URUSAN PENGAMBILAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN (LANTIKAN BARU) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

1.

Pengenalan

2.

Skim Perkhidmatan

3.

Kemudahan

4.

Peluang Kerjaya di KKM

5.

Proses Pengambilan Pelajar Lulusan Universiti Tempatan Pelajar Lulusan Luar Negara

6.

Latihan Pegawai Perubatan

7.

Senarai Hospital Latihan Siswazah

1.

PENGENALAN

Pegawai Perubatan memainkan peranan penting dalam merancang, melaksana dan menilai semula aktiviti dan program berkaitan dengan kesihatan dan perubatan agar rakyat mempunyai kemudahan

kesihatan yang berkesan, baik dan berkualiti. Peranan Pegawai Perubatan semakin penting dalam era pembangunan negara dan dunia hari ini apabila rakyat mula menyedari akan kepentingan penjagaan kesihatan dan isu berkenaan kesihatan sentiasa menjadi fokus utama kerajaan untuk memakmurkan negara. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) memerlukan lebih ramai Pegawai Perubatan yang kompeten, dinamik, sanggup menerima cabaran dan bersedia untuk berkhidmat kepada negara untuk menyertai sektor perkhidmatan awam. Pegawai Perubatan yang berdedikasi, komited dan amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab akan memastikan rakyat menikmati perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, mudah capai, saksama dan bertaraf dunia.

2.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pegawai Perubatan bertanggungjawab dalam hal-hal berikut: i. Menjalankan tugas pencegahan penyakit dan rawatan

perubatan kepada orang ramai yang memerlukan perkhidmatan kesihatan di hospital, klinik kesihatan dan institusi kesihatan di bawah seliaan KKM. ii. Menjalankan pemeriksaan ke atas ibu-ibu mengandung dan menyambut kelahiran bayi, melaksanakan diagnosis perubatan dan pembedahan, menjalankan post-mortem, mengurangkan beban kesihatan pesakit dan tugas lain yang menuntut profesionalisma seorang Pegawai Perubatan. iii. Terlibat dalam pembangunan kesihatan keluarga dan

masyarakat di samping melaksanakan aktiviti pengawalan penyakit, pemantauan kesihatan dan menjadi anggota penting dalam program peningkatan kesejahteraan kesihatan rakyat. 1

iv.

Penyumbang

kepada

penghasilan

sistem

dan

teknologi

perubatan melalui hasil penyelidikan yang dijalankan di institusi penyelidikan KKM.

2

Jadual Gaji : Pegawai Perubatan : UD41 : Pengurusan dan Profesional : Kementerian Kesihatan Malaysia : P1T1 RM1999.00 – RM300. * Imbuhan Tetap Khidmat Awam ** Bantuan Sara Hidup 1 .00 (mengikut lokaliti) Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa (on call) dan lain-lain.00 : RM750.3.00 ITKA* Elaun Kritikal Elaun COLA** : RM300.83 P3T1 RM2195.39 – P1T24 RM5317./Jab.20 – P1T24 RM5022. MAKLUMAT JAWATAN Jawatan Gred Kumpulan Kem.81 P2T1 RM2095.00 : RM100.92 Gaji Permulaan : RM2458.39 (P1T6) Elaun Perumahan : RM250. MAKLUMAT SKIM PERKHIDMATAN A.19 – P1T24 RM4723.

2 .B. Calon juga boleh dilantik di atas gred jawatan yang lebih tinggi berdasarkan pengalaman kerja (multiple entry): UD43. UD51 dan UD53. iii. UD47. atau iv. ii. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Ijazah dalam Ilmu Perubatan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar sementara atau penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia (MPM). KELAYAKAN Calon bagi lantikan ke jawatan Pegawai Perubatan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: i. dan v. Warganegara Malaysia. Calon yang telah dilantik di bawah seksyen 12(1)(a)(ii) Akta Perubatan 1971 dan telah memenuhi PeraturanPeraturan Perubatan seperti perenggan 12(1)(aa) serta telah berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MPM).

90 (P1T1) 4. ELAUN / IMBUHAN TETAP Selain gaji pokok di atas.028.466.31 (P1T1) 5.92 5.41 B.49 6.458.63 7. Pegawai Perubatan yang dilantik akan menerima gaji pokok sebulan mengikut gred seperti berikut: Gred i. UD47. UD43.4.54 (P1T1) 4. UD41 UD43 UD47 UD51 UD53 Minimum (RM) 2.46 7.033. iii. ii. UD51 atau UD53 berdasarkan pengalaman dan kepakaran yang dilantik oleh mereka. iv.39 (P1T6) 3. Bayaran Imbuhan Tetap Khidmat Awam Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal RM300 RM250 RM750 1 . GAJI DAN EMOLUMEN Pegawai Perubatan boleh dilantik atas mana-mana gred sama ada UD41. KEMUDAHAN DAN EMOLUMEN A. iii.09 (P1T1) Maksimum (RM) 5.992. ii.547. v.439. semua Pegawai Perubatan di atas gred UD41 akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i.431.317.258.

500 hingga RM4.000 iii. Bayaran Penyenggaraan Rumah pada kadar RM166. Elaun Keraian atas kadar RM400 hingga RM800 ii. Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal atas kadar RM750 iv. Elaun Imbuhan Tetap Perumahan antara RM400 – RM1. Bayaran Pembantu Rumah pada kadar RM500.500. vi. Elaun Imbuhan Tetap Perumahan antara RM1300 hingga RM2. v.Bagi Pegawai Perubatan gred UD43/44. viii. akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i. UD51/52 dan UD53/54. Insentif Khas antara RM400 hingga RM1. ii.000.900 iii. Bayaran Jawatan Utama JUSA / Khas antara RM1000 hingga RM2. UD47/48. 2 . vii Sebuah kereta rasmi dan kemudahan petrol. Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal atas kadar RM750 Pegawai Perubatan Gred JUSA / Khas C dan ke atas akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i.250. Elaun Keraian antara RM2.

000) iv.000RM200. Bayaran Insentif Wilayah bagi Pegawai Perubatan di Sabah dan Sarawak atas kadar peratusan 12. vii. iv. Kuarters Pinjaman perumahan @ 4% faedah (RM120. Locum (Berkuatkuasa mulai 1 Disember 2006) vi. Bayaran Klinik Selepas Waktu Pejabat atas kadar RM30 sejam. v.5 hingga 25 peratus daripada gaji bulanan. D. Pinjaman komputer (Maksimum RM5.000) 3 . iii.C. Elaun Perudara (Sabah dan Sarawak) sebanyak RM30 sehari. IMBUHAN / INSENTIF KHAS Pegawai Perubatan yang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam juga akan menerima insentif mengikut gred dan jawatan selain daripada yang dinyatakan di atas tertakluk kepada syarat kelayakan yang telah ditetapkan. iii. Insentif yang dimaksudkan adalah seperti berikut: i. ii. Kemudahan perubatan percuma untuk pegawai dan keluarga serta ibu bapa ii. Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa atas kadar antara RM50 hingga RM170 sekali on call. Bayaran Insentif Pedalaman bagi Pegawai Perubatan di Sabah dan Sarawak atas kadar 10 peratus daripada gaji bulanan. KEMUDAHAN LAIN Pegawai Perubatan layak untuk menerima pelbagai kemudahan selama berkhidmat dalam perkhidmatan awam seperti berikut: i. Full Paying Patient (FPP).

Kelayakan cuti a.000 xii. menghadiri peperiksaan dll. vii. Cuti separuh gaji c. xi. Elaun kerana bertugas b. vi. kemudahan dan bayaran semasa bertukar atau berpindah rumah dalam negeri c. Cuti tanpa rekod (perayaan. viii. Elaun kerana berkursus d.30 hari setahun b. Cuti kerana berkursus h. Elaun. Cuti tanpa gaji d.) x. Cuti tahunan 25 . Cuti mengerjakan haji selama 40 hari e. Keahlian dalam kelab rekreasi Kemudahan Pengurusan Jenazah Anggota sejumlah RM1. bayaran dan kemudahan kerana menghadiri perbicaraan kes di mahkamah xiii. Cuti sakit dan cuti sakit lanjutan g. gantian.000) Skim berpencen atau KWSP Peluang melanjutkan pelajaran Elaun dalam perkhidmatan a. Elaun bertugas di seberang laut ix.000 – RM200.gratia 4 . Cuti bersalin maksimum selama 90 hari f. Pinjaman kereta @ 4% faedah (RM27.v. Elaun. Ex .

Pegawai Perubatan Pakar berkhidmat di hospital kecuali bagi Pakar Perubatan Keluarga. 1 . iaitu di klinik kesihatan serta Pakar Kesihatan Awam di Ibu Pejabat KKM. iii. JENIS PENGKHUSUSAN Pegawai Perubatan di KKM berpeluang memajukan kerjayanya menjurus kepada 3 bidang utama iaitu: i. ortopedik. ii. perubatan umum. radiologi. Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah. Pegawai Perubatan Pakar Klinikal dalam pelbagai disiplin Sebagai contoh kepakaran dalam perubatan keluarga. PELUANG KERJAYA DI KKM A. perubatan sakit puan dan sebagainya. mata. Pegawai Perubatan Klinikal Pegawai Perubatan Klinikal merupakan Pegawai Perubatan yang tiada mempunyai kepakaran dan tugas utamanya adalah untuk merawat pesakit di klinik kesihatan dan hospital serta tidak menjalankan tugas pentadbiran.5. Pegawai Perubatan Pentadbir Pegawai Perubatan Pentadbir menjalankan tugas pentadbiran klinikal dan bertugas di Ibu Pejabat. bedah umum. kardiologi. Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah.

PELUANG MENGIKUTI LATIHAN Selaras dengan dasar KKM yang menggalakkan ‘learning organisation’. Persidangan dan sebagainya sama ada di dalam atau luar negara. Prestasi yang memuaskan 2 . Latihan dan kursus jangka pendek sama ada di dalam atau luar negara. Prosedur Permohonan i. Syarat asas untuk mengikuti Kursus Sarjana Kepakaran dan Sub-kepakaran tertakluk kepada: a. peningkatan kualiti perkhidmatan dan kompetensi kakitangan dan pegawai kesihatan. Sah dalam perkhidmatan (1 hingga 3 tahun) b. ii.Carta pengkhususan kemajuan kerjaya Pegawai Perubatan adalah seperti berikut: MBBS / MD / MBBChB LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN PAKAR PERUBATAN PENTADBIRAN PEGAWAI PERUBATAN KLINIKAL B. dan iii. Pegawai Perubatan berpeluang mengikuti: i. Penempatan sementara (attachment) di institusi perubatan antarabangsa.

