Anda di halaman 1dari 11

CARTA ORGANISASI INDUK HAL EHWAL MURID 2011

PENGERUSI TUAN HAJI MOHD NOOR B. DERANI (GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI TN.HJ. GHAZALI BIN SALLEH (PK HEM)

NAIB PENGERUSI PN. CHE NORAINI BT MORAD (PEN. KANAN) (PK KURIKULUM) SETIAUSAHA PN. HJH ZURAIDAH BT KASSIM

NAIB PENGERUSI EN. MUSTAPA B YUSOFF (PK KO KURIKULUM)

EN. MOHD AFRIZAL B ZAKARIA (DISIPLIN & PENGAWAS & KPJ)


PN. HJH THOHIROH BT OMAR (BIMBINGAN & KAUNSELING / RIMUP / PENDAFTARAN & TRANSISI)

PN.MARIATI BT ABDUL GHANI (KEBERSIHAN & KECERIAAN) EN. MD SANI B AHMAD (KESELAMATAN)
PN.DYG.SABARIAH DATU HJ.BISTARI

PN. NURUSSALWA BT RADZALI (SKIM PINJAMAN BUKU TEKS) PN. SITI AMINAH BT HUSSIN
(RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN)

(KESIHATAN)
PN.HJH RODIAH BT AHMAD ( BG.1) PN.ISWATI BT ABD RAHMAN (BG.2)

PN. HASNAH BT JAAFAR (KWAPM) PN. HASNIDA BT HASHIM (KANTIN & KAFETARIA) PN.ROBIAH BT CHOH (KEBAJIKAN)
EN.MOHD FARID MOHD FUAD OOI

EN. ABDUSSHAKUR B MOHD ALI ( PERHIMPUNAN )

PN.HJH ZURAIDAH BT KASSIM (LAWATAN & PPDA) NASARUDIN B ISMAIL (DATA HEM)
PN.HAYATI BT MUSTAFA (BUKU PENDAFTARAN / JADUAL KEDATANGAN )

(SBT)
TN.HJ.LUKMAN HAKIM B. ABD MAJID (PROGRAM 3 K)

PN. AZIZAH BT OSMAN ( PRA SEKOLAH )

HEM 11

JAWATAN KUASA INDUK HAL EHWAL MURID 2011


PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA AHLI JAWATANKUASA : : : : : : : : : : Tn Hj Mohd Noor b. Derani Guru Besar Tn.Hj. Ghazali b. Salleh PK HEM Che Noraini bt. Morad PK Kurikulum En Mustapa b Yusoff PK Kokurikulum Hjh Zuraidah bt. Kassim

Mohd Afrizal b. Zakaria : Robiah bt Choh Hjh Thohiroh bt. Omar : Nasarudin b. Ismail Nurussalwa bt. Radzali : Md. Sani b. Ahmad Siti Aminah bt. Hussin : Hjh.Rodiah bt Ahmad Iswati bt Abd Rahman : Mohd Farid b. M.Fuad Ooi : Hayati bt Mustafa : Hasnah bt Jaafar : Hasnida bt. Hashim : Mariati bt Abd Ghani : Hj.Lukman Hakim b. Abd Majid : Dyg.Sabariah bt Datu Hj.Bistari : Abdusshakur b. Mohd Ali : Azizah bt Osman

1. JAWATANKUASA DISIPLIN DAN PENGAWAS


Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : : :
2. 3. 4. 5.

: Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani ( GB ) : Tn.Hj. Ghazali b. Salleh ( PK HEM) Mohd Afrizal b. Zakaria Nadzimy b. Abdul Razak Ramli b. Said : Norazean bt Abdullah Noor Hayati bt Md Saad : Hjh Zuraidah bt. Kassim Hj. Lukman Hakim Abd Majid : Hjh Thohiroh bt. Omar Anis Johanna bt Md Noordin : Norzamzarina bt Abd Rahim Shafie b. Abu Hassan : Pelaga Anak Ibik

Deskripsi Tugas

1. Menentukan penerapan amalan -amalan dan nilai -nilai murni Mempastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes yang melanggar peraturan-peraturan tatatertib dan salahlaku. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid (SSDM) Menyelaras perlantikan dan tugas-tugas pengawas.

2. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : : : Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani ( GB ) : Tn.Hj. Ghazali b. Salleh ( PK HEM ) Hjh Thohirah bt. Hj Omar Hjh Zuraidah bt. Kassim Nor Aisyah bt. Ibrahim : Azizah bt Osman Nasarudin bin Ismail : Mohd Afrizal b. Zakaria Robiah bt Choh : Joriah bt. Othman Sharina bt Abd Halim : Hjh.Kholijah bt Othman : Rohani bt Hamzah : Nur Maswari

Fahmi
Deskripsi Tugas 2. 3. 4. 5. 6. 1. Menyediakan dan mengelolakan program orientasi Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah dan berkesan Mengelola dan mengurus bilik Bimbingan dan Kaunseling Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran belajar Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling murid serta menyediakan laporan yang diperlukan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah / Program PPDa

HEM 12

3. JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)


Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa Sakinah bt Abd Rahman
Dekripsi Tugas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

: : : :

: Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani ( GB ) : Tn.Hj. Ghazali b. Salleh ( PK HEM ) Nurussalwa bt. Radzali Norazean bt Abdullah Bukhari b. Othman : Abdusshakur b. Mohd Ali Nor Akhlimah bt. Badiuzaman : Othman bin Ahmad : Mariati bt. Abd Ghani

Menguruskan keceriaan Bilik BOSS Menguruskan pengedaran / pengagihan buku Membuat pesanan buku yang berikutnya Mengurus rekod dan dokumen Mengurus keselamatan buku / operasi buku teks Mengurus pemulangan buku Mengurus stok dan inventori Mengurus pelupusan buku

4. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)


Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa Fuad Ooi : : : : : Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani ( GB ) : Tn.Hj. Ghazali b. Salleh ( PK HEM ) Siti Aminah bt. Hussin Sharifah bt. Ahmad Robiah bt. Choh : Hjh.Aniza bt Ahmad Hjh Rodiah bt. Ahmad : Mohd Farid b. Mohd : Othman bin Ahmad : Md Sani b. Ahmad : Salwa bt. Hj Ismail

: Manirah bt Ahmad : Nor Akhlimah bt. Badiuzaman : Sharina bt. Abd Halim : Ranita bt. Awang
2. 3. 4. 5. 6.

Deskripsi Tugas

1. Mengawasi murid ketika makan Memastikan pengusaha RMT mematuhi menu yang ditetapkan Memastikan mutu makanan yang disediakan sentiasa bersih Membuat laporan mingguan di dalam buku laporan Menyediakan rekod-rekod yang berkaitan dengan RMT/PSS Membuat pemilihan murid untuk RMT dan PSS

5. JAWATANKUASA KANTIN
Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : :
Deskripsi Tugas 2. 3. 4. 5. 6. tangan 7.

: Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani ( GB ) : Tn.Hj. Ghazali b. Salleh ( PK HEM ) Hasnida bt. Hashim Sakinah bt. Abd Rahman Joriah bt. Othman : Hjh Aniza bt. Ahmad Noor Hayati bt. Md Saad : Che Wa bt. Ismail : Siti Aminah bt. Hussin : Mohd Farid b. Mohd Fuad Ooi Ranita bt Awang

1. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan Pekeliling Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan. Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sekolah sentiasa bersih, kemas dan ceria. Memastikan pekerja kantin menjalani pemeriksaan kesihatan. Memastikan pekerja kantin sentiasa memakai apron / tutup kepala sarung yang bersih dan kemas. Membuat laporan mingguan di dalam buku laporan kantin.

HEM 13

6. JAWATANKUASA KEBAJIKAN
Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : : Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani ( GB ) : Tn.Hj. Ghazali b. Salleh ( PK HEM ) Robiah bt Choh Nur Maswari Fahmi bt. Mohd Najib Fahami Rohani bt Hamzah : Hjh Khalijah bt Othman Hasnah bt. Jaafar : Hjh Thohiroh bt. Omar Hjh Zuraidah bt. Kassim : Manirah bt Ahmad

Deskripsi Tugas 2. 3. 4. 5.

1. Merancang dan mengadakan projek untuk mengisi Tabung Kebajikan. Mengenalpasti sesiapa yang memerlukan bantuan kebajikan. Menyediakan borang permohonan, mengumpul dan membuat keputusan melalui mesyuarat. Menguruskan semua derma dan bantuan dalam/luar dari masa ke masa. Mengenalpasti badan kebajikan/individu/peristiwa malapetaka yang memerlukan bantuan kewangan/benda.

7. JAWATANKUASA SKIM BANTUAN TUSYEN (SBT)


Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa
Deskripsi Tugas untuk ibu bapa.

: Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani ( GB ) : Tn.Hj. Ghazali b. Salleh ( PK HEM ) : Mohd Farid b. Mohd Fuad Ooi : Junaidah bt Jamil : Semua guru SBT
Memilih murid yang layak SBT dan surat pemakluman & perakuan 2. Mengedar borang permohonan guru SBTdan hantar ke PPD 3. Menyediakan jadual waktu mengajar SBT, rekod kehadiran murid dan guru. 4. Mengurus Rancangan Makanan SBT- menu, rekod kawalan mutu dan kebersihan 5. Melengkapkan data-data berkaitan SBT. 1.

8. JAWATANKUASA LAWATAN
Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa
Deskripsi Tugas 2. 3. 4.

: : : :

: Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani ( GB ) : Tn.Hj. Ghazali b. Salleh ( PK HEM ) Hjh Zuraidah bt. Kassim Hjh Thohiroh bt. Omar Cik Salwa bt Ismail : Hj Lokman Hakim b. Abd Majid Semua ketua panitia : Semua Guru Penyelaras

1. Menganjurkan lawatan ke tempat-tempat yang yang sesuai dan berfaedah kepada murid. Mengurus dan memastikan program lawatan berjalan dengan lancar. Memastikan prosedur-prosedur lawatan dipatuhi. Mengawasi keselamatan dan keselesaan murid semasa lawatan.

9. JAWATANKUASA BILIK GURU


Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatan kuasa : : : : : : : Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani ( GB ) : Tn.Hj. Ghazali b. Salleh : PK HEM Hjh.Rodiah bt. Ahmad ( Bilik Guru 1 ) Iswati bt Abd Rahman ( Bilik Guru2 ) Hjh. Aniza bt. Ahmad Hayati bt.Mustafa Hjh.Che Som bt. Hussain Zarina bt Md Desa

Deskripsi Tugas

1. Bertanggungjawab menjaga kebersihan, keselamatan dan keceriaan Bilik Guru HEM 14

10. JAWATANKUASA BUKU DAFTAR MURID DAN JADUAL KEDATANGAN MURID


Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen.S.U Ahli Jawatankuasa : : : : :
2. 3. 4.

: Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani ( GB ) : Tn.Hj. Ghazali b. Salleh : PK HEM Pn.Hayati bt Mustafa Zarina bt Md Desa Joriah bt. Othman Rusnah Md Zadin Semua guru kelas

Deskripsi tugas

1. Menguruskan pendaftaran pelajar-pelajar baru. Mengemaskini nombor pendaftaran kemasukan sekolah murid Menanda kehadiran murid sekiranya guru kelas tidak hadir Melengkapkan data bulanan e-borang murid ponteng.

11. TUGAS-TUGAS KHAS a) JAWATANKUASA KWAPM


Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : : Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani ( GB ) : Tn.Hj. Ghazali b. Salleh : PK HEM Hasnah bt. Jaafar : Sharifah bt. Ahmad Rusnah bt Md Zadin Hjh Kholijah bt Hanapi Zaroanyi bt. Abd. Rani Semua guru penyelaras Tahun 1-6

Deskripsi Tugas 2. 3.

1. Menguruskan pengedaran dan pengumpulan borang permohonan yang berkaitan. Membuat penilaian dan pemilihan murid yang layak menerima KWAPM mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Merekodkan maklumat / data yang perlu dihantar ke PPD / JPN / KPM mengikut keperluan semasa

b) JAWATANKUASA DATA HEM


Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha
Deskripsi Tugas 2. 3.

: Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani ( GB ) : Tn.Hj. Ghazali b. Salleh : PK HEM : Nasarudin b. Ismail : Ranita bt. Awang : Semua guru kelas
1. Mengedar borang BMM / SMM kepada pelajar pada awal tahun. Mengemaskini data SMM untuk dihantar ke PPD/ JPN / KPM Menyenaraikan nama dan data murid yang layak KWAPM dan RMT.

c) JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI


Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa
Deskripsi Tugas 2. 3.

: Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani ( GB ) : Tn.Hj. Ghazali b. Salleh : PK HEM : Hjh.Thohiroh bt Omar : Hjh. Zuraidah bt Kassim : Semua Guru Tahun 1
1. Merancang dan mengurus Hari Pendaftaran murid tahun 1 Menggubal Solan untuk penjurusan kelas Merancang dan melaksanakan Program Transisi

d) JAWATANKUASA PROGRAM RIMUP


Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen.S.U Ahli Jawatankuasa
Deskripsi Tugas

: Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani ( GB ) : Tn.Hj. Ghazali b. Salleh : PK HEM : Hjh Thohiroh bt. Omar : Hjh. Zuraidah bt Kassim : Semua Guru Penyelaras
1. Melaksanakan program yang telah dirancang oleh KPM

HEM 15

12. JAWATANKUASA MURID CICIR


Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen.Setiausaha Ahli Jawatankuasa
Deskripsi Tugas :

: : : :

1. Memantau dan menyenaraikan murid-murid ponteng tegar. 2. Menghubungi ibu bapa / waris 3. Memberi bimbingan nasihat & kaunseling dan melawat ke rumah.

: Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani ( GB ) : Pn Che Noraini bt Morad ( PK Kurikulum ) Tn.Hj.Ghazali bin Salleh ( PK HEM ) : Nadzimy b. Abdul Razak Guru Bimbingan dan Kaunseling Guru Pemulihan Semua Guru Penyelaras Kelas

13. JAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ)


Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen.Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani ( GB ) : Tn.Hj. Ghazali b. Salleh : PK HEM : Mohd Afrizal b. Zakaria : Norzamzarina bt Abd Rahim : Nasruddin b. Ismail : Hjh Thohiroh bt. Omar : Sakinah bt. Abd Rahman : Hjh Zuraidah bt. Kassim : Nadzimy b Abdul Razak
2. 3. 1. Merancang dan melaksanakan aktiviti berkaitan dengan KPJ Menyedia dan menghantar pelaporan ke PPD/JPN/KPM Menjadi Rakan Cop

Deskripsi Tugas

14. JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KEBERSIHAN, KESIHATAN, KESELAMATAN) Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani Pengerusi Tn. Hj. Ghazali b. Salleh Naib Pengerusi Tn. Hj.Lukman Hakim b. Abd Majid Setiausaha Program 3K En.Md. Sani b. Ahmad (Keselamatan) Pn.Mariati bt Abd Ghani (Kebersihan & Keceriaan ) Dayang Sabariah bt. Datuk Datu Hj. Bistari (Kesihatan) Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kelas.

12. JAWATANKUASA PERHIMPUNAN SEKOLAH


Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen.Setiausaha Ahli Jawatankuasa Kehadiran) : : : : : Tn.Hj. Mohd Noor b. Derani ( GB ) : Tn.Hj. Ghazali b. Salleh : PK HEM En.Abdusshakur b. Mohd Ali : En.Mahais b. Morad Zulkafli b. Othman (Siaraya) Azizah bt Osman (Pengawas /persiapan tempat) Manirah bt Ahmad (Jadual tugas mingguan & Rekod

: Semua guru bertugas mingguan


ATUR CARA PERHIMPUNAN SEKOLAH 1. Senandung Al Quran 2. Bacaca Doa 3. Nyanyian Lagu Negara Ku Dan Lagu Pendidikan Cemerlang Kedah Terbilang 4. Aktiviti Murid dan Penyampaian Hadiah ( Jika ada) 5. Ucapan Guru Bertugas 6. Ucapan Dan Nasihat Guru Disiplin (Jika ada)

7. 8. 9. 10

Ucapan Penolong Kanan (Jika ada) Ucapan Tuan Guru Besar Nyanyian Lagu Sekolah Nyanyian Lagu Negeri Kedah

Untuk Renungan Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada tubuhmu semua atau kepada rupamu semua, tetapi melihat kepada hatimu semua.

HEM 16

TAKWIM HAL EHWAL MURID 2011 BULAN


DISEMBER 2010

AKTIVITI
1. Pendaftaran dan penjurusan murid Tahun 2011 mengikut kelas. 2. Penjualan buku dan alat tulis 3. Pendaftaran murid-murid Prasekolah 2011 4. Mesyuarat Guru Kali Pertama 5. Pemilihan murid RMT bagi tahun 2011 satu

TINDAKAN
AJK Pendaftaran Tahun 1 Guru Kelas Guru & Pem. Pra Semua Guru JK RMT / Guru Data JK Transisi /Kaunseling JK SPBT / Guru kelas JK RMT / JK kantin JK Disiplin Guru Data / PK HEM AJK Unit HEM JK 3K JK SPBT / Pengawas JK SBT Kaunseling / PIBG Kaunseling / Pra Sek. JK Jadual Kedatangan JK Program 3K Kaunseling/ PIBG JK SPBT / Pengawas JK Program 3K JK RIMUP Kaunseling Kaunseling JK Disiplin / PK HEM Kaunseling Pejabat Kaunseling /Pengawas JK KPJ JK RMT & JK Kantin JK Jadual Kedatangan JK SPBT JK KPJ JK Disiplin / PK HEM JK SPBT Kaunseling / 3K JK Jadual Kedatangan

JANUARI 2011

1. Program Transisi murid Tahun Satu 2. Pengedaran buku SPBT kepada murid Tahun Satu dan Tahun 2 - Tahun 6 yang belum mendapat buku. 3. Menyemak Perjanjian RMT / Kantin serta menu dan harga jualan 4. Perlantikan Ketua Pengawas dan Pengawas 5. Mengemaskini Data Sistem Maklumat Murid (SMM) / Borang Maklumat Murid (BMM) untuk dihantar ke PPD. 6. Mesyuarat Induk dan JK Unit HEM ( 1 ). 7. Mesyuarat JK 3K (1) 8. Operasi Buku Teks (1) 9. Pemilihan murid layak SBT 10. Motivasi murid Tahun 6 11. Orientasi murid Pra Sekolah 1. Menyemak Jadual Kedatangan murid. 2. Pertandingan kebersihan Kelas Lima Bintang bermula. 3. Program Keibu-bapaan ( waris murid Th.6) 4. Operasi Buku Teks (2) 5. Latihan kecemasan / kebakaran (1) 6. Program RIMUP (1) 7. Pelancaran Program Mentor-mentee 8. Kursus Induksi Pembimbing Rakan Sebaya 1. Perjumpaan pengawas sekolah 2. Program PPDa / PINTAR 3. Pendaftaran murid Tahun Satu 2012 4. Kursus Kepimpinan Pengawas, Ketua Darjah 5. Program Kelab Pencegahan Jenayah (KPJ) 1 6. Pemantauan RMT & Kantin 7. Menyemak Jadual Kedatangan murid

FEBRUARI

MAC

APRIL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pelupusan Buku Teks. Program kelab Pencegahan Jenayah ( KPJ) kedua Perjumpaan dengan Pengawas Sekolah. Mengemas Bilik Operasi SPBT ( Bilik BOSS ) Program Sekolah Selamat Menyemak Jadual Kedatangan murid Mesyuarat JK Induk HEM (2)

8. Mesyuarat Unit-unit HEM (2)

PK HEM JK Unit HEM

MEI

1. Mengemaskini Data Sistem Salahlaku Disiplin Murid ( SSDM ) untuk dihantar ke PPD. 2. Lawatan Sambil Belajar Murid Th.4 dan 5 3. Operasi Buku Teks (3) 4. Perjumpaan dengan Pengwas Sekolah. 5. Minggu Sahsiah Tahap 1 (murid ponteng & bermasalah) 6. Menyemak Jadual Kedatangan murid

Guru Disiplin / PK HEM Kaunseling/JK Lawatan JK SPBT JK Disiplin / PK HEM JK Kaunseling Jk Jadual Kedatangan

HEM 17

BULAN
JUN
1. 2. 3. 4. 5. 6.

AKTIVITI
Mesyuarat JK 3K (2) Latihan kecemasan / kebakaran (2). Mengemaskini Laporan SMM untuk dihantar ke PPD Program KPJ. Kempen Sekolah Selamat Menyemak Jadual Kedatangan murid

TINDAKAN
JK Program 3K JK Program 3K Guru Data / PK HEM JK KPJ Kaunseling / 3K JK Jadual Kedatangan JK Kantin Guru Data / KP HEM JK Disiplin / PK HEM Kaunseling / Kesihatan Kaunseling / PPDa JK Jadual Kedatangan PK HEM JK Unit HEM Guru / Pengelaras Tahun 6 PK HEM / Guru Kelas Pejabat / PAR JK KPJ Kaunseling JK Jadual Kedatangan JK Disiplin / PK HEM Kaunseling / JK th.6 Kaunseling JK Tahun 6 JK RIMUP Kaunseling Kaunseling / JK Th.6 JK SPBT JK 3K JK Jadual Kedatangan PK HEM JK Unit HEM JK Disiplin. JK Program 3K JK Lawatan Penyelaras Th.6

JULAI

1. Menilai prestasi kantin separuh penggal 2. Mengemaskini Data SMM/BMMuntuk dihantar ke PPD. 3. Perjumpaan / Mesyuarat Pengawas Sekolah. 4. Kempen Kesihatan 5. Kempen Pendidikan Pencegahan Dadah dan Rokok 6. Menyemak Jadual Kedatangan murid 7. Mesyuarat JK Induk HEM (3 ) 8. Mesyuarat Unit-unit HEM (3) 1. Menyediakan maklumat terperinci murid Tahun 6 yang layak ke Sekolah Berasrama Penuh ( SBP ). 2. Mengedarkan Borang KSM 1 kepada murid-murid Tahun 6 - pemilihan sekolah menengah 2012 3. Pengesahan murid Tahun 1 2012 4. Program KPJ (3) 5. Kempen Patriotisme 6. Menyemak Jadual Kedatangan murid 1. Perjumpaan dengan pengawas. 2. Majlis Bacaan Yasin Murid Th.6 3. Motivasi Tahun 5 4. Program Pasca UPSR. 5. Sambutan Hari Raya / Program RIMUP 6. Motivasi Tahun 4 7. Ceramah Kemasukan ke Sekolah Menengah 8. Operasi Buku Teks (4) 9. Mesyuarat JK 3K (3 ) 10. Menyemak Jadual Kedatangan murid 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mesyuarat JK Induk HEM (4) Mesyuarat JK Kecil HEM(4) Temuduga pengawas baru. Latihan kecemasan / kebakaran (3 ) Lawatan murid Tahun 6 / 5 Penerangan Kemasukan ke SMKA / KAA / SABK

OGOS

SEPTEMBER

OKTOBER

7. Menyemak Jadual Kedatangan murid 8. Pendaftaran dan pengesahan pra sekolah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mengemaskini Data SSDM untuk dihantar ke PPD. Pengesahan Kemasukan Murid Tahun Satu 2012 Kutipan buku SPBT Th.1- Th.6 Pengagihan buku SPBT untuk tahun 2012 Pemilihan murid penerima hadiah Hari Anugerah Penjurusan kelas untuk tahun 2012 Urusan murid-murid Tahun 6 ke Tingkatan Satu 2012 Menyemak Jadual Kedatangan murid

JK Jadual Kedatangan Guru Pra sekolah Guru Disiplin / PK HEM Pejabat / PAR JK SPBT Semua guru Guru kelas Guru penyelaras Guru-guru Tahun 6 JK Jadual Kedatangan

NOVEMBER

Untuk Renungan Ketinggian iman itu ialah sabar kerana hukum Allah dan rela dengan takdir Allah. ( Abu Darda )

HEM 18

PERANCANGAN HEM TAHUN 2011


Bil
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Aktiviti
Membentangkan senarai jawatankuasa Mesyuarat JK Induk HEM Mesyuarat JK unit HEM Transisi Tahun 1 Pemilihan / Perlantikan pengawas Perjumpaan / mesyuarat pengawas Mengemaskini data dan pemantauan RMT RMT bermula dan berakhir Kelas Tuisyen SBT bermula dan berakhir Pengagihan buku SPBT Tahun 1 6 Pertandingan kebersihan Kelas 5 Bintang Ceramah / kem motivasi murid Tahun 6 Ceramah / kem motivasi murid Tahun 5 Ceramah / kem motivasi murid Tahun 4 Perjumpaan waris Tahun 6 Lawatan murid pemulihan / Prasekolah Lawatan murid Tahun 1 Lawatan murid Tahun 2/3 Lawatan murid Tahun 4/5 Lawatan murid Tahun 6 Operasi ponteng / data ponteng Operasi disiplin Operasi buku SPBT Latihan kebakaran

D 09

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 38.

Ceramah disiplin / jenayah Ceramah pengurusan diri/jati diri Th. 5/6 Ceramah persediaan ke Sekolah Menengah Kursus kepimpinan pengawas Program PPDa / PINTAR Pendaftaran murid Tahun 1 2012 Pengesahan murid Tahun 1 2012 Urusan Murid Tahun 6 ke Sekolah Menengah Program Pasca UPSR Data Sistem Maklumat Murid (SMM) / (BMM) Data Sistem Salahlaku Disiplin Murid SSDM Program RIMUP Majlis bacaan Yasin murid Tahun 6 Aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah ( KPJ ) Mesyuarat Jawatankuasa Program 3K x x x x x x x x x

x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x

x x

Untuk Renungan Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon kayu yang tidak berbuah

HEM 19

JADUAL TUGAS JAWATANKUASA RMT 2011


BIL.
1

HARI
AHAD

GURU BERTUGAS
SITI AMINAH BT. HUSSIN PN. ROBIAH BT CHOH

ISNIN

PN.SHARIFAH BT AHMAD PN.HJH. ANIZA BT AHMAD

SELASA

PN.HJH. RODIAH BT AHMAD PN. MANIRAH BT AHMAD EN. MD SANI BIN AHMAD

RABU

PN. SHARINA BT ABD HALIM PN. RANITA BT AWANG EN. OTHMAN BIN AHMAD

KHAMIS

EN. MOHD FARID BIN MOHD FUAD OOI CIK SALWA BT HJ.ISMAIL PN. NOR AKHLIMAH BT BADIUZAMAN

Catatan : Waktu Operasi RMT : 7.00 pagi hingga 7.30 pagi DOA SEBELUM MAKAN Ya Allah , Berkatilah kami dengan rezeki yang Engkau beri, jauhilah kami dari azab neraka

HEM 20