D I S U S U N

Oleh :

Nama : Yucha dwistya Kelas : X.2

Lalu. CH3COOH. NaCl. Pembersih Alat uji elektrolit 6. amatilah apa yang terjadi. Air keran. Letakkan alat uji coba di atas meja 3. jangan lupa mencuci batang dari alat ujicoba dengan air bersih. cara kerja : 1. dan sebaliknya. Alat uji elektrolit 3. Kemudian. agar antara larutan yang satu dengan yang lain tidak tercampur. Beaker glass 2. Isotonik. Lampu 5. HCL. Jika lampu menyala dan terdapat gasm itu berarti larutan tersebut disebut larutan elektrolit. Alkohol. 6. Larutan : NaOH. mulailah melakukan percobaan dengan cara memasukkan batang dari alat ujicoba yang terdiri dari tembaga dan aluminium 5. Power supplay (AC & DC) 7. Setelah kalian selesai mengamati larutan pertama. . Baterai 4. dan Air gula.Larutan Elektrolit dan Non elektrolit Tujuan : Untuk mengetahui larutan yang apa saja yang termasuk larutan elektrolit & larutan Non elektrolit Alat dan bahan : 1. Masukkan larutan yang akan di ujicoba ke dalam beaker glass 4. Setelah selesai. Siapkan alat uji elektrolit ( yang sudah di sambungkan dengan baterai dan lampu ) 2. NH3. Air jeruk.

Elektolit lemah Elektrolit kuat : CH3COOH. Air jeruk : NaOH. Kelompokkan elektrolit ke dalam : Elektolit lemah Elektrolit kuat 3. 2. NH3 Air Keran Air Gula Air Jeruk Isotonik Alkohol CuSO4 Ya    Lampu Tidak Pengalaman Lain Ada Gas Ada Gas Ada Gas Ada Gas Ada Gas Ada Gas Keterangan         Pertanyaan : 1.laporan hasil praktikum No. Kelompokkan larutan tersebut kedalam kelompok elektrolit dan kelompok non elektrolit! 2. Isotonik. HCl. 7. NaCl. CuSO4 Larutan non-elektrolit : Air keran. Air jeruk. CH3COOH. NH3. Tuliskan persamaan ionisasi dari larutan tersebut! Jawaban : 1. 9. 10. Larutan NaOH HCl NaCl CH3COOH. 8. 3. Larutan elektrolit : NaOH. 5. 6. jelaskan mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik! 4. 4. 11. HCl. NH3. NaCl. Air gula. CuSO4 . Kelompokkan ke 6 lautan yang di checklist ke dalam ikatan! 5. Alkohol 2. 1.

kita dapat mengetahui dan membedakan mana larutan elektrolit dan mana larutan yang non-elektrolit.NaOH(s) .NH3 : HCl.(aq) N3. seperti NaOh (natrium hydroxide) lebih kuat daripada larutan NH3 (ammonia). CH3COOH.HCl (g) . Ion-ion inilah yang dapat menghantarkan arus listrik. NaCl. Dan juga kita dapat mengetahui ciri-ciri antara larutan elekrolit dan larutan non-elektrolit . Kovalen Ion 5. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena didalam larutan elektrolit tersebut terdapat Ion-Ion yang bergerak bebas. 4.NaCl (s) .3.CH3COOH .(g) + H+(aq) Kesimpulan : Dari kegiatan diatas. Selain itu kita juga dapat mengetahui larutan-larutan apa saja yang termasuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah. NH3 : NaOH. CuSO4 Na+(aq) + OH-(aq) H+ (aq) + Cl-(aq) Na+(aq) + Cl-(aq) H+(aq) + CH3OO. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful