Anda di halaman 1dari 7

eBook

Rujukan Bertahap Penulisan

ebook- rujukan bertahap penulisan Bahasa Melayu _________________________________________________________________________ TAHAP SATU : Bulan Pertama 1. (a) Teknik menganalisis soalan (b) Merangka karangan (c) Teknik merujuk dan mencari isi (d) Membina pendahuluan karangan : jenis definisi jenis pendapat umum jenis suasana jenis persoalan jenis peribahasa jenis analogi jenis sejarah jenis perangkaan jenis wawancara jenis gabungan (e) Menulis perenggan jenis deduktif jenis induktif jenis gabungan deduktif dan induktif (f) Menulis perenggan penutup (g) Penggunaan penanda wacana (h) Memanfaatkan pendapat dan statistik penting (i) Menggunakan ayat dan frasa indah (j) Teknik menyemak karangan Pada setiap minggu, pelajar akan menyalin contoh karangan format berikut di rumah. Ceramah Cerpen Wawancara Ucapan

2.

yasbiha smknaka

ebook- rujukan bertahap penulisan Bahasa Melayu _________________________________________________________________________ TAHAP KEDUA : Bulan Kedua 1. Di rumah : Pelajar dicadangkan agar membaca sebuah petikan tentang sesuatu isu daripada akhbar, majalah atau internet. Di sekolah : Beberapa orang pelajar secara bergilir-gilir membaca petikan dengan kuat. Guru menulis soalan atau tajuk karangan di papan hitam. Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi penting, huraian dan contoh daripada petikan yang dibaca dan menghasilkan rangka karangan. Ketua-ketua kumpulan melaporkan hasil perbincangan mereka. Guru membuat rumusan. Pelajar menulis karangan secara berkumpulan berdasarkan rangka karangan yang mereka telah bina dengan merujuk kepada petikan asal. Pelajar menyemak hasil penulisan mereka berpandukan Borang Senarai Semak Pada setiap minggu, pelajar akan menyalin contoh karangan berformat berikut di rumah : Syarahan Laporan Peribahasa Rencana

2.

yasbiha smknaka

ebook- rujukan bertahap penulisan Bahasa Melayu _________________________________________________________________________ TAHAP KETIGA : Bulan Ketiga 1. Di rumah : Pelajar dicadangkan agar membaca sebuah petikan tentang sesuatu isu daripada akhbar, majalah atau internet. Di sekolah : Pelajar membaca petikan secara senyap. Guru menulis soalan atau tajuk karangan di papan hitam. Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi penting, huraian, dan contoh daripada petikan yang dibaca dan menghasilkan rangka karangan. Ketua-ketua kumpulan melaporkan hasil perbincangan mereka. Guru membuat rumusan. Pelajar menulis karangan secara berpasangan berdasarkan rangka karangan yang mereka telah bina. Pelajar menyemak hasil penulisan mereka berpandukan Borang Senarai Semak Pada setiap minggu, pelajar akan menyalin contoh karangan berformat berikut di rumah : Perbahasan Perbincangan Mengulas pendapat Ulasan

2.

yasbiha smknaka

ebook- rujukan bertahap penulisan Bahasa Melayu _________________________________________________________________________ TAHAP KEEMPAT : Bulan Keempat 1. Di rumah : Pelajar dicadangkan agar membaca beberapa petikan tentang isu yang sama daripada sumber yang berlainan seperti buku teks, akhbar, majalah, internet, dan lain-lain. (sekurang-kurangnya dua bulan) Di sekolah : Guru menulis soalan atau tajuk karangan di papan hitam. Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi penting, huraian, dan contoh daripada petikan yang dibaca dan menghasilkan rangka karangan. Ketua-ketua kumpulan melaporkan hasil perbincangan mereka. Guru membuat rumusan. Pelajar menulis karangan secara individu berdasarkan rangka karangan yang mereka telah bina. Pelajar menyemak hasil penulisan mereka berpandukan Borang Senarai Semak Pada setiap minggu, pelajar akan menyalin contoh karangan berformat berikut di rumah : Gambaran Pengalaman

2.

yasbiha smknaka

ebook- rujukan bertahap penulisan Bahasa Melayu _________________________________________________________________________ TAHAP KELIMA : Bulan Kelima 1. Di rumah : Pelajar diminta untuk membaca beberapa petikan tentang isu yang berlainan seperti isu alam sekitar, kepenggunaan, masyarakat penyayang, dan sebagainya. Di sekolah : Guru menulis soalan atau tajuk karangan tentang salah satu daripada isu yang dibaca oleh pelajar. Pelajar secara individu merangka karangan. Beberapa orang pelajar melaporkan hasil kerja mereka kepada kelas. Guru membuat rumusan. Pelajar menulis karangan secara individu. Pelajar menyemak hasil penulisan mereka berpandukan Borang Senarai Semak Pada setiap minggu, pelajar akan menyalin contoh karangan berformat berikut di rumah : Surat kiriman rasmi Surat kiriman tidak rasmi Berita dan liputan

2.

TAHAP KEENAM : Bulan Keenam 1. Di kelas : Guru mengedarkan peta minda ringkasan tentang sesuatu isu. Guru menulis soalan atau tajuk karangan di papan hitam. Guru mengedarkan peta minda ringkasan tentang sesuatu isu. Pelajar merangka karangan secara individu. Beberapa orang pelajar melaporkan hasil dapatan mereka. Pelajar menulis karangan secara individu. Pelajar menyemak hasil penulisan mereka berpandukan Borang Senarai Semak Di rumah : Pelajar menulis karangan tentang isu yang sama dengan karangan yang ditulis di sekolah tetapi format yang berlainan (berdasarkan soalan yang disediakan oleh guru)

2.

yasbiha smknaka

ebook- rujukan bertahap penulisan Bahasa Melayu _________________________________________________________________________ TAHAP KETUJUH : Bulan Ketujuh 1. Di kelas (Akses Kendiri) Guru mengemukakan soalan. Pelajar menganalisis soalan. Pelajar merangka karangan. Pelajar menulis karangan. Pelajar menyemak hasil penulisan.

TAHAP KELAPAN : Bulan Kelapan dan Seterusnya 1. Di kelas (Ala Peperiksaan) Guru mengedarkan soalan ala peperiksaan. Pelajar membaca dan memilih soalan. Pelajar menganalisis soalan. Pelajar merangka karangan. Pelajar menulis karangan. Pelajar menyemak hasil penulisan mereka.

yasbiha smknaka