sebanyak RM .. mulai pada masa tarikh ini hingga sebanyak RM sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran .....No.'....'...'....' ""' mengesahkan bahawa: Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana institusi / [] tabung pendidikan.:............ tunai/potongan gaji mulai .'..... KP:"'... saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.........LAMPIRAN SURATAKUAN E PIN]AMAN PENDIDIKAN INSTITUSI Saya / TABUNG PENDIDIKAN . Sekiranya tidak (f) dan Peraturan 4 (g)..... Saya ada mengambil pinjaman pendidikan E tarikh mulai tarikh hingga daripada """"""" mula Sebanyak RM """"""""" dan sebanyak hingga RM ........''...''.... Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran....'..."..'...'....."""""""" dan .....'.... hingga menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada ..

. Pengenalan .Matrikulasi ........ Alamat Tempat Bertugas : . dengan ini mengakui bahawa saya (a) .BASED GRED DG44(KUP) Tarikh Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4. Tarikh : Pengesahan Ketua Jabatan: (Tandatangan dan Cop Jawatan) Nama Penuh Tarikh Tandakan : : (/) dalam salah satu petak yang berkenaan....... Saya sesungguhnya faham akan implikasi pilihan sendiri ini dan mengakui bahawa pilihan yang saya buat ini adalah muktamad.. Adalah saya ..-..p.. Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA (u...LAMPIRAN F AKUAN PILIHAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT TIME..... Unit Naik Pangkat Siswazah 2) Rujukan : KP(PP)0017/18/6/11( : Melalui dan Salinan Kepada: (Alamat J PN/BHG/IPGM/Kolej Matrikulasi) Tuan. maka saya Bersetuju untuk diperakukan bagi urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Gred DG41 ke Gred DG44 (KUP) ATAU Bersetuju untuk diperakukan bagi urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Gred DG41 ke Gred DG44 bagi Bekas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Ex-PPPLD) 2.. Blok E12. No Kad .. KPM melalui Pengarah JPN/Bahagian/IPGM/K.... Borang asal ini yang telah lengkap diisi dan disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia.

Politeknik dan Kolej Komuniti Unit Naik Pangkat Siswazah 2 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia .LAMPIRAN G SENARAI KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS CALON SM Pendidikan Khas SM Teknik Bahagian Pendidikan Khas Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh/Kluster Bahagian Pendidikan lslam SM Berasrama Penuh SM Agama Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) Pusat Kegiatan Guru Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan lnstitut Perguruan Kolej Matrikulasi Pengarah lnstitut Pendidikan Guru Malaysia Pengarah Bahagian Matrikulasi Pegawai-pegawai yang dipinjam kan/tukar sementara/mengisi jawatan kader KPM Ketua Jabatan /Agensi yang menyimpan Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) pegawai/ di mana pegawai ditempatkan Pegawai-pegawai yang berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->