Anda di halaman 1dari 22

530303-03-3003

RINGKASAN EKSEKUTIF

SUDAH menjadi matlamat kita dalam Wawasan 2020 untuk melahirkan generasi ulul

albab, yakni modal insan yang celik minda, berilmu pengetahuan, mempunyai benteng

keimanan yang tinggi serta bersifat ijtihadik. Justeru, warga guru perlulah bermuhasabah

seketika menilai kemampuan anak didik di sekolah pada masa ini. Yang jelasnya, anak

didik hari ini mencerminkan rupa bangsa pada masa akan datang. Oleh itu, sebagai

pendidik, kita seharusnya rasa tercabar untuk memastikan cita-cita murni para pemimpin

kita itu tidak akan tinggal omongan semata-mata.

Dalam esei ini, penulis akan cuba membuktikan bahawa peranan guru amat

penting di sekolah sebagai penyampai ilmu atau mualim. Justeru pengajaran dan

pembelajaran guru seharusnya menjurus kepada iklim pembelajaran yang kondusif,

barulah kita dapat menambahkan keseronokan dan minat anak didik kita. Motivasi demi

motivasi amatlah dituntut, bak kata pepatah “belakang parang jika diasah lagi tajam”.

Penulis juga akan cuba menghuraikan usaha yang dilakukan di sekolah sama ada dalam

bentuk fizikal, kesediaan mental ataupun spiritual. Biarpun begitu, penulis melihat

keperluan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang menarik, ditambah dengan

keterampilan guru yang hebat, serta kemampuan bermotivasi yang tinggi mampu

mengubah persepsi lama bahawa tugas ‘memanusiakan’ manusia adalah sukar.

Ingatlah, sesuatu yang kelihatan sukar akan terus kelihatan sukar jika kita

menganggapnya sukar. Sesuatu yang kelihatan senang juga akan kelihatan sukar jika kita

menganggapnya senang. Justeru, warga guru diseru agar berpegang pada pepatah

Inggeris, “It’s not easy but it’s possible…” jika kita betul-betul mahu memastikan anak

didik yang menjadi pelanggan kita beroleh kecemerlangan dalam pelbagai aspek.

1
530303-03-3003

PENGENALAN

Dunia pendidikan semakin hari semakin kompleks. Hampir setiap hari

terdapat berita berkaitan dengan soal pendidikan sama ada dari aspek disiplin,

akademik , kokurikulum dan bermacam-macam lagi. Hal ini demikian kerana

ramai orang berminat dan ada yang terlibat secara langsung ataupun tidak

langsung dalam dunia pendidikan walaupun seseorang itu tidak mempunyai

anak yang bersekolah. Akan tetapi , aspek perundangan dalam pendidikan

jarang-jarang sekali dilaporkan walaupun perkara ini penting untuk semua

pihak, iaitu para pendidik , ibu bapa dan pelajar-pelajar.

Bagi meningkatkan lagi tahap kecemerlangan akademik , selain daripada

berusaha bersungguh-sungguh , rajin dan berdedikasi , pelajar-pelajar sekolah

hendaklah mempunyai matlamat yang jelas pada tujuan mereka datang ke

sekolah di samping mematuhi peraturan- peraturan yang ditetapkan oleh sekolah

dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Sesungguhnya, segala peraturan ini bertujuan

untuk menyenangkan semua pihak, iaitu agar guru dapat menyampaikan

pengajaran yang berkesan, dan pelajar-pelajar pula akan menimba ilmu dalam

suasana yang kondusif dan sesuai lantas beroleh pengetahuan dengan sebaik-

baiknya di samping dapat bergaul mesra dengan rakan-rakan sekelas. Sekiranya

ada dalam kalangan pelajar yang datang ke sekolah semata-mata untuk

menghabiskan masa sahaja tanpa tujuan yang jelas , maka berkemungkinan

besar mereka akan mengganggu pelajar-pelajar lain dan terus keciciran dari segi

ilmu.

Komitmen guru yang tinggi terhadap sekolah adalah antara ciri

terpenting mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif dan berkesan. Guru

2
530303-03-3003

merupakan faktor paling penting dan menjadi tunjang kepada sekolah berkesan

kerana guru merupakan juruteknik yang bertanggungjawab terhadap ‘core

business ’ sekolah , khususnya pembelajaran anak didiknya melalui pengajaran

dan bimbingan. Seseorang guru yang baik ialah guru yang memiliki tahap

disiplin kendiri yang tinggi dan sifat ingin melakukan kebaikan kepada orang

lain. Guru – guru yang bersifat sebegini akan sentiasa memberikan komitmen

yang tinggi untuk meningkatkan pencapaian akademik dan pembentukan akhlak

pelajarnya.

Walau bagaimanapun , jika dilihat suasana di sekitar sekolah , masalah

disiplin dalam kalangan pelajar masih wujud. Kebanyakan guru masih

menggunakan kaedah tradisional, iaitu ‘chalk and talk’ (tahap pendeta di atas pentas)

biarpun transformasi pendidikan sudah mencapai tahap ketiga, iaitu tahap teknologi

maklumat yang memerlukan guru berperanan sebagai pendamping. Yang mengecewakan

kita lagi, mereka (bukan semua guru) beranggapan bahawa tugas mereka sebagai

guru hanyalah mengajar sahaja , bukan menimbulkan minat pelajar terhadap

apa-apa yang diajarkan oleh mereka. Guru-guru seperti ini menghabiskan masa

mereka di dalam kelas semata-mata untuk ‘menuangkan’ bahan pengajaran

kepada pelajar. Mereka tidak peduli sama ada isi pelajaran yang disampaikan

itu dapat diterima, difahami dan digunakan oleh pelajar ataupun tidak. Mereka

juga tidak langsung mengendahkan sama ada bahan yang diajarkan itu bermanfaat

dan mempengaruhi tingkah laku atau perkembangan pelajar ke arah yang

positif. Lebih menyedihkan lagi, ketika guru mengajar , pelajarnya pula tidur.

Senario ini merupakan ancaman (threat) dalam usaha kita memburu dan merintis

3
530303-03-3003

kecemerlangan dalam dunia pendidikan bagi melahirkan modal insan gemilang atau ‘ulul

albab’, yakni bersifat quranik, ensiklopedik dan ijtihadik.

Guru – guru kita juga ada yang tidak menunjukkan sikap penyayang

terhadap pelajar - pelajar . Mereka mendenda pelajar secara membabi buta

walaupun kesalahannya minimum sahaja. Semua guru pula telah berperanan seperti

guru disiplin dengan memegang sebatang rotan untuk menakutkan pelajar serta

cuba menunjukkan kuasa di sekolah. Sesungguhnya, saya tidak berniat sama sekali

menjatuhkan martabat guru atau membuka pekung di dada dalam profesion pendidikan.

Namun, itulah realitinya yang berlaku di sekolah pada hari ini. Justeru tidak hairanlah

jika ada pelajar yang memberontak atau protes dan bersikap kurang ajar terhadap guru

serta menunjukkan sifat hipokrit, yakni ‘di depan hormat tetapi di belakang membenci

guru’. Jika senario ini terus berlaku, saya kira suasana pembelajaran kondusif tidak

mudah untuk direalisasikan, apatah lagi untuk melonjakkan minat pelajar terhadap

pelajaran hatta melahirkan insanulkamil sebagaimana dihasratkan dalam Falsafah

Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Sambil itu, cuba kita teliti pula prestasi pelajar di sekolah pada masa kini.

Ramai pelajar gagal dalam bidang akademik. Kenapakah mereka gagal ? Inilah

yang menjadi persoalannya kerana pada pendapat saya, tidak ada sebab kita gagal

melahirkan generasi cemerlang yang “celik minda” kerana Wawasan Pendidikan dan

Dasar Pendidikan Kebangsaan serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)

dirangka dan dirancang dengan penuh teliti oleh para teknokrat pendidikan negara.

Sekali imbas, sumber manusia bergelar ‘guru’ yang harus dipertanggungjawabkan jika

segala matlamat dan perancangan itu masih gagal. Sambil itu, cuba kita renungi

4
530303-03-3003

beberapa pendapat yang diutarakan oleh beberapa orang tokoh sarjana berhubung

dengan permasalahan pelajar di sekolah yang saya kira turut berlaku di negara kita:

“Mereka gagal kerana mereka takut , bosan , dan bingung… Mereka


gagal dalam memperkembang keupayaan mereka untuk belajar , untuk memahami
dan untuk menjadi kreatif.”
“…Ramai pelajar yang menghadapi kesulitan dalam pelajaran di
sekolah bukan kerana mereka tidak berupaya tetapi kerana tidak ada
kesesuaian antara cara mereka diajar dengan cara mereka belajar.”
(Dutton & Kleiner , 2000)
Kajian yang dibuat oleh Parker J . Palmer (1998) pula mendapati bahawa

suasana bilik darjah turut mempengaruhi perlakuan pelajar. Mereka berasa bosan, rimas

dan tidak selesa untuk belajar dengan tekun. Mereka lebih seronok jika dibawa ke bilik

sumber yang berhawa dingin atau ke perpustakaan. Hakikat ini membuktikan bahawa

“koma bilik darjah” (classroom coma) turut mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran

di sekolah. Kajian ini seharusnya diambil kira jika kita mahu mewujudkan pembelajaran

yang kondusif dan menyeronokkan.

Justeru, marilah kita bermuhasabah dan berganding bahu mencari titik

penyelesaiannya demi masa depan anak-anak didik kita. Ingatlah, jika seorang doktor

melakukan kesilapan hanya seorang pesakitnya yang terlibat, tetapi jika seorang guru

melakukan kesilapan, “rosak” satu generasi yang kita harap-harapkan sebagai pewaris

Wawasan 2020 nanti.

DEFINISI : IKLIM PEMBELAJARAN

Mengikut Oxford Advance Learner’s Dictionary , “conducive” ,

dikonotasikan sebagai , “ making it easy , possible or likely for something to

happen.” “Iklim pembelajaran” pula merujuk kepada norma – norma serta sikap staf

5
530303-03-3003

dan pelajar yang dapat mempengaruhi pembelajaran di sekolah. Sikap dan

amalan norma yang ditunjukkan bukan wujud dengan sendirinya malah

berpunca daripada dasar yang dikuatkuasakan.

( Program Sekolah Cemerlang 2010 )

PENCIPTAAN IKLIM PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF

Sekarang , marilah kita cuba memikirkan bagaimana caranya kita

mencipta iklim pembelajaran di sekolah agar anak didik kita senang belajar ,

tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi daripada apa - apa yang dipelajari

mereka di sekolah.

Terdapat dua pendekatan kewujudan iklim pembelajaran yang kondusif

yang dapat kita lakukan:

• Pengajaran dan Pembelajaran ( P & P ) yang menarik dan berkesan

Untuk memastikan Pengajaran dan Pembelajaran ( P & P) menarik dan

berkesan, seseorang guru haruslah kreatif dan efektif. Untuk menjayakannya, 4 faktor

utama sentiasa saya pertimbangkan, yakni

• memastikan pelajar jelas tentang apa yang diajar

• menggunakan pelbagai kaedah / strategi pengajaran

• sering memberi dan menerima maklumbalas yang jelas

• memantau perkembangan dan pencapaian setiap pelajar

[ Sumber : Teaching for effective learning , Scottish CCC ( 1996 ) ]

Sedarilah kita bahawa pembelajaran merupakan suatu proses yang

kompleks dan melibatkan berbagai-bagai aspek yang saling berkaitan. Oleh

sebab itu , untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kreatif dan

6
530303-03-3003

menyenangkan , diperlukan seorang pendidik yang berkesan dan memiliki pelbagai

keterampilan , antaranya keterampilan mengajar.

Seorang pendidik yang berkesan harus melakukan tindakan yang dapat

meningkatkan pencapaian akademik dan pembentukan akhlak pelajarnya.

Antaranya ialah :

i) mengadakan perancangan awal untuk menyesuaikan isi pengajaran dan

penilaian dengan kebolehan pelajar.

ii) sentiasa memberi panduan kepada para pelajar tentang tindakan yang perlu

dilakukan untuk mendapat pencapaian yang baik

iii) memberi bantuan kepada pelajar yang memerlukannya, terutama dalam soal

pengajaran dan pembelajaran.

iv) memastikan rancangan pengajarannya sentiasa menarik

v) mencabar kemahiran pelajar – pelajar terutamanya kemahiran berfikir.

vi) memberi penekanan kepada pelaksanaan pengajaran berasaskan kemahiran

berfikir secara kritis.

Sementara itu, keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional yang

cukup kompleks , sebagai integrasi daripada berbagai-bagai kompetensi guru

secara utuh dan menyeluruh.

Sebagai pendidik , saya sentiasa mengingatkan diri saya bahawa setiap guru

boleh mempraktikan 10 kriteria yang amat berkesan dalam menentukan kualiti

pembelajaran .

(i) Keterampilan Bertanya

Keterampilan ini sangat perlu dikuasai guru seperti saya untuk mencipta

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan kerana hampir dalam setiap

7
530303-03-3003

tahap pembelajaran , guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan , dan kualiti

pertanyaan yang diajukan guru akan menentukan kualiti jawapan para pelajar.

Sebagai contoh , dalam pengajaran topik ‘Question – tags’ dalam subjek Bahasa

Inggeris , saya akan menerangkan penggunaannya dalam ‘real life situation’ disertai

banyak contoh bagi membantu pelajar memperoleh jawapan yang betul. Antara

contohnya:

a) “You have prepared well for your coming test , haven’t you ?”

b) “Everyone in the class is satisfied with the English marks , aren’t they ?”

Selepas beberapa contoh diberikan bersertakan latih tubi yang digunakan

saya akan memulakan sesi pertanyaan mengenai ‘Question – tags’ bersesuaian

dengan kebolehan pelajar di kelas itu. Soalan yang mudah untuk pelajar yang

lemah dan soalan yang lebih mencabar untuk pelajar yang cerdik pandai.

Keterampilan bertanya ini akan memberikan lebih keyakinan kepada pelajar

menyerap apa-apa yang mereka sudah belajar dan kemudian mengunakannya dengan

betul bukan sahaja dalam percakapan harian mereka, tetapi juga dalam

penulisan esei mereka .

ii) Penguatan.

Aspek ini merupakan respons terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan

kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan bertujuan untuk

meningkatkan perhatian pelajar terhadap pembelajaran , merangsang dan

meningkatkan motivasi belajar , meningkatkan kegiatan belajar , dan membina

perilaku yang produktif.

iii) Mengadakan variasi .

Keterampilan ini haruslah dikuasai oleh guru bertujuan untuk meningkatkan

8
530303-03-3003

perhatian pelajar – pelajar terhadap topik yang relevan , memberikan kesempatan

bagi perkembangan bakat pelajar – pelajar terhadap pelbagai hal baharu dalam

pembelajaran , memupuk perilaku positif pelajar dalam pembelajaran , serta

memberi kesempatan kepada pelajar untuk belajar sesuai dengan tingkat

perkembangan dan kemampuannya. Variasi dapat dilakukan pada gaya mengajar ,

penggunaan media dan sumber belajar , dan pola interaksi dan variasi dalam

kegiatan pembelajaran.

iv) Penjelasan .

Sesungguhnya, penjelasan ialah keupayaan guru mendeskripsikan secara lisan

tentang sesuatu benda , keadaan , fakta dan data selaras dengan waktu dan

hukum - hukum yang berlaku. Penjelasan harus bermakna dan menarik perhatian

pelajar dan sesuai dengan mata pelajaran dan kompetensi dasar. Penjelasan

dapat diberikan untuk memjawab pertanyaan pelajar - pelajar dan harus sesuai

dengan latar belakang dan tingkat kemampuan pelajar - pelajar.

v) Set Induksi dan Penutup Pembelajaran.

Membuka dan menutup pelajaran merupakan dua kegiatan rutin yang

dilakukan guru untuk memulai dan mengakhiri pelajaran. Set induksi adalah

suatu proses yang diperkenalkan pada minit pertama pengajaran yang

bertujuan untuk menarik perhatian dan mendorong pelajar mempengaruhi hasil

pembelajaran. Bagi penutup pula , guru merumuskan hasil pembelajaran yang

telah dikembangkan melalui pelbagai kaedah yang menarik . Rumusan boleh

dipindah dalam pelbagai bentuk seperti susunan dalam bait - bait puisi , soal

jawab dan main peranan.

9
530303-03-3003

Membuka dan menutup pelajaran yang dilakukan secara profesional akan

memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan pembelajaran , antaranya ialah

membangkitkan motivasi belajar , pelajar memiliki kejelasan mengenai tugas -

tugas yang harus dikerjakan , pelajar memperoleh gambaran yang jelas

mengenai pembelajaran yang akan berlangsung , pelajar - pelajar memahami

hubungan antara pengalaman belajar yang telah dimiliki sebelumnya dengan

hal - hal baharu yang akan dipelajari . Mereka juga dapat menghubungkan

konsep - konsep atau generalisasi dalam sesuatu peristiwa pembelajaran . Pada

akhirnya, pelajar mengetahui tingkat keberhasilannya terhadap mata pelajaran

yang dipelajari dan guru pula dapat mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan

pembelajaran yang telah dilaksanakan.

vi) Membimbing diskusi kelompok kecil yang bermanfaat

Bimbingan ini adalah supaya pelajar mendapat berbagai-bagai informasi dan

pengalaman dalam pemecahan suatu masalah , meningkatkan pemahaman

terhadap masalah yang penting dalam pembelajaran , meningkatkan keterampilan

dalam perencanaan dan pengambilan keputusan , mengembangkan kemampuan

berfikir dan berkomunikasi , membina kerjasama yang sihat dalam kelompok

yang kohesif dan bertanggungjawab . Kita sebagai pendidik akan berperanan

sebagai seorang fasilitator untuk membimbing dan menunjuk ajar cara mendekati

topik yang akan dibincangkan oleh pelajar-pelajar itu.

vii) Pengelolaan kelas .

Aspek pengelolaan kelas ini mencerminkan keterampilan guru untuk mencipta iklim

pembelajaran yang kondusif , dan mengendalikannya jika terjadi gangguan

dalam pembelajaran. Sebenarnya, pengelolaan kelas berhubung dengan

10
530303-03-3003

pengendalian keadaan belajar , pengelolaan kelompok dengan cara meningkatkan

kerjasama dan penglibatan pelajar, dan menangani konflik dan memperkecil

masalah yang timbul , serta mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah .

viii) Kemampuan melakukan humor .

“Sense of humour” merupakan salah satu unsur yang penting dalam pengajaran

guru .Unsur kecindan ini sangat membantu dalam mencipta suasana kelas yang

kondusif yang memungkinkan pelajar - pelajar belajar dengan lebih baik dan

secara optimal . Sementelahan pula, humor itu bersifat universal , untuk semua

budaya dan dapat diwujudkan suatu budaya. ( Susan Trachtenberg ) . Guru yang

“miskin humor” kadang – kadang akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran

membosankan , tidak memikat dan kurang menarik. Oleh itu , sebagai pendidik

saya sentiasa cuba melakukan humor semasa P & P . Dengan adanya unsur

kecindan atau humor, keadaan pelajar yang pada mulanya letih, lesu, tidak

bersemangat dan mengantuk menjadi ghairah untuk belajar. Mereka akan berasa

gembira , senang hati , bergelak tawa , rasa puas , dan bebas daripada tekanan

perasaan yang mencengkam jiwa. Dengan itu, mereka tidak lagi dikuasai situasi,

melainkan menguasai situasi . Komunikasi antara warga kelas menjadi senang , dan

aspek kebosanan , kesunyian dan kelesuan di dalam kelas akan hilang sama

sekali kerana semua pelajar kelas itu terhibur. Ringkasnya, pengajaran guru diselit

dengan unsur humor ‘segar’ akan membangkitkan semangat belajar dan ini

pastinya mewujudkan situasi “menang – menang” dalam P&P.

ix) Meningkatkan minat belajar melalui ‘e – learning’ .

Kebanyakan pelajar kurang tertarik mempelajari sesetengah mata pelajaran tertentu

seperti Sejarah. Mereka menganggapnya pelajaran “kurang penting”

11
530303-03-3003

dibandingkan dengan Sains dan Matematik , misalnya. pelajar hanya

menganggap mata pelajaran Sejarah adalah untuk kepentingan “sesaat” di

kelas atau ketika menghadapi peperiksaan PMR dan SPM . Situasi ini amat

membimbangkan memandangkan mata pelajaran Sejarah mengandungi nilai

-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan , membentuk

sikap , watak dan keperibadian pelajar - pelajar .

Sebenarnya, minat sangat besar pengaruhnya terhadap pembelajaran.

Seandainya bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat , pelajar

tidak akan berfikir secara efektif kerana berasa bosan dan cenderung

memikirkan sesuatu yang lain atau berangan - angan ketika di dalam kelas.

Sebaliknya jika berminat, maka pelajar akan memusatkan perhatian dan akan

melibatkan dirinya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Maka sebagai

pendidik yang berperanan sebagai ‘the sole authority of knowledge’ saya

sentiasa berusaha mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif dengan mengubah

proses pembelajaran Sejarah , misalnya dengan memanfaatkan ‘e – learning’.

Dengan kata lain , pembelajaran yang menggunakan teknologi elektronik

yang berasaskan internet dapat memperluas wawasan , dan meningkatkan

keberkesanan proses belajar sehingga pembelajaran lebih bermakna . Pelajar

dapat berinteraksi dengan berbagai - bagai sumber belajar , dan menemukan

berbagai-bagai informasi terkini dalam bidang ilmunya. Pelbagai aktiviti yang

dilakukan melalui ‘e – learning’ akan menjadi tarikan pembelajaran, dan

menimbulkan rasa ingin tahu pelajar sehingga menghapuskan anggapan bahawa

belajar mata Pelajaran seperti Sejarah atau Sastera itu membosankan.

12
530303-03-3003

USAHA MEMOTIVASI PELAJAR UNTUK BELAJAR .

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk

melakukan atau mencapai sesuatu maklumat . Motivasi memainkan peranan yang

sangat penting dalam bidang pendidikan . Guru dan pelajar memerlukan

motivasi untuk menggerakkan diri mereka untuk mencapai kualiti kerja atau

kejayaan yang lebih cemerlang . Dalam pengajaran dan pembelajaran , motivasi

dianggap sebagai satu unsur yang membolehkan pelajar melibatkan diri secara

aktif. Di samping itu, motivasi menjadikan proses pembelajaran berlaku dalam

situasi yang bermakna , berfaedah , menyeronokkan dan berkesan .

“Motivation is the art of getting people to do what you want them to do


because they want to do it .” ( Dwiaht D. Elsenhower )

Memotivasi pelajar tidak hanya menggerakkan pelajar agar aktif dalam

pelajaran , tetapi juga mengarahkan dan menjadikan pelajar terdorong untuk

belajar secara terus menerus , walaupun dia berada di luar kelas ataupun

setelah meninggalkan sekolah.

“Motivation is like food for the brain . You cannot get enough in
one sitting . It needs continual and regular top ups.” ( Peter Davies )
Sesungguhnya , usaha memotivasi pelajar dalam pendidikan merupakan

suatu proses :

(i) membimbing pelajar untuk memasuki pelbagai pengalaman, yakni proses

belajar sedang berlangsung ;

(ii) proses menimbulkan semangat dan keaktifan pada diri pelajar sehingga

dia benar - benar bersedia untuk belajar ; dan

13
530303-03-3003

(iii) proses yang menyebabkan perhatian pelajar tertumpu kepada satu arah

atau tujuan pada satu masa , iaitu tujuan belajar .

Yang menjadi persoalan sekarang ialah bagaimanakah caranya kita

melakukan pelbagai usaha untuk membangunkan dan mengembangkan motivasi

pelajar semasa belajar ? Menurut Carl Rogers , seorang pakar psikologi, pada

dasarnya sudah ada sifat semula jadi dalam diri setiap pelajar suatu keinginan

yang sangat kuat untuk belajar. Jadi , guru hanya perlu mengembangkan atau

memupuk keinginan itu sehingga keinginan belajar itu dapat direalisasikan

dalam bentuk prestasi yang maksimum . Sementara itu, B. F. Skinner , seorang

pakar pendidikan mengatakan bahawa motivasi pelajar ditentukan oleh

persekitarannya . Pelajar akan termotivasi semasa belajar jika persekitaran

belajar dapat memberikan rangsangan sehingga pelajar tertarik untuk belajar.

Kita harus mengatur persekitaran atau suasana belajar secara bijaksana

sehingga pelajar termotivasi untuk belajar.

Ada berbagai-bagai cara yang dapat dilakukan oleh kita dalam

membangkitkan motivasi pelajar dalam belajar melalui pengembangan motivasi

intrinsik dan ekstrinsik :

i) Pengurusan Bilik Darjah Yang Dinamik

Pengurusan bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan , kerjasama dan

campur tangan ahli untuk mencapai objektif - objektif organisasi atau kumpulan

, gerak kerjanya termasuk proses merancang , mengelola , memimpin ,

mengarah dan mengawal . Sementara itu, bilik darjah pula ialah tempat

berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran ( P & P) , dan merupakan tempat

yang terpenting di sekolah. Bilik darjah juga merupakan medan perjuangan

14
530303-03-3003

utama kerjaya seorang guru. Oleh itu , kita harus memiliki gaya kepimpinan ,

kemahiran merancang , kecekapan mengurus kepelbagaian dalam P & P ,

kemahiran berkomunikasi dan kaunseling serta mampu mengendalikan teknologi

maklumat dan komunikasi ( TMK ) .

Bilik darjah yang lengkap dengan peralatan asas , sudut mata

pelajaran, sudut bacaan , kata - kata motivasi , cahaya yang mencukupi ,

berhawa dingin , kemudahan penggunaan laman web , komputer dan LCD

monitor dapat melahirkan pembudayaan bilik darjah yang kondusif . Suasana

yang harmoni dan ceria akan memberi semangat kepada pelajar dan guru

untuk berada lebih lama , dan mewujudkan perasaan bersama untuk berusaha

memajukan diri dan kumpulan secara kolektif .

Suasana pembelajaran yang kondusif , menyeronokkan , bermotivasi,

bermoral dan kreatif akan menjadikan P & P lebih berfokus . Kecekapan dan

kreativiti yang ditunjukkan oleh guru dapat menghasilkan bilik darjah sebagai

sebuah rumah sebagaimana slogan “bilik darjahku , rumahku”.

ii) Pengurusan Pelajar

Pelajar adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah. Mereka

akan bersama setiap kali p&p berlangsung. Adalah penting bagi guru

memahami tingkah laku dan budaya pelajar supaya sebarang tindakan dapat

dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat.

Pengurusan hal -ehwal pelajar dalam bilik darjah melalui pendekatan

penyayang yang ditunjukkan oleh guru , dapat ‘menjinakkan’ mereka , bercakap

dengan bahasa yang lembut dan bersopan , menegur dan membetulkan

kesilapan dengan cara yang berhemah akan mempercepat proses kecintaan dan

15
530303-03-3003

kesetiaan terhadap guru , dan kemujaraban pemindahan maklumat daripada guru

kepada pelajarnya.

iii) Kawalan Disiplin

Guru boleh membuat jangkaan terhadap pelajar , seperti mengurangkan

kadar ponteng dan pemasalahan disiplin melalui pendekatan pengurusan bilik

darjah yang berkesan. Bagaimana guru menyusun kedudukan meja ,

mengorganisasikan pelajar sebagai sebuah pasukan yang mantap , melalui

tindakan guru sebagai fasilitator , pembimbing , penyelia , pengawal dan

penggerak serta menggunakan pelbagai pendekatan kaedah dalam P&P yang

disertai dengan semangat , minat , dan komitmen guru bagi menjayakan visi

dan misi sekolah.

Adalah penting bagi kita untuk mengawal kelas apabila melangkah

masuk ke kelas kerana P&P yang berkesan tidak boleh dilaksanakan sekiranya

pelajar - pelajar dalam kelas berkenaan tidak dapat dikawal dengan baik .

Walaupun bukan semua pelajar yang menjadi punca permasalahan, tetapi jika

tiada pengawalan yang baik , jumlah pelajar yang akan menimbulkan

ketidakselesaan guru akan bertambah dan akhirnya menjejaskan penumpuan

guru terhadap penyampaian pengajaran .

Strategi bagi mengawal keadaan ini , kita boleh mengenal pasti pelajar –

pelajar yang bermasalah , meneruskan aktiviti P&P dengan banyak berinteraksi

dengan pelajar yang berkenaan sehingga ia merasakan dirinya mendapat

perhatian dan dihargai bukan kerana dirinya tetapi tingkah lakunya yang tidak

disenangi guru .

16
530303-03-3003

Ketegasan kepada disiplin pembelajaran perlu dilakukan dengan cara

dan pendekatan yang berhemah yang menampakkan bahawa ketegasan itu

bukan bertujuan penderaan tetapi pengajaran. Sekiranya perlu , pelajar

berkenaan diberikan nasihat , teguran dan kata – kata motivasi yang

menggambarkan bahawa kita menyayanginya . Apabila berlaku perubahan ke

arah kebaikan , kita berilah pengiktirafan dan penghargaan terima kasih .

Dalam pengurusan tingkah laku pelajar , kita seharusnya membiasakan

diri datang ke kelas menepati masa , menggunakan pelbagai kaedah p & p

mengikut tahap pencapaian pelajar , memulakan p & p dengan set induksi yang

menarik dan diikuti dengan aktiviti – aktiviti pembelajaran yang menghilangkan

rasa kebosanan mereka . Kita boleh merangsangkan minda pelajar dengan kata-

kata bermotivasi dan penuh dengan senyuman dan jenaka ( sense of humour),

dan pujian supaya suasana sentiasa ceria , di samping memberi teguran umum

yang berupa nasihat tetapi bukan leteran . Kita perlu menghormati pelajar

seperti orang lain , dan bersikap adil kepada semua pelajar . Hukuman

berbentuk deraan tidak seharusnya dilaksanakan kerana ini menyebabkan

hubungan kita dengan pelajar akan renggang dan menghilangkan minat pelajar

untuk meneruskan pembelajaran .

iii) Komunikasi Berkesan ( Effective Communication )

Kemahiran berkomunikasi memainkan peranan penting ke arah

pembentukan budaya penyayang . Komunikasi berkesan dijelmakan dalam cara

bertutur , penggunaan bahasa badan , penulisan , dan juga melalui penggunaan

alat - alat tertentu seperti komputer , telefon dan sebagainya . Apabila kita

menggunakan kemahiran berkomunikasi terhadap pelajar, kita dapat menghasilkan

17
530303-03-3003

suasana pembelajaran yang lebih dinamik . Pembentukan kemahiran tertentu

dapat diterapkan dengan lebih mudah dan berkesan .

Komunikasi berkesan menghasilkan motivasi yang berkesan . Pelajar mudah

menerima motivasi yang disampaikan secara berhemah dan berhikmah , nilai -

nilai murni yang hendak ditanam dalam diri pelajar akan melalui laluan

yang lebih mudah dan berkesan.

Kita sebagai pendidik yang berwibawa sepatutnya sentiasa melihat

pembelajaran sosial sebagai satu aspek penting dalam bilik darjah . Kita harus

menggunakan kebijaksanaan komunikasi serta pendekatan penyayang dengan

menghadiahkan senyuman , memberikan penghargaan apabila mereka

mempamerkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya , misalnya

menyusun kelas dengan lebih teratur , menghabiskan ayat hafazan sebelum

jangka masa yang ditetapkan atau mampu menyelesaikan soalan Matematik

dengan betul dalam masa yang singkat dan markah ujian yang semakin baik.

Sekeping kertas berbentuk surat penghargaan , atau sebatang pen sebagai tanda

penghargaan sudah tentu menunjukkan keikhlasan kita bagi meningkatkan

prestasi mereka .

Komunikasi adalah medan untuk memindahkan pengetahuan ,

menyampaikan pengajaran , mengembangkan kemahiran berkomunikasi dan

mendapat maklumat . Mengamalkan komunikasi berkesan melibatkan penggunaan

bahasa , kesediaan mendengar , meningkatkan proses interaksi , komunikasi

terbuka , kemahiran bertutur dan mengemukakan pandangan , berhujah dan

berdailog . Kita seharusnya mampu mengembangkan kemahiran komunikasi , dan

memberi ruang kepada pelajar melahirkan pandangan mereka . Kita harus

18
530303-03-3003

mampu melakukan pengaliran maklumat yang lebih berkesan , serta mendapat

maklum balas yang benar .

Sebagai pendidik , kita mesti mengelakkan masalah yang boleh

menjejaskan keberkesanan komunikasi seperti kekeliruan , salah tafsir , bahasa

yang kasar , suara yang tidak jelas , bahasa badan yang tidak sesuai ,

memberi tekanan emosi pelajar , komunikasi tertutup , tidak memberi perhatian

dan tumpuan tentang p & p . Kesemua ini akan meruntuhkan motivasi belajar

para pelajar .

Kejayaan guru sebagai pengurus di bilik darjah dan ‘motivator’ tidak

semata – mata dinilai dari aspek kemahiran dan teknik P&P sahaja , tetapi kualiti

peribadi dan sahsiah diri juga menjadi tarikan kepada pelajar –pelajar . Pada

amnya , guru yang disukai pelajar , antaranya ialah sentiasa berwajah periang ,

pandai berjenaka , bersangka baik , berperasaan yang matang , jujur dan ikhlas

dalam menjalankan tugas , berfikiran positif , tenang menghadapi sebarang

krisis , pendengar yang aktif , berjaya menyelesaikan konflik dan tidak mudah

menyalahkan orang lain.

Sebagai pendidik serta ‘motivator’ yang berkaliber , kita harus memiliki

rasa simpati kepada setiap pelajar dan melayani mereka seperti anak sendiri .

Berikan nasihat kepada mereka secara lembut dan berhemah supaya

meninggalkan perkara – perkara yang buruk, tidak sekali - kali merendahkan

disiplin ilmu yang lain di hadapan pelajar , mengehadkan pembelajaran

bersesuaian dengan tahap pencapaian dan pemahaman pelajar dan tidak

memaksa mereka mencapai sesuatu di luar kemampuan serta menyediakan

19
530303-03-3003

bahan pembelajaran yang mudah difahami , jelas dan bersesuaian dengan

tahap perkembangan akal pelajar .

Banyak teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi

pelajar . Sebagai guru, saya selalu mengingatkan diri saya betapa pentingnya

memberikan alasan - alasan kepada pelajar mengapa mereka harus belajar

bersungguh –sungguh dan berusaha untuk berprestasi sebaik - baiknya . Kita perlu

menjelaskan kepada pelajar - pelajar tentang apa-apa yang diharapkan daripada

mereka selama dan sesudah proses belajar berlangsung .

PENUTUP

Sesungguhnya tugas seorang pendidik bukanlah suatu tugas yang mudah. Hanya

mereka yang bergelar “guru” tahu betapa susahnya untuk menjadi seorang pendidik,

kerana pendidik ialah orang yang berpendidikan untuk mendidik anak didik supaya

menjadi terdidik. Jika diteliti pula harapan dan saranan Y.A.B. Perdana Menteri ketika

melancarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010 pada tanggal 16

Januari 2007, tugas menjadi guru semakin tercabar, apatah lagi apabila diletakkan

harapan yang begitu tinggi untuk melahirkan generasi celik minda dan mampu

mendepani persaingan global yang semakin mencabar.

Sebagai guru, saya berkeyakinan bahawa segala rintangan untuk mewujudkan

iklim pembelajaran yang kondusif ke arah pembelajaran yang menyeronokkan dan

berkesan memerlukan komitmen tinggi warga guru. Guru yang menghayati Tonggak 12

seperti keseronokan bekerja , berakauntabiliti, kekuatan sifat baik hati, pengaruh teladan

dan kewajipan menjalankan tugas, sudah pasti akan menganggap segala cabaran sebagai

peluang untuk mencapai kecemerlangan yang lebih gemilang. Pokoknya, pembelajaran

20
530303-03-3003

yang menyeronokkan dan berkesan menguntungkan kedua-dua pihak, iaitu guru yang

menyampaikan ilmu, dan pelajar yang menerima ilmu. Jika situasi ini dapat diwujudkan,

saya pasti sekolah akan menjadi tempat yang menyeronokkan kepada semua pelajar, dan

menepati slogan “Sekolahku, Rumahku”. Apabila guru dan pelajar seronok datang ke

sekolah, pencapaian akademik pasti meningkat kerana situasi yang kondusif akan

menggalakkan pengajaran dan pembelajaran.

Ringkasnya, untuk mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan memastikan

pembelajaran yang menyeronokkan dan berkesan, motivasi guru dalam bentuk

pengajaran dan pembelajaran, keterampilan guru dan keupayaan guru memotivasi pelajar

amatlah dituntut. Pendek kata, guru haruslah bermuhasabah dan bertanggungjawab

memastikan bukan sahaja ilmu yang disampaikan dapat diterima oleh pelajarnya, malah

mewujudkan situasi pembelajaran yang menyeronokkan. Harapan saya agar segala

saranan yang terkandung dalam esei ini dapat menyedarkan rakan-rakan guru agar

mengutamakan iklim pembelajaran yang kondusif demi kepentingan bersama.

PERSEKITARAN KONDUSIF
PENCETUS
SITUASI PEMBELAJARAN MENYERONOKKAN

*****

21
530303-03-3003

BAHAN RUJUKAN

22