Anda di halaman 1dari 2

KHURAFAT MAKSUD Kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyaihubungan dengan agama isl am sedangkan pada hakikatnyabertentangan

dengan konsep tauhid dan syariat

CONTOH-CONTOH PERBUATAN KHURAFAT YANG MASIH DIAMALKAN mempercayai azimat yang boleh menahan sesuatu bahayakepada seseorang mempercayai binatang seperti burung boleh membawa tuahatau sial membuang ancak bagi menghalau hantu mengunjungi kubur yang dianggap keramat

FAKTOR PERBUATAN KHURAFAT MASIH LAGI WUJUD DIKALANGAN UMATISLAM iman yang kurang mantap kepada Allah menyebabkan sukarmembezakan amalan benar da n khurafat terpengaruh dengan masyarakat yang bebas mengamalkanperkara khurafat ingin mencari jalan mudah untuk menjadi kaya dan terkenal

CARA MENANGANI & MEMBENTERAS PERBUATAN / AKTIVITI KHURAFATDIKALANGAN MASYARAKAT ISLAM menggiatkan usaha-usaha dakwah dan majlis-majlis ilmu disemua lapisan masyarakat mengenakan hukuman berat kepada mereka yang terlibatmempengaruhi orang ramai den gan perkara khurafat mengawasi tempat-tempat yang dianggap keramat olehmasyarakat

AKIBAT BURUK JIKA MEMPERCAYAI / MENGAMALKAN PERBUATANKHURAFAT -

menyebabkan syirik dan batal iman membazir masa, tenaga dan harta dengan perkara sia-sia menyekat akal berfikir secara logik dan sistematik

SIHIR MAKSUD ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolonganmakhluk ghaib, iai tu dengan bantuan syaitan atau jin bertujuanmemudharatkan atau mengelirukan manu sia

CONTOH menggunakan jin atau syaitan melalui santau / guna-guna mengamalkan perubatan dengan mendekatkan diri kepada jindisertai dengan penyembe lihan haiwan pertunjukan silap mata yang menggunakan kuasa makhluk-makhluk halus

PUNCA BERLAKUNYA PERBUATAN SIHIR perasaan dendam seseorang terhadap orang lain iri hati dengan kelebihan atau kedudukan seseorang