Anda di halaman 1dari 4

Ujian Soalan Pendidikan Moral 1. Bagaimanakah kita boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan?

I Menjaga anugerah Tuhan II Melakukan perkara yang dilarang III Mensyukuri pemberian Tuhan IV Melakukan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Tuhan A B I,II dan III I,II dan IV C D I,III dan IV II,III dan IV C D Menimbulkan pergaduhan dan perselisihan faham dalam setiap perbuatan Tidak menjaga kebersihan dan kekemasan diri

6. Antara berikut,manakah ciri-ciri individu yang bersikap positif terhadap rakan? I Sentiasa menghormati rakan II Menerima kritikan rakan dengan hati yang terbuka III Tidak mempercayai rakan IV Tidak memperkecilkan kebolehan rakan A B I,II dan III I,II dan IV C D I,III dan IV II,III dan IV

2. Pilih gambar yang menunjukkan amalan gaya hidup yang sihat A B I,II dan III I,II dan IV C D I,III dan IV II,III dan IV

7. Berikut merupakan faedah kita bersikap postif terhadap orang lain, kecuali A B C D dapat meningkatkan persefahaman dapat mengeratkan ikatan persahabatan dibenci oleh orang lain dihormati oleh orang lain

3. Berikut ialah cara kita menjaga anugerah Tuhan kecuali A B C D tidak membuang sampah di merata-rata tempat mengamalkan kitar semula membersihkan kawasan tempat tinggal melakukan pembakaran terbuka

4. Antara berikut,yang manakah benar tentang amalan pemakanan yang sihat? I Selalu makan buah-buahan dan sayur-sayuran II Kurangkan makanan yang berlemak III Lebihkan makan bijirin dan ubi IV Selalu makan makanan segera A B I,II dan III I,II dan IV C D I,III dan IV II,III dan IV

8. Nilai harga diri boleh diamalkan dengan cara I mempunyai tanggapan baik tentang diri sendiri II mempunyai cita-cita dan bersemangat tinggi III berani mengatakan tidak kepada perkara yang boleh merosakkan diri IV malas belajar dan tidak mengambil berat tentang pelajaran A B I,II dan III I,II dan IV C D I,III dan IV II,III dan IV

5. Antara berikut, yang manakah benar tentang cara mengamalkan nilai kebersihan fizikal dan mental? A Mengamalkan berfikiran negative terhadap orang lain B Mengamalkan sikap berbaik sangka terhadap orang lain

9. Apakah yang perlu kita lakukan untuk mencapai citacita? I Berusaha bersungguh-sungguh II Tidak mudah berputus asa III Tidak menumpukan perhatian semasa guru mengajar IV Bijak menguruskan masa dengan baik

A B

I,II dan III I,II dan IV

C D

I,III dan IV II,III dan IV

Hindu-penganutnya perlu rajin melaksanakan tanggungjawab yang diberikan

10. Apakah cirri-ciri murid yang menjaga maruah diri? I Sentiasa bercakap benar II Amanah ketika menjalankan tugas III Mengamalkan gaya hidup yang sihat IV Terlibat dalam gejala sosial A B I,II dan III I,II dan IV C D I,III dan IV II,III dan IV

14. Pilih gambar yang tidak menunjukkan individu yang mengamalkan nilai kerajinan. A B C D

15. Berikut merupakan nilai hemah tinggi yang boleh diamalkan oleh setiap individu, kecuali A B C D bercakap dengan kuat di tempat awam menggunakan bahasa yang sopan mengucapkan salam apabila bertemu berkawan dengan semua orang tanpa mengira status

11. Apakah faedah yang akan diperoleh sekiranya kita bertingkah laku sopan? A B C D Dipandang tinggi oleh masyarakat Dipandang seperti sampah masyarakat Dihina dan dikeji Menjatuhkan maruah keluarga

16. Antara berikut, manakah amalan bersopan yang perlu ditekankan dalam sektor kerajaan dan swasta? I II III IV Melayan orang ramai dengan mesra dan bersopan Senantiasa memberikan senyuman Mengambil berat akan aduan yang diberikan Bercakap perkara-perkara yang boleh menyinggung perasaan pelanggan I,II dan III I,II dan IV C D I,III dan IV II,III dan IV

12. Berikut merupakan nilai kerajinan yang boleh diamalkan, kecuali A berusaha bersungguh-sungguh dengan semangat inisiatif,inovatif dan kreatif untuk mencapai kejayaan berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga dalam melakukan sesuatu kerja menyerah kalah tanpa berusaha bersungguhsungguh bersabar dan tidak berputus asa dalam melakukan sesuatu perkara

B C D

A B

17. Berikut merupakan sikap individu yang jujur dan amanah, kecuali A B C D tidak menggunakan harta yang diamanahkan menyalahgunakankuasa yang diberikan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang diberikan tidak menyeleweng wang syarikat Tidak meninggikan suara ketika bercakap 18. Apakah amalan yang diamalkan oleh individu di atas?

13. Pilih padanan yang salah mengenai nilai kerajinan mengikut kepercayaan agama. A B C Islam-perlu rajin dalam menunaikan sembahyang, mencari ilmu dan menjaga diri serta persekitaran Sikh-tidak perlu terlalu rajin kerana orang lain akan datang membantu Kristian-manusia perlu rajin dalam kehidupan seharian mereka

A B

Kejujuran Kasih sayang

C D

Kesederhanaan Kerajinan

19. Apakah ciri-ciri murid yang berfikiran positif? I Tidak menyimpan dendam terhadap rakan-rakan II Dapat mengawal perasaan marah III Tidak mudah buruk sangka pada orang lain IV Tidak dapat menerima kritikan yang diberikan A B I,II dan III I,II dan IV C D I,III dan IV II,III dan IV

A B C D

beradap sopan dan berbudi bahasa mengamalakan pergaulan yang sihat menjalankan tugas dengan amanah Tidak bersusaha memajukan

24. Apakah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh individu di atas? A B C D Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab Menyeleweng wang rakan Menjaga harta yang diamanahkan dengan baik Menyalahgunakan kuasa

20. Bagaimanakah cara untuk kita menjaga kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat? A B C D Jarang bersenam Terlibat dengan aktiviti yang tidak bermoral Sering tidur lewat Makan makanan yang seimbang dan berkhasiat

25. Berikut merupakan cara-cara memberikan sokongan moral kepada pesakit HIV, kecuali A B C D melawat mereka sekiranya mereka sakit tidak menyisihkan mereka berkawan dengan mereka seperti biasa menjauhkan diri daripada mereka

21. Apakah sikap rajin yang diamalkan oleh individu di atas? A B C D Rajin membantu rakan Rajin mengulangkaji pelajaran Rajin sembahyang Rajin membantu ibu Seorang rakan anda telah disahkan sebagai penghidap HIV 22. Apakah tindakan anda dalam menghadapi situasi ini? I Terus berkawan denganya II Tidak memberi bantuan yang diperlukan III Jangan menyisihkan mereka IV Tidak menghina dan mengecilkan hati mereka A B I,II dan III I,II danIV C D I,III danIV II,III dan IV 26. Apakah amalan bersopan yang perlu ditekankan dalam sektor kerajaan? I Bersabar dengan kerenah orang ramai II Memarahi pelanggan yang banyak bertanya III Memberikan senyuman kepada pelanggan IV Sentiasa melayan pelanggan dengan mesra dan bersopan A B I,II dan III I,II dan IV C D I,III dan IV II,III dan IV

27. Apakah faedah yang diperoleh oleh murid yang mempunyai fikiran yang positif? A B C D Bijak dalam membuat keputsan Tidak dihormati oleh rakan Suka turut serta dalam pergaduhan Malas untuk belajar

23. Antara berikut adalah benar mengenai contoh perbuatan menjaga maruah diri yang digalakkan oleh agama, kecuali

28. Berikut adalah benar mengenai nilai kejujuran , kecuali

A B C D

bertanggungjawab terhadap sebarang tugas yang diberikan berkata benar tidak mengharapkan balasan apabila melakukan seseuatu merungut apabila disuruh melakukan sesuatu tugas

29. Pilih pernyataaan yang menunjukkan tindakan yang betul A B C D Mencaci orang lain kerana anda tidak menyukai mereka Menyiasat dahulu sebelum mengambil sebarang tindakan Bersangka buruk dengan orang yang baru dikenali Menyimpan dendam terhadap orang yang membuli kita

30. Apakah contoh amalan bersederhana dalam berbelanja? A B C D Tidak makan terlalu banyak Tidak meninggikan suara ketika bercakap Berbelanja mengikut kemampuan Belajar dengan bersungguh-sungguh