Anda di halaman 1dari 4

Nom :............................................................................................ Data: .........................

Qu Sabem de Matemtiques?
1. Completa com en el segent exemple:
13571 = 10000 + 3000 + 500 + 70 + 1
3534
6071
18326
11111

2. Digues quin valor t la xifra 9 en els nombres segents i escriu el nom


daquests nombres:
9321
193
12931
19
79327

3. Completa amb els signes < , > o =

325
1431
730
10225
8497

374
1124
731
11037
9497

4. Escriu lordre en qu han arribat els ciclistes a la meta segons el segent


resultat:
Pere

primer

Pau
Robert
Xavier
Valent
Josep
Joan
Jordi
Llus
Ricard

5. Fes les segents operacions:

7396

8 152

+4851

+3759

58 3

94 5

475
X

261 8

3928
X

437 9

6. Relaciona

Prismes

Pirmides

Cilindres

Cons

Esferes

7. Completa
Un any t.............................mesos
Un dia t..............................hores
Una setmana t...................dies
Una hora t..........................minuts

8. Quina hora s?

9. Un tren surt duna estaci a tres quarts de nou del mat i arriba a
lestaci segent a les nou i vint. Quant dura el trajecte?
Dades

10. La sara t aquesta moneda

Dades

30

Operacions

Resultat

. Qu podr comprar?

Operacions

Resultat

50