3 .ii. C. iii. Kerajaan telah melaksanakan penambahbaikan laluan kerjaya bagi Pegawai Perubatan dengan menyediakan pelan laluan kerjaya secara komprehensif dari gred lantikan hingga ke Gred 54 berdasarkan kepada tempoh perkhidmatan. Untuk maklumat lanjut. sila rujuk Lampiran 5 untuk Laluan Kerjaya Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia. Setelah menamatkan kepakaran asas dan latihan selama 6 bulan (universiti tempatan) atau 18 bulan (universiti luar negara) pegawai dikehendaki untuk memohon diwartakan sebagai seorang Pegawai Perubatan Pakar di KKM. Tempoh ikatan / kontrak dengan Kerajaan bagi Kursus Sarjana Kepakaran adalah selama 7 tahun dan Subkepakaran adalah selama 2 tahun. PELUANG KENAIKAN PANGKAT Kerjaya Pegawai Perubatan di KKM menjanjikan peluang kerjaya yang baik.

KKM Berdasarkan kepada perakuan Panel Penilaian Kepakaran.JADUAL LALUAN KERJAYA BAGI PEGAWAI PERUBATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) URUSAN 41 . KKM 9 tahun BUKAN PAKAR 3 tahun di Gred 44 48 .52 4 tahun di Gred 48 atau tertakluk kepada kekosongan jawatan mana yang lebih awal 52 – 54 3 tahun di Gred 52 atau tertakluk kepada kekosongan jawatan mana yang lebih awal Gred 54 ke Utama/ Khas ‘C’ dan ke atas Tempoh Keseluruhan Untuk Berada di Gred 5 daripada Tarikh Lantikan Tertakluk kepada kekosongan 12 tahun 4 .48 SKIM PERKHIDMATAN PAKAR 3 tahun di Gred 44 atau tarikh warta pakar. mana yang terdahulu 2 tahun di Gred 48 atau tertakluk kepada kekosongan jawatan mana yang lebih awal dan tertakluk kepada perakuan Panel Penilaian Kepakaran.44 SKIM PERKHIDMATAN PERUBATAN 2 tahun di Gred 41 CATATAN Tertakluk memenuhi syarat kenaikan pangkat dalam skim perkhidmatan berkenaan CATATAN Tertakluk memenuhi syarat kenaikan pangkat dalam skim perkhidmatan berkenaan URUSAN 44 . KKM 2 tahun di Gred 52 atau tertakluk kepada kekosongan jawatan mana yang lebih awal dan tertakluk kepada perkuan Panel Penilaian Kepakaran.

5 .

PROSES PENGAMBILAN PEGAWAI PERUBATAN Pengambilan Pegawai Perubatan ke dalam perkhidmatan awam dilaksanakan oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) secara ”running exercise” dan urusan ini melibatkan calon Pegawai Perubatan dari universiti tempatan dan universiti luar negara. (a) Universiti Tempatan Peringkat 1. Penerangan Mengisi Borang Pendaftaran Pekerjaan di Sektor Awam (SPA8i) secara atas talian (online) di laman sesawang http://www.6. Bahagian Sumber Manusia.gov.my 1 . Semakan mengenai urusan pendaftaran dengan MPM boleh dilakukan dengan melayari laman sesawang http://www.my 2. Sebelum tahun akhir peperiksaan Mengemukakan borang yang lengkap ke Unit Pengurusan & Profesional.gov. Melengkapkan Borang Maklumat Diri (BMD) yang boleh diperolehi dari laman sesawang KKM: http://www.gov. Pihak universiti Serahan tangan Secara pos Menghadiri temuduga yang telah ditetapkan oleh pihak SPA.moh. (Pihak Universiti akan menghantar salinan keputusan peperiksaan akhir terus kepada pihak SPA) Membuat permohonan untuk mendapatkan Sijil Selepas tahun akhir peperiksaan Pendaftaran Sementara dari Majlis Perubatan Malaysia (MPM). KKM melalui: • • • 4.spa.mmc.my/forms 3.

Menerima surat penempatan pada hari pertama Kursus Induksi . Menghadiri Kursus Induksi mengikut ketetapan (tempoh dan tempat) yang telah disediakan oleh pihak BPL dan membawa bersama Sementara salinan atau Sijil Surat Pendaftaran Perakuan Pengesahan Pendaftaran Sementara dari MPM. 2.Peringkat 1. 4. KKM. Setelah menerima surat tawaran dari SPA 3. Setelah menghadiri Melapor diri kepada Ketua Jabatan seperti mana yang tertera dalam surat penempatan. Mengesahkan kehadiran ke Kursus Induksi setelah menerima surat panggilan Kursus Induksi dari Bahagian Pengurusan Latihan (BPL). Kursus Induksi 2 . Penerangan Melengkapkan dokumen-dokumen yang dilampirkan bersama surat tawaran.

gov.gov. Penerangan Mengisi Borang Pendaftaran Pekerjaan di Sektor Awam (SPA8i) secara atas talian (online) di laman sesawang http://www.my/form 3. Serahan tangan Secara pos Membuat permohonan untuk mendapatkan Sijil Pendaftaran Sementara / Penuh dari Setelah Malaysia kembali ke Majlis Perubatan Malaysia (MPM).mmc.my 5.my 2. Menghadiri temuduga • Ibu Pejabat SPA di Putrajaya bagi calon-calon dari Semenanjung Malaysia pada setiap hari Selasa (secara walk-in) • SPA Cawangan Sabah bagi caloncalon dari Sabah pada tarikh temuduga yang akan dimaklumkan oleh pihak SPA. Semakan mengenai urusan pendaftaran dengan MPM boleh dilakukan dengan melayari laman sesawang http://www.spa. Bahagian Sumber Manusia.(b) Universiti Luar Negara Peringkat 1. KKM melalui: • • 4. • SPA Cawangan Sarawak bagi caloncalon dari Sarawak pada tarikh temuduga yang akan dimaklumkan 1 . Mengemukakan borang yang lengkap ke Unit Pengurusan & Profesional.moh.gov. Melengkapkan Borang Maklumat Diri (BMD) yang boleh diperolehi dari laman sesawang KKM: http://www.

Kursus Induksi 2 . Setelah menghadiri Melaporkan diri kepada Ketua Jabatan seperti mana yang tertera dalam surat penempatan. Menerima surat penempatan pada hari pertama Kursus Induksi. Setelah menerima surat tawaran dari SPA 3. Menghadiri Kursus Induksi mengikut ketetapan (tempoh dan tempat) yang telah disediakan oleh pihak BPL dan membawa bersama Sementara salinan atau Sijil Surat Pendaftaran Perakuan Pengesahan Pendaftaran Sementara dari MPM. Salinan kad pengenalan Salinan Sijil Pelajaran Malaysia(SPM) Sijil Ijazah asal dan salinan Transkrip asal dan salinan Sijil perakuan sementara (MMC) dokumen-dokumen yang Melengkapkan dilampirkan bersama surat tawaran. 4.Peringkat Penerangan oleh pihak SPA. 6. KKM. Mengesahkan kehadiran ke Kursus Induksi setelah menerima surat panggilan Kursus Induksi dari Bahagian Pengurusan Latihan (BPL). Dokumen yang perlu dibawa: i) ii) iii) iv) v) 1. 2.

ii. LATIHAN PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH Pegawai Perubatan perlu menjalani Latihan Siswazah selama dua (2) tahun atau tempoh yang ditetapkan oleh Majlis Perubatan Malaysia (MPM) di hospital Latihan Siswazah seliaan KKM atau Hospital Universiti yang menyediakan Latihan Siswazah*. Penempatan ke hospital lain di negeri yang sama boleh dilaksanakan oleh Pengarah Kesihatan Negeri pada tahun kedua jika ada keperluan 1 . iii. vi. iv. v. Perubatan Bedah Ortopedik Pediatrik O&G Perubatan Kecemasan Tempoh penempatan di satu-satu disiplin adalah selama 4 bulan. Penempatan Latihan Siswazah akan ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Penempatan di unit Sub Kepakaran secara sepenuh masa adalah tidak dibenarkan melainkan untuk tujuan pendedahan. Penempatan di Jabatan Kecemasan dibuat pada tahun kedua latihan samada untuk penempatan terakhir atau yang kedua terakhir dan dijalankan secara ‘shift’. Setiap pegawai hendaklah menyempurnakan tempoh perlanjutan yang ditetapkan dengan memuaskan (jika ada) sebelum dibenarkan untuk menjalani posting seterusnya.7. 6 disiplin yang telah ditetapkan dalam Latihan Siswazah adalah seperti berikut: i. Pertukaran hospital tidak dibenarkan pada tahun pertama.

dan ianya perlu dimaklumkan ke Bahagian Sumber Manusia untuk tujuan pemantauan. ibu pejabat KKM atau mana-mana fasiliti kesihatan di bawah seliaan KKM berdasarkan keperluan dan kekosongan jawatan. Penempatan pegawai setelah tamat latihan siswazah bergantung kepada kepentingan perkhidmatan di mana-mana hospital. Pegawai Perubatan perlu mengikuti Khidmat Wajib dengan kerajaan selama 2 tahun setelah mendapat Sijil Perakuan Pendaftaran Penuh dari MPM. 2 . klinik kesihatan.

.

.

.

.

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN LATIHAN PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH SELAMA DUA TAHUN Disediakan: Cawangan Perkembangan Profesyen Perubatan Bahagian Perkembangan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia .

TUJUAN Garispanduan ini bertujuan untuk memberi penerangan berhubung pelaksanaan latihan pegawai perubatan siswazah selama dua tahun 2. v. Perubatan Bedah Ortopedik Pediatrik O&G Perubatan Kecemasan b. LATARBELAKANG Dalam usaha memantapkan lagi pengetahuan dan kemahiran pegawai-pegawai perubatan Jemaah Menteri telah memutuskan untuk melanjutkan latihan Pegawai Perubatan Siswazah selama dua tahun. Penempatan di unit Sub Kepakaran secara sepenuh masa adalah tidak dibenarkan melainkan untuk tujuan pendedahan. iv. ii. vi. c. . d.1 PENEMPATAN a. TINDAKAN PELAKSANAAN dengan 3. Semua pegawai perubatan siswazah perlu menjalani penempatan dalam 6 disiplin yang telah ditetapkan iaitu: i. Sehubungan dengan itu garispanduan pelaksanaan latihan pegawai perubatan siswazah yang sediada perlu di ubah selaras dengan perubahan dasar yang telah dibuat.GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DUA TAHUN LATIHAN PEGAWAI LATIHAN SISWAZAH 1. Penempatan di Jabatan Kecemasan hendaklah dibuat pada tahun kedua latihan samada untuk penempatan terakhir atau yang kedua terakhir dan dijalankan secara ‘shift’. Tempoh penempatan di satu-satu disiplin adalah selama 4 bulan. iii. 3.

f. Penempatan di Hospital Universiti untuk Latihan Pegawai Perubatan Siswazah masih dikekalkan selama satu tahun. g.e.1 Keahlian Pengerusi -- Pengarah Hospital Ahli-Ahli -- Timbalan Pengarah Hospital (Perubatan) Ketua Jabatan Perubatan Ketua Jabatan Pediatrik Ketua Jabatan Surgeri Ketua Jabatan Ortopedik Ketua Jabatan O&G Ketua Jabatan Kecemasan Sekretariat -- Unit Sumber Manusia Jawatankuasa ini perlu bermesyuarat sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Penempatan ke hospital lain di negeri yang sama boleh dilaksanakan oleh Pengarah Kesihatan Negeri pada tahun kedua jika ada keperluan dan ianya perlu dimaklumkan ke Bahagian Sumber Manusia untuk tujuan pemantauan. (Pindaan – sila rujuk lampiran) 3. Pertukaran hospital tidak dibenarkan pada tahun pertama. .2. Keahlian dan terma rujukan adalah seperti berikut : 3.2 JAWATANKUASA LATIHAN PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH Setiap hospital perlu menubuhkan satu Jawatankuasa Latihan Pegawai Perubatan Siswazah bagi memantau pelaksanaan program latihan ini. Setiap pegawai hendaklah menyempurnakan tempoh perlanjutan yang ditetapkan dengan memuaskan (jika ada) sebelum dibenarkan untuk menjalani posting seterusnya.

Sekiranya didapati prestasi tidak memuaskan. Mengenal pasti isu-isu lain yang berkaitan dengan latihan pegawai perubatan siswazah. b. Membincangkan isu-isu berkaitan prestasi atau disiplin pegawai perubatan siswazah serta cara penyelesaiannya selain dari perlanjutan tempoh latihan.2. d.3 PEMANTAUAN DAN PENILAIAN a. Pegawai juga perlu dimaklumkan mengenai kemungkinan perlanjutan tempoh latihan sekiranya prestasi tidak ditingkatkan. 3.2. pegawai perlu dimaklumkan secara lisan dan bertulis mengenai kelemahan-kelemahan yang perlu diatasi. Melantik seorang pegawai perubatan pakar sebagai pegawai penyelaras 3. Mencadangkan penambahbaikan pelaksanaan program latihan ini. Memastikan pelaksanaan latihan pegawai perubatan siswazah di jabatan-jabatan yang berkenaan dijalankan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Memperakukan perlanjutan perubatan siswazah. c. e.3 Pegawai Penyelaras Di Setiap Jabatan Ketua Jabatan hendaklah melantik seorang pegawai perubatan pakar untuk menyelaras dan memantau pegawai perubatan siswazah di jabatan masingmasing. Melaksanakan program latihan pegawai perubatan siswazah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.2 Terma Rujukan a.4 Tanggungjawab Ketua Jabatan a. Pegawai penyelaras hendaklah memantau secara berkala latihan yang dijalani oleh setiap pegawai perubatan siswazah. 3. . tempoh latihan bagi pegawai b. c.2.3. Memastikan setiap pegawai perubatan siswazah yang menjalani latihan di jabatannya mendapat latihan seperti yang telah ditetapkan dalam buku log.

surat amaran. pegawai perlu mengulangi semula latihan di disiplin tersebut. Pengetahuan Kemahiran menjalankan prosedur yang ditetapkan dalam buku log Sikap Pengambilan cuti yang melebihi cuti yang dibenarkan.4 PERLANJUTAN TEMPOH LATIHAN PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH 3.  Pegawai hanya dibenarkan mengambil cuti selama 10 hari (termasuk cuti sakit) dalam setiap disiplin penempatan. Pada amnya perlanjutan tempoh latihan dibuat berdasarkan : a.b. Pegawai penyelaras perlu membuat penilaian SATU BULAN sebelum pegawai tamat latihan. Bagi pegawai yang tidak hadir bertugas melebihi 4 bulan secara berterusan dalam satu-satu disiplin penempatan (samada cuti/cuti sakit atau atas sebab-sebab lain). .1 Perlanjutan tempoh latihan pegawai perubatan siswazah adalah sesuatu yang penting dan merupakan perkara serius yang tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa sebab-sebab yang munasabah. c. Perakuan dari Ketua Jabatan ke Jawatankuasa Latihan Pegawai Perubatan Siswazah perlu disertakan dengan huraian secara terperinci sebab-sebab tempoh latihan pegawai perlu dilanjutkan dan perlu disertakan dengan buktibukti yang berkaitan seperti buku log.4. 3. Perbincangan perlu dibuat dengan Ketua Jabatan dan jika didapati prestasi pegawai masih belum memuaskan dan berpendapat pegawai perlu menjalani tempoh perlanjutan. Jawatankuasa Latihan Pegawai Perubatan Siswazah di hospital tersebut perlu meneliti perkara ini dan sekiranya bersetuju dengan perlanjutan. Sekiranya tempoh latihan pegawai perlu dilanjutkan. b. kelulusan pelanjutan hendaklah dibuat dalam masa 2 minggu sebelum tamat latihan dalam jabatan yang berkenaan.4 PROSES PERLANJUTAN a. 3. Prestasi kerja yang tidak memuaskan meliputi :    b. Perakuan hendaklah dibuat dalam borang yang disediakan seperti di lampiran. sijil cuti sakit dan sebagainya. maka perakuan hendaklah dikemukakan kepada Jawatankuasa Latihan Pegawai Perubatan Siswazah Hospital berkenaan untuk kelulusan.

Pegawai perlu di tempatkan di jabatan yang sama sehingga Lembaga Kelayakan Perubatan membuat keputusan. Ini bermakna seorang pegawai perubatan siswazah yang telah menjalankan 4 bulan posting. Mana-mana pegawai yang mengambil cuti melebihi cuti yang dibenarkan. cuti yang dibenarkan diambil adalah selama 10 hari (termasuk cuti sakit). Dr. d. Kelayakan cuti beliau adalah 30 hari setahun. Walaupun mereka layak diberikan cuti selama 30 hari setahun. A graduan perubatan dilantik oleh SPA sebagai pegawai perubatan. untuk memastikan pendedahan yang maksima didalam satu-satu disiplin. Beliau perlu dilanjutkan selama 6 hari dalam disiplin perubatan sebelum beliau boleh di tempatkan di disiplin yang berikutnya. Contoh. lapuran dari pakar yang berkenaan perlu disertakan bersama dengan lapuran dar Ketua Jabatan.5 CUTI a. tempuh pelanjutan maksima penempatan yang dibenarkan dalam satu-satu disiplin adalah 8 bulan sahaja. Tempoh maksima penempatan di dalam satu-satu disiplin adalah selama 1 tahun (12 bulan). Baki cuti tahunan beliau adalah 24 hari. Bagi perlanjutan yang melebihi 6 bulan. Pengerusi Jawatankuasa Latihan Siswazah hendaklah memaklumkan ke Bahagian Perkembangan Perubatan (Urusetia Lembaga Kelayakan Perubatan) berserta laporan lengkap dari Ketua Jabatan. Beliau melapur diri di hospital Kuala Lumpur untuk menjalani latihan Pegawai Perubatan Siswazah dan di tempatkan di Jabatan Perubatan selama 4 bulan. Beliau telah mengambil cuti rehat selama 6 hari dan 10 hari cuti sakit semasa berada dalam disiplin perubatan. Pegawai Perubatan Siswazah merupakan seorang pegawai kerajaan yang dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan layak menerima kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk kakitangan kerajaan mengikut perintah am dan pekeliling-pekeling yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam. mereka perlu dilanjutkan dalam disiplin berkenaan mengikut bilangan cuti yang terlebih ambil.c. ianya boleh dibawa kedepan. maka semasa penempatan disetiap disiplin. b. Baki cuti rehat yang tidak diambil. 3. . e. Jika pegawai mempunyai masalah kesihatan termasuk masalah psikiatri. f. Sebarang rayuan mengenai pelanjutan dari pegawai hendaklah dikemukakan kepada Ketua Pengarah Kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia.

4. Aras 6. Tel 03-88831104 . Fax: 03-88831105. PERTANYAAN. Kementerian Kesihatan Malaysia. Blok E-1. Sebarang pertanyaan mengenai garispanduan ini boleh dirujuk kepada: Cawangan Pembangunan Profesyen Perubatan Bahagian Perkembangan Perubatan. Sharifah Anisah) .6 MASALAH TATATERTIB Mana-mana Pegawai Perubatan Siswazah yang didapati terbabit dalam masalah tatatertib. Mohd Fikri /Dr. Rusnah/ Dr. proses tindakan tatatertib hendaklah dimulakan mengikut pekeliling-pekeliling dan peruntukan yang sedia ada. (Datin Dr. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62590 Putrajaya.3. Parcel E.

.......mulai dari tarikh penempatan sekarang tamat...............1........................................... KEPUTUSAN JAWATANKUASA LATIHAN PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH .…………………............. Selaku Pengerusi Jawatankuasa Latihan Pegawai Perubatan Siswazah Tuan / Puan............................................................…………........................................... : ................... ................. saya perakukan tempoh latihan bagi Dr..... Jabatan/Unit: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------2......................... dilanjutkan selama....................................……………............ Nama.... : .............. Tarikh :..................................................................................…… diluluskan/tidak diluluskan selama …………….............. Sebab-Sebab Tempoh Latihan Perlu Dilanjutkan i) Prestasi Kerja meliputi kemahiran.......................... : ..........................................................................BORANG PERAKUAN LANJUT TEMPOH LATIHAN Pengarah Hospital........................................………. Nama Pegawai Jabatan/Unit Hospital Tarikh Penempatan Tarikh Tamat 1............ Cop & Tandatangan Ketua Perlanjutan tempoh latihan Dr.................................. huraian terperinci prestasi pegawai) pengetahuan & sikap (sila lampirkan ii) Cuti Sakit........... Cop & Tandatangan Pengerusi Jawatankuas ................................................................... : ..................... Tarikh :.............................................................. PERAKUAN KETUA JABATAN :..................... Cuti Bersalin (sila sertakan sijil cuti sakit/surat-surat yang berkaitan) Berdasarkan kepada sebab-sebab yang tersebut di atas......................... Cuti Melebihi Bilangan Yang dibenarkan........................................... PERAKUAN PERLANJUTAN TEMPOH LATIHAN PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH 1............................................................................. Nama............

Lembaga Kelayakan Perubatan Kemukakan laporan lengkap kepada urusetia LKP* sekiranya perlanjutan melebihi 6 bulan .Carta Aliran Pelaksanaan Program Latihan Pegawai Perubatan Siswazah Penempatan di Jabatan-Jabatan Pemantauan Berkala memuaskan Tidak Memuaskan Teguran Lisan & Bertulis Penilaian 1 bulan sebelum tamat penempatan memuaskan Tidak memuaskan Perakuan Ketua Jabatan Untuk Perlanjutan Kelulusan Jawatankuasa Program Latihan PPS* untuk perlanjutan Perlanjutan Penempatan ke disiplin selanjutnya *PPS – Pegawai Perubatan Siswazah LKP .

.

Sandakan. 5. Terengganu * Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia(HUKM) * Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) 1 . 26. SENARAI HOSPITAL LATIHAN SISWAZAH BIL 1. Kangar Hospital Sultanah Bahiyah. 4. 25.8. Sarawak Hospital Miri. 3. 28. Muar Hospital Sultanah Aminah. HOSPITAL / TEMPAT Hospital Tunku Fauziah. Ipoh Hospital Teluk Intan Hospital Seri Manjung. 22. 13. Sarawak Hospital Queen Elizabeth. 30. 17. 9. 6. Johor Hospital Sultan Ismail. Johor Bahru Hospital Batu Pahat. 15. Kuantan Hospital Sultan Haji Ahmad Shah. 12. 16. Perak Hospital Tuanku Jaa’far. Perak Hospital Raja Pemaisuri Bainun. Kuala Terengganu Hospital Raja Perempuan Zainab II. Alor Setar Hospital Sultan Abdul Halim. Seremban Hospital Tuanku Ampuan Najihah. Kota Bharu Hospital Umum Sarawak. 7. Sungai Petani Hospital Kulim. 29. Sabah Hospital Kemaman. Sabah Hospital Duchess Of Kent. 18. Kuala Pilah Hospital Melaka Hospital Pakar Sultanah Fatimah. 10. Kedah Hospital Pulau Pinang Hospital Seberang Jaya Hospital Taiping. 2. 24. Johor Hospital Tengku Ampuan Afzan. 23. 27. 11. 14. Temerloh Hospital Sultanah Nur Zahirah. Kuching Hospital Sibu. 20. Kota Kinabalu Hospital Tawau. 8. 21. 19.

41. Kelantan * Semua Pegawai Perubatan Siswazah (PPS) di fasiliti yang bertanda (*) diwajibkan untuk memohon penempatan baru di luar negeri Selangor atau Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur setelah tamat latihan. 35. Selangor * Hospital Sungai Buloh. Kelantan Hospital Kuala Krai. Selangor * Hospital Serdang. 32. kecuali PPS di HUSM yang boleh memohon penempatan di negeri-negeri tersebut. 34. Selangor Hospital Tanah Merah. * Hospital Univ. 2 . 40. Selangor * Hospital Ampang. 37. 36. 33. Sains Malaysia (HUSM) * Hospital Putrajaya * Hospital Kuala Lumpur * Hospital Tengku Ampuan Rahimah.31. 39. 38. Klang * Hospital Selayang. Selangor * Hospital Kajang.

komited dan amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab akan memastikan rakyat menikmati perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Menjalankan pemeriksaan ke atas ibu-ibu mengandung dan menyambut kelahiran bayi. Menjalankan tugas pencegahan penyakit dan rawatan perubatan kepada orang ramai yang memerlukan perkhidmatan kesihatan di hospital. klinik kesihatan dan institusi kesihatan di bawah seliaan KKM. 2.6 URUSAN PENGAMBILAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 1. saksama dan bertaraf dunia.Bil. mengurangkan 1 . Pegawai Perubatan yang berdedikasi. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) memerlukan lebih ramai Pegawai Perubatan yang kompeten. menjalankan post-mortem. melaksanakan diagnosis perubatan dan pembedahan. sanggup menerima cabaran dan bersedia untuk berkhidmat kepada negara untuk menyertai sektor perkhidmatan awam. Sehubungan itu. PENGENALAN Pegawai Perubatan memainkan peranan penting dalam merancang.KKM-61 (2725) Jld. Peranan Pegawai Perubatan semakin penting dalam era pembangunan negara dan dunia hari ini apabila rakyat mula menyedari akan kepentingan penjagaan kesihatan dan isu berkenaan kesihatan sentiasa menjadi fokus utama kerajaan untuk memakmurkan negara. dinamik. baik dan berkualiti. ii. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pegawai Perubatan bertanggungjawab dalam hal-hal berikut: i. (56)dlm. mudah capai. melaksana dan menilai semula aktiviti dan program berkaitan dengan kesihatan dan perubatan agar rakyat mempunyai kemudahan kesihatan yang berkesan.

00 (mengikut lokaliti) Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa (on call) dan lain-lain.19 – P1T24 RM4723. MAKLUMAT JAWATAN Jawatan Gred Kumpulan Kem.20 – P1T24 RM5022.beban kesihatan pesakit dan tugas lain yang menuntut profesionalisma seorang Pegawai Perubatan.39 – P1T24 RM5317. iv. 3. iii.00 : RM100. * Imbuhan Tetap Khidmat Awam ** Bantuan Sara Hidup 2 .00 : RM750. Jadual Gaji : Pegawai Perubatan : UD41 : Pengurusan dan Profesional : Kementerian Kesihatan Malaysia : P1T1 RM1999.83 P3T1 RM2195.00 – RM300.00 ITKA* Elaun Kritikal Elaun COLA** : RM300./Jab. MAKLUMAT SKIM PERKHIDMATAN * Lihat Buku Skim A.92 Gaji Permulaan : RM2458. Penyumbang kepada penghasilan sistem dan teknologi perubatan melalui hasil penyelidikan yang dijalankan di institusi penyelidikan KKM.81 P2T1 RM2095. Terlibat dalam pembangunan kesihatan keluarga dan masyarakat di samping melaksanakan aktiviti pengawalan penyakit.39 (P1T6) Elaun Perumahan : RM250. pemantauan kesihatan dan menjadi anggota penting dalam program peningkatan kesejahteraan kesihatan rakyat.

Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. KELAYAKAN Calon bagi lantikan ke jawatan Pegawai Perubatan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: i. iii. Calon juga boleh dilantik di atas gred jawatan yang lebih tinggi berdasarkan pengalaman kerja (multiple entry): UD43. UD47. atau iv. Calon yang telah dilantik di bawah seksyen 12(1)(a)(ii) Akta Perubatan 1971 dan telah memenuhi PeraturanPeraturan Perubatan seperti perenggan 12(1)(aa) serta telah berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MPM). Warganegara Malaysia. PELUANG KERJAYA DI KKM * Bab 4 Buku Pembangunan Kerjaya 3 . ii. Ijazah dalam Ilmu Perubatan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar sementara atau penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia (MPM). UD51 dan UD53. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. dan v.B. 4. KEMUDAHAN * Bab 3 Buku Pembangunan Kerjaya 5.

gov. Membuat permohonan untuk mendapatkan Sijil Selepas tahun akhir peperiksaan Pendaftaran Sementara dari Majlis Perubatan Malaysia (MPM). Melengkapkan Borang Maklumat Diri (BMD) yang boleh diperolehi dari laman sesawang KKM: http://www.gov. Bahagian Sumber Manusia.my/forms Sebelum tahun akhir peperiksaan 3. Mengesahkan kehadiran ke Kursus Induksi 4 . Melengkapkan dokumen-dokumen yang dilampirkan bersama surat tawaran.my Setelah menerima surat tawaran dari SPA 1.gov. & Profesional. KKM melalui: Pihak universiti Serahan tangan Secara pos Menghadiri temuduga yang telah ditetapkan oleh pihak SPA. (a) Universiti Tempatan Peringkat 1.mmc.spa.6. Semakan mengenai urusan pendaftaran dengan MPM boleh dilakukan dengan melayari laman sesawang http://www.moh. Borang yang lengkap dikemukakan ke Unit Pengurusan • • • 4. Penerangan Mengisi Borang Pendaftaran Pekerjaan di Sektor Awam (SPA8i) secara atas talian (online) di laman sesawang http://www. 2. PROSES PENGAMBILAN PEGAWAI PERUBATAN Pengambilan Pegawai Perubatan ke dalam perkhidmatan awam dilaksanakan oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) secara ”running exercise” dan urusan ini melibatkan calon Pegawai Perubatan dari universiti tempatan dan universiti luar negara.my 2.

Peringkat Penerangan setelah menerima surat panggilan Kursus Induksi dari Bahagian Pengurusan Latihan (BPL). KKM. Menerima surat penempatan pada hari pertama Kursus Induksi . 3. 4. Kursus Induksi 5 . Setelah menghadiri Melapor diri kepada Ketua Jabatan seperti mana yang tertera dalam surat penempatan. Menghadiri Kursus Induksi mengikut ketetapan (tempoh dan tempat) yang telah disediakan oleh pihak BPL dan membawa bersama Sementara salinan atau Sijil Surat Pendaftaran Perakuan Pengesahan Pendaftaran Sementara dari MPM.

Melengkapkan Borang Maklumat Diri (BMD) yang boleh diperolehi dari laman sesawang KKM: http://www. Melengkapkan dokumen-dokumen yang dilampirkan bersama surat tawaran.moh. KKM melalui: Serahan tangan Secara pos Membuat permohonan untuk mendapatkan Sijil Pendaftaran Sementara / Penuh dari Majlis Perubatan Malaysia (MPM). & Profesional. Mengesahkan kehadiran ke Kursus Induksi setelah menerima surat panggilan Kursus 6 .my 2. Calon-calon Semenanjung Malaysia akan ditemu duga di ibu pejabat SPA di Putrajaya pada setiap hari Selasa (secara walk-in) manakala calon-calon Sabah/Sarawak akan ditemu duga di pejabat SPA Cawangan Sabah atau SPA Cawangan Sarawak (mana yang berkaitan) pada tarikh-tarikh yang akan dimaklumkan oleh pihak SPA. Semakan mengenai urusan pendaftaran dengan MPM boleh dilakukan dengan melayari laman sesawang http://www. Setelah menerima surat tawaran dari SPA 2. Penerangan Mengisi Borang Pendaftaran Pekerjaan di Sektor Awam (SPA8i) secara atas talian (online) di laman sesawang http://www.gov.my/form Borang yang lengkap dikemukakan ke Unit Pengurusan • • 5.spa.(b) Universiti Luar Negara Peringkat 1. Setelah Malaysia 4. Bahagian Sumber Manusia.my 1.mmc.gov. kembali ke 3.gov.

Peringkat Penerangan Induksi dari Bahagian Pengurusan Latihan (BPL). Menghadiri Kursus Induksi mengikut ketetapan (tempoh dan tempat) yang telah disediakan oleh pihak BPL dan membawa bersama Sementara salinan atau Sijil Surat Pendaftaran Perakuan Pengesahan Pendaftaran Sementara dari MPM. 3. Setelah menghadiri Melapor diri kepada Ketua Jabatan seperti mana yang tertera dalam surat penempatan. 7 . Penempatan pegawai setelah tamat latihan siswazah bergantung kepada kepentingan perkhidmatan di mana-mana hospital. ibu pejabat KKM atau manamana fasiliti kesihatan di bawah seliaan KKM berdasarkan keperluan dan kekosongan jawatan. Menerima surat penempatan pada hari pertama Kursus Induksi . Pegawai Perubatan perlu mengikuti Khidmat Wajib dengan kerajaan selama 2 tahun setelah mendapat Sijil Perakuan Pendaftaran Penuh dari MPM. klinik kesihatan. LATIHAN PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH Pegawai Perubatan yang tidak mendapat apa-apa pengecualian perlu menjalani Latihan Siswazah selama dua (2) tahun atau tempoh yang ditetapkan oleh Majlis Perubatan Malaysia (MPM) di hospital Latihan Siswazah seliaan KKM atau Hospital Universiti yang menyediakan Latihan Siswazah*. Kursus Induksi 7. KKM. 4.

21. 13. Temerloh Hospital Sultanah Nur Zahirah. 24. 28. Sabah Hospital Kemaman. 23. HOSPITAL / TEMPAT Hospital Tunku Fauziah. 16. Kedah Hospital Pulau Pinang Hospital Seberang Jaya Hospital Taiping. 8. SENARAI HOSPITAL LATIHAN SISWAZAH BIL 1. 9. Kota Kinabalu Hospital Tawau. 19. Sandakan. 30. Seremban Hospital Tuanku Ampuan Najihah. 10. Muar Hospital Sultanah Aminah. Kb Hospital Umum Sarawak. Sarawak Hospital Queen Elizabeth. 18. 15. 2.8. Johor Bahru Hospital Batu Pahat. Kuala Terengganu Hospital Raja Perempuan Zainab Ii. Johor Hospital Sultan Ismail. Alor Setar Hospital Sultan Abdul Halim. 27. 20. 3. 7. 25. 29. 12. 22. Sabah Hospital Duchess Of Kent. 26. Perak Hospital Tuanku Jaa’far. Terengganu * Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia(HUKM) * Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) 8 . 17. Kuala Pilah Hospital Melaka Hospital Pakar Sultanah Fatimah. Perak Hospital Ipoh Hospital Teluk Intan Hospital Seri Manjung. 6. 5. 14. Kangar Hospital Sultanah Bahiyah. 4. Kuching Hospital Sibu. Johor Hospital Tengku Ampuan Afzan. 11. Kuantan Hospital Sultan Haji Ahmad Shah. Sungai Petani Hospital Kulim. Sarawak Hospital Miri.

36. 35. Selangor * Hospital Sungai Buloh. 37. kecuali PPS di HUSM yang boleh memohon penempatan di negeri-negeri tersebut. 9 . Klang * Hospital Selayang. 32. Selangor * Hospital Ampang. 39. 33. 34. Selangor * Hospital Kajang. Selangor * Semua Pegawai Perubatan Siswazah (PPS) di fasiliti yang bertanda (*) diwajibkan untuk memohon penempatan baru di luar negeri Selangor atau Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur setelah tamat latihan.31. Sains Malaysia (HUSM) * Hospital Putrajaya * Hospital Kuala Lumpur * Hospital Tengku Ampuan Rahimah. * Hospital Univ. Selangor * Hospital Serdang. 38.

.

09 (P1T1) Maksimum (RM) 5. UD51 atau UD53 berdasarkan pengalaman dan kepakaran yang dilantik oleh mereka. Elaun Keraian atas kadar RM400 hingga RM800 Elaun Imbuhan Tetap Perumahan antara RM400 – RM900 Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal atas kadar RM750 6 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA . iii.90 (P1T1) 4. iv.992. Bayaran Imbuhan Tetap Khidmat Awam Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal RM300 RM250 RM750 Bagi Pegawai Perubatan gred UD43/44. v.547.63 7. iii.439.46 7. GAJI DAN EMOLUMEN Pegawai Perubatan boleh dilantik atas mana-mana gred sama ada UD41.54 (P1T1) 4.466.028. UD47. akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i. ii. Pegawai Perubatan yang dilantik akan menerima gaji pokok sebulan mengikut gred seperti berikut: Gred i. UD51/52 dan UD53/54. ii.92 5.41 ELAUN / IMBUHAN TETAP Selain gaji pokok di atas. UD47/48.258.317. UD41 UD43 UD47 UD51 UD53 Minimum (RM) 2.458.431.BAB 3 SYARAT PERKHIDMATAN A. semua Pegawai Perubatan di atas gred UD41 akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i. iii. UD43.39 (P1T6) 3. ii.033.49 6.31 (P1T1) 5. B.

Pegawai Perubatan Gred JUSA / Khas C dan ke atas akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i. iii.250. vi. Locum (Berkuatkuasa mulai 1 Disember 2006) iii. Insentif Khas antara RM400 hingga RM1.000 Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal atas kadar RM750 Bayaran Jawatan Utama JUSA / Khas antara RM1000 hingga RM2. v.5 hingga 25 peratus daripada gaji bulanan. iv. vii. vi. ii. iv. Vii viii.500. Bayaran Penyenggaraan Rumah pada kadar RM166. Bayaran Insentif Pedalaman bagi Pegawai Perubatan di Sabah dan Sarawak atas kadar 10 peratus daripada gaji bulanan. Bayaran Pembantu Rumah pada kadar RM500. (Rujuk Lampiran 2 dan 2A bagi emolumen dan kategori Bayaran Insentif mengikut gred serta jumlah pendapatan kasar minimum yang diperoleh oleh pegawai. v.) P EM BA NGUNAN KE RJ AYA PEG AW AI PE RUB ATA N 7 . Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa atas kadar antara RM50 hingga RM170 sekali on call. Elaun Imbuhan Tetap Perumahan antara RM1300 hingga RM2. Bayaran Insentif Wilayah* bagi Pegawai Perubatan di Sabah dan Sarawak atas kadar peratusan 12. C. Elaun Keraian antara RM2. Bayaran Klinik Selepas Waktu Pejabat atas kadar RM30 sejam**.000. Sebuah kereta rasmi dan kemudahan petrol. Full Paying Patient (FPP)***. Insentif yang dimaksudkan adalah seperti berikut: i.500 hingga RM4. ii. Elaun Perudara (Sabah dan Sarawak) sebanyak RM30 sehari. IMBUHAN / INSENTIF KHAS Pegawai Perubatan yang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam juga akan menerima insentif mengikut gred dan jawatan selain daripada yang dinyatakan di atas tertakluk kepada syarat kelayakan yang telah ditetapkan.

kemudahan dan bayaran semasa bertukar atau berpindah rumah dalam negeri c. Cuti tahunan 25 .D. xii. Cuti bersalin maksimum selama 90 hari f. Elaun dalam perkhidmatan a. bayaran dan kemudahan kerana menghadiri perbicaraan kes di mahkamah xiii. Pinjaman kereta @ 4% faedah (RM27.) Keahlian dalam kelab rekreasi Kemudahan Pengurusan Jenazah Anggota sejumlah RM1.000) v.000-RM200. Elaun. Elaun kerana berkursus d. Cuti kerana berkursus h.30 hari setahun b. Elaun kerana bertugas b. gantian. ix. Cuti tanpa rekod (perayaan. Ex . x. Pinjaman perumahan @ 4% faedah (RM120. Cuti mengerjakan haji selama 40 hari e.000) vi. Kuarters iii. menghadiri peperiksaan dll. Cuti tanpa gaji d. Cuti sakit dan cuti sakit lanjutan g. Elaun.gratia * ** *** 8 Tertakluk kepada pertimbangan KKM Sila rujuk Lampiran 2 para 8 KKM akan melaksanakan FPP dalam masa terdekat KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA .000 i. Peluang melanjutkan pelajaran viii. Cuti separuh gaji c.000 – RM200. KEMUDAHAN LAIN Pegawai Perubatan layak untuk menerima pelbagai kemudahan selama berkhidmat dalam perkhidmatan awam seperti berikut: Kemudahan perubatan percuma untuk pegawai dan keluarga serta ibu bapa ii. Elaun bertugas di seberang laut Kelayakan cuti a.000) iv. Skim berpencen atau KWSP vii. Pinjaman komputer (Maksimum RM5. xi.

kardiologi. Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah. iaitu di klinik kesihatan serta Pakar Kesihatan Awam di Ibu Pejabat KKM.BAB 4 PELUANG KERJAYA DI KKM A. perubatan sakit puan dan sebagainya. Pegawai Perubatan Klinikal Pegawai Perubatan Klinikal merupakan Pegawai Perubatan yang tiada mempunyai kepakaran dan tugas utamanya adalah untuk merawat pesakit di klinik kesihatan dan hospital serta tidak menjalankan tugas pentadbiran. perubatan umum. P EM BA NGUNAN KE RJ AYA PEG AW AI PE RUB ATA N 9 . mata. JENIS PENGKHUSUSAN Pegawai Perubatan di KKM berpeluang memajukan kerjayanya menjurus kepada 3 bidang utama iaitu: i. radiologi. ortopedik. Pegawai Perubatan Pakar berkhidmat di hospital kecuali bagi Pakar Perubatan Keluarga. Pegawai Perubatan Pakar Klinikal dalam pelbagai disiplin Sebagai contoh kepakaran dalam perubatan keluarga. Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah. Pegawai Perubatan Pentadbir Pegawai Perubatan Pentadbir menjalankan tugas pentadbiran klinikal dan bertugas di Ibu Pejabat. bedah umum. iii. ii.

Pegawai Perubatan berpeluang mengikuti: i.Carta pengkhususan kemajuan kerjaya Pegawai Perubatan adalah seperti berikut : MBBS / MD / MBBChB LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN PAKAR PERUBATAN PENTADBIRAN PEGAWAI PERUBATAN KLINIKAL B. ii. 10 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA . Persidangan dan sebagainya sama ada di dalam atau luar negara. dan iii. PELUANG MENGIKUTI LATIHAN Selaras dengan dasar KKM yang menggalakkan ‘learning organisation’. Latihan dan kursus jangka pendek sama ada di dalam atau luar negara. Penempatan sementara (attachment) di institusi perubatan antarabangsa. peningkatan kualiti perkhidmatan dan kompetensi kakitangan dan pegawai kesihatan.

) C. iii. Untuk maklumat lanjut. sila rujuk Lampiran 5 untuk Laluan Kerjaya Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia. PELUANG KENAIKAN PANGKAT Kerjaya Pegawai Perubatan di KKM menjanjikan peluang kerjaya yang baik. Prestasi yang memuaskan ii. Tempoh ikatan / kontrak dengan Kerajaan bagi Kursus Sarjana Kepakaran adalah selama 7 tahun dan Sub-kepakaran adalah selama 2 tahun. Syarat asas untuk mengikuti Kursus Sarjana Kepakaran dan Subkepakaran tertakluk kepada: a. Setelah menamatkan kepakaran asas dan latihan selama 6 bulan (universiti tempatan) atau 18 bulan (universiti luar negara) pegawai dikehendaki untuk memohon diwartakan sebagai seorang Pegawai Perubatan Pakar di KKM. Kerajaan telah melaksanakan penambahbaikan laluan kerjaya bagi Pegawai Perubatan dengan menyediakan pelan laluan kerjaya secara komprehensif dari gred lantikan hingga ke Gred 54 berdasarkan kepada tempoh perkhidmatan.Prosedur Permohonan i. P EM BA NGUNAN KE RJ AYA PEG AW AI PE RUB ATA N 11 .) (Rujuk Lampiran 4 bagi proses perwartaan. (Rujuk Lampiran 3 dan 3A untuk Program Sarjana Kepakaran dan Subkepakaran yang ditawarkan dan syarat kemasukan. Sah dalam perkhidmatan (1 hingga 3 tahun) b.

Kementerian telah membina pelbagai prasarana dan kemudahan kesihatan yang serba lengkap dengan teknologi perubatan terkini bagi memudahkan rakyat mendapatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan. 12 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA . berkemahiran tinggi dan sedia berkhidmat tanpa mengira masa atau tempat demi merealisasikan hasrat kerajaan yang ingin memastikan kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada rakyat adalah yang terbaik.PENUTUP Skim perkhidmatan Pegawai Perubatan sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa dengan menilai secara berterusan insentif dan elaun sedia ada dan mewujudkan insentif serta elaun baru bagi menarik lebih ramai doktor untuk berkhidmat dalam perkhidmatan awam. cekap. Oleh yang demikian. Kementerian memerlukan Pegawai Perubatan yang komited.

Negeri Sembilan viii. Wilayah Persekutuan vi.LAMPIRAN 1 SENARAI HOSPITAL LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI PERUBATAN (HOUSEMAN-SHIP) i. Pulau Pinang Hospital Pulau Pinang Hospital Seberang Jaya Hospital Ipoh Hospital Taiping Hospital Teluk Intan Hospital Sri Manjung Hospital Kuala Lumpur Hospital Putrajaya Hospital Tengku Ampuan Rahimah Hospital Selayang Hospital Kajang Hospital Tuanku Jaafar Hospital Tuanku Ampuan Najihah iv. Muar P EM BA NGUNAN KE RJ AYA PEG AW AI PE RUB ATA N 13 . Kedah Hospital Sultanah Bahiyah Hospital Sultan Abdul Halim iii. Selangor vii. Perlis Hospital Tuanku Fauziah ii. Perak v. Johor Hospital Sultanah Aminah Hospital Batu Pahat Hospital Sultanah Fatimah. Melaka Hospital Melaka ix.

Terengganu Hospital Sultanah Nur Zahirah xii. Kelantan Hospital Raja Perempuan Zainab II xiii. Pahang Hospital Tengku Ampuan Afzan Hospital Sultan Ahmad Shah. Sabah Hospital Queen Elizabeth Hospital Tawau Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia Hospital Universiti Sains Malaysia Pusat Perubatan Universiti Malaya xv. Sarawak Hospital Umum Sarawak Hospital Sibu xiv. Temerloh xi.x. Pusat Pengajian Tinggi 14 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA .

Sumber: Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.280 Sumber: Pekeliling Perkhidmatan Bil.00 sebulan atau 10% daripada gaji pokok mengikut mana yang lebih tinggi di Sabah dan Sarawak. Pengajar (Jururawat) dan Jurutera dibayar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal sebanyak 5% daripada gaji pokok.760 1. Pegawai Farmasi.LAMPIRAN 2 BAYARAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN LAIN 1.000 1. 17 Tahun 2007 berkuatkuasa mulai 1 Januari 2008 2. Gred JUSA / Khas UD53/54 UD51/52 UD47/48 UD45 UD43/44 UD41 Kadar Sebulan (RM) 2. 20 Tahun 2009 berkuatkuasa mulai 1 Ogos 2009 \P E M B A N G U N A N K E R J A Y A P E G A W A I P E R U B A T A N 15 .520 1.00 sebulan di Semenanjung.600 1. Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Awam Pegawai Pergigian. Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Perubatan dibayar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal seperti berikut: a) RM750. dan b) RM500. Pegawai Penyelidik.480 2.240 2.

19 Tahun 2009 berkuatkuasa mulai 1 Ogos 2009 4.500 2.520 1.000 1. Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1994.240 2. 18 Tahun 2008 berkuatkuasa mulai 1 Januari 2009 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA . Gred JUSA / Khas UD53/54 UD51/52 UD47/48 UD45 UD43/44 UD41 Kadar Sebulan (RM) 3.280 Sumber: Pekeliling Perkhidmatan Bil. Bayaran Insentif Pakar Bayaran Insentif Pakar dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Tahun 1990.760 1.100 2.900 1.800 2.200 2. Insentif ini dibayar kepada Pegawai Perubatan yang mempunyai kelayakan ijazah lanjutan ‘Masters In Hospital Administration’ dan menjalankan kerja pentadbiran hospital. Insentif ini dibayar kepada Pegawai Perubatan yang mempunyai kelayakan ijazah lanjutan dalam bidang kepakaran klinikal yang diiktiraf dan telah diwartakan sebagai pakar.3. Gred JUSA / Khas UD53/54 UD51/52 UD47/48 UD43/44 UD41 Kadar Sebulan (RM) 2.000 1.480 2.600 16 Sumber: Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.

4(23) bertarikh 2 Disember 2005 berkuatkuasa mulai 1 Julai 2005 P EM BA NGUNAN KE RJ AYA PEG AW AI PE RUB ATA N 17 .5.00 170.00 Tugasan Atas Panggilan Pasif Pegawai Perubatan yang diarah bersedia di rumah dan dipanggil bertugas selama melebihi 4 jam pada: a) b) Hari bekerja penuh Hari cuti mingguan & hari cuti am 90.00 110.00 Pegawai Perubatan yang diarah bersedia di rumahdan dipanggil berugas selama kurang daripada 4 jam atau tidak dipanggil bertugas pada: a) b) Hari bekerja penuh Hari cuti mingguan & hari cuti am 50.00 55.00 100. Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa dibayar kepada Pegawai Perubatan yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa mengikut kadar berikut: Kadar Semasa Tugasan Atas Panggilan Aktif Pegawai Perubatan dan Pakar Perubatan yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa melebihi 15 jam sehari secara berterusan pada: a) b) Hari bekerja penuh Hari cuti mingguan & hari cuti am (RM/ semalam) 150.00 Sumber: JPA(S)215/8/2-4/Klt.00 Pegawai Latihan Siswazah yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa melebihi 15 jam secara berterusan pada: a) b) Hari bekerja penuh Hari cuti mingguan & hari cuti am 100.

Jika suami memilih EPW.783.84 – RM3.5 Sumber: Pekeliling Perkhidmatan Bil. isteri hanya layak ITP 18 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA .05 – RM5.565. iaitu bagi pegawai yang bertugas di wilayah baru yang berlainan daripada wilayah di mana pegawai berasal.04 Peratusan daripada Gaji yang diterima 7.61 dan ke atas RM 3. Bayaran Insentif Wilayah Bayaran Insentif Wilayah dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007. Pegawai yang menerima elaun ini tidak dibayar Elaun Perumahan dan kadarnya (mengikut lokasi penempatan) adalah seperti berikut:Kedudukan Pegawai Layak EPW Pegawai yang menerima EPW Pegawai tidak menduduki Rumah Kerajaan Pegawai Menduduki Rumah Kerajaan Pegawai menduduki Rumah Kerajaan yang diperuntukan kepada suami atau isteri Pegawai suami dan isteri yang bertukar wilayah dan tidak menduduki Rumah Kerajaan ITP Tidak Layak EPW ITP     *  *  Boleh memilih BPW atau ITP Nota (*): Hanya seorang sahaja layak EPW.60 RM 1. 7 Tahun 2007 berkuatkuasa mulai 1 Julai 2007 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 1987 7.566.6.566. Lingkungan Gaji ( termasuk Elaun Pemangkuan ) RM 5.5 15 17. Elaun Perumahan Wilayah Pegawai juga layak dibayar Elaun Perumahan Wilayah jika diarahkan bertugas di wilayah yang berlainan daripada wilayah ini di mana pegawai berasal.565.

adalah dikekalkan dengan pindaan. 11 Tahun 2001 berkuatkuasa mulai 1 Januari 2002 8. iaitu diberi kepada anggota yang berkhidmat di kawasan terpencil dengan memenuhi dua daripada syarat berikut:a) Kesukaran perhubungan pengangkutan: Tiada kemudahan alat perhubungan seperti telefon dan ‘wireless’.3 Lampiran ‘C’. ii. M/S 1337) Bayaran Insentif Pedalaman dengan kadar 10% daripada gaji bulanan yang diperuntukkan dalam perenggan 3. 19 . terpaksa berjalan kaki atau menggunakan pelbagai kaedah iii. pegawai dibayar ITP dan EPW dihentikan Sumber: Pekeliling Perkhidmatan Bil. pengangkutan untuk dihubungi seperti kenderaan bermotor dan perahu. Bayaran Insentif Pedalaman Pekeliling Perkhidmatan Bil 9/1991 (Lampiran D6. P EM BA NGUNAN KE RJ AYA PEG AW AI PE RUB ATA N i. tiada kemudahan pengangkutan biasa. iv.Kedudukan Pegawai Layak EPW ITP Tidak Layak EPW    ITP  Boleh memilih BPW atau ITP Pegawai yang bercuti tanpa gaji Pegawai yang telah membeli rumah dalam stesen pegawai berkhidmat dengan pinjaman perumahan Kerajaan Pegawai yang telah membeli rumah dalam stesen pegawai berkhidmat dengan pinjman perumahan Kerajaan dan disediakan Rumah Khas Jabatan atau Rumah Khas Jawatan Pegawai yang menghadiri kursus melebihi 3 bulan   #  Nota (#): Dalam tempoh cuti belajar. mengambil masa perjalanan yang panjang. dan v. PP Bil 9 Tahun 1980.

masjid.00 malam (Syif 1) 8. vi.00 sejam berkuatkuasa mulai 1 September 2002. rumah kediaman yang sesuai (rumah mempunyai ruang dapur/tamu/bilik tidur). pusat bekalan (provisions centres). 1 Tahun 2000 Sabah dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. dewan orang ramai. elektrik (sekurang-kurangnya 12 jam sehari). dan sekolah rendah. tertakluk kepada jadual bertugas seperti berikut: Hari Bekerja Biasa 4. 2 Tahun 2000 bagi Sarawak.b) Kemudahan asas yang kurang sempurna. Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat (Jabatan Kecemasan Hospital) Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat dibayar kepada Pegawai Perubatan yang bertugas di Jabatan Kecemasan di hospital Kerajaan yang disenaraikan di Lampiran 1 dengan kadar RM30. iaitu i. ii.00 malam (Syif 2) 20 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA .00 petang – 8. ii.00 malam – 12. bekalan air bersih. Senarai kawasan pedalaman seperti Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. klinik desa. dan tempat riadah. iii. v. iii. 9. iv. papan yang c) tidak mempunyai kemudahan sosial: i.

00 petang (Syif 2) 6.00 petang – 10. Laporan lengkap pakar RM40 RM80 RM200 – RM1.Hari Kelepasan Am dan Hari Rehat Sabtu 9. Laporan ringkas ii.00 petang (Rehat) 2.00 pagi – 1.00 tengahari – 2. Laporan ringkas pakar iii.00 tengah hari (Syif 1) 1. Bayaran Menyediakan Laporan Perubatan i.00 malam (Syif 3) 10.000 P EM BA NGUNAN KE RJ AYA PEG AW AI PE RUB ATA N 21 .00 petang – 6.

90 550 700 750 1.188.200 8.458.258.508.39 400 750 1.240 9.028.39 400 750 1.520 5.09 400 250 750 1.900 6.90 UD47/48 4.042.09 * Untuk pegawai UD41 yang telah diwartakan sebagai pakar sahaja PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN (Kelulusan Sarjana / Diploma Kesihatan Awam) Emolumen Gaji (minimum) Elaun Khidmat Awam Imbuhan Tetap Keraian Elaun Perumahan Elaun Kritikal Elaun Kesihatan Awam JUMLAH UD41* 2.31 UD53/54 5.800 10.631.31 800 900 750 2.39 300 UD43/44 3.992.09 22 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA .39 300 UD43/44 3.191.09 400 250 750 1.000 9.542.54 600 700 750 2.431.028.54 UD51/52 4.948.LAMPIRAN 2A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN / PAKAR Emolumen Gaji (minimum) Elaun Khidmat Awam Imbuhan Tetap Keraian Elaun Perumahan Elaun Kritikal Elaun Pakar* JUMLAH UD41* 2.54 UD51/52 4.328.508.31 UD53/54 5.258.90 550 700 750 2.54 600 700 750 2.90 UD47/48 4.600 5.948.500 9.458.31 800 900 750 2.431.760 8.280 5.992.

31 800 900 750 2.000 2.500 1.00 3.39 400 750 1.042.028.54 UD51/52 4.90 UD47/48 4.31 UD53/54 5.520 5.300 3.258.66 4.662.90 550 700 750 1.500 1.145.54 600 700 750 2.66 B 7.09 PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN GRED ‘KHAS’ C.67 A 7.000 9.250 166.283.188.240 9.760 8.431.67 500 17.811.992.500 750 166.99 2.191.100 1.458.050 1.67 500 21.39 300 UD43/44 3.B & A Emolumen Gaji (minimum) Imbuhan Tetap Keraian Elaun Perumahan Elaun Pakar* Imbuhan Tetap JUSA Elaun Jawatan Khas Elaun Penyelenggaraan Rumah Bantuan Pembantu Rumah JUMLAH C 6.100 2.33 P EM BA NGUNAN KE RJ AYA PEG AW AI PE RUB ATA N 23 .280 5.948.600 3.595.100 1.000 3.948.766.67 500 15.09 400 250 750 1.000 500 166.PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN (Kelulusan Sarjana / Diploma Pentadbiran Hospital ) Emolumen Gaji (minimum) Elaun Khidmat Awam Imbuhan Tetap Keraian Elaun Perumahan Elaun Kritikal Elaun Pakar* JUMLAH UD41* 2.

100 1.PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN GRED JUSA C.66 B 7.67 500 23.500 750 2.67 500 20.99 2.480 166.100 2.00 3.480 166.100 1.600 3.766.000 3. B & A Emolumen Gaji (minimum) Imbuhan Tetap Keraian Elaun Perumahan Elaun Pakar* Imbuhan Tetap JUSA Elaun Jawatan Khas Elaun Pentadbiran Hospital Elaun Penyelenggaraan Rumah Bantuan Pembantu Rumah JUMLAH C 6.250 2.300 3.66 4.500 1.145.480 166.142.67 500 18.595.000 500 2.67 A 7.050 1.500 1.000 2.291.33 24 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA .763.

Patologi. Perubatan Kecemasan. Patologi. Perubatan Keluarga. Patologi. Radiologi. Perubatan Rehabilitasi O&G. Pediatrik. Radiologi. Ortopedik. Ortopedik. Oftalmologi. Perubatan Umum. Surgeri Plastik. Perubatan Umum. Pediatrik. Ortopedik. Pembedahan. Perubatan Psikologi. Psikiatri. Perubatan Keluarga. Kesihatan Awam. Anesteiologi. Psikiatri. Pembedahan. Otorinolaringologi. Radiologi. Oftalmologi. Oftalmologi. Perubatan Sukan. Pediatrik. Anestesiologi. Otorinolaringologi. Pembedahan. Perubatan Komuniti. Otorinolaringologi. Perubatan Keluarga.LAMPIRAN 3 PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SARJANA PERUBATAN Permohonan dipelawa daripada calon KKM yang berjawatan tetap untuk mengikuti Program Pengajian Sarjana Perubatan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dalam bidang pengkhususan berikut: IPTA UNIVERSITI MALAYA BIDANG PENGKHUSUSAN O&G. Perubatan Komuniti UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK Kesihatan Awam P EM BA NGUNAN KE RJ AYA PEG AW AI PE RUB ATA N 25 . Anestesiologi. Pembedahan Neuro O&G. Perubatan Umum.

5. Bebas daripada tindakan tatatertib. 10.Ch. M. menarik diri atau menolak tawaran kursus Sarjana Perubatan. 26 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA .KELAYAKAN MASUK 1. 8. Tidak pernah gagal kursus. 6. 2.D atau yang setaraf dengannya dari universiti yang diiktiraf. dan 7. 9. Bagi pegawai perubatan yang telah menjalani H. M.B. 4.B.B. Telah berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC). Telah berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan di negara ini tidak kurang dari tiga (3) tahun pada tarikh atau sebelum tarikh tutup iklan. Berumur tidak melebihi 46 tahun pada tarikh pendaftaran.O di luar negara hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya dua (2) tahun selepas pendaftaran dengan MMC pada atau sebelum tarikh tutup iklan.B. M. 3.S. Telah disahkan dalam jawatan pada tarikh atau sebelum tarikh tutup iklan. Mempunyai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan Bagi tiga (3) tahun terakhir berturut-turut tidak kurang daripada 85%. Mempunyai pengalaman klinikal sekurang-kurangnya satu (1) tahun selepas pendaftaran penuh.

CARTA ALIRAN PROSES PEMILIHAN CALON SARJANA PERUBATAN DI IPTA SESI 2006-2007 Internet Permohonan Memproses Permohonan (BPL KKM) Tak Layak Layak Semakan Status (JPA) Permohonan Gagal Senarai Calon Layak ke JPT Temuduga Lulus Gagal IPTA Kemukakan Senarai Pendek Permohonan GAGAL (A) P EM BA NGUNAN KE RJ AYA PEG AW AI PE RUB ATA N 27 .

(A) Proses Penyelarasan Pemilihan Calon untuk Mengikuti Program Tidak Berjaya Berjaya Permohonan GAGAL Mesyuarat Pre-Council Mengesahkan Calon yang Berjaya Mesyuarat Penempatan Calon Sistem Terbuka Senarai Calon Berjaya Diperakukan Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) dan Ketua Setiausaha (KSU) KKM Tawaran kepada Calon yang Berjaya 28 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA .

: KKM berhak menentukan penempatan latihan bagi calon sistem terbuka 2. Sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan P EM BA NGUNAN KE RJ AYA PEG AW AI PE RUB ATA N 28 .(B) Calon Menerima Tawaran Menolak Tawaran Menerima Tawaran Tidak dibenarkan memohon untuk tempoh dua (2) tahun daripada tarikh penolakan tawaran Semakan Dokumen dan Borang oleh BPL dan JPA Tidak Lengkap Lengkap Tidak boleh mendaftar Pendaftaran Calon di IPTA Catatan: 1.

permohonan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat kelayakan masuk tidak akan dipertimbangkan.my 5. Bermula pada awal bulan Oktober setiap tahun. sila menghubungi JPT di talian: 03-88835801 atau emel: upu@mohe. 3.my Pemohon yang mempunyai MyKad sahaja boleh memohon.gov. TARIKH TUTUP PERMOHONAN: Akhir OKTOBER setiap tahun Sebarang kelewatan.my http://www. Jika terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai aplikasi dalam talian.60 sebagai bayaran perkhidmatan bank. Pembayaran hendaklah dibuat atas Nama dan KP Pemohon.gov.00 untuk mendapatkan Nombor Unik ID dengan mengkreditkan terus ke Akaun UPU-14100-29-83030691-5 di mana-mana kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) dengan bayaran tambahan RM0. Wajib memohon melalui aplikasi dalam talian atau http://emoe. Pemohon dikehendaki membayar wang proses RM25. 30 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA . 2.mohe.APLIKASI DALAM TALIAN 1. Resit akan dikeluarkan oleh pihak BSN bersama dengan Nombor Unik ID. 4.gov.

Neurologi. Pembedahan Kepala & Leher. Pembedahan Mikro & Tangan. Spine Orthopedic. Pembedahan Vaskular Ortopedik Pediatrik. Nefrologi. Hematologi & Onkologi. THT Pediatrik 3 Pembedahan 4 Ortopedik 5 O&G 6 THT P EM BA NGUNAN KE RJ AYA PEG AW AI PE RUB ATA N 31 . Neurosurgeri. Pembedahan Kololektal. Bedah Pediatrik. Uro-Gynaecology Otologi / Skull Base. Clinical Genetics. Hematologi. Pediatrik Komuniti. Nefrologi. Dermatologi. Perubatan Respiratori. Endokrinologi. Geriatrik. Perubatan Reproduktif. Bedah Kardiotorasik. Hepatologi Bedah Plastik. Gastroenterologi. Respiratori. Maternal Foetal Medicine. Gastroenterologi. Kardiologi. Bedah Urologi. Adolescent Medicine. Penyakit Berjangkit. Oncology Orthopedic Gynae-Oncology. Joint Arthroplasty. Dermatologi.LAMPIRAN 3A BIDANG SUB-KEPAKARAN YANG DITAWARKAN DAN DIIKTIRAF Bil 1 Bidang Perubatan Umum Sub Kepakaran Neurologi. Ortopedik Sukan. Penyakit Berjangkit 2 Pediatrik Kardiologi. Neonatologi. Hepatologi. Pembedahan Hepatobiliari. Reumatologi.

7

Oftalmologi

Cornea, Glaucoma, Vitreo-Retinal Surgery, Oftalmologi Pediatrik, Pembedahan Oculoplasty

8

Bius / Anestesia

Cardiac Anaesthesia, Anestasia Pediatrik, Intensive Care, Neuroanaesthesia dan Trauma, Pain Management Child Psychiatry, Liason Psychiatry, Neuro Psychiatry, Community Psychiatry, Forensic Psychiatry

9

Psikologi

10 11

Radioterapi Radiologi Radiologi Intervensional, Radiologi Pediatrik, Radiologi Muskuloskeletal Hispatologi, Patologi Kimia, Hematologi, Mikrobiologi Geriatrik Komuniti, Psikiatri Komuniti & Rehabilitasi Geriatrik Komuniti, Psikiatri Komuniti & Rehabilitasi Ekonomi Komuniti, Analisis Polisi Kesihatan & Pembangunan, Medico Legal, Perancangan Kesihatan, Epidemiologi Klinikal

12

Patologi

13

Forensik

14

Perubatan Keluarga

13

Pengurusan Kesihatan

32

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Carta Aliran Permohonan Program Sub-Kepakaran

Berdaftar dengan ‘Fellow-ship Board’

Menjalani latihan dalam negara 1-2 tahun

Mendapatkan tempat di luar negara

Nama dikemukakan oleh ‘Fellow-ship Board’

Bahagian Perkembangan Perubatan KKM

Senarai nama yang terpilih dikemukakan ke BPL

Perakuan dan pengesahan kepada Ketua Setiausaha dan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Perubatan) KKM

(A)

P EM BA NGUNAN KE RJ AYA PEG AW AI PE RUB ATA N

33

(A)
BPL panjangkan ke JPA untuk semakan

JPA mengeluarkan surat Kelulusan Sementara CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP

Surat Tawaran Sementara dikeluarkan oleh BPL

Calon mengemukakan dokumen ke BPL

BPL panjangkan ke JPA untuk semakan

JPA mengeluarkan surat kelulusan CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP

BPL menerima kelulusan, catat, rekod dan maklumkan kepada calon

34

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Cuti Tanpa Gaji . Nota: 1.Biro Tatanegara P EM BA NGUNAN KE RJ AYA PEG AW AI PE RUB ATA N 35 . Calon TIDAK BOLEH ke luar negara sebelum mendapat kelulusan JPA dan KKM (BPL).Cuti Belajar Bergaji Penuh . 4. Hanya calon yang disenaraikan sahaja yang layak mendapat CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP sesuai dengan jumlah slot dan pertimbangan KKM. Permohonan untuk ke luar negara hendaklah dipohon sekurangkurangnya tiga (3) bulan sebelum tarikh memulakan latihan di luar negara.Bahagian Pengurusan Latihan. CTG TIDAK BOLEH digunakan untuk program ini. 3. 2. 5. KKM .Hadiah Latihan Persekutuan .Catatan: • • • • • Calon WAJIB mengikuti Kursus BTN sebelum ke luar negara. CTG BPL CBBP HLP BTN .

MRCP/MRCOG/MRCPH atau yang setaraf dengannya.LAMPIRAN 4 GAMBAR RAJAH TEMPOH PRA-WARTA Tarikh Lapor Diri Tarikh Lulus Pra-warta bermula Tarikh Warta Satu (1) tahun latihan lanjutan Enam (6) bulan pra-warta Di Kementerian Kesihatan Malaysia. jika memiliki kriteria yang berikut: i. pembayaran elaun pakar tetap dikebelakangkan enam (6) bulan dari tarikh warta. 36 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA . iii. Jika dilanjutkan tempoh pra-warta. Memiliki lulusan sarjana. ii. Setelah pegawai diwartakan sebagai pakar. dengan jayanya. dan Boleh berfungsi sebagai pakar secara berdikari. tarikh mula dibayar Elaun Pakar akan dikebelakangkan enam (6) bulan dari tarikh warta bagi kelulusan Sarjana dan MRCP/MRCOG/MRCPH. Ketua Pengarah Kesihatan mempunyai kuasa untuk melantik seseorang pegawai perubatan sebagai pakar. Telah melalui tempoh pra-warta minimum selama enam (6) bulan.

LAMPIRAN 5 JADUAL LALUAN KERJAYA BAGI PEGAWAI PERUBATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) URUSAN SKIM PERKHIDMATAN PERUBATAN 41 . mana yang terdahulu 2 tahun di Gred 48 atau tertakluk kepada kekosongan jawatan mana yang lebih awal dan tertakluk kepada perakuan Panel Penilaian Kepakaran.44 2 tahun di Gred 41 Tertakluk memenuhi syarat kenaikan pangkat dalam skim perkhidmatan berkenaan CATATAN CATATAN URUSAN SKIM PERKHIDMATAN PAKAR BUKAN PAKAR 3 tahun di Gred 44 44 . KKM 9 tahun 4 tahun di Gred 48 atau tertakluk kepada kekosongan jawatan mana yang lebih awal Tertakluk memenuhi syarat kenaikan pangkat dalam skim perkhidmatan berkenaan 52 – 54 3 tahun di Gred 52 atau tertakluk kepada kekosongan jawatan mana yang lebih awal Gred 54 ke Utama/ Khas ‘C’ dan ke atas Tempoh Keseluruhan Untuk Berada di Gred 5 daripada Tarikh Lantikan Tertakluk kepada kekosongan 12 tahun P EM BA NGUNAN KE RJ AYA PEG AW AI PE RUB ATA N 37 .52 3 tahun di Gred 44 atau tarikh warta pakar.48 48 . KKM 2 tahun di Gred 52 atau tertakluk kepada kekosongan jawatan mana yang lebih awal dan tertakluk kepada perkuan Panel Penilaian Kepakaran. KKM Berdasarkan kepada perakuan Panel Penilaian Kepakaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful