6.

3

PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

6.3.1 OBJEKTIF 6.3.1.1 6.3.1.2 6.3.1.3 6.3.1.4 Meluluskan pinjaman SPBT kepada semua pelajar (Warganegara). Membentuk dasar untuk mengawal keadaan fizikal buku agar sentiasa dalam keadaan baik dan boleh diguna. Memberi perkhidmatan yang memuaskan hati kepada semua pihak yang berhubung dengan SPBT Menyimpan maklumat dan bahan yang berkaitan dengan SPBT dengan lengkap, teratur, sistematik, mudah dirujuk dan boleh diperolehi dengan segera oleh pihak-pihak yang memerlukan.

6.3.2. CARTA ORGANISASI

PENGETUA

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

• Mencadangkan pertukaran buku jika perlu.3 6.3. SENARAI TUGAS 6.3. hilang.3. Pengurusan Rekod dan Dokumen • Menyelenggara fail yang kemaskini mengikut jenis • Rekod buku stok yang kemaskini (mengikut Tingkatan) • Senarai tugas guru-pengedaran/pengumpulan • Menyimpan rekod buku. Pengedaran • Mengedarkan mengikut Tingkatan • Menentukan tarikh pengedaran • Mengesan kelancaran pengedaran • Mendapatkan borang BMM dari pelajar yang baru masuk/ bertukar sekolah • Mengedarkan buku kepada pelajar yang baru masuk • Memastikan borang BMM telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar • Memastikan guru Tingkatan telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar • Memastikan semua guru Tingkatan telah melengkapkan borang pinjaman SPBT/borang G mengikut jadual.7 . Membuat Pesanan Buku • Membuat pesanan mengikut jadual yang ditetapkan oleh JPN.3.1. iaitu di awal dan di akhir tahun.2.3. 6.3.3. Pengurusan Keselamatan Buku • Memastikan ada bilik khas SPBT • Mengurus bilik SPBT • Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT 6.3.3. hapuskira.4. rosak.3. o Buku stok (Mengikut Tingkatan) o Pengedaran/pengumpulan o Buku stok/hilang o Menubuhkan ’Pasukan Bertugas’ SPBT (pelajar) Borang Permohonan SPBT • Menyemak borang BMM pelajar (dilengkapkan) • Borang yang lengkap dikumpul oleh guru Tingkatan dan diberikan kepada guru SPBT Mesyuarat Jawatankuasa SPBT • Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengetua/ Penolong Kanan HEM bagi menilai perjalanan kerja dan masalah SPBT. • Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. • Pembahagian tugas pagi/petang • Taklimat untuk guru tingkatan • Pembahagian tugas pentadbiran.6.3.3.6 6.3.3. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks • Mesyuarat diadakan dua kali. 6.5 6.3. • Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.3.

3. • Memaklumkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM. Cadangan Buku Bacaan Tambahan • Mendapat maklumat tambahan dari Ketua Panitia/Guru Kanan Mata Pelajaran • Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. o Peratus rosak/hilang o Guru bertugas o Hapus kira o Kekurangan/lebihan Pengurusan Stok dan Inventori • Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pendidikan • Menyimpan invois.3.3.3.3.10 6.8 Memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik 6. .3.9 6.3. • Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.11 Pengurusan Pemulangan SPBT • Menentukan tarikh pemulangan mengikut Tingkatan • Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh/Tingkatan • Melaporkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM tentang proses pemulangan.3. bil dan pengesahan. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap Tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mahu menerima SPBT. • Mengemaskini inventori SPBT • Mengisi borang maklumat kekurangan/lebihan buku ke PPD.• 6.

. 2. Menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya. Memaklumkan waris sama ada anak-anak mereka layak menerima bantuan (jika tiada masalah disiplin) Penyelaras SPBT menyediakan rumusan enrolmen. Borang-borang tersebut beserta enrolmen pelajar dihantar ke Bahagian Buku Teks. 11. PK (HEM) Pengetua PK(HEM)/PTR PROSES KERJA Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang Permohonan BMM kepada pelajar/ waris Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh pelajar/ waris. PROSES KERJA PINJAMAN BUKU TEKS 6.3. Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 berdasarkan enronmen. Pengetua/PK(HEM)/ JKSPBT Guru Tingkatan Penyelaras SPBT 6 7.6. 3. 8. 10. Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT (warganegara sahaja). JPNS. Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan enrolmen pelajar yang layak.4. Menyemak Borang BTBTR 190 dan Buku Stok. 12. 4. 9.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(HEM)/ PK(HEM)/Penyelaras SPBT/Guru Tingkatan Guru Tingkatan 1. 5.4.3.

3. Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 dan buku stok.4.2 Carta Alir Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang BMM pelajar untuk tindakan waris. kepada Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh waris pelajar Le ngkapkan semua dokumen yang diperlukan Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan cadangan senarai pelajar yang layak.6. Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan. JPNS Tidak . PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190 Pengetua menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya. Lengkap Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT Hantar surat kepada waris memaklumkan sama ada anak-anak mereka layak menerima. Borang-borang dihantar ke Bahagian Buku Teks.

9.3 Senarai Semak Bil. 2. 5. Semak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta 5. 4. 6.2. 7. 10. Borang-borang tersebut beserta Senarai enrolmen Pelajar Layak dihantar ke Bahagian Buku Teks. Borang Komputer BTBTR 190 Buku Stok . JPNS Tandakan (√) Catatan 6.1. 11. 3. 1. Sediakan senarai enrolmen pelajar yang layak.6.3. Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan.3. Tindakan Menerima Borang BMM Cetakkan Borang BMM Edar Borang BMM Kutip borang yang telah dilengkap diisi oleh waris 5. 8. Pengetua dan PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190.4 Borang Digunakan i.4. Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak menerima Pinjaman SPBT Surat kepada waris memaklumkan sama ada anakanak mereka layak SPBT. Isi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Kompuer BTBTR 190 dan buku stok. ii.4.

3.4.5 Proses Permohonan Bekalan Buku Buku Stok Bilangan buku yang elok dalam stor + di tangan Bilangan pelajar yang layak Tidak perlu bekalan tambahan Bilangan buku yang elok Dalam stor + di tangan Memohon tambahan 3% bagi gantian kerosakan Isikan Borang Agihan Permohonan melalui Borang BPBTR 190 (+30%) (Fail 001 – 03) .6.

2. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks. 2. JPNS.1 menurun tandatangan dan kad pengenalan 3. 6. 2.2 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460.3 meletak mohor sekolah 3.2 Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku.3. Penerima mengisi invois dengan: 3. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dalam buku stok. PROSES KERJA Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.2 menulis tarikh penerimaan buku 3.3.5.1 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul.1 Cop sekolah 6. Pembantu Tadbir/ Guru SPBT 4.PPD 6. Pastikan bahawa: 2. . 3. PK(HEM)/Penyelaras SPBT 7. 6.3 Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik.1 URUSAN PENERIMAAN BUKU TEKS Proses Kerja JAWATAN Pengetua/Penolong KananGuru SPBT/KPT 1. 5.5. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT.4 mengisi “store certificate” Menyerahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar. 6.

Pastikan bahawa:  Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul.5.2 Carta Aliran Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.3.6.  Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460.  Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik. .

. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT.5 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460. Penerima mengisi invois dengan: 3. 2. .5. 1.  Cop sekolah  Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks. JPNS. Tamat 6.3 Bil.6 Buku .4 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul.dalam keadaan yang baik.3. 2. 2. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok. Senarai Semak Tindakan Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar. Pastikan bahawa: 2. Penerima mengisi invois dengan:  menurun tandatangan dan KP  menulis tarikh penerimaan buku  meletak mohor sekolah  mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar.5 menurun tandatangan/ KP Tandakan (√) Catatan 3.

1 URUSAN PELUPUSAN BUKU TEKS Proses Kerja JAWATAN Guru SPBT 1.4 Memberi nombor siri/ nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku 7. 5. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks.4 Borang Digunakan i.6. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. diisi kepada Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok. 6.3 Cop sekolah 6. Bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan direkod. 300-V dalam 7 salinan. PK(HEM)/Guru SPBT 5.(KEW 300 V).6. 6.5. 3.8 mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap pengedar. 2. 3.3. PROSES KERJA Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat.7 meletak mohor sekolah 4.6 menulis tarikh penerimaan buku 3. 4. JPNS.3. Mengisi Borang Kew. 6. 6.3. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak . ii. Borang BTBTR 460 Invois/SAP 6.3.

Rekodkan bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan.6. Pengetua/JK Pemeriksa Pelupusan Buku Teks PK(HEM)/Penyelaras SPBT Pengetua 6.00.2 ditanam (Buku Agama) 8.4 dihadiahkan kepada pelajar dll Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT. JPNS. 7. Guru SPBT 10.2 Carta Aliran Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat.000. Menyemak dn mengesahkan Borang Kew 300-V Menghantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. Cara pelupusan seperti yang disyorkan: 8.3.3 dibakar (Buku Agama) 8. Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera.dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30. 9. 6. 8. .1 dijual (melalui sebut harga) 8.

Cara pelupusan seperti yang disyorkan Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks.000.Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan.2 Buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran Rekod bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan.3. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30.1 Buku teks yang usang/rosak 1. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT. 1. 300-V dalam 7 salinan. Tamat 6. Tandakan (√) Catatan 2. Mengisi Borang Kew.6.3 Bil. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. . JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera.00. Senarai Semak Tindakan Asingkan dan ikat: 1.

Cara pelupusan seperti yang disyorkan(dijual. 4.Buku Teks. 6. 5. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT. 9. ii. JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. Borang Kew 300 .X . 7. 300-V dalam 7 salinan. 10.4 Borang Digunakan i..ditanam Dihadiahkan kepada pelajar dll) Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bgn.00.3. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan.V Borang Kew 300 . Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. Mengisi Borang Kew.000. 6. 8. Nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30.3.6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful