P. 1
Borang Kenaikan Pangkat

Borang Kenaikan Pangkat

|Views: 329|Likes:
Dipublikasikan oleh Syufaza' Fizi

More info:

Published by: Syufaza' Fizi on Feb 13, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2015

pdf

text

original

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Aras 12, Heritage Office Tower, Jalan SB Dagang, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan Tel: 03-8939 4000 Faks: 03-8939 4045 Laman Web: http:i/politeknik.gov.my

@

PCtLirEl{Ril{

Ruj. Kami

:

KPT/JPP/BKP(S)02t011007-01 (7)

Tarikh : ?l
Semua Pengarah Politeknik

Jun20'10

Tuan/Puan,

URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN stswAzAH (PPPS) GRED DG41 KE GRED DG44 SECARA TIME-BASED KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) TAHUN 2011
Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada surat bil. KPT.S(S)500-10111314 (17) bertarikh 7 Jun 2010 mengenai perkara tersebut di atas.

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan mengadakan urusan kenaikan pangkat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah [pppS) dari Gred DG41 ke Gred DG44 secara Time-Based Khas Untuk Penyandang trcupl tahun 2011. Dokumen-dokumen yang telah dilengkapkan pada hendaklah dikemukakan ke Kementerian Pelajaran Malaysia sebelum atau
30 Jun 2O1O untuk tindakan selanjutnya dan disalinkan ke Kementerian Pengajian Tinggi.

Bersama-sama ini disertakan surat dan borang dari Kementerian Pelajaran Malaysia yang menerangkan maksudnya dengan jelas untuk makluman dan tindakan pihak tuan/puan seterusnya.
Sekian, terima kasih.

3.

..BERKHIDMAT UNTUK NEGARA''
Saya yang menurut Perintah,

NTr AZIZANI [NU b.p. Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Pengajian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi

i -i)i4 '-'^. Kami : KP(SULIT)NP.. Bhg.:.v!r'i-i' -i' 'ti\\l ..lii:ir$:::. Tan sri/Datuk/Dato'iDatin/tuan/puan mengenai ferkara di atas. Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia (KpM) akan melaksanakan urusan kenaikan pangkat PPPS Gred DG41 ke Gred DG44 secara Time-Based Khas Untuk Penyandang (KUP) bagi tahun 2011.gov. semua Agensi/Jabatan Bagi Penempatan pegawai pinjaman/ Tuka r Sementar alKader Pinjam an pendidikan S iswazah Y.'. sehunungln itu."lj' \a.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (Ministry Of Education Malaysia) BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (Human Resource Management Division) ARAS 1-5 Dan 14... Urusan kenaikan pangkat secara Time-Based.. URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) DARI GRED DG41 KE GRED DG44 SECARA TIME..0063/57110 JId. Ringkasan matagaji dan tarikh lantikan (DG41iDG3) ppps Gred DG41 1 -Pegawai-pe_gawai yang layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat secara Time-Based dari i' 'l--:.43 ( 36 ) :i. Ketua-Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan ferakuan olgi semua pegawii yang layak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan Gred DG41 ke Gred OAqq (KUPJ pada tihun 2011 iatah pppS Gred DG3 yang memilih opsyen Sistem Saraan Malaysia (SsV) dan berpindah ke Gred DG41 mulai 01 November 2002 dan juga memenuhi syarat-syarat kenaikan pangkat seperti di LAMPIRAN A.ffi. . Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pengarah Pelajaran Negeri Semua Pengarah lnstitut Perguruan Malaysia Semua Pengarah Kolej Matrikulasi Semua Pengarah Politeknik dan pengarah Kolej Komuniti.BASED KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) TAHUN 2011 Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah menarik perhatian Y. Bh g. .. KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Telefon : +603-8884 : +603-8888 Faks Laman Web 6000 (Talian Umum) 6292 : http://www.{ i. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Ruj..*1.. 2..r V.moe. pegawai tidak perlu memohon tetapi adalah menjadi tanggungjailab Ketua Jabatan untuk memperakukan semua pegawai yang layak. Tan S rilDatu k/Dato' lD atinff uan/p ua n.e.my Tarikh : 06 Mei 2010 Semua Ketua Jabatan/Bahagian..

. 6. pegawai pinjaman/tukar sementara. dan di Borang Akuan Pilihan Urusan Kenaikan Pangkat Time-Based Gred DG44 (KUP) yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan seperti di LAMPIRAN F. LAMPIRAN D/11 bagi pegawai-pegawai yang layak mengikut syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan. Perakuan kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai yang layak ini hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan/Bahagian/Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sepertidi LAMPIRAN G. Surat akuan Pinjaman Pendidikan lnstitusi/Tabung Pendidikan seperti LAMPIRAN E.1 5. Salinan slip keputusan PTK (TK1 untuk pegawai-pegawai di matagaji P1lP2lP3 dan TK2 untuk pegawai-pegawai di matagaii di P2lP3 sahaja). Pegawai yang lulus PTK dan mengemukakan salinan slip PTK sahaja (keputusan PTK paling awal Iulus) yang akan dipertimbangkan.2 Salinan Kad Pengenalan. Pegawai-pegawai yang sedang bercuti belajar. Kenyataan oleh Ketua Jabatan seperti di LAMPIRAN C (format disertakan). Ketua Jabatan diminta untuk memastikan bahawa calon mengisi dan mengemukakan borang ini setelah mengambil kira keuntungan/kerugian di antara dua (2) pilihan urusan berkenaan. Perakuan hendaklah menggunakan format dan juga disertakan dengan dokumen-.6 5. .7 Salinan surat pengesahan perlantikan ke Gred DG41 dari Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP). 5. 5. LAMPIRAN T1 bagi tujuan tapisan keutuhan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) ( format disertakan). dokumen sokongan seperti berikut:- 4. pegawai yang telah bersara wajib atau meninggal dunia tetapi telah memenuhi syarat sebelum bersara wajib/pilihan dan meninggal dunia. 5. Borang ini adalah untuk diisi dan dilengkapkan hanya oleh calon PPPS Gred DG41 yang memenuhi syarat bagi urusan kenaikan pangkat secara TimeBased Gred DG44(KUP) dan urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Ex-PPPLD Gred DG44 (KUP).7 5. cuti tanpa gaji. hendaklah diperakukan oleh Ketua Jabatan sedia ada atau Ketua Jabatan di tempat yang terakhir mereka berkhidmat. cuti separuh gaji. mengisi jawatan kader KPM. pegawai yang disahkan oleh pegawai perubatan mempunyai masalah sakit jiwa/mental dan sakit berpanjangan.5 5.4 5.3 5. Ketua Jabatan diingatkan supaya tidak memperakukan pegawai-pegawai yang belum memenuhi syarat lulus PTK yang ditetapkan.2.i yang layak diperakukan kenaikan pangkat secara Time-Based ke Gred DG44 (KUP) adalah seperti di LAMPIRAN Bl dan B.

Rekod berlaku perkhidmatan (BRp) pegawai dan memastikan tiada yang tertinggal ataupun 'bo'ieh menyebabkan berlaku kesilapan dalam kenaikan pangkat kesilapan fakta yang janitan adalah bertanggungjawab sekiranya berlaku kes-kes tertinggal pega*ai. Rabu ke alamat berikut:Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran MalaYsia Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Aras 4. Blok E12. Kementerian Pengajian Tinggi 7. KomPleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA (u. Cik Azirah Binti Sehat / Puan Siti Syazia Binti Jamlus : 03-8884 7986 Encik Mohsen Safwan Bin Mutalib/ :03-8883 7939 Puan ZuriYana Binti Awang : 03-BBB4 79341 Unit Naik Pangkat Siswazah 2 03-887214211 03-BB84 7863 perakuan kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai yang berkenaan hendaklah pada dikemukakan ke Cawangan'Nai[ Pangkit Siswazah 2. KPM dengan salinannya kepada setiausaha BahIgian. KPM sebelum atau 30 Jun 2010. g. BPSM. perakuan boleh dikemukakan terus ke Unit Naik Pangkat Siswazah2. Bahagian pengurusan sumber Manusia (BPSM).2 9.Bagi pegawai-pegawai yang berkhidmat di Politeknik. Malaysia (KPTM).3 10. Jabatan diminta menyemak dengan teliti Buku g.p: Unit Naik Pangkat Siswazah 2) . Kolej Komuniti dan Jabatan/ Bahagian. Ketua kesilapan atau kelewatan dalam mengemukakan p-iakuan kenaikan pangkat pegawai atau kenaikan pangkat disebabkan kesilapan fakta' Semua Ketua . Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini bolehlah dirujuk dengan Jabatan/ di Bahagian/Jabatan' Pelajaran Ne-geri yang .1 9. Bahagian pengurusan Sumber Manusia.berkenaan atau pegawai-pegawai Kementerian yang bertanggungjawab seperti berikut' 9.oi k"r"nte-rian Pengajian Tinggi _ Malaysia yang tidak memilih skim p"rriiar"t"n DH tetapi kekal di dalam it<im perkhidmatan DG. Cawangan Naik Pangkat.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut Perintah. ( HANllt4. C. Tan SrilDatuk/Dato'/Datin/tuan/puan berikan di 11.p.. . dalam hal ini adalah sangat-sangat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Kompleks E Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA . Sekian. Blok E14.k. tukar sementara atau sedang mengisijawatan kader di agensi/jabatan lain.Di atas segala kerjasama Y. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran MalaYsia s. Edaran Dalaman: suB (sM) Semua TSUB (BPSM) KPSU (PG) siaran kepada calon-calon di bawah KPM yang dipinjamkan.Bhg.glllfl ABDOLLAH ) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia b. Kerjasama tuan dipohon untuk mengedarkan surat KPSU (TK) KPSU (MR) Edaran Luar: Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Aras 4.

Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Aras 5.. Blok E3. KomPleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62505 PUTRAJAYA .

2 Disahkan dalam perkhidmatan.6 Bebas daripada senarai Peminjam Tegar lnstitusi Pinjaman Pendidikan.2.12.22(44A) berlarikh 28 Oktober 2002 seperti berikut:- 1.01 . 1 Julai dan 1 Oktober tahun 2002 (rujuk jadual dan matagaji setaraf seperli di LAMPTRAN e).2011 (dilantik pada 01. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga (3) tahun terakhir bagitahun 2007. dan 1.1 1. 1. 1.3 Bebas daripada tindakan tatatertib. 1 April. 1.2008 dan 2009. 1.2 Berkhidmat genap sepuluh tahun di atas Gred DG3/DG41 pada 01.AK DIPERTIMBANGKAN KENAIKAN PANGKAT SEGARA T|ME-BASED KE GRED DG44 (KUp) TAHUN 2011 1. 2004.1.1.5 Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 1.01 2011 hingga 31.2006.2 Syarat-syarat khusus 1 .2007. dan 1.4 Telah mengisytiharkan (sPRM).1.2005.2008 dan 2009 tetapi hanya lulus PTK pada tahun2010).1 Berada di mataga ji P1f 11 hingga P1T17 alau matagaji yang setaraf di P2T10 hingga P2T16 atau P3Tg hingga P3T15 dan matagaji P1T10 dan ke bawah atau PZTS dan ke bawah atau P3TB dan ke bawah pada tarikh pergerakan gaji 1 Januari.1. 1.LAMPIRAN A PPPS GRED DG41 YANG LAY.1 Syarat-syarat umum : 1.2001 hingga 31.3 Lulus PTK di atas Gred DG41 iaitu TK1 atau TK2 pada tahun 2010 dengan keputusan keseluruhan di Aras lll atau lV (tidak lulus/tidak menduduki PTK pada tahun 2003. Calon-calon yang layak diperakukan adalah terdiri daripada PPPS Gred DG41 yang memenuhi syarat-syarat sepertimana yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) melalui surat JPA (S)32411419 Klt.2001 ).1.1.1.2. harta.2.12. .7 Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

(Nota : Pegawai-pegawai kategori ini layak dipertimbangkan kenaikan pangkat ke Gred DG44 (KUP) pada atau mutai 1. .12.20111.1.2011 hingga 31.

:@.i F cll '4" =1 "^ El -l ':l cl ot. 0l__ rul i"l :l al d g-€i. '. :< =33 o!L o! cLo 9J 6v o=J = he.ulrt ':Y a.:@: qt.l r{ o N o @ il. l: i-ni :rd.tEPH tebgEF:r oo-u!6-?* ':oc'6oEoE :-GO!iXoY *.. o o o FI a{ (o o .t. o o N rn @ A I (9 o I .l: a N m o o .i .z 0m "E.E d H z sl Fl o N IY' @ l:$: .' 9n zo <o JN ci Fl ri Fl FI bo o F{ . {. e.l('.::Cjl .! o<.r.lYc.U o v V * . I nk:. t tt n F t5 A Y <l @ o il ij zo -! V' (. Y (' rl o o N co o <..9 0.F "a '= I! -3 . il cl 9l Fl a4 & z o =+co 4 ?a 9. !J5 cNm : o '. t: H { L' z d -9oo =ro 6i! f^.d $ :1.t. \a.(' cO 4 (9 < e (9 z-.r!6__!! E o* F..6 N O O N c 6 ffi lila z z o=- \' { H z F^ hH- a. tli .=o. * . :o E E : a] trl_ nl !( Jv Nil El L[_ Y" sl ?%. uJ o^ r.! % d '?^ va '?o^ 'E E# l!6Qd= E o? cno.3 E:{ L 65: o..1. a o o qJ o o N rs <. ::1ri @= 6.: ! o ol i{ t o 6 (9 l. di N F lll q d N N F J <l -. :l Eg E6 F'a 6O FE o o N + o o N tY'l A 6x Of bt El rf + t !-.c rfi. RFil o. € =l.J{ = Ee ij _P " g .* Sr H EI ? e -l(J (2 (t z <cq .?6L (t c0 u. . (.i t4 (9 llJ Y sl (J o o lrJ d tt tl o o. i-.: q rt: ds {.i <: FF :AEEFeEE FEtpm=sE sg3gg9=.U iic. 0r3 (.(9 (9 d' (9: (9 (.-dF mt nl Fl il \I 9-E:z OFL = c i O= Eru o oE 7 F . li + cl oc OL F F{ F{ o . : bo-.l: :. o.' H th E S E A€'FJ. tl: . (.{=O z3! kt t*. aao66c6 .iiiP96!ocq EgjY:*3. 'l." z t!( ZT zT F iz! II ? (J Fqd .-E ul g= Fe. FI \ : .lJ .o . o: a: ct o o o o a o o A o (. l.. i.o u=F .l€ to = E6 o6 o.^ ri. (. 4C 6 d: z I F z l! I v.lr: +Y'1 :EIF (. 6L.(. 6 a a E o d = t: o r{ o N 6r <- o + l.l.ii- F F :a F6 o. F oX <t EC (9e d6 F o# d- ill % il "1 Fr dL E Eii (. 3t i3r i<:' (r. il o. (. io. 9uloc ECo .l z i E=q o.{(9 (9 (9 (. L c' rc>(J .t <Yq rf> Erh€ o: =>v >.sl' .f.i.

e.j F. <* so -uJ Z6 c3 rn 6\ T3 l\q N T6a{ rn ron FIN tn N <<t (.! I LO t3 .qi fr$ o= r"rl- (L< ztr oo ilH l!Y !n c\l Fg o rC.) SB cn Fl o-o _o o e't of (L(f' ao E$ <o oo oz =o 'rf -\t r-o -Q sNq rrf} tn rr) F. q rn cf) tJ.i Eor{ A N IL rn r rrl CL E .\ s3 o'! .l F+ N F{ c{ l. =< <m (.6 r\\ . c" Fo odi NF\ Fi o O N ta or+ F{+ FN LN l\ N N F{N N FN ^i N << Eo- ot nl c! N << c.r) <r F$ IFI' F{\ or c'l a{ i O (- T3 Fl Fl 'Ol N $ (tl \c.n F{ F $ o'j cf) [t) N O @ or rr) N cf) a{ <(.) c3 cr) H Fff *i 6t T6 sQ -r llj E3 c.1 at <r 5o cn F{ ('l r\ c.r ts <t cq cr) r$ N.N ta HR _o ar <occ Fo Hfi _o ra N+ F{n FN F{d Fl Fi r{ CL rlq a! LN FE o^i rt FN N r! m \3cr) o. o o o tu rR r5 (o:) s.. \. ?= J!) ZY RH FN (\ \o tn ra oo @ FH 0ocd F{o F \o rr) c\l ..a\] cn \o oq 19 ff3 cf) r-{ (n tE AoZJ <3 Oot Io (v) z< oo ?]U <t.o c! ff) o(9 3ur <t.r n <{ =a oqi fr$ o= [co (\ rf) Th(\ Nq .l F cht4 LU O rr) f\ Lo a{ <(. NA FR Ss rn il x: FE fn\ Ol af) Nh rs (. EZ oo ilH u-V FIL IS !n\ F{O c|) {-\l l'r) iir N '\t F()- H1 ZY t:a -)r FE N <f N FH (\ ft) ul Noc r! F{ c\t a(\ rn ok <o trz ut@e O\c O\< ?= -u) <o =< <m (.oi o o o t! (9 ltt rs o\ rn o? .o o rfl rf) t o (L g= me' Y (nn ilil rn Tg Fl\ o. ron IR !o Fl L r(o +9rnul m\ r{a r(o \o F\@ a! tr) oq E$FR zt rL< ok <(.o n'l THTE rq\i- rtr-1+\rntl sl- r+ CO rHflErE cqn-f (l. oo 3ur TE oC r{\ rn Ot s3 ctt cp 'l rf) Ol r3 t\\ o) c.

Kad Pengenalan Lama/Baru : 1. B n EBAS da ri kes tatateft i b/S P RM/Su rcajlMa h kama h E E Atau SEDANG dalam tindakan tatateftib/SPRM/Surcaj/Mah kama h. (a) Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) E tI E Lulus/ Dikecualikan x 1 Aras PTK 2 Aras PTK 3 Aras PTK : Tahun Tahun Tahun : : I : : (b) Tarikh Duduk PTK : ( Sila sertakan semua salinan slip keputusan PTK yang telah diduduki ) 3. (Nyata kan status kes/tindakan) :- i) Laporan telah dikemukakan kepada Urusetia Lembaga Tatateftib Kementerian Atau TE LAH di kenaka n hukuma n tataterti b/SPRM/Surcaj/Ma hkama h seperti berikut:- Jenis Jenis Kesalahan : Hukuman Hukuman : Tarikh : . Kenyataan Tatateftib Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. (a) Markah Laporan Nilaian PrestasiTahunan (LNPT) Tahun 2007 2008 (b) Tahun (c) Tahun 2009 2.LAMPIRAN C KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN Nama Pemohon : : Encik/Puan : No.

mengisytiharkan hafta kepada pihak berkuasa tatateftib. a) b) d) Pernah / Tidak Pernah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda mulai/pada hingga Telah diluluskan cuti tanpa gaji mulai/pada hingga c)Telahmemohoncutitanpagajimulai/padahinggajawatan pada Telah memohon bersara pilihan / pelepasan jawatan dengan izin/perletakan Tarikh : Tandatangan Ketua Jabatan & Cop Jabatan Catatan: (Tandakan aa dalam petak yang sesuai dan x potong mana yang tidak berkenaan) . (sila setakan salinan surat kelulusan BELUM.4. a) TELAH mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa dan diluluskan melalui surat bil. : Kenvataan MenoenaiTempoh Percubaan Berdenda / Cuti Tanpa Gaji/ Bersara Pilihan / Pelepasan Jawatan Dengan Izin / Perletakan Jawatan Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. Kenvataan Mengenai Penqisvtiharan Harta Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. bertarikh b)E 5.

(oY ozo a4z o-xuJ o.F o o o a o z J N f I F z o N 9o cu <t JI I i2 -o 6 N Y t. o :c tso^c g6-J ar.o z x. . LFZ.<> o-2 *-?* fvH 4gifiR {<= 5=soz ..9o :!dvc oNm.-t li<:ExE =d r E J =EHgfF=3 $frg. Lz - . o- ?= E 9.3Fif.6 LFZ...LaEfxP e3 tu o J r0 lfrzzzsi 'o oo oco oomJ >E-d ooN.i<ro otc z E F m <z z< uj Y t <-u 'SLIo 1A ==3:.Y z:.8fr5# ii o3L =2.. t OYY o+€ =+q Sio iE#! r-?r? iFE=a ^ s R-r oo(.F ^oh6. ^< <S ot-= z<6 )to T<+ JT _ul =fi <tt >q ::o N ir*a=* a4<J'^z =flaEf"' E=o *ei tr.) ^Zlil<f. = N Fts3 ^o> : (Lm . ' r:lEp sI' 1- N . \u ov dl! o s*gs iSgs u Fo o .F -2.HEH' .jic OEFN Ecct'odNf.Nt qFZ.h yN l1l _(L o 2. --=l E3. 5i tr!< 5r tro =ififiF o N U' F a F3 F 5 _JU <<F t= -L F.^ rouJ= O.

TEL : 7.LAMPIRAN TI BUTIR.1 3. (TAHUN) GELARAN JAWATAN . KAD PENGENALAN 2. I. (BARU) 2. GAJI HAKIKISEBULAN ALAMAT PEJABAT 6. Jiko tidok berkenoon tulis 'TIDAK BERKENAAN' jiko tiodo. iulis 'TIADA'. ALAMAT RUMAH IEL : B. JAWATAN / PEKERJAAN TERDAHULU (SENARAIKAN) TEMPOH BEKERJA. 2. JAWATAN/PEKERJAAN 5. NAMA NO.2 (LAMA) TARIKH / TEMPAT LAHIR 4.BUTIR CATON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN PERINGATAN Semuo ruongon hendokloh dipenuhkcn.

JAWATAN YANG DISANDANG DALAM PERTUBUHAN / LAIN-LAIN IO. Blt. t.' no. /topLo iDur!h. REKOD AKADEMIK srJlt / IJAZAH INSTITUT / PUSAT PENGAJIAN TINGGI TAHUN B. NAMA ISTERI / SUAMI : 2.v' trotr'pnor Irl .dno. JAWATAN / PEKERJAAN ISTERI / SUAMI : ALAMAT PEJABAT ISTERI / SUAMI : lold.Alli .

. saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ...'. Saya ada mengambil pinjaman pendidikan E tarikh mulai tarikh hingga daripada """"""" mula Sebanyak RM """"""""" dan sebanyak hingga RM ...'..No... saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. tunai/potongan gaji mulai .......... Sekiranya tidak (f) dan Peraturan 4 (g)..... .......'...'. Tandatangan Pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh PENGESAHAN Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh .. mulai pada masa tarikh ini hingga sebanyak RM sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran ..'......:..''.."........."""""""" dan ...' ""' mengesahkan bahawa: Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana institusi / [] tabung pendidikan.......''...'''.. saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada .. hingga menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada ....'.... mulai sebanyak RM ....'............'..........''..... PERAKUAN Saya mengaku bahawa pengisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar. Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran. benar....'. dan saya telahpun tarikh .......'.LAMPIRAN SURATAKUAN E PIN]AMAN PENDIDIKAN INSTITUSI Saya / TABUNG PENDIDIKAN .... KP:"'...

.. Saya sesungguhnya faham akan implikasi pilihan sendiri ini dan mengakui bahawa pilihan yang saya buat ini adalah muktamad.LAMPIRAN F AKUAN PILIHAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT TIME. No Kad ...Matrikulasi ... Blok E12. Tarikh : Pengesahan Ketua Jabatan: (Tandatangan dan Cop Jawatan) Nama Penuh Tarikh Tandakan : : (/) dalam salah satu petak yang berkenaan.-......p.. Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA (u.. Alamat Tempat Bertugas : .. KPM melalui Pengarah JPN/Bahagian/IPGM/K. maka saya Bersetuju untuk diperakukan bagi urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Gred DG41 ke Gred DG44 (KUP) ATAU Bersetuju untuk diperakukan bagi urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Gred DG41 ke Gred DG44 bagi Bekas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Ex-PPPLD) 2..BASED GRED DG44(KUP) Tarikh Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4.. dengan ini mengakui bahawa saya (a) . Pengenalan . Unit Naik Pangkat Siswazah 2) Rujukan : KP(PP)0017/18/6/11( : Melalui dan Salinan Kepada: (Alamat J PN/BHG/IPGM/Kolej Matrikulasi) Tuan.. Borang asal ini yang telah lengkap diisi dan disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia...... Adalah saya ........

Politeknik dan Kolej Komuniti Unit Naik Pangkat Siswazah 2 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia .LAMPIRAN G SENARAI KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS CALON SM Pendidikan Khas SM Teknik Bahagian Pendidikan Khas Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh/Kluster Bahagian Pendidikan lslam SM Berasrama Penuh SM Agama Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) Pusat Kegiatan Guru Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan lnstitut Perguruan Kolej Matrikulasi Pengarah lnstitut Pendidikan Guru Malaysia Pengarah Bahagian Matrikulasi Pegawai-pegawai yang dipinjam kan/tukar sementara/mengisi jawatan kader KPM Ketua Jabatan /Agensi yang menyimpan Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) pegawai/ di mana pegawai ditempatkan Pegawai-pegawai yang berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->