Anda di halaman 1dari 2
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI LASEM Nomor : Ma.11.36/PP.00.6/ 967.a /2010 TENTANG PEMBERHENTIAN DEWAN AMBALAN

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI LASEM Nomor : Ma.11.36/PP.00.6/ 967.a /2010

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEWAN AMBALAN SOEDIRMAN ROKHANA KUDUS MADRASAH ALIYAH NEGERI LASEM MASA BAKTI 2009/2010 DAN PENGANGKATAN DEWAN AMBALAN SOEDIRMAN ROKHANA KUDUS MADRASAH ALIYAH NEGERI LASEM MASA BAKTI 2010/2011

MENIMBANG

:

1. Bahwa untuk menunjang pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka Madrasah Aliyah Negeri Lasem telah Membentuk Gugus Depan Kabupaten Rembang 14-049/14-050 Ambalan Soedirman Rokhana Kudus.

 

2. Bahwa masa bakti Dewan Ambalan Soedirman Rokhana Kudus MAN Lasem masa bakti 2009/2010 telah berakhir.

3. Bahwa untuk keperluan butir 2 tersebut, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan yang baru.

MENGINGAT

:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961 Tentang Gerakan Pramuka

2. Keputusan Presiden RI Nomor 024 tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 17 tahun 1978 tentang Susunan dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

4. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka :

a. Nomor 131 tahun 2003 tentang sistem kinerja sangga kerja.

b. Nomor 231 tahun 2007 tentang petunjuk Penyelenggaraan Gugus Depan.

c. Nomor 203 tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat kepengurusan Dewan Ambalan Soedirman Rokhana Kudus MAN Lasem masa bakti 2009/2010 KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut pada kolom 2 dengan jabatan seperti tersebut pada kolom 3 lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Dewan Ambalan Soedirman-Rokhana Kudus Gugus Depan 14-049/14-050 Madrasah Aliyah Negeri Lasem masa bakti 2010/2011. KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dijadikan dan guna seperlunya.

Ditetapkan di : Lasem

Pada tanggal

: 3 Agustus 2010

Kepala

Drs. H. Chudlori Supaat, M.Ag NIP. 195207091979011001

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Lasem.

Nomor

: Ma.11.36/PP.00.6/ 967.a /2010

Tanggal

: 3 Agustus 2010

SUSUNAN DEWAN AMBALAN SOEDIRMAN RUKHANA KUDUS GUGUS DEPAN 14-049/14-050 MADRASAH ALIYAH NEGERI LASEM MASA BHAKTI 2010/2011

No

 

Nama

Jabatan

Keterangan

1

 

2

3

 

4

1

AHMAD KAERON S. Ag.

Pembina

 

Guru

2

KHOIRUL ANAM

Pembina

Staff Tata Usaha

3

MEYLINA ARISNAINI, S.Pd

Pembina

 

Guru

4

KHALIMATUL HIDAYAH, S.Fil.I S.Pd

Pembina

 

Guru

5

HASYIM LATIF

PRADANA

XI

IPA 2

6

NOVITA MALIDA

PRADANA

XI

IPS 4

7

ZUHAIRIZZAMAN

KERANI

XI

IPA 1

8

IZZA ALIYATUL N.C.

KERANI

XI

IPS 1

9

M.

IMAMUL NGADHIM

JUANG

XI

IPA 2

10

WIDIYATUL ILMIYAH

JUANG

XI

IPS 3

11

ADIB DWI NOVIANTO

TEKPRAM

XI

IPA 3

12

MINCHATUL NI'MAH

TEKPRAM

XI

IPA 1

13

FINA OKTAVIANA

TEKPRAM

XI

IPS 4

14

IRZAQUNNAFI'IN

DIKLAT

XI

IPA 2

15

ANITA AYU LESTARI

DIKLAT

XI

IPS 4

16

BURHANNUDIN

DIKLAT

XI

IPA 1

17

JAUHAROTUT TORIQOH

DIKLAT

XI

IPS 1

18

NUR HALIMAH

DIKLAT

XI

IPS 3

19

FITNIANI FAJAR WULAN SARI

DIKLAT

XI

IPS 3

20

ABDUL KOHAR

DIKLAT

XI

IPS 1

21

ARIS CANDRA

LITEV

XI

IPS 3

22

SITI ROFIDAH

LITEV

XI

IPS 3

23

M.

ALI MUFTADIN

LITEV

XI

IPA 1

24

EKA LIYA NANDA SARI

LITEV

XI

IPA 3

25

M.

SODIKIN

LITEV

XI

IPA 1

26

SIWI WIDYASTUTI

LITEV

XI

IPS 4

27

AYU HANIDA NADIA

HUMAS

XI

IPA 1

28

CHOIRUL MUFID

HUMAS

XI

IPA 3

29

MAMLUATUR ROHMAH

HUMAS

XI

IPS 3

30

AHMAD ATHO'ILLAH

HUMAS

XI

IPS 3

31

WAKHIDAH NURIL AINI

AD/ART

XI

IPS 1

32

JUMROTUL MU'AWANAH

AD/ART

XI

IPA 2

33

ARISQUL FAIQ

AD/ART

XI

IPS 2

34

BUDI LESTARI

AD/ART

XI

IPA 2

35

NUR ARIFIN

AD/ART

XI

IPS 1

Kepala,

Drs. H. Chudlori Supaat, M.Ag NIP. 195207091979011001