Tabel Pengamatan variabel pertumbuhan

Hari tgl pngamatan ke: Perlakuan Panajang daun D0 D1 D0 D2 D0 D3

jumlah daun

diameter batang

D1 D1 D1 D2 D1 D3

D2 D1 D2 D2 D2 D3

D3 D1 D3 D2 D3 D3

Hari tgl pngamatan ke: diameter batang 1 2 3 4 5 1 tinggi tanaman/pnjng tan 2 3 4 5 1 2 jumlah daun 3 4

Perlakuan

5

D0 D1

D0 D2

D0 D3

D1 D1

D1 D2

D1 D3

D2 D1

D2 D2

D2 D3

D3 D1

D3 D2

D3 D3