P. 1
Rbt 3117 Pengenalankhsr(8ogos07)-Elek

Rbt 3117 Pengenalankhsr(8ogos07)-Elek

|Views: 1,929|Likes:
Dipublikasikan oleh Aimeeshah67

More info:

Published by: Aimeeshah67 on Feb 15, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Rekabentuk dan Teknologi –Pendidikan Rendah

)
Nama Kursus Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living SchoolEducation ) RBT 3117 3 (3 + 0) 45 Jam Tiada Bahasa Malaysia Pertama/Kedua 1. Menghuraikan sistem kurikulum dan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) di Malaysia 2. Menginterpretasikan proses perancangan, pelaksanaan dan penilaian KHSR 3. Menganalisis dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk merancang, mereka bentuk dan membina kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 4. Menjelaskan skop organisasi dan pengurusan bengkel. 5. Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel. 6. Menghuraikan pengurusan kewangan, pengendalian bahan dan alatan. 7. Mengaplikasikan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. 8. Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran.

Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Bahasa Penghantar Semester Hasil Pembelajaran

Sinopsis

Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah(KHSR); sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR; keselamatan bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan peralatan dan bahan; peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel; strategi, kaedah dan teknik pengajaran KHSR; perancangan pengajaran KHSR; dan bahan bantu mengajar. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum; management and administration; workshop safety; financial management; tool and material management; safety and rule regulation; strategy, technique and teaching methodology; implement teaching planning and audio visual aids.

B 81

Organisasi Kandungan .Penekanan dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran . Hasil Pembelajaran.Pemetaan dan Kesinambungan Kandungan .Format Huraian (Bidang/Unit/ Tajuk.Pengendalian aktiviti dan Penilaian .Langkah pencegahan kemalangan .Rekod kemalangan  Punca kebakaran .Peralatan pencegahan kebakaran .Tajuk 1 Kandungan Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah  Analisis Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Definisi kurikulum Konsep dan jenis kurikulum Sejarah perkembangan KHSR Jam 3  Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Jenis-jenis api/kebabakan .Langkah pencecagahan kebakaran 3 B 82 .Umum .Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Keselamatan  Punca kemalangan .Perlaksanaan inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Pembangunan dan pemupukan pemikiran dalam inovasi kurikulum 2 Pentadbiran dan pengurusan KHSR  Pengurusan dan pentadbiran sumber manusia  Pengurusan dan pentadbiran bengkel Tugas pelajar Organisasi stor Sistem penyimpanan stok 3  Penyenggaraan bengkel Jenis-jeins senggaraan Langkah-langkah kawalan senggaraan 3 Keselamatan Bengkel  Peraturan dan etika . dan Cadangan Aktiviti)  Analisis pekeliling-pekeliling ikhtisas berkaitan  Inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .

Tanggungjawab ketika kecemasan .Jenis-jenis rawatan dan bantuan kecemasan Pengurusan kewangan      Sumber kewangan Perancangan perbelanjaan Bidang tugas guru Pematuhan prosedur perbelanjaan Jam 4 7 Pengurusan alatan dan bahan Perolehan Pematuhan prosedur perolehan Kaedah pembelian Terimaan bekalan Peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel  Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Objektif Dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan Perundangan Perkhidmatan  Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH)  Peranan dan tanggung jawab Hubungan dengan institusi pendidikan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Misi Peranan dan tanggung jawab Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pendaftaran Caruman Perlindungan insurans bencana pekerjaan Hubungan dengan institusi pendidikan  Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) Peraturan keselamatan dan kesihatan pekerja: B 83 .Peti Pertolongan cemas .Tajuk Kandungan  Pertolongan Cemas .

Demonstrasi/tunjuk cara .Konsep pendekatan objektivisme .Lawatan .Pembelajaran aktif/perbincangan . penggunaan dan standard Jam Pendekatan pengajaran dan pembelajaran  Pendekatan objektivisme .Konstruktivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan pembelajaran secara kontekstual Pendekatan pembelajaran berasaskan projek Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Kajian Masa Depan Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL)) Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 10        6 Strategi.Simulasi . kaedah dan teknik Strategi pengajaran dan pembelajaran .Berpusatkan murid .Bercerita Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan 9    B 84 .Syarahan/kuliah .Berpusatkan bahan/aktiviti Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid . kawalan.Pembelajaran secara kooperatif .Konsep pendekatan konstruktivisme .Projek . jawatankuasa.Permainan . pengelasan. kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah   Definisi strategi.Pembelajaran Masteri Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru .Objektivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan konstruktivisme .Berpusatkan guru .Tajuk 5 Kandungan Dasar.

Henson. & Hayie. K. VA: International Technology Education Association.Tajuk  Kandungan Modul Carta Slaid Pita rakaman Perisian kursus pembelajaran (courseware) Laman Web/Internet Peralatan/bahan Jam Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah . Teaching today: An introduction to Education (6th edition). M. & Salvage. Miller. W. V. Ohio: NCRVE. Ltd DeLuca. Principles and a philosophy for vocational education. Creativity in primary education. (1989). G.D.G.V.W. Safety system design for technology education.Aras-aras soalan 6 7 Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah   Penyediaan rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Rancangan pengajaran tahunan/semester 8 Bahan bantu mengajar     Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) JUMLAH 4 45 (50%) (50%) Pentaksiran 1. (1983).J. (2005).Teknik-teknik menyoal . KERJA KURSUS 2. Storm. Ann Arbor. Managing the occupational education laboratory. PEPERIKSAAN AKHIR Rujukan Asas Armstrong. Exeter: Learning Matters. (2001). D. T. Michigan: Prakken Publications Inc B 85 . New Jersey: Prentice Hall. Columbus.. Wilson. (1985). Reston. A.T.

Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Armstrong. & Soltis.J. Massachusetts: Allyn and Bacon. (2004). R. Teaching Design and Technology 3 –11: The essential guide for teachers. Firenze. Kuala Lumpur: McGraw-Hill. T. Pedagogi 1. Ismail Bahari (2002). Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5. (2001). D. S. Curriculum development in Vocational and Technical. C.The process of hazard control. K. Hamilton. Chelliah. Krulik. & Rudnik. (Bandar): Kendull Hunt Publishing Company. Ohio: Charles E. Meril Publication. (1960). Foundation of vocational education. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). (1978). Columbus. Reasoning and problem based learning: A handbook for elementary school teachers include over 200 problems and classroom activities. & Crunkilton. Boston: Allyn & Bacon.R. Asmah Ahmad. Jr. Curriculum: Foundations. Boston. (1989). (2nd edition). D. Teaching and learning through cirtical reflective practice. G. New Jersey: Prentice Hall. Pengaturan sendiri di dalam pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan.V. (1998).G. Hope. (1963). W. Ismail Bahari (2002). (1971).B. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. (1993).Singapore: G. Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6.Rujukan Tambahan Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa (1995). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuala Lumpur: McGraw-Hill. Progression in primary Design and Technology. Cornstein. & Hunkins. J.D. & Salvage. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. A. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Fernstermacher. Kiat & Co. Great Britain: David Fulton Publisher. Falsafah pendidikan kebangsaan: Matlamat dan misi. principle and theory (2nd edition). C. K. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Ohio: NCRVE. Petaling Jaya: Longman. (1988). J.F. Bold. M. J. New York: Teachers College Press. Columbus. Rupert. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). E. (1960). Henson. & Ghaye.T. A history of educational policy of the Straits Settlement. Pengaturan sendiri di dalam pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan. Finch. Boston: Allyn and B 86 . Falsafah dan konsep pendidikan (Edisi kedua).H. Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4. (1992). Teaching today: An introduction to Education (6th edition). G. (1999). Ghaye. London: David Fulton Publisher.N. Approaches to teaching. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001)..A. Develop a course of study. F. Great Britain: Antony Rowe Ltd.D.

(1985).D. Exeter: Learning Matters. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya Miller. Ltd. & Omrod. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Mohd Yusof Ahmad. Wilson. London: Butterworth-Heinemann Ltd. New Jersey: Prentice Hall. Great Britain: David Fulton Publisher Southern Regional Education Board (1967). Kuala Lumpur: MDC Publisher Sdn Bhd. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1991-2003. McDewitt. (2004).E. (2005). J. Ohio: NCRVE. R. Alexanderia. Columbus. ______ (2003). Engelwood Cliffs. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550 ) dan peraturan terpilih. Petaling Jaya: International Law Book Services. (2002). Oxford. Thompson. Ron. (1973). Designing challenging vocational courses. Virginia: Association for Career and Technical Education. Pybus. (1996). Foundation for vocational education: Social and philosophical concepts.E. J. Child development and working with children adolescent. T. Safety management: Strategy and practice. B 87 . (2005). A. R. M. (1995). Creativity in primary education. Pollard. (2 nd edition). Falsafah dan sejarah pendidikan Islam.M. Principles and a philosophy for vocational education. Primary design and technology: A process for learning. (2nd edition) New York: Continuum Published.Bacon Lembaga Penyelidikan Undang-undang (2003). Reflective teaching. A.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